De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pelgrimstocht naar Pasen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pelgrimstocht naar Pasen"— Transcript van de presentatie:

1 Pelgrimstocht naar Pasen
Bonnefooiproject veertigdagentijd 2015

2 Praktische voorbereiding
1. Zorg dat er elke week een ‘pelgrim’ (m/v) is die aan het begin van de viering binnen komt. Dit hoeft niet elke week dezelfde persoon te zijn, maar voor de continuïteit is het wel van belang dat de kleding steeds zo veel mogelijk hetzelfde is, evenals de rugzak die de pelgrim bij zich heeft. Kleding: hoed, mantel, stevige schoenen, wandelstok Verder een rugzak. Bevestig aan de rugzak een groot label waar ‘Jeruzalem’ op staat. 2. Zorg voor een mogelijkheid om de (vergrote en ingekleurde) werkbladen (zie boven) bij terugkomst in de kerkzaal op te hangen op een goed zichtbare plek. Deze werkbladen zijn ook gekleurd en op goed formaat te bestellen bij Narratio.  3. Maak voor elk kind de kaft van een boekje op A5-formaat, waar de naam van het kind op vermeld staat. Dit wordt een projectboekje.  4. Elke kindernevendienst groep krijgt een eigen rugzakje met daarin het voorwerp wat die week centraal staat. Verderop in deze powerpoint zie je om welke voorwerpen het gaat.

3 De grote lijn ‘Leven is pelgrimeren, een tijdlang werken aan de levensweg’. In de weken van de veertigdagentijd gaan we op de weg naar Pasen. Een weg die we in dit project zien als een pelgrimsweg.  Al zo lang er mensen zijn, wordt er ‘gepelgrimeerd’: mensen gaan op weg naar een plaats die voor hen van bijzondere betekenis is. Ze gaan op weg om stil te staan bij wat voor hen belangrijk is. Vaak heeft dat een religieuze lading. ‘Pelgrim’ komt van het Latijnse woord ‘peregrinus’. Dat betekent: iemand die door de akkers, door de velden komt, iemand die van buiten de stad komt, een vreemdeling. Wie als pelgrim op weg gaat, reist anders dan een toerist. Het is een pelgrim er niet perse om te doen onderweg van alles te zien. Het is de pelgrim te doen om de reis zelf. Veel mensen gaan omdat ze op deze manier de tijd willen hebben om eens na te denken over hun leven, over wat belangrijk is voor hen. Lopen of fietsen gaat niet zo snel als met de auto of met het vliegtuig. Dat geeft rust. Daarom zeggen pelgrims ook wel eens: ‘de weg gaan, is belangrijker dan de bestemming’, of: ‘de weg is het doel’. In het project voor deze veertigdagentijd beschouwen we de veertigdagentijd als een bezinningstocht, maar ook als een ontdekkingstocht. Er is van alles te horen en te zien in de bijbelverhalen en verhalen van deze tijd. Zo kunnen voor de kinderen, door de verhalen en activiteiten, de veertig dagen naar Pasen echt iets gaan betekenen.

4 Thema’s en voorwerpen Elke week is er gekozen voor een thema dat terugkomt in de navertellingen en sleutelverhalen. Wij volgen hierbij de evangelielezingen zoals aangegeven in het Oecumenisch Leesrooster. De thema’s refereren steeds aan een element van pelgrimeren. Voor 10/12 is er ook elke week een verhaal over de klas van juf Lineke, die telkens een brief krijgt van meester Tom, hun meester van het vorige jaar. Hij is met zijn vriendin Jorien lopend op weg naar Santiago de Compostela en vertelt elke keer iets over hun wederwaardigheden – steeds gerelateerd aan het thema van de zondag

5 Projectlied Lied en muziek van het refrein:

6 In de kerk… Elke zondag loopt een pelgrim op weg naar Jeruzalem, duidelijk zichtbaar voor iedereen, met zijn staf en een rugzak door de kerkzaal. Hij/zij is te herkennen aan reiskleren. De pelgrim gaat op een goed zichtbare plaats zitten. Bij het ‘moment voor de kinderen’ in de kerk gaat de voorganger met de kinderen telkens een gesprekje aan waarbij de pelgrim betrokken wordt aan de hand van het thema/voorwerp van die week. De pelgrim deelt per groep aan de groepen voor de kinderdienst één rugzakje uit, waar het voorwerp voor die week in zit. De rugzakjes worden meegenomen naar de kinderdienst. Pas in de kinderdienst wordt onthuld wat erin zit. Elke week kan hetzelfde rugzakje opnieuw gebruikt worden.

7 … en terug Als de kinderen aan het einde van de viering terugkomen, brengen ze het voorwerp van die zondag in 3D vorm mee. De voorganger gaat met de kinderen in gesprek over de verrassing in het rugzakje. Kinderen of leiding kunnen daarover vertellen. De pelgrim komt erbij en brengt, na het gesprek, het voorwerp naar de viertafel. Elke week is er een klein 4-regelig versje, dat één van de kinderen mag voorlezen. Ook de grote gekleurde afbeelding krijgt een mooie plek in de kerkzaal.

