De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan van Aanpak Fase 2 Uitwerken kwaliteitssysteem Nederlandse archeologie Besproken en vastgesteld in het CCvD van 18 december 2014 Versie 1.2 definitief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan van Aanpak Fase 2 Uitwerken kwaliteitssysteem Nederlandse archeologie Besproken en vastgesteld in het CCvD van 18 december 2014 Versie 1.2 definitief."— Transcript van de presentatie:

1 Plan van Aanpak Fase 2 Uitwerken kwaliteitssysteem Nederlandse archeologie Besproken en vastgesteld in het CCvD van 18 december 2014 Versie 1.2 definitief 12012015 EW/WdK 1

2 Schema 1 Het PvA in de vorm van een schema op hoofdlijnen Proces Fase 1 Overeenstemming over de basisafspraken incl. OCW Fase 2 Certificeerbaar maken van de KNA Wb, Lb en opstellen BRL. Instellen Register en opstellen brochure Bevoegde Overheid. Fase 3 Start met overgangstermijn certificering en evaluatie Fase 4 Start accreditatie Product 1. Certificeerbare KNA Waterbodems 2. Certificeerbare KNA Landbodems 3.Beoordelingsrichtlijn (BRL) 4. Register 5. Brochure Bevoegde overheid Planning 1 januari 2016 In werking treden Erfgoedwet en start certificering en registratie. Brochure Bevoegde overheid gereed 1 januari 2017 certificering verplicht en start accreditatie 1 januari 2019 Diploma CI’s Accreditatie CI's verplicht

3 3 Schema 2 Fasering, activiteiten en planning

4 Communicatie & Draagvlak 1 januari 2015 tot en 1 januari 2016 Ook in fase 2 is goede en regelmatige communicatie richting het werkveld essentieel. Deze informatie is gericht op Informatie, Betrokkenheid, Draagvlak en Implementatie Draagvlak genereren Begeleidingscommissies met vertegenwoordiging Ter kritiek leggen van alle ontwerpteksten Velddag op 5 februari 2015 Implementatie faciliteren Bevoegde overheid actief informeren (Handreiking) Ook in fase 2 is goede en regelmatige communicatie richting het werkveld essentieel. Deze informatie is gericht op Informatie, Betrokkenheid, Draagvlak en Implementatie Draagvlak genereren Begeleidingscommissies met vertegenwoordiging Ter kritiek leggen van alle ontwerpteksten Velddag op 5 februari 2015 Implementatie faciliteren Bevoegde overheid actief informeren (Handreiking) 4

5 Communicatie & Draagvlak 1 januari 2015 tot en 1 januari 2016 Ook in fase 2 is goede en regelmatige communicatie richting het werkveld essentieel. Deze informatie is gericht op Informatie, Betrokkenheid, Draagvlak en Implementatie Informatie geven Minimaal wekelijks via de groepswebsite ‘Kwaliteit in de archeologie’ http://sikbarcheologie.ning.com http://sikbarcheologie.ning.com Periodieke nieuwsberichten verspreiden (Archeo@SIKB, Archweb, SIKB website, …) Organiseren van een velddag (op 5 februari 2015) Betrokkenheid/participatie bewerkstelligen Door alle vertegenwoordigers te vragen hun achterban actief te informeren Door het samenstellen van de begeleidingscommissies in fase 2 (via bestaande gremia maar ook deskundigen welkom met ruime werkervaring/deskundigheid) Organiseren van een velddag op 5 februari 2015 PM extra velddag juni of september 2015 Ook in fase 2 is goede en regelmatige communicatie richting het werkveld essentieel. Deze informatie is gericht op Informatie, Betrokkenheid, Draagvlak en Implementatie Informatie geven Minimaal wekelijks via de groepswebsite ‘Kwaliteit in de archeologie’ http://sikbarcheologie.ning.com http://sikbarcheologie.ning.com Periodieke nieuwsberichten verspreiden (Archeo@SIKB, Archweb, SIKB website, …) Organiseren van een velddag (op 5 februari 2015) Betrokkenheid/participatie bewerkstelligen Door alle vertegenwoordigers te vragen hun achterban actief te informeren Door het samenstellen van de begeleidingscommissies in fase 2 (via bestaande gremia maar ook deskundigen welkom met ruime werkervaring/deskundigheid) Organiseren van een velddag op 5 februari 2015 PM extra velddag juni of september 2015 5

