De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lode Verkinderen Secretaris Generaal TLV.  Beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek:  Meer dan 1.500 aangesloten ondernemingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lode Verkinderen Secretaris Generaal TLV.  Beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek:  Meer dan 1.500 aangesloten ondernemingen."— Transcript van de presentatie:

1 Lode Verkinderen Secretaris Generaal TLV

2  Beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek:  Meer dan 1.500 aangesloten ondernemingen  Zowel zelfstandigen, familiale KMO's als grote ondernemingen  Dienstenaanbod:  Belangenverdediging  Individuele dienstverlening op maat  Verkeersveiligheidscampagnes  Erkend opleidingsinstituut  Sociaal secretariaat TransDirect  Stichtend lid UETR (www.uetr.eu)www.uetr.eu 2

3  Normale combinatie tot 18,75 m; LZV tot 25,25 m  Lengte dubbel gelede bussen  Ondeelbare stukken vaak > 30 m  Normale combinatie tot 44 (50) ton; LZV tot 60 ton  puntbelasting ifv aantal assen, niet totaalgewicht  Normale combinatie 5 assen, LZV 6 tot 10  Niet hoger dan normale vrachtwagen (4 m)  Niet breder dan normale vrachtwagen (2,55 m)  3-ledig voertuig, twee draaipunten garanderen draaicirkel zoals andere vrachtwagen  2 LZV’s nemen even veel lading mee als 3 klassieke combinaties 3

4  In Scandinavië (FIN, S) sinds jaar en dag  In NL sinds 1999 - > 1000 combinaties anno 2014 – Eerst beperkte proef, later steeds uitbreiding van de mogelijkheden  In DK sinds 2006 (+ grensoverschrijding met S), in N sinds 2008  In D steeds grotere schaal van proef, lange trajecten mogelijk  Nergens bedoeld/gebruikt voor gebruik in binnenstad : grote goederenstromen = van/naar DC’s 4

5  Vermindering CO2 uitstoot met 33% (in tonkm/l) en andere emissies  Geen macro-effecten op modal split in landen met grootschalige toepassing (specifieke goederenstromen) (NL, S, D …)  Geen ongevallen gerelateerd aan extra lengte of gewicht (Swot NL)  Niet meer maar minder wegslijtage (BAST – D) 5

6  Baten:  een kostenbesparing tot 20 procent  400 LZV’s zorgden al voor:  een jaarlijkse besparing van ongeveer 20 miljoen kilometer  een CO 2 -reductie van 16 miljoen kg per jaar  Veiligheid:  Slachtofferongevallen betroffen kop-staartongevallen waarbij de specifieke LZV-kenmerken geen rol hebben gespeeld.  Modal shift:  Mogelijk een beperkte reverse modal shift van water naar weg:  Beperkte toename van 0,1 % van het vervoer over de weg ten koste van 0,3 % van het vervoer per binnenvaart en 2,7 % van het vervoer per spoor.  Voor een groot aantal product/marktcombinaties zal uitsluitend sprake zijn van vervanging van conventionele combinaties door LZV’s. 6

7  Wettelijk:  Geen expliciete toelating in EU regels inzake internationaal transport  Bepalingen van RL 96/53 te interpreteren als maximum of minimum?  Interpretatie Commissie vs. (ideologisch) debat EP  Voorstel Commissie 2013  Nieuwe evaluatie & later formalisering  Het belang van Benelux  Logistiek en transport cruciale dienstensectoren – Geografische ligging  Optimalisatie van vervoersstromen via LZV structureel beperkt door onduidelijkheid mbt grensoverschrijding  Drie landen kunnen nu al afspraken maken die vooruitlopen op EU- regelgeving, eindbeslissing blijft bij wegbeheerder/(regionale) overheid 7

