De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarde-volle (mantel)zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarde-volle (mantel)zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Waarde-volle (mantel)zorg
15 januari 2015

2 Wat is LOC Zeggenschap in zorg?
1.300 cliëntenraden zorg en welzijn 80 vrijwilligers Missie: een waarde-vol leven door vergroting van zeggenschap Van organisatie naar beweging Veel contacten in de maatschappij

3 Hoe was de zorg? Na Tweede Wereldoorlog weinig geld
Overheid ging zorgen voor mensen Grote instituten in het bos Kleine kamers en iedereen hetzelfde Weinig aandacht voor wensen mensen Zorg vanuit de zuilen: Katholiek, Protestant, Socialistisch, Humanistisch enzovoort Organisatie industrieel

4 Hoe is de zorg? Wens om langer in eigen omgeving te wonen
Organisatie zorg nog steeds als bedrijf: marktwerking Uitgaan van ziekte, gebrek en schaarste Weinig binding meer met lokale samenleving Veel bureaucratie Behoefte bij mensen zelf en personeel om zorg anders te organiseren

5 Hoe wordt de zorg? Mensen wonen vaker in hun eigen huis
Mensen organiseren meer zelf of met hun familie/vrienden Als het niet lukt kan de gemeente helpen Mensen met zware zorg kunnen naar een instelling Minder geld door bezuinigingen Meer zelf betalen (hogere eigen bijdragen)

6 Wat zijn maatschappelijke trends?
Snelle technologische ontwikkelingen (smartwatches, tablets, robots) Veel informatie online beschikbaar Gevoel van vervreemding door afstand tot organisaties Behoefte aan zingeving en aandacht Delen in plaats van bezitten Kleinschalige organisatie in wijken en dorpen

7 Wat valt op? Nederland scoort ten opzichte van andere landen goed op kwaliteit van gezondheidszorg We besteden veel geld aan zorg Medewerkers ervaren steeds meer bureaucratie Cliënten/familie voelen zich weinig gehoord/erkend Bestuurders worden afgerekend op economische prestaties Haagse discussies gaan over geld en economie Oplossingen: meer controle en regels (ouders Martin van Rijn)

8 Wat zegt het ons? (1) Geen samenhang in beleid:
Gevolgen voor mensen zijn niet onderzocht Maar ook gevolgen voor kosten Bijvoorbeeld als iemand niet naar de dokter gaat en later duurdere zorg nodig heeft Of iemand die niet over levensvragen kan praten en daardoor meer zorg nodig heeft

9 Wat zegt het ons? (2) Het systeem staat centraal, niet de mens
Bezuinigingen zijn vooral rekensommen Onderzoek: ieder Europees land kent dezelfde problemen Incidenten zorgen voor nog meer regels We doen steeds meer van hetzelfde Maatschappijvisie ontbreekt Morrelen aan systeem helpt dus niet Het zal dus echt anders moeten

10 Wat willen mensen? Behoefte aan een fijn leven
Met een gevoel van welbevinden Waardering van en zorg voor anderen Dingen kunnen doen die je belangrijk vindt En die betekenis geven aan je leven Activiteiten die bij je passen Je gezond voelen binnen de mogelijkheden Invloed hebben op levensomstandigheden

11 Hoe passen waarden mensen en zorg bij elkaar?
Zorg gericht op waarden van mensen, op wat zij belangrijk vinden Daarom moet zorg zich bezig houden met gezondheid van mensen Uitgaan van potentie in plaats van kunnen Dan kunnen zij doen wat zij belangrijk vinden Ook al is dat anders dan voorheen Dat geeft levenszin Verwoord in ‘Waarde-volle zorg’

12 Hoe organiseren we dat? Ondersteuning bieden bij nadenken: wat wil ik met mijn leven? En wat wil mijn naaste? Bijvoorbeeld met leefplan LOC Verdiepen in die persoon en zijn leven Kijken wat vrijheid/veiligheid betekent Zoeken met persoon en zijn netwerk naar oplossingen Waarbij niet altijd de oplossing in het zorgdomein ligt

13 Hoe ziet dat er in de zorg uit?
Naar de sportschool in het dorp De was en strijk doen met hulp Een opleiding volgen Dagritme dat past bij het leven Een koe in de tuin Computers en gratis internet Koffie schenken in het verpleeghuis Levenservaring inzetten naar personeel

14 Wat betekent dat voor mantelzorg?
Precies hetzelfde! Ook nagaan wat iemand belangrijk vindt Nagaan wat voor mantelzorger van waarde is Mantelzorgers daarbij helpen Wat iemand moeilijk vindt door een ander laten doen Ervaringen met eigen kracht conferenties Meer aandacht voor de persoon

15 Wat betekent dat voor de hulpverlener?
Aandacht voor de waarden en drijfveren van: mensen die zorg nodig hebben de mantelzorger/naasten Aandacht voor de eigen waarden Wie ben ik, wat vind ik belangrijk? Hoe bepalen mijn waarden wat ik wel of niet zie en doe? Hoe kan ik optimaal aansluiten bij de waarden van de ander?

16 Is dat idealistisch? Ja en nee
Vergt andere manieren van denken en kijken Mensen staan centraal in plaats van systemen Maakt het werken in de zorg leuker En maakt de zorg effectiever voor mensen en hun naasten Positief mensbeeld Maar het kan en het werkt!

17 Ten slotte Ik wens ons allen toe dat we vanuit onze waarden en drijfveren bijdragen aan de samenleving Het maakt ons allen gelukkiger En zorgt dat iedereen van waarde mag zijn Laten we samen aan het werk gaan in onze eigen omgeving lokaal en in Den Haag Rijkdom is niet alleen geld en economie Maar vooral al die interessante mensen!

18 einde


Download ppt "Waarde-volle (mantel)zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google