6 Begeleidingscommissies/samenstel ling In 2015 zullen de adviezen leidend tot een kwaliteitssysteem op basis van certificering nader worden uitgewerkt. Daarvoor is het verstandig om 3 begeleidingscommissies in het leven te roepen Begeleidingscommissie 1: Instellen register Begeleidingscommissie 2: KNA 4.0 Lb en Wb certificeerbaar maken Begeleidingscommissie 3: Opstellen Beoordelingsrichtlijn Nb 1: commissie 2 Met het oog op het voorkomen van dubbele of conflicterende besluitvorming is het logisch en verstandig om voor beide KNA’s 1 commissie de werkzaamheden te laten begeleiden. Nb 2: het werk van commissie 2 en 3 verloopt cf een parallelle programmering. Nb 3: commissie 1 start op 1 april 2015 PM leescommissie: brochure Bevoegde Overheid (start in 09 2015) Randvoorwaarde is dat de eindversie van Erfgoedwet, AMvB en de Ministeriele regeling dan beschikbaar zijn In 2015 zullen de adviezen leidend tot een kwaliteitssysteem op basis van certificering nader worden uitgewerkt. Daarvoor is het verstandig om 3 begeleidingscommissies in het leven te roepen Begeleidingscommissie 1: Instellen register Begeleidingscommissie 2: KNA 4.0 Lb en Wb certificeerbaar maken Begeleidingscommissie 3: Opstellen Beoordelingsrichtlijn Nb 1: commissie 2 Met het oog op het voorkomen van dubbele of conflicterende besluitvorming is het logisch en verstandig om voor beide KNA’s 1 commissie de werkzaamheden te laten begeleiden. Nb 2: het werk van commissie 2 en 3 verloopt cf een parallelle programmering. Nb 3: commissie 1 start op 1 april 2015 PM leescommissie: brochure Bevoegde Overheid (start in 09 2015) Randvoorwaarde is dat de eindversie van Erfgoedwet, AMvB en de Ministeriele regeling dan beschikbaar zijn 6

7 Begeleidingscommissies/samenstel ling In 2015 zullen de adviezen leidend tot een kwaliteitssysteem op basis van certificering nader worden uitgewerkt. De commissies worden samengesteld vanuit de bestaande gremia en op basis van een openbare oproep om deel te nemen (een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit het werkveld) Deelnemers uit fase 1 hebben een voorkeurspositie (cf PvA fase 1 ivm synergie, overlap, efficiëntie en het doet recht aan hun eerdere inspanning in fase 1) Leden van de begeleidingscommissies werken in principe met ruggespraak (belangenvertegenwoordiging) Op 5 februari 2015 (ochtend) is er een kick off bijeenkomst voor de leden van de begeleidingscommissies In 2015 zullen de adviezen leidend tot een kwaliteitssysteem op basis van certificering nader worden uitgewerkt. De commissies worden samengesteld vanuit de bestaande gremia en op basis van een openbare oproep om deel te nemen (een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit het werkveld) Deelnemers uit fase 1 hebben een voorkeurspositie (cf PvA fase 1 ivm synergie, overlap, efficiëntie en het doet recht aan hun eerdere inspanning in fase 1) Leden van de begeleidingscommissies werken in principe met ruggespraak (belangenvertegenwoordiging) Op 5 februari 2015 (ochtend) is er een kick off bijeenkomst voor de leden van de begeleidingscommissies 7

8 Begeleidingscommissies/samenstel ling In 2015 zullen de adviezen en besluiten leidend tot een kwaliteitssysteem op basis van certificering nader worden uitgewerkt. Op verzoek en bij uitzondering is ‘ongebonden’ vertegenwoordiging ook mogelijk op basis van werkervaring, visie en deskundigheid De begeleidingscommissies bestaan uit een mix van de verschillende belanghebbenden uit het archeologisch werkveld De werkzaamheden gaan uit van de bestaande KNA Lb (versie 3.3) en KNA Wb (versie 3.2) In 2015 zullen de adviezen en besluiten leidend tot een kwaliteitssysteem op basis van certificering nader worden uitgewerkt. Op verzoek en bij uitzondering is ‘ongebonden’ vertegenwoordiging ook mogelijk op basis van werkervaring, visie en deskundigheid De begeleidingscommissies bestaan uit een mix van de verschillende belanghebbenden uit het archeologisch werkveld De werkzaamheden gaan uit van de bestaande KNA Lb (versie 3.3) en KNA Wb (versie 3.2) 8