8  BELGIË / VLAANDEREN:  2009: indienen eerste trajectvoorstellen en 1 ste advies MORA  2011: 2 de advies MORA (Mobiliteitsraad Vlaanderen)  2012:  KB betreffende LZV’s in het kader van proefprojecten  3 de advies MORA  2013:  decreet en besluit Vlaamse Regering m.b.t. Vlaams proefproject  4 de advies MORA  2014:  21.03.2014: MB betreffende de vergunning voor en de evaluatie van het vervoer met LZV's in het kader van een proefproject  01.04.2014: start periode indienen trajecten (maximaal 10 trajecten in proef)  01.06.2014: einde periode indienen trajecten – start evaluatie trajecten  01.07.2014: voorziene start van de Vlaamse LZV-proef 8

9  Maten en gewichten:  Maximum lengte: 25,25 m  Maximum massa: 60 ton (mits vermelding PVG)  Minimum lengte laadruimte: 18,00 m  Containers: maximum 3 TEU  Verboden:  45’ containers  gevaarlijke goederen  vloeistoffen in tanks  ondeelbare voorwerpen  vervoer van levende dieren  een goederenstroom die op het ogenblik van de vergunningsaanvraag via het spoor of de binnenvaart verloopt 9

10  Proces-verbaal van test of een remcertificaat, afgeleverd door een erkend technisch laboratorium (eis FOD)  bewijs dat sleep een stabiel weggedrag heeft in alle omstandigheden  EBS (Electronic Braking System) en ESC (Electronic Stability Control) of RSS (Rolling Stability System) zijn verplicht  Markeringen:  retro-reflecterende markeringen op de sleep  aanvullende achterkantsignalisatie en bord « LET OP : 25.25 METER »  Brandstofverbruikmeter  Minimaal Euro 5  Cruise control verboden 10

11 11

12  Belgisch bekwaamheidsattest voor het besturen van een LZV  “CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen” (Nederlands Centraal Bureau Rijbewijzen) is erkend door Vlaanderen  Minimaal vijf jaar ervaring met het besturen van een vrachtwagencombinatie die een rijbewijs C+E vereist  Geen verval van het recht tot sturen gedurende drie jaar voor de vergunningsaanvraag 12

13  Alleen op de hoofdtrajecten en op de bedieningstrajecten naar, vanaf of tussen de hoofdtrajecten 13

14  Bedieningstrajecten – minimale eisen:  het betreft geen hoofdweg  de afstand tot het hoofdtraject bedraagt niet meer dan 10 km  invoegstrook van minstens 250 m met een minimumbreedte van 3 m  het vervoer gaat niet door een bebouwde kom, een zone 30, een zone 30 schoolomgeving, een erf of een voetgangerszone  er is geen gelijkgrondse spoorwegovergang waar de maximaal toegelaten snelheid van het treinverkeer meer dan 40 km per uur bedraagt  op het gedeelte van het bedieningstraject waarop er geen toegangsverbod voor fietsers geldt, is er maximaal over een cumulatieve afstand van 20% geen fietsvoorziening aanwezig, of is die fietsvoorziening beperkt tot een aanliggend gemarkeerd fietspad 14

15  Bijkomende toetsingscriteria bedieningstrajecten:  het aantal kruispunten en de verkeersregeling;  de afmetingen van kruispunten en rotondes;  de draagkracht van de kunstwerken;  de aanwezigheid en de aard van de voorzieningen tot bescherming van de zwakke weggebruikers;  de afwezigheid op het bedieningstraject van een objectief vastgesteld gevaarlijk punt of gevaarlijk wegvak dat nog weggewerkt moet worden;  de objectief vastgestelde verkeersonveiligheid op basis van de bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken beschikbare gelokaliseerde ongevalsgegevens 15

16  Wellicht 6 trajecten goedgekeurd in 1 e proef  Start nakend, laatste formaliteiten  Zware eisen voor bedieningstrajecten een probleem?  Beleidsnota Minister Weyts laat opening voor uitbreiding, hetzij na 1 e proef (2 j), hetzij via nieuwe wettelijke grond vroeger ?  Meer info op www.mobielvlaanderen.be/LZVwww.mobielvlaanderen.be/LZV 16

17 17


Download ppt "Lode Verkinderen Secretaris Generaal TLV.  Beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek:  Meer dan 1.500 aangesloten ondernemingen."

Verwante presentaties


Ads door Google