De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentie: achtergrond, methodiek en filosofie Prof. dr Andries Baart Inleiding in de presentie 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentie: achtergrond, methodiek en filosofie Prof. dr Andries Baart Inleiding in de presentie 1."— Transcript van de presentatie:

1 Presentie: achtergrond, methodiek en filosofie Prof. dr Andries Baart Inleiding in de presentie 1

2 Opzet Opzet inleiding 1.Over het presentie-onderzoek 2.Schets van presentie  Methodisch  Achtergronden  Doorwerking  Enkele slotopmerkingen 2

3 • buurtpastores • achterstandsbuurten • praktijken & betekenissen • theorie: waarom werkt het? Presentie-onderzoek: Presentie-benadering: intro Een theorie van de presentie Andries Baart Lemma 3

4 • niet onder dak • naar de ander toe • ongehaast / aanklampbaar • ritme van het leven • langdurige contacten beweging, plaats en tijd Presentie-benadering 4

5 KenmerkStrekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend Presentie-benadering 5

6 • domein-overschrijdend • onvoorwaardelijk • grote eenheden • organiciteit ruimte en begrenzing Presentie-benadering 6

7 KenmerkStrekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend 2 ruimte en begrenzinguit één stuk werken Presentie-benadering 7

8 • leefwereldaansluiting • het leven delen • geen jacht op problemen • alledaagse werkvormen • informele, hartelijke omgang aansluiting zoeken Presentie-benadering 8

9 KenmerkStrekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend 2 ruimte en begrenzinguit één stuk werken 3 aansluiting zoekendbij het geleefde leven zijn Presentie-benadering 9

10 • open doelen • open agenda • open benadering • reflectieve sturing • laag profiel afstemming Presentie-benadering 10

11 KenmerkStrekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend 2 ruimte en begrenzinguit één stuk werken 3 aansluiting zoekendbij het geleefde leven zijn 4 zich afstemmenhet goed van de ander centraal Presentie-benadering 11

12 • meest geëigend voor de marginalen • probleem: sociale overbodigheid • bruggenhoofd naar reguliere hulp betekenis Presentie-benadering 12

13 KenmerkStrekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend 2 ruimte en begrenzinguit één stuk werken 3 aansluiting zoekendbij het geleefde leven zijn 4 zich afstemmenhet goed van de ander centraal 5 betekenis / zingevingminstens voor één in tel zijn Presentie-benadering 13

14 KenmerkStrekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend 2 ruimte en begrenzinguit één stuk werken 3 aansluiting zoekendbij het geleefde leven zijn 4 zich afstemmenhet goed van de ander centraal 5 betekenisminstens voor één in tel zijn Presentie-benadering 14

15 Toespitsing en nuancering Typerende andere aspecten 1.Kritische basisfilosofie en fundament in menselijke waardigheid 2.Specifieke maatschappij-analyse 3.Favoriete relatie-opbouw 4.Bijzonder aanbod 5.Voorkeur voor sociaal overbodigen 6.Op gang brengen vanuit exposure 15

16 Toespitsing en nuancering 7.Toewending naar lijden 8.Kritisch naar distantiëring 9.Aansluiten bij de ander in zijn anders-zijn 10.Opmerkelijke ritmiek van werken => Meer dan een methode alleen! 16

17 Toespitsing en nuancering De kern van presentie BreedteReikt verder dan pastoraat /het succes 17

18 Toespitsing en nuancering De kern van presentie BreedteReikt verder dan pastoraat /het succes Tegendeel van presentie Is niet kritiek op afwezigheid, maar op ‘modern’ sociaal interventionisme 18

19 Toespitsing en nuancering De kern van presentie BreedteReikt verder dan pastoraat /het succes Tegendeel van presentie Is niet kritiek op afwezigheid, maar op ‘modern’ sociaal interventionisme Variaties We vonden dat presentie op sterk uiteenlopende manieren beoefend wordt: géén eenheidsworst 19

20 Toespitsing en nuancering De kern van presentie BreedteReikt verder dan pastoraat /het succes Tegendeel van presentie Is niet kritiek op afwezigheid, maar op ‘modern’ sociaal interventionisme Variaties We vonden dat presentie op sterk uiteenlopende manieren beoefend wordt: géén eenheidsworst Receptie Wat is de pijn achter de vragen? Wat vragen mensen? De familiaire metafoor (komt terug) 20

21 Let wel:  presentie als het radicale, geheel andere of als graad in het bestaande  ernst en met alledaagsheid verdunde ernst  de verhouding van handelen, zijn en gebeuren Presentie-benadering 21

22 Een theorie van de presentie Andries Baart Lemma 2e druk Einde 22

23 23


Download ppt "Presentie: achtergrond, methodiek en filosofie Prof. dr Andries Baart Inleiding in de presentie 1."

Verwante presentaties


Ads door Google