9 Begeleidingscommissies/werkwijze en planning Fase 2: 01-01-2015 tot 01-01-2016 We gaan uit van de volgende werkwijze van de commissies in fase 2 De werkzaamheden gaan uit van de bestaande KNA Lb en KNA Wb Per begeleidingscommissie wordt wederom een dossier (leesmap) samengesteld Elke begeleidingscommissie wordt bijgestaan door een secretaris/rapporteur en voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter De begeleidingscommissies starten kort na 5 februari 2015 en beëindigen hun werk op 4 mei 2015 De output van de commissie 1, 2 en 3 wordt besproken in het CCvD Archeologie van 18 mei en 1 juni 2015 PM extra velddag in juni of september? In tussen half juni en eindaugustus 2015 liggen de stukken ter kritiek voor. De ingekomen reacties worden besproken in de commissies 2 en 3 waarna ze op 21 september ter besluitvorming in het CCvD voorliggen Op 1 oktober 2015 worden alle resultaten (KNA, BRL) aangeboden aan OCW We gaan uit van de volgende werkwijze van de commissies in fase 2 De werkzaamheden gaan uit van de bestaande KNA Lb en KNA Wb Per begeleidingscommissie wordt wederom een dossier (leesmap) samengesteld Elke begeleidingscommissie wordt bijgestaan door een secretaris/rapporteur en voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter De begeleidingscommissies starten kort na 5 februari 2015 en beëindigen hun werk op 4 mei 2015 De output van de commissie 1, 2 en 3 wordt besproken in het CCvD Archeologie van 18 mei en 1 juni 2015 PM extra velddag in juni of september? In tussen half juni en eindaugustus 2015 liggen de stukken ter kritiek voor. De ingekomen reacties worden besproken in de commissies 2 en 3 waarna ze op 21 september ter besluitvorming in het CCvD voorliggen Op 1 oktober 2015 worden alle resultaten (KNA, BRL) aangeboden aan OCW 9

10 Begeleidingscommissies/thema’s De volgende opdrachten en vragen worden meegegeven aan de begeleidingsscommissies in fase 2: Begeleidingscommissie 1: Instellen register - Opstellen van een reglement ten behoeve van een register - Opstellen leidraad ten behoeve van het toetsen - Opstellen leidraad voor het registeren - Opstellen inhoud van de licentie voor het toetsen - Met inachtneming besluitvorming CCvD (zie bijlage 1) - Met input adviezen voorbereidingscommissies I t/m III (fase 1) Begeleidingscommissie 2: KNA 4.0 Lb en Wb certificeerbaar maken - Opstellen van certificeerbare KNA Lb en Wb - Met inachtneming besluitvorming CCvD (zie bijlage 1) - Met input adviezen voorbereidingscommissies I t/m III (fase 1) De volgende opdrachten en vragen worden meegegeven aan de begeleidingsscommissies in fase 2: Begeleidingscommissie 1: Instellen register - Opstellen van een reglement ten behoeve van een register - Opstellen leidraad ten behoeve van het toetsen - Opstellen leidraad voor het registeren - Opstellen inhoud van de licentie voor het toetsen - Met inachtneming besluitvorming CCvD (zie bijlage 1) - Met input adviezen voorbereidingscommissies I t/m III (fase 1) Begeleidingscommissie 2: KNA 4.0 Lb en Wb certificeerbaar maken - Opstellen van certificeerbare KNA Lb en Wb - Met inachtneming besluitvorming CCvD (zie bijlage 1) - Met input adviezen voorbereidingscommissies I t/m III (fase 1) 10

11 Begeleidingscommissies/thema’s De volgende opdrachten en vragen worden meegegeven aan de begeleidingsscommissies in fase 2: Begeleidingscommissie 3: Opstellen Beoordelingsrichtlijn (BRL) - Opstellen nieuwe Beoordelingsrichtlijn - Met inachtneming besluitvorming CCvD (zie bijlage 1) - Met input adviezen voorbereidingscommissies I t/m III (fase 1) Nb De besluitvorming door het CCvD gaat voor het advies van de commissies (fase 1) De volgende opdrachten en vragen worden meegegeven aan de begeleidingsscommissies in fase 2: Begeleidingscommissie 3: Opstellen Beoordelingsrichtlijn (BRL) - Opstellen nieuwe Beoordelingsrichtlijn - Met inachtneming besluitvorming CCvD (zie bijlage 1) - Met input adviezen voorbereidingscommissies I t/m III (fase 1) Nb De besluitvorming door het CCvD gaat voor het advies van de commissies (fase 1) 11

