De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERK Pagina 116 t/m 130.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERK Pagina 116 t/m 130."— Transcript van de presentatie:

1 WERK Pagina 116 t/m 130

2 WERK §1: Wat is werk? Arbeid: alle activiteiten die je doet, betaald of onbetaald Werk: iets doen waar je geld (loon) voor krijgt Lekke band plakken - Helpen met koken Scouting leiding - Voetbal trainer Brandweer - Kapsalon Crèche -Metselaar

3 WERK §1: Wat is werk? Waarom werken mensen? Om geld te verdienen
Voor sociale contacten Je krijgt waardering, status Nieuwe dingen leren, jezelf ontwikkelen

4 WERK §1: Wat is werk? Arbeidsvoorwaarden:
Afspraken die staan in een contract, arbeidsovereenkomst, zoals: Hoeveel bruto loon je ontvangt Welke functie je hebt: wat ga je precies doen Welke werktijden heb je: flexibel of vast, hoelang Aantal vrije dagen in een jaar.

5 WERK §1: Wat is werk? Bruto loon: je loon met nog alles erbij.
Netto loon: je loon als belasting en premies eraf zijn Voorbeeld: Kees verdient 2000 Bruto. Daar moet dan nog € 250,- aan belasting en premies vanaf. Hij krijgt dan 1750 euro op zijn rekening gestort.= netteloon  Betaal je geen belasting, heb je geen arbeidscontract, dan werk je zwart en heb je geen rechten!

6 WERK §2: Werk en Status Maatschappelijke positie: de plaats die je in de samenleving inneemt. STATUS Sociale ongelijkheid: macht en rijkdom = niet eerlijk verdeeld Status heeft te maken met:  Hoeveel macht je hebt:……………..  De Kennis die je nodig hebt…………….  Hoeveel Aanleg je hebt:………………….  De bekendheid die je hebt:……………….  Hoeveel geld je verdient:……………

7 WERK §3: Met werk kom je verder
Stijgen op de maatschappelijke ladder: sociale mobiliteit Waarom stijg je nu makkelijker dan vroeger?  Langer op school (niet werken als kind)  Meer vervolgopleidingen  Studiefinanciering: overheid stimuleert leren

8 WERK §4: Als het even tegenzit Schulden:
Steeds meer jongeren maken schulden! Jongeren en schuld 3.5min Voorkom Schulden! 2min Schulden, een discussie 25 min

9 WERK §4: Als het even tegenzit: ontslag
Ontslag mag alleen met een goede reden: Op staande voet: Opzegtermijn: GEEN recht op werkloos heids uitkering Als je gestolen hebt Als je dronken bent op je werk Als je werk weigert te doen Als je iemand mishandelt/intimideerd WEL recht op werkloos heids uitkering -als je zelf ontslag neemt Als je niet goed functioneert Als het bedrijf failliet gaat/reorganiseert

10 WERK §4: Als het even tegenzit Hoe kom je weer aan werk?
Solliciteren op Vacatures Netwerken (met vrienden, familie) Uitzendbureau Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

11 §4: Als het even tegenzit: discriminatie
Geaardheid allochtonen  Vrouwen Leeftijd 

12 WERK §4: Als het even tegenzit
Belang: het voordeel dat je ergens bij hebt - je baas wil lage lonen geven (en dus meer winst overhouden. Jij wil veel verdienen: tegengestelde belangen. Belangengroep: komt op voor de belangen van een bepaalde groep. Vakbonden: komen op voor werknemers. Zorgen voor CAO’s. Collectieve arbeidsovereenkomst: afspraken over lonen, vakantiedagen, pensioen, etc

13 WERK §5: De overheid helpt een handje
Verzorgingsstaat:overheid helpt de burgers als nodig is Sociale verzekeringen Volksverzekeringen Werknemers verzekeringen Verzekeringen die voor iedereen gelden Betaald uit belastingen AOW: ouderen pensioen AKW:Kinderbijslag Verzekeringen die gelden voor werknemers Betaald uit premies door werknemer én werkgever WW: als je werkloos wordt Als je ziek wordt. 2 jaar lang 70% van je loon krijgen WIA: als je arbeidsongeschikt wordt.

14 WERK §5: De overheid helpt een handje
Bijstand: als je geen verzekering krijgt, maar ook geen werk hebt of niet kan werken: bijstand. Verzorginsstaat = te duur! Te veel mensen hebben uitkering gekregen Er komen steeds meer ouderen = vergrijzing Er komen bezuinigingen: minder snel uitkering,minder snel arbeidsongeschikt, strengere regels bij ziekte, etc Stimuleren van werken: bedrijven minder belasting, meer vrouwen in deeltijd

15 WERK §6: De kwaliteit van werk Flexibel contract:
Geen vaste aanstelling Oproepcontract 1,2 jaar contract Arbeidsinhoud: wat voor werk doe je precies? Leuk, afwisselend, uitdagend? Verschillende taken. Arbeidsomstandigheden Onder welke omstandigheden werk ik? Binnen, buiten, zwaar tillen, geestlijk zwaar, gevaarlijk? Arbowet: staat in waar de werkgevers zich aan moeten houden Arbeidsverhoudingen hoe gaan de mensen met elkaar om op ‘t werk? Leuke collega’s, aardige baas? Is je werkhouding goed? Netjes gekleed, kauwgom Arbeidsvoorwaarden alle dingen in je arbeidscontract hoeveel loon, nwerktijden, vrijedagen

16 WERK Succes met leren! Heb je hoger dan een 8.5 ? Dan iets lekkers...


Download ppt "WERK Pagina 116 t/m 130."

Verwante presentaties


Ads door Google