8 In de nevendienst Alle kinderen werken rond het project de navertellingen en sleutelverhalen aangepast aan de leeftijdsgroep, 3/5, 6/9 en 10/12. De pagina’s voor het pelgrimsboekje staan kanten klaar op de project cd, dat scheelt plakken en knippen. Kleine ingekleurde project plaatjes vind je ook op de projectposters. Bij alle verhalen zijn ook ook alternatieve werkvormen gemaakt. Als projectactiviteit is er voor de leeftijdsgroep 10/12 ook een activiteit in meditatieve sfeer met als motto ‘reizen in je hoofd’. Niet iedereen kan ergens naartoe reizen op pelgrimsreis. Maar iedereen kan wel op de eigen plek een pelgrimage ‘van binnen’ maken. Door activiteiten in meditatieve sfeer worden de kinderen gestimuleerd zich van deze ‘innerlijke reis’ bewust te worden. Een impressie hiervan kan eveneens aan het pelgrimsboekje worden toegevoegd.

9 1e veertigdagenzondag:
22 februari 2015 Thema: Vertrouwen Lezingen: Genesis 9, 8-17 en Marcus 1, 12-15 RK: Genesis 9, 8-15 Deze zondag begint ons project ‘Pelgrimstocht naar Pasen pag. We gaan op weg naar Pasen, zoals pelgrims op weg gaan. Om zo op weg te gaan, heb je vertrouwen nodig. Vertrouwen dat, wat je ook tegen zult komen onderweg, de weg altijd verder gaat. Engelen gaan met je mee. Het verhaal in Marcus 1 vertelt van Jezus in de woestijn, waar de engelen voor Hem zorgen. Meester Tom krijgt van zijn zus een engeltje voor aan zijn rugtas.

10 2e veertigdagenzondag:
1 maart 2015 Thema: Licht dat de weg wijst Lezingen: 1 Koningen 19, 9-18 en Marcus 9, 2-10 RK: Genesis 2, -18 Marcus vertelt hoe Jezus met Petrus, Johannes en Jacobus een berg beklimt. Boven op de berg zien de leerlingen Jezus omstraald door een bijzonder licht. Het is dit gebeuren dat hun Jezus in een ander licht laat zien. Zo wordt wat er daar gebeurde, als een baken voor de leerlingen, een licht dat de weg wijst. Ons voorwerp is de vuurtoren een baken van licht.

11 3e veertigdagenzondag:
8 maart 2015 Thema: Stop! Lezingen: Exodus 20,1-17 en Johannes 2,13 -22 RK: Exodus 20, 1-17 en Johannes 2, 13-25 Een heel bekend verhaal uit het Johannes evangelie Stop! Kappen! Dat is de boodschap van Jezus aan de handelaren en geldwisselaars op het tempelplein. Ophouden – zodat weer zichtbaar kan worden waar het hier bij de tempel werkelijk om gaat. In de sleutelverhalen zien we hoe we zelf soms even moeten stoppen om alles te overzien.

12 4e veertigdagenzondag:
15 maart 2015 Thema: Er is genoeg! Lezingen: Jozua 4,19-5, en Johannes 6, (1) 4-15 RK: 2 Kronieken 36, 14-17, 19-23 en Johannes 3, 14-21 Het thema ‘Er is genoeg!’ komt voort uit het bekende verhaal van de wonderbare spijziging. Van alle kanten komen de mensen op Jezus af om te luisteren naar zijn verhalen. Als het avond is een te laat om nog iets te eten te kopen, blijkt er toch genoeg te zijn.

13 5e veertigdagenzondag:
22 maart 2015 Thema: Het komt niet vanzelf Lezingen: Jeremia 31, 31-34 en Johannes 12, RK: Jeremia 31, 31-34 en Johannes 12, 20-33 Jezus vertelt over de graankorrel die moet sterven om vrucht te kunnen dragen. Datzelfde geldt voor de oorspronkelijke pootaardappel. Deze verschrompelt nadat hij voeding heeft gegeven aan een nieuwe aardappelplant met veel nieuwe aardappels. De navertelling is verpakt in en sleutelverhaal. Mirjam mag met haar vader mee naar de tuin en daar laat hij zien hoe je van een aardappel meer krijgt en dat het met graan ook zo gaat.

14 6e veertigdagenzondag:
29 maart 2015 Thema: Is dit het einde? Lezingen: Jesaja 50,4-7 (Jesaja 52,12 -53,12) en Marcus 11,1-11 ; Marcus 14, 1-15,47 RK: Jesaja 50, 4-7 en Marcus 11, 1-10 Op deze Palm- of Passiezondag klinkt het bekende verhaal van de intocht in Jeruzalem. Is dit het einde van de tocht naar Jeruzalem of het begin van iets nieuws? Zo eindigt ook de tocht van meester Tom in de kathedraal van Santiago.

15 PASEN 5 april2015 Thema: Iets nieuws begint Lezingen: Jesaja 25,6-9
en Johannes 20, 1-18 Alternatief: Hooglied 3, 1-11 RK: Handelingen 4, en Johannes 20, 1 - 9 Jezus is opgestaan, iets nieuws begint. Er is een paasviering waarin het project afgerond wordt.

16 Verkrijgbaar bij dit project:
Voor de kinderdienstleiding: Los nummer Bonnefooi € 20,- Een jaarabonnement van 3 werkboeken kost: € 40,- voor het 1e abonnement € 22,50 voor elk volgend abonnement voor alle leid(st)ers en de predikant, ieder een eigen werkboek is zo heel betaalbaar Maar ook:Projectposters en cd € 17,50


Download ppt "Pelgrimstocht naar Pasen"

Verwante presentaties


Ads door Google