12 Product 1: Geactualiseerde BRL 4000 Doel Een nieuwe versie van de BRL 4000 (versie 4.0) Uitgangspunten Het systeem is tenminste even zorgvuldig als het huidige systeem om je vergunning te krijgen De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Deze is geënt op de nieuwe versies van de KNA Lb en Wb en omvat alle protocollen m.u.v. Het protocol Fysiek Beschermen Lb en Wb Kwaliteit (in termen van het duurzaam beschikbaar hebben van kennis) dient de organisatie in huis te hebben De BRL uitbreiden met concrete eisen aan de instelling voor het tijdelijk opslaan, conserveren van vondsten en monsters (ruimte en logistiek zoveel mogelijk cf bestaande vergunningverlening) De BRL uitbreiden met een KNA borgingsplan (zoveel mogelijk cf bestaande vergunningverlening) Het registreren van actoren Randvoorwaarden Op 1 oktober 2015 ligt er een nieuwe versie van de BRL 4000 De BRL 4000 voldoet aan ISO 17065 (procescertificering) Het kwaliteitssysteem met certificering is betaalbaar Het kwaliteitssysteem met certificering valt onder accreditatie (na een overgangstermijn) Doel Een nieuwe versie van de BRL 4000 (versie 4.0) Uitgangspunten Het systeem is tenminste even zorgvuldig als het huidige systeem om je vergunning te krijgen De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Deze is geënt op de nieuwe versies van de KNA Lb en Wb en omvat alle protocollen m.u.v. Het protocol Fysiek Beschermen Lb en Wb Kwaliteit (in termen van het duurzaam beschikbaar hebben van kennis) dient de organisatie in huis te hebben De BRL uitbreiden met concrete eisen aan de instelling voor het tijdelijk opslaan, conserveren van vondsten en monsters (ruimte en logistiek zoveel mogelijk cf bestaande vergunningverlening) De BRL uitbreiden met een KNA borgingsplan (zoveel mogelijk cf bestaande vergunningverlening) Het registreren van actoren Randvoorwaarden Op 1 oktober 2015 ligt er een nieuwe versie van de BRL 4000 De BRL 4000 voldoet aan ISO 17065 (procescertificering) Het kwaliteitssysteem met certificering is betaalbaar Het kwaliteitssysteem met certificering valt onder accreditatie (na een overgangstermijn) 12

13 Product 2: Geactualiseerde KNA Waterbodems versie 4.0 Doel Een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Waterbodems (versie 4.0) Uitgangspunten De basis is KNA Wb versie 3.2 (gepubliceerd op 13 januari 2015) De inhoud van de KNA Wb moet gescreend worden op certificeerbaarheid De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Waar mogelijk op elkaar laten aansluiten van KNA Lb en Wb (muv in te zetten methoden en specifieke werk- opleidingservaring actoren ivm duikend onderzoek) Randvoorwaarden Op 1 oktober 2015 ligt er een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Wb (versie 4.0) Doel Een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Waterbodems (versie 4.0) Uitgangspunten De basis is KNA Wb versie 3.2 (gepubliceerd op 13 januari 2015) De inhoud van de KNA Wb moet gescreend worden op certificeerbaarheid De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Waar mogelijk op elkaar laten aansluiten van KNA Lb en Wb (muv in te zetten methoden en specifieke werk- opleidingservaring actoren ivm duikend onderzoek) Randvoorwaarden Op 1 oktober 2015 ligt er een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Wb (versie 4.0) 13

14 Product 3: Geactualiseerde KNA Landbodems versie 4.0 Doel Een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Landbodems (versie 4.0) Uitgangspunten De basis is de vigerende versie van de KNA Lb (versie 3.3) De inhoud van de KNA Lb moet gescreend worden op certificeerbaarheid De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Waar mogelijk op elkaar laten aansluiten van KNA Lb en Wb (muv in te zetten methoden en specifieke werk- opleidingservaring actoren ivm duikend onderzoek) Randvoorwaarden Op 1 oktober 2015 ligt er een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Lb (versie 4.0) Doel Een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Landbodems (versie 4.0) Uitgangspunten De basis is de vigerende versie van de KNA Lb (versie 3.3) De inhoud van de KNA Lb moet gescreend worden op certificeerbaarheid De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Waar mogelijk op elkaar laten aansluiten van KNA Lb en Wb (muv in te zetten methoden en specifieke werk- opleidingservaring actoren ivm duikend onderzoek) Randvoorwaarden Op 1 oktober 2015 ligt er een nieuwe, certificeerbare versie van de KNA Lb (versie 4.0) 14

