De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LZV’s in Vlaanderen en de Benelux Beneluxparlement 21 november 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "LZV’s in Vlaanderen en de Benelux Beneluxparlement 21 november 2014"— Transcript van de presentatie:

1 LZV’s in Vlaanderen en de Benelux Beneluxparlement 21 november 2014
Lode Verkinderen Secretaris Generaal TLV

2 Over TLV Beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek: Meer dan aangesloten ondernemingen Zowel zelfstandigen, familiale KMO's als grote ondernemingen Dienstenaanbod: Belangenverdediging Individuele dienstverlening op maat Verkeersveiligheidscampagnes Erkend opleidingsinstituut Sociaal secretariaat TransDirect Stichtend lid UETR (www.uetr.eu)

3 Wat is een LZV? Normale combinatie tot 18,75 m; LZV tot 25,25 m
Lengte dubbel gelede bussen Ondeelbare stukken vaak > 30 m Normale combinatie tot 44 (50) ton; LZV tot 60 ton puntbelasting ifv aantal assen, niet totaalgewicht Normale combinatie 5 assen, LZV 6 tot 10 Niet hoger dan normale vrachtwagen (4 m) Niet breder dan normale vrachtwagen (2,55 m) 3-ledig voertuig, twee draaipunten garanderen draaicirkel zoals andere vrachtwagen 2 LZV’s nemen even veel lading mee als 3 klassieke combinaties

4 Waar rijdt de LZV? In Scandinavië (FIN, S) sinds jaar en dag
In NL sinds > 1000 combinaties anno 2014 – Eerst beperkte proef, later steeds uitbreiding van de mogelijkheden In DK sinds 2006 (+ grensoverschrijding met S), in N sinds 2008 In D steeds grotere schaal van proef, lange trajecten mogelijk Nergens bedoeld/gebruikt voor gebruik in binnenstad : grote goederenstromen = van/naar DC’s

5 Resultaten Vermindering CO2 uitstoot met 33% (in tonkm/l) en andere emissies Geen macro-effecten op modal split in landen met grootschalige toepassing (specifieke goederenstromen) (NL, S, D …) Geen ongevallen gerelateerd aan extra lengte of gewicht (Swot NL) Niet meer maar minder wegslijtage (BAST – D)

6 Resultaten Nederland Baten: Veiligheid: Modal shift:
een kostenbesparing tot 20 procent 400 LZV’s zorgden al voor: een jaarlijkse besparing van ongeveer 20 miljoen kilometer een CO2-reductie van 16 miljoen kg per jaar Veiligheid: Slachtofferongevallen betroffen kop-staartongevallen waarbij de specifieke LZV-kenmerken geen rol hebben gespeeld. Modal shift: Mogelijk een beperkte reverse modal shift van water naar weg: Beperkte toename van 0,1 % van het vervoer over de weg ten koste van 0,3 % van het vervoer per binnenvaart en 2,7 % van het vervoer per spoor. Voor een groot aantal product/marktcombinaties zal uitsluitend sprake zijn van vervanging van conventionele combinaties door LZV’s.

7 Barrières voor de LZV Wettelijk: Het belang van Benelux
Geen expliciete toelating in EU regels inzake internationaal transport Bepalingen van RL 96/53 te interpreteren als maximum of minimum? Interpretatie Commissie vs. (ideologisch) debat EP Voorstel Commissie 2013 Nieuwe evaluatie & later formalisering Het belang van Benelux Logistiek en transport cruciale dienstensectoren – Geografische ligging Optimalisatie van vervoersstromen via LZV structureel beperkt door onduidelijkheid mbt grensoverschrijding Drie landen kunnen nu al afspraken maken die vooruitlopen op EU- regelgeving, eindbeslissing blijft bij wegbeheerder/(regionale) overheid

