De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 6 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 6 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 6 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries
Coördinatrice VWO 4, 5 & 6 Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet Decanen “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

2 Wijzigingen schoolleiding
Joanne Duijvestijn – waarnemend Vestigingsdirecteur Bas Smies – Teamleider Bovenbouw H/V Frank Warrink – Coördinator HAVO 4 & 5 Francisca de Vries – Coördinatrice VWO 4, 5 & 6 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

3 Leerlingbegeleiding VWO 6
Richard Walgemoet Decaan Fred Bouwhuis Decaan / Mentor Jeannet Brouwer Mentor Francisca de Vries Coördinatrice leerlingzaken Bas Smies Teamleider Chris de Ruyter Zorgcoördinator Samantha Snijders Dyslexiecoördinator VWO docententeam “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

4 Zelfstandigheid Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

5 Zelfstandigheid “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

6 Vinger aan de pols Startgesprekken met mentor
Spijbelen & te laat komen Magister: cijfers en absentiegegevens Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag) Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig contact. “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

7 Ouders en huiswerk:Lekker puh…
“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

8 Ouders en huiswerk Belangstellend informeren
Faciliteren (tijd, werkplek) Coachen (zelf oplossingen laten verzinnen) Kijken naar de toekomst Wat werkt? Wat gaat goed? Wat zijn je kwaliteiten Met inzet kun je het leren (growth mindset) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

9 Ouders en huiswerk Handige tips in het boekje Onderpresteren: Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken (uitgever: SWP) Leuke (korte) test voor ouders op “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

10 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3: Afgesloten met toetsweek
Schoolexamentoetsen (in SET week) Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens het blok Blok 4: Examentraining Centraal Schriftelijk Examen “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

11 Herkansingen SET Na blok 1, blok 2, blok 3
Alleen SET uit betreffende blok Inhalen gemiste SET ingeroosterd op herkansingsdagen Ingehaalde SET kan niet herkanst worden “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

12 Studiebegeleidingsuren
Mediatheek Vakondersteuningsuren Kenmerken: Zelf inschrijven in CUP Totaal 25 lesuren per week Actieve deelname vereist Zelfde status als gewone les “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

13 Steunlessen Nederlands, Engels en Wiskunde
In verband met kernvakregeling Deelname verplicht indien noodzakelijk “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

14 Profielwerkstuk Onderzoek / ontwerp 80 slu per leerling
Onderdeel combinatiecijfer Begeleiding door vakdocent PWS middagen Voor Kerst verslag inleveren Deadline definitieve verslag is 6 februari Deadline niet gehaald? Cijfer = 1 Vervolgtraject tot 3,5 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

15 Presentatieavond di 3 maart
Mondelinge presentaties (onderdeel beoordeling) U bent van harte welkom! “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

16 Berekening en afronding SE
Mee naar V6: gemiddeld blokcijfer V5 en PO–cijfers van V4 & V5 V6: (3 blok V6 + 1 blok V5)/4 = gem. Blokcijfer (PO V4 + PO V5 + PO V6)/3 = gem. PO cijfer GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal Weging meestal 80% : 20 % Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

17 Examenvakken zonder CSE
VWO 4/5: VWO 6: ANW* LO (v of g) Maatschappijleer* Informatica CKV (v of g) Wiskunde D KCV* PWS* * combinatiecijfer “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

18 Combinatiecijfer Alle kleine vakken samen:
ANW Maatschappijleer KCV (alleen gymnasiumleerlingen) Profielwerkstuk Ieder onderdeel moet 4 ( 3,5) of hoger zijn Cijfers worden afgerond, gemiddeld en opnieuw afgerond en tellen dan mee als 1 vak “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

19 3F Rekentoets Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger
t/m 2015: wel op cijferlijst, niet in zak-slaagregeling Afnameperiodes maart en juni Elke leerling heeft twee kansen Deel leerlingen heeft toets al in V5 afgelegd “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

20 Centraal Schriftelijk Examen
Blok 4: voorbereiding CE Week 16: oefenexamenweek CSE: maandag 11 mei t/m woensdag 27 mei In de sporthal 3 uur zonder pauze Eten en drinken toegestaan Examenstress Uitslag: donderdag11 juni Meer informatie volgt t.z.t. “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

21 Berekening Eindcijfers
Voor vakken zonder CSE: Afronden op geheel getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!) Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

22 Slaag/zakregeling Onvoldoendes Compensatiepunten geen 0 of meer
Geslaagd: LO en CKV voldoende of goed Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger Er is voldaan aan: Bij berekenen compensatie: 0 decimalen Onvoldoendes Compensatiepunten geen 0 of meer 1X5 (4,5-5,4) 1X4 (3,5-4,4) 2 of meer 2X5 (4,5-5,4) 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

23 Tweede Tijdvak 16, 17, 19 juni Herexamen Herprofilering (hoger cijfer)
Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak Uitslag 24 juni “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

24 Geslaagd! Diploma-uitreiking: donderdag 25 juni Vervolgopleiding
Begeleiding studiekeuze in V6: - LOB, bezoek open dagen “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

25 Gezakt, en dan . . . VWO 6 doubleren op BL: VAVO (deelcertificaten)
Vrijstelling voor PWS, In en WisD (als vak voldoende is afgesloten) Geen vrijstelling voor LO VAVO (deelcertificaten) HBO + VAVO (enkele studies in Twente) Meer informatie bij de examenuitslag “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

26 Vragen? “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

27 Mentorgroep dhr.Bouwhuis 1.28
Michelle Bak Jolien Deterink Coen Ensink Veerle Dijkstra Melanie Heuver Joris Eeftink Agaath Schuurmans Dion Hoek Pepijn Streng Maarten de Jager Melanie Blume Sobhi Jerjes Jesse de Boer Sophie Kolk Anne Breur Anne Koning Duco van Buuren Erkan Mercimek Gerlinde Buurlage Viktor Oude Egberink Furkân Dengiz Reinoud Pino Jorn Quattrocchi Maarten Besten Rozemiek Wessels

28 Mentorgroep mevr.Brouwer 0.10
Lilian Berenpas Kars Veldkamp Hans-Jan Westerhof Eray Bilgili Rick Westland Peter Bosch Michiel Wiggers Tobias Bruel Joppe Wesselink Niels Cornelissen de Beer Ruurd Jaarsma Niels Kroese Tim Luijten Jan Willem Mijnheer Anouk Scholten


Download ppt "Voorlichting VWO 6 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries"

Verwante presentaties


Ads door Google