15 Product 4: Register Doel Het toetsen en registeren van KNA actoren die vallen onder de wettelijk verplichte protocollen KNA Lb en Wb Het op vrijwillige basis toetsen en registeren van KNA actoren die niet wettelijk verplichte werkzaamheden uitvoeren Uitgangspunten Het register volgt 1 op 1 de eisen die gelden voor de eisen aan actoren in de KNA Lb en Wb De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Uitgangspunt is een ‘verificatieregister’ voorzien van een vrij veld Een partij zet de registratie op en voert deze uit.. Randvoorwaarden Het register is operationeel bij de start /implementatie certificering (vierde kwartaal van 2015). Doel Het toetsen en registeren van KNA actoren die vallen onder de wettelijk verplichte protocollen KNA Lb en Wb Het op vrijwillige basis toetsen en registeren van KNA actoren die niet wettelijk verplichte werkzaamheden uitvoeren Uitgangspunten Het register volgt 1 op 1 de eisen die gelden voor de eisen aan actoren in de KNA Lb en Wb De besluitvorming van het CCvD (zie bijlage 1) Verwerken van de input van de drie voorbereidingscommissies (fase 1) Uitgangspunt is een ‘verificatieregister’ voorzien van een vrij veld Een partij zet de registratie op en voert deze uit.. Randvoorwaarden Het register is operationeel bij de start /implementatie certificering (vierde kwartaal van 2015). 15

16 Product 5: Brochure bevoegde overheid Doel De bevoegde overheid voorzien van een brochure ter ondersteuning van hun taak/rol Inhoud Weergave wettelijke bevoegdheden en verplichtingen + operationalisering daarvan Randvoorwaarden De brochure voor de bevoegde overheid is gereed bij de start /implementatie Erfgoedwet (vierde kwartaal van 2015). Doel De bevoegde overheid voorzien van een brochure ter ondersteuning van hun taak/rol Inhoud Weergave wettelijke bevoegdheden en verplichtingen + operationalisering daarvan Randvoorwaarden De brochure voor de bevoegde overheid is gereed bij de start /implementatie Erfgoedwet (vierde kwartaal van 2015). 16

17 Planning fase2 Fase 2 01-01-2015 tot 01-01-2016 01-01-2015 tot 01-02-2015 samenstellen Register, KNA en BRL begeleidingscommissies (3 cies) 02 2015 Velddag op 5 februari 02 2015 tot 04 2015 aanpassen KNA Wb en Lb (versie 4.0) en BRL (diverse werkzaamheden, zie sheet 10 en 11) 04 2015 tot 05 2015 instellen register (diverse werkzaamheden, zie sheet 10) 05 2015 conceptdocumenten Register, KNA Lb en Wb versie 4.0 en BRL 4000 ter vaststelling naar het CCvD PM 06 of 09 2015 2 e velddag 06 2015 tot 08 2015 ontwerpdocumenten ter kritiek 09 2015 ontwerpdocumenten KNA Lb en KNA Wb versie 4.0 en BRL ter vaststelling CCvD 09 2015 start opstellen Brochure Bevoegde Overheid 09 2015 aanzoeken certificerende instellingen (CI’s) 10 2015 ontwerpdocumenten ter acceptatie in Erfgoedwet naar OCW 01-01-2016 certificering op basis van de KNA 4.0 en BRL 4000 in Erfgoedwet 01-01-2016 in werking treden register 01-01-2016 (voorlopige) erkenning CI’s op grond van de AMvB Fase 2 01-01-2015 tot 01-01-2016 01-01-2015 tot 01-02-2015 samenstellen Register, KNA en BRL begeleidingscommissies (3 cies) 02 2015 Velddag op 5 februari 02 2015 tot 04 2015 aanpassen KNA Wb en Lb (versie 4.0) en BRL (diverse werkzaamheden, zie sheet 10 en 11) 04 2015 tot 05 2015 instellen register (diverse werkzaamheden, zie sheet 10) 05 2015 conceptdocumenten Register, KNA Lb en Wb versie 4.0 en BRL 4000 ter vaststelling naar het CCvD PM 06 of 09 2015 2 e velddag 06 2015 tot 08 2015 ontwerpdocumenten ter kritiek 09 2015 ontwerpdocumenten KNA Lb en KNA Wb versie 4.0 en BRL ter vaststelling CCvD 09 2015 start opstellen Brochure Bevoegde Overheid 09 2015 aanzoeken certificerende instellingen (CI’s) 10 2015 ontwerpdocumenten ter acceptatie in Erfgoedwet naar OCW 01-01-2016 certificering op basis van de KNA 4.0 en BRL 4000 in Erfgoedwet 01-01-2016 in werking treden register 01-01-2016 (voorlopige) erkenning CI’s op grond van de AMvB 17

