De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het welbevinden van leerlingen secundair onderwijs in de schoolsituatie De resultaten van een kwalitatief onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het welbevinden van leerlingen secundair onderwijs in de schoolsituatie De resultaten van een kwalitatief onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Het welbevinden van leerlingen secundair onderwijs in de schoolsituatie De resultaten van een kwalitatief onderzoek

2 Inhoud Probleemstelling en doelstellingen Opzet en methodologie Overzicht onderzoeksresultaten

3 Doelstellingen Meetinstrument voor welbevinden SO =vragenlijst T.b.v. onderwijsinspectie CIPO-model: Context, Input, Proces en Output

4 CIPO-model INPUT PROCESOUTPUT CONTEXT: demografische kenmerken, Dep. Ond. … : cognitieve prestaties, welbevinden, spijbelgedrag, … : leer- en vormings- proces op school- en klasniveau : leerling- populatie, steun ouders, ervaring leraren…

5 Verloop onderzoek Literatuurstudie Panelgesprekken lln SO Constructie en afname vragenlijst

6 Onderzoeksvraag WAT HEBBEN JULLIE ALS LEERLINGEN NODIG OM JE GOED TE VOELEN OP SCHOOL? WELKE BELEVINGSASPECTEN ZIJN VOLGENS LEERLINGEN RELEVANT VOOR HUN SCHOOLWELBEVINDEN?

7 Internationale aandacht Drang tot humanisering Rechten van het Kind Verlenging van schooltijd Relatie tevredenheid- schoolprestaties Toenemende werkpresaties Gewijzigde maatschappelijke context

8 Onderwijsvisie in Vlaanderen Kwaliteitszorg Leerlinggerichte visie: -Zelfontplooiing en emancipatie -Harmonische vorming -Zorgverbreding -Kansengelijkheid

9 Algemene uitgangspunten Het concept welbevinden Het theoretisch kader

10 Schoolwelbevinden Positieve gevoelstoestand Harmonie: - omgeving - behoeften en verwachtingen tav school

11 BASISBEHOEFTEN MASLOW Fysiologische en lichamelijke Veiligheid Liefde en verbondenheid Zelfwaardering Zelfverwezenlijking

12 DE MATE VAN WELBEVINDEN ActueelDuurzaam Tevredenheid (oordeel) Zelfconcept Beleving (gevoel)Coping GedragBeheersingsoriëntatie Leerlingenkenmerken Theoretisch kader Media School Thuis Vrije tijd M aatschappij

13 Opzet en methodologie van het onderzoek De bijdrage van leerlingen via panelgesprekken De onderzoeksgroep –64 panels van 6 lln –Verschillen mbt leeftijden, geslacht, onderwijsvorm, netten, schoolgrootte, ligging

14 Onderzoeksresultaten De houding van leerlingen tegenover de school De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen De leraar als opvoeder Persoonskenmerken van de leraar De peergroup Schoolcultuur en -sfeer

15 De houding van leerlingen tegenover de school Betrokkenheid ouders Houding: -Cijfer- en gezelligheidscultuur -Leergerichtheid en prestatiemotivatie

16 LL: ‘Goede punten hebben is zeer belangrijk. Die goede punten zijn niet mijn leven, maar als ik slechte punten heb dan voel ik me miserabel, ik loop daar een week niet goed van.’

17 De houding van leerlingen tov de school Schoolkosten – uitstappen Diploma Studiekeuze: theorie – praktijk

18 LL: ‘t Hangt ook af van de richting waarin dat je zit. Als dat echt iets is dat je graag doet, dat dat je eigen keuze is. Tenzij dat dat opgelegd is door iemand anders, denk ik dat je dat ook niet zo graag doet.’

19 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen Behoeften: -Duidelijkheid -Houvast -Verwachtingen expliciteren -Ruimte

20 Vakkennis Inspraak Leerinhouden, leerstof en vakken -Authentieke situaties -Boeiend -Relevant en als zinvol ervaren -Transfereerbaar Leerplan Leraar: realisator van leeromgeving

21 LL: ‘Dat de lessen ook boeiend gemaakt worden en dat er ook eens tijd is voor een grapje. Of een keer iets anders dan gewoon een zuiver theoretische les. Door een keer uit te wijden over andere dingen. Zo een keer een verhaal daarbij vertellen over wat in de actualiteit gebeurd is.’

22 Leraar: realisator van leeromgeving Huiswerk -Slaap en hobby’s -Spreiding -Inhoud -Variatie Didactische werkvormen -Activerend -Creativiteit en variatie -Zelfstandigheid en bewegingsvrijheid -Sfeer -Groepswerk, dialoog, discussies…

23 Leraar als realisator van leeromgeving Didactisch materiaal -Variatie -Boeiend -Aansluiten op leerinhoud -Niet verouderd -Computer als leer- en werkinstrument Begeleiding -Vragen kunnen stellen -Signalen zien -Vertrouwen

24 Leraar als realisator van leeromgeving Waarderingssysteem -Teveel examens en taken -Evaluatie: geen doorzichtigheid -Feedback: geen, te weinig of enkel negatief -Weinig aandacht voor inspanning -Schoolmoeheid, spijbelen, zittenblijven -Gevoelens van frustratie, mislukking

25 De leraar als opvoeder Relationeel klimaat –Respect –Gelijkwaardigheid –Authenticiteit –Genegenheid Machtscultuur –Hiërarchische machtsverhoudingen –Nood aan regelduidelijkheid –Orde en gezag, geen macht

26 LL: ‘Er zijn hier leraren van het principe: ik eis respect. Je kan respect niet eisen, respect moet je verdienen en dat gaat er bij sommigen niet in, en als je dat zegt zijn ze enorm kwaad’.

27 LL: ‘Wat ook wel belangrijk is, is dat je geen nummer bent of zo een nummer op de lijst, dus dat je met uw voornaam wordt aangesproken en niet met uw achternaam…’

28 LL: ‘Een goede leraar kan wel een strenge leraar zijn. Het is gewoon de kunst om de klas onder controle te houden. Je kan streng zijn maar zeer vlot overkomen. Dat vind ik de kunst van leraren eigenlijk. Een goede leraar zijn maar toch streng. En als je u aan de regels houdt, dan zijn er geen problemen’.

29 De leraar als opvoeder Leerlingenbegeleiding – Hoge verwachtingen –Oplossen van problemen –Luisterend oor –Vertrouwen –Begrip voor thuissituatie

30 LL: ‘Ze (de leraars) kijken naar wat er gebeurt, maar ze kijken niet naar de situatie die er achter steekt, en dat zouden ze meer moeten doen op school, een keer kijken wat echt bij de mensen aan de hand is...’

31 Leraar als opvoeder Waardeopvoeding –Impliciete waardeoverdracht –Verschil in omgang: geslacht, leerprestaties, leeftijd, de thuissituatie, etnische afkomst, uiterlijk, onderwijsvorm –Systeem van straf en beloning: Niet inconsequent Niet onzeker Geen machtsvertoon –Enthousiaste houding

32 LL: ‘De lerares is echt zo vol leven, die zit daar niet zo saai op haar stoel, bijna in slaap vallend. Die zit vol energie en dat straalt ze ook uit. En als je zo iemand voor u hebt, dan trek je je daar aan op en dan begin je met enthousiasme aan de les. Ze is gewoon een levendig mens’.

33 LL: ‘Problemen worden niet opgelost met straf te geven’.

34 Persoonskenmerken Fysieke verschijning en houding van de leraar Verplaatsen in de klas Stemgebruik Leeftijd tov ingesteldheid Geslacht

35 LL: ‘Je hebt ook leraren die staan daar dan een beetje te mompelen… Zo dat je niet eens weet dat ze tegen u bezig zijn en dan denk je van ‘zou die iets gezegd hebben tegen mij?’ En dan zucht de leraar zo eens en denkt hij waarschijnlijk van “zo iets simpel, hoe kan hij dat nu niet weten”!’

36 De peergroup Vrienden en groepsgebeuren: - Samenzijn - Vertrouwen en steun - Plagen en pesten - Erbij willen horen

37 LL: ‘Het is beter dat je met elkaar overeenkomt dan dat je elkander niet kan uitstaan, dan is het ook niet plezant in de klas, dan zit er daar een groepje en daar een groepje’.

38 Schoolcultuur en -sfeer Zie ook voornoemde thema’s Directie en schoolteam –Bewaker van regels –Begrip en respect Regels –Te veel –Vrijheid –Geweld en drugs: nood aan regels –Leerlingenraden Accomodatie –Net en onderhouden –Voldoende middelen

39 LL: ‘Er zijn geen twee dezelfde scholen. Ze zeggen: ASO is streng en in TSO vechten ze, maar het hangt af van de omgeving en van de mensen op school.’

40 De dag- en weekplanning Concentratieproblemen, oplossing: - Minder les, bijv. woensdag - Sport (cf. Amerika) - Studie: leertaken op achtergrond - Routine doorbreken: uitstappen - Voldoende nachtrust

41 LL:Ik vind dat er tussen de lessen iets moet zitten waarbij iedereen een keer ontspant. Is dat een film, is dat een uitstap, is dat om het even wat, gewoon dat het niet altijd met die les te maken heeft. Als het maar een keer iets anders is. En dat gebeurt hier veel te weinig!’ LL: ‘ Ik vind dat er tussen de lessen iets moet zitten waarbij iedereen een keer ontspant. Is dat een film, is dat een uitstap, is dat om het even wat, gewoon dat het niet altijd met die les te maken heeft. Als het maar een keer iets anders is. En dat gebeurt hier veel te weinig!’


Download ppt "Het welbevinden van leerlingen secundair onderwijs in de schoolsituatie De resultaten van een kwalitatief onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google