De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 WERK Pagina 116 t/m 130. 2 WERK §1: Wat is werk? Arbeid: alle activiteiten die je doet, betaald of onbetaald Werk: iets doen waar je geld (loon) voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 WERK Pagina 116 t/m 130. 2 WERK §1: Wat is werk? Arbeid: alle activiteiten die je doet, betaald of onbetaald Werk: iets doen waar je geld (loon) voor."— Transcript van de presentatie:

1 1 WERK Pagina 116 t/m 130

2 2 WERK §1: Wat is werk? Arbeid: alle activiteiten die je doet, betaald of onbetaald Werk: iets doen waar je geld (loon) voor krijgt -Lekke band plakken- Helpen met koken -Scouting leiding- Voetbal trainer -Brandweer- Kapsalon -Crèche-Metselaar

3 3 WERK §1: Wat is werk? Waarom werken mensen? 1.Om geld te verdienen 2.Voor sociale contacten 3.Je krijgt waardering, status 4.Nieuwe dingen leren, jezelf ontwikkelen

4 4 WERK §1: Wat is werk? Arbeidsvoorwaarden: Afspraken die staan in een contract, arbeidsovereenkomst, zoals: -Hoeveel bruto loon je ontvangt -Welke functie je hebt: wat ga je precies doen -Welke werktijden heb je: flexibel of vast, hoelang -Aantal vrije dagen in een jaar.

5 5 WERK §1: Wat is werk? Bruto loon: je loon met nog alles erbij. Netto loon: je loon als belasting en premies eraf zijn  Betaal je geen belasting, heb je geen arbeidscontract, dan werk je zwart en heb je geen rechten! Voorbeeld: Kees verdient 2000 Bruto. Daar moet dan nog € 250,- aan belasting en premies vanaf. Hij krijgt dan 1750 euro op zijn rekening gestort.= netteloon

6 6 WERK §2: Werk en Status Maatschappelijke positie: de plaats die je in de samenleving inneemt. STATUS Sociale ongelijkheid: macht en rijkdom = niet eerlijk verdeeld Status heeft te maken met:  Hoeveel Aanleg je hebt:………………….  De Kennis die je nodig hebt…………….  Hoeveel macht je hebt:……………..  Hoeveel geld je verdient:……………  De bekendheid die je hebt:……………….

7 7 WERK §3: Met werk kom je verder Stijgen op de maatschappelijke ladder: sociale mobiliteit Waarom stijg je nu makkelijker dan vroeger? Langer op school (niet werken als kind) Meer vervolgopleidingen Studiefinanciering: overheid stimuleert leren

8 8 WERK §4: Als het even tegenzit Schulden: Steeds meer jongeren maken schulden! Jongeren en schuld 3.5min Voorkom Schulden! 2min Schulden, een discussie 25 min

9 9 WERK §4: Als het even tegenzit: ontslag Ontslag mag alleen met een goede reden: Op staande voet: Opzegtermijn: -Als je gestolen hebt -Als je dronken bent op je werk -Als je werk weigert te doen -Als je iemand mishandelt/intimideerd -als je zelf ontslag neemt -Als je niet goed functioneert -Als het bedrijf failliet gaat/reorganiseert GEEN recht op werkloos heids uitkering WEL recht op werkloos heids uitkering

10 10 WERK §4: Als het even tegenzit Hoe kom je weer aan werk? 1.Solliciteren op Vacatures 2.Netwerken (met vrienden, familie) 3.Uitzendbureau 4.Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

11 11 §4: Als het even tegenzit: discriminatie allochtonenGeaardheid  Vrouwen Leeftijd 

12 12 WERK §4: Als het even tegenzit Belang: het voordeel dat je ergens bij hebt - je baas wil lage lonen geven (en dus meer winst overhouden. Jij wil veel verdienen: tegengestelde belangen. Belangengroep: komt op voor de belangen van een bepaalde groep. Vakbonden: komen op voor werknemers. Zorgen voor CAO’s. Collectieve arbeidsovereenkomst: afspraken over lonen, vakantiedagen, pensioen, etc

13 13 WERK §5: De overheid helpt een handje Sociale verzekeringen Werknemers verzekeringenVolksverzekeringen Verzekeringen die voor iedereen gelden Betaald uit belastingen AOW: ouderen pensioen AKW:Kinderbijslag Verzekeringen die gelden voor werknemers Betaald uit premies door werknemer én werkgever WW: als je werkloos wordt Als je ziek wordt. 2 jaar lang 70% van je loon krijgen WIA: als je arbeidsongeschikt wordt. Verzorgingsstaat:overheid helpt de burgers als nodig is

14 14 WERK §5: De overheid helpt een handje Bijstand: als je geen verzekering krijgt, maar ook geen werk hebt of niet kan werken: bijstand. Verzorginsstaat = te duur!  Te veel mensen hebben uitkering gekregen  Er komen steeds meer ouderen = vergrijzing Er komen bezuinigingen: minder snel uitkering,minder snel arbeidsongeschikt, strengere regels bij ziekte, etc Stimuleren van werken: bedrijven minder belasting, meer vrouwen in deeltijd

15 15 WERK §6: De kwaliteit van werk Arbeidsinhoud: wat voor werk doe je precies? Leuk, afwisselend, uitdagend? Verschillende taken. Arbeidsvoorwaarden alle dingen in je arbeidscontract hoeveel loon, nwerktijden, vrijedagen Arbeidsverhoudingen hoe gaan de mensen met elkaar om op ‘t werk? Leuke collega’s, aardige baas? Is je werkhouding goed? Netjes gekleed, kauwgom Arbeidsomstandigheden Onder welke omstandigheden werk ik? Binnen, buiten, zwaar tillen, geestlijk zwaar, gevaarlijk? Arbowet: staat in waar de werkgevers zich aan moeten houden Flexibel contract: Geen vaste aanstelling Oproepcontract 1,2 jaar contract

16 16 WERK Succes met leren! Heb je hoger dan een 8.5 ? Dan iets lekkers...


Download ppt "1 WERK Pagina 116 t/m 130. 2 WERK §1: Wat is werk? Arbeid: alle activiteiten die je doet, betaald of onbetaald Werk: iets doen waar je geld (loon) voor."

Verwante presentaties


Ads door Google