18 Planning fase 3 en 4 Fase 3 Start certificering en registratie 01-01-2016 tot 31-12-2016 01-01-2016 In werking treden van de Erfgoedwet 01-01-2016 In gebruik nemen van de KNA Landbodems, de KNA Waterbodems en BRL 4000 01-01-2016 (voorlopige) erkenning CI’s op grond van de AMvB 01-01-2016 Start toetsing en registratie 01-01-2016 tot 31-12-2016 overgangsjaar van opgravingsvergunning naar certificaat (voor wettelijk verplichte protocollen en de vrijwillige certificering (incl monitoring en evaluatie) en registratie van actoren 31-12-2016 intrekken opgravingsvergunning/vervalt van rechtswege Fase 4 Start Accreditatie 01-01-2017 tot 01-01-2019 (op hoofdlijnen) 01 2017 indienen KNA en BRL bij de Raad voor Accreditatie (RvA) 06 2017 accreditatie en diploma CI’s (minister wijst CI’s aan) 01 2018 Aanpassen KNA en BRL op basis van de evaluatie 01 2019 In werking treden KNA Lb en KNA Wb versie 4.1 en aangepaste BRL onder accreditatie Fase 3 Start certificering en registratie 01-01-2016 tot 31-12-2016 01-01-2016 In werking treden van de Erfgoedwet 01-01-2016 In gebruik nemen van de KNA Landbodems, de KNA Waterbodems en BRL 4000 01-01-2016 (voorlopige) erkenning CI’s op grond van de AMvB 01-01-2016 Start toetsing en registratie 01-01-2016 tot 31-12-2016 overgangsjaar van opgravingsvergunning naar certificaat (voor wettelijk verplichte protocollen en de vrijwillige certificering (incl monitoring en evaluatie) en registratie van actoren 31-12-2016 intrekken opgravingsvergunning/vervalt van rechtswege Fase 4 Start Accreditatie 01-01-2017 tot 01-01-2019 (op hoofdlijnen) 01 2017 indienen KNA en BRL bij de Raad voor Accreditatie (RvA) 06 2017 accreditatie en diploma CI’s (minister wijst CI’s aan) 01 2018 Aanpassen KNA en BRL op basis van de evaluatie 01 2019 In werking treden KNA Lb en KNA Wb versie 4.1 en aangepaste BRL onder accreditatie 18

19 Beslispunten CCvD op 8 en 18 december 2014 Dit PvA in de vorm van sheets is op 18 december 2014 voorgelegd aan het CCvD Archeologie Het CCvD Archeologie heeft met dit PvA ingestemd. Het CCvD heeft ingestemd met het volgende: 1.Fasering en planning met een officiële start in januari 2015 voor fase 2 en een officiële beëindiging op 1 januari 2017. 2.PM Fase 3 en 4 2017 – 1 januari 2019 start accreditatie en diploma CI’s 2.Dit PvA en in het bijzonder met de volgende punten: -Instellen van de Begeleidingscommissies cf het voorstel (sheets 6 t/m 11) -Het eindresultaat in de vorm van 5 producten (sheet 12 t/m 16) -Communicatie en organiseren van een velddag (sheet 4, 5) -Dit PvA is op 8 januari 2015 afgestemd met OCW. 19


Download ppt "Plan van Aanpak Fase 2 Uitwerken kwaliteitssysteem Nederlandse archeologie Besproken en vastgesteld in het CCvD van 18 december 2014 Versie 1.2 definitief."

Verwante presentaties


Ads door Google