8 Geschiedenis Vlaanderen
BELGIË / VLAANDEREN: 2009: indienen eerste trajectvoorstellen en 1ste advies MORA 2011: 2de advies MORA (Mobiliteitsraad Vlaanderen) 2012: KB betreffende LZV’s in het kader van proefprojecten 3de advies MORA 2013: decreet en besluit Vlaamse Regering m.b.t. Vlaams proefproject 4de advies MORA 2014: : MB betreffende de vergunning voor en de evaluatie van het vervoer met LZV's in het kader van een proefproject : start periode indienen trajecten (maximaal 10 trajecten in proef) : einde periode indienen trajecten – start evaluatie trajecten : voorziene start van de Vlaamse LZV-proef

9 Voorwaarden voertuigen (1/2)
Maten en gewichten: Maximum lengte: 25,25 m Maximum massa: 60 ton (mits vermelding PVG) Minimum lengte laadruimte: 18,00 m Containers: maximum 3 TEU Verboden: 45’ containers gevaarlijke goederen vloeistoffen in tanks ondeelbare voorwerpen vervoer van levende dieren een goederenstroom die op het ogenblik van de vergunningsaanvraag via het spoor of de binnenvaart verloopt

10 Voorwaarden voertuigen (2/2)
Proces-verbaal van test of een remcertificaat, afgeleverd door een erkend technisch laboratorium (eis FOD) bewijs dat sleep een stabiel weggedrag heeft in alle omstandigheden EBS (Electronic Braking System) en ESC (Electronic Stability Control) of RSS (Rolling Stability System) zijn verplicht Markeringen: retro-reflecterende markeringen op de sleep aanvullende achterkantsignalisatie en bord « LET OP : METER » Brandstofverbruikmeter Minimaal Euro 5 Cruise control verboden

11 Toegelaten combinaties

12 Voorwaarden bestuurder
Belgisch bekwaamheidsattest voor het besturen van een LZV “CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen” (Nederlands Centraal Bureau Rijbewijzen) is erkend door Vlaanderen Minimaal vijf jaar ervaring met het besturen van een vrachtwagencombinatie die een rijbewijs C+E vereist Geen verval van het recht tot sturen gedurende drie jaar voor de vergunningsaanvraag

13 Voorwaarden routes (1/3)
Alleen op de hoofdtrajecten en op de bedieningstrajecten naar, vanaf of tussen de hoofdtrajecten

14 Voorwaarden routes (2/3)
Bedieningstrajecten – minimale eisen:  het betreft geen hoofdweg de afstand tot het hoofdtraject bedraagt niet meer dan 10 km invoegstrook van minstens 250 m met een minimumbreedte van 3 m het vervoer gaat niet door een bebouwde kom, een zone 30, een zone 30 schoolomgeving, een erf of een voetgangerszone er is geen gelijkgrondse spoorwegovergang waar de maximaal toegelaten snelheid van het treinverkeer meer dan 40 km per uur bedraagt op het gedeelte van het bedieningstraject waarop er geen toegangsverbod voor fietsers geldt, is er maximaal over een cumulatieve afstand van 20% geen fietsvoorziening aanwezig, of is die fietsvoorziening beperkt tot een aanliggend gemarkeerd fietspad

15 Voorwaarden routes (3/3)
Bijkomende toetsingscriteria bedieningstrajecten: het aantal kruispunten en de verkeersregeling; de afmetingen van kruispunten en rotondes; de draagkracht van de kunstwerken; de aanwezigheid en de aard van de voorzieningen tot bescherming van de zwakke weggebruikers; de afwezigheid op het bedieningstraject van een objectief vastgesteld gevaarlijk punt of gevaarlijk wegvak dat nog weggewerkt moet worden; de objectief vastgestelde verkeersonveiligheid op basis van de bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken beschikbare gelokaliseerde ongevalsgegevens

16 Start van de Vlaamse proef
Wellicht 6 trajecten goedgekeurd in 1e proef Start nakend, laatste formaliteiten Zware eisen voor bedieningstrajecten een probleem? Beleidsnota Minister Weyts laat opening voor uitbreiding, hetzij na 1e proef (2 j), hetzij via nieuwe wettelijke grond vroeger ? Meer info op

17


Download ppt "LZV’s in Vlaanderen en de Benelux Beneluxparlement 21 november 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google