De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 12 november 2014 ‘Van opvang naar ontwikkeling’ 12 november 2014 Opening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 12 november 2014 ‘Van opvang naar ontwikkeling’ 12 november 2014 Opening."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 12 november 2014 ‘Van opvang naar ontwikkeling’ 12 november 2014 Opening

2

3 Uw Dagvoorzitter Frank Kentin Coördinator VNG- Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang

4 6 februari 2013

5 Basiskwaliteit kinderopvang in Almere Door toetsing aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tijdens GGD- inspecties Peter Moerkens en Erwin Otte, Gemeente Almere, Stadsbeheer, afdeling VTH, 14036, info@almere.nl

6 12 november 2014 Kwaliteitseisen voor de gemeente(n) Controle door Onderwijsinspectie gemeenten op de juiste uitvoering van de Wko, in opdracht van het ministerie van SZW Sinds 2013 voldoet ook Almere aan alle kwaliteitseisen. Getoetst wordt onder meer op: – Het op orde houden van het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) – Tijdig beslissen op aanvragen voor nieuwe kinderopvanglocaties (max. 10 weken, Almere gem. 6-8 weken) – Verplicht jaarlijks toezicht op alle locaties – Inzet bestuursrechtelijke handhaving waar nodig.

7 12 november 2014 Verdeling van de verantwoordelijkheden Stelling: wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van kinderopvang? 1. de ondernemer 2. de GGD 3. de gemeente 4. L. Assher? Verdeling van de verantwoordelijkheden: – Houder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitseisen vanuit de Wet kinderopvang in zijn of haar opvanglocatie – GGD is verantwoordelijk voor de toetsing van de kwaliteitseisen bij een opvanglocatie en adviseert daarin de gemeente. – Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid toe te zien op de naleving van de kwaliteitseisen van een opvanglocatie.

8 12 november 2014 Marktwerking van 2011 tot heden

9 Kwaliteit uitgedrukt in naleefgedrag 12 november 2014 In 2011 voldeed 50 % bij de 1 e inspectie (73%) In 2012 voldeed 47 % bij de 1 e inspectie (78%) In 2013 voldeed 42 % bij de 1 e inspectie (100%) In 2014 voldeed 48 % bij de 1 e inspectie (68%) Handhavingsbesluit nodig? 2011: in 5% van de gevallen 2012: in 5% van de gevallen 2013: in 8% van de gevallen 2014: prognose 9 à 10% van de gevallen

10 12 november 2014 Profielkleuren naleefgedrag Groen = Goed naleefgedrag: geen reden tot zorg; noch over de actuele situatie, noch over de nabije toekomst Geel = redelijk naleefgedrag: geen reden tot zorg over de actuele situatie, lichte zorg over nabije toekomst Oranje = matig naleefgedrag: lichte zorg over de actuele situatie, zorg over nabije toekomst Rood = slecht naleefgedrag (serieuze) zorg over de actuele situatie, serieuze zorg over nabije toekomst

11 12 november 2014 Risicoprofiel 2013 Risicoprofiel nov. 2014

12 Geconstateerde overtredingen bij jaarlijks onderzoek 2014 12 november 2014

13 Overtredingen waