De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten ledenenquête 3 juli 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten ledenenquête 3 juli 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten ledenenquête 3 juli 2014
Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

2 Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014
De repetitie Goed: we zijn tevreden over de repetitie repetitietijd is goed zoals die is Kan nog beter: Meer spelen, we moeten te vaak wachten Instuderen: moet meer thuis gebeuren Muziek(stuk) geheel spelen; minder in stukjes hakken en op details blijven zitten Betere opkomst : speelt veel fijner Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

3 Het repertoire / de muziekstukken
Goed: Veel meningen, veel smaken Kan nog beter: Muziek mag best wat uitdagender/moeilijker Mix is leuker: orkest-stukken naast populair Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

4 De concerten en optredens
Goed: Betrokken zijn bij dorpsactiviteiten Aanvulling met combozang/dans is leuk Uitwisseling met andere verenigingen is leuk Af en toe een groot evenement / show is leuk Kan nog beter: Beperken van marcheren: liever concerten Meer duidelijkheid hoe omgaan met marsen Meer activiteiten om naartoe te werken Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

5 Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014
De dirigent Goed: Dirigent gaat goed om met alle nivo’s Kan nog beter: Veel meer spelen, veel minder stilzitten Minder tijd aan stukjes en nootjes besteden Dirigent kan repetitie nog afwisselender / interessanter maken ( zoals invallers deden) Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

6 Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014
De vereniging Goed: Muziek is belangrijke hobby Brede interesse: ook andere hobby’s Vereniging heeft het goed voor elkaar Veel plezier; leuke vereniging Kan nog beter: Meer muzikanten zijn zeer welkom Meer jeugd is in het bijzonder welkom Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

7 Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014
De muzikant zelf Goed: Ik heb het echt naar mijn zin Mijn instrument is leuk en goed Ik wil best meehelpen en organiseren Kan nog beter: Dirigent en het juiste repertoire kunnen de zin om naar de repetitie te komen nog verder verhogen Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

8 Suggesties van de muzikanten zelf
Hierna een samenvatting van de meest voorkomende reacties op de stellingen die we de muzikanten in groepjes voorgelegd hebben Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

9 Vraag 1: hoe houden we de vereniging op een hoog genoeg muzikaal peil
Iedere 1 of 2 jaar met een beoordelingsconcert meedoen (concours,peeltoernooi,festival,..) Solisten-optreden of solisten-concours ( kan ook goed binnen de vereniging) Uitdagende muziekstukken spelen (mag soms best wat moeilijker zijn waarin je je moet vastbijten) Meer thuis studeren, meer groepsrepetities Voldoende uitdaging voor ALLE muzikanten * Opmerking: plezier maken in muziek staat voorop; de rest volgt Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

10 Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014
Vraag 2: hoe zou onze ideale muziekvereniging er over enkele jaren uit moeten zien Grotere vereniging, meer muzikanten Goed verdeelde bezetting (meer klein koper, meer slagwerk) Goede verdeling over alle leeftijden Betrokken bij en gesteund door de Oeffeltse gemeenschap Ook open staan voor niet-fanfare instrumenten * Opmerking: in ieder geval minimaal zoals het nu is; niet minder Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

11 Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014
Vraag 3: Wat kunnen we doen om meer leden te krijgen en die ook te behouden Ledenwerving richten op grotere groepen, niet alleen op 1 leeftijds / schoolklas maar ook op nog jongeren of volwassenen Reunie-concert met oud-leden die dan wellicht weer lid worden Elkaar motiveren en ook elkaar aan durven spreken om naar de repetitie te komen en daar een leuke avond van te maken (Proms-) concerten leveren veel promotie en enthousiasme op Jeugd eerder mee laten doen met repetities of concerten werkt motiverend voor iedereen; begeleiding door ervaren muzikanten * Opmerking: hoe leuker we het zelf maken, hoe aantrekkelijker voor anderen om mee te komen doen Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

12 Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014
Vraag 4: Heb je een idee voor een leuk concert of happening om naartoe te werken Night of the proms, eventueel met een andere vereniging Buitenconcert(en), buiten spelen bij Oeffeltse gelegenheden Talentenwedstrijd ( “X-factor”-achtig) Mooi concert in de kerk ( niet alleen als kerstconcert) Dinerconcert eens per 2-3 jaar Optreden met zang, dans en theater Film ondersteund door onze muziek of omgekeerd Uitwisselingsconcert verder weg / in het buitenland / met excursie Musical uitvoeren samen een bestaande musical-groep Zelf Oeffeltse avond organiseren Meer halen uit eigen muzikanten: eigen zangers/dansers Spelen of repeteren bij zorginstellingen * Opmerking: een heleboel leuke ideeën om iets mee te doen ! Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

13 Vraag 5: Wat zou je als muzikant graag muzikaal nog extra willen doen
Groepjes op nivo maken en daar iets mee instuderen Met meer (eigen) solisten werken tijdens concerten Kinderen laten zien wat je met muziek / een instrument kunt doen Avond verzorgen met wisselende groepjes muzikanten Na de repetitie extraatje als kwartet/klein orkestje Big band repertoire instuderen voor een concert Knallen en lekker vrij spelen in een joekskapel * Opmerking: een extra inspanning leidt tot extra motivatie ! Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

14 Vraag 6: Wat is de leukste / minst leuke muziek om te spelen
Muziek met een verhaal / thema (vlot, maar mag ook “zwaar”) Tijdloze muziek (bekend, maar zeker ook Dublin pictures !) Concours/toernooi ( mits IEDEREEN er vol voor gaat !) Repetitie fijn afsluiten met 1 of 2 leuke nummers Swingende muziek( zoiets als Jazzimut) Technische hoogstandjes ( zoals Trombone Perplex) * Opmerking: vooral variatie houdt de boel levendig ! Saaie, langzame stukken (Te veel) marsen Simpele, populaire “deuntjes”; popmuziek op nivo wel leuk * Opmerking: geen slome en/ of simpele muziek ! Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

15 Vraag 7: Wat kunnen we doen om wat meer geld binnen te halen
Meer halen uit reclame en sponsoren / hen er meer bij betrekken Potgrond en oud papier blijven doen / zo mogelijk nog beter Andere dingen verkopen ( lootjes, bingo,..) of beetje entree-geld “Vrienden van de Vriendenkring” meer onder de aandacht brengen Een of andere vorm van donateurs-actie weer opzetten Inspiratie halen uit wat andere verenigingen aan acties doen Leuke acties opzetten en promoten ( zoals car wash) * Opmerking: subsidie en contributie alleen zijn niet genoeg Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

16 Vraag 8: Overige tips en verbeterpunten voor het bestuur
Beter vooruit plannen, eerder rooster van activiteiten maken Concerten nog meer bekend maken en meer promotie Sneller beslissen en daarmee meer duidelijkheid geven Vaker afgesproken zaken van de repetitie ondersteunen met mail Af en toe terugkoppelen aan de leden waar bestuur mee bezig is Commissies en leden duidelijker vragen een taak op zich nemen * Opmerking: duidelijker wederzijdse contacten benutten Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014

17 Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014
Ledenenquête Fanfare Dank je wel aan allemaal voor jullie belangrijke terugkoppeling ! Het is de vereniging van ons allemaal, dus ieders mening telt Na de vakantie komen we als bestuur hier met jullie op terug Fijne vakantie en graag tot ziens op de barbeque op 28 augustus Enquete Fanfare Vriendenkring 3 juli 2014


Download ppt "Resultaten ledenenquête 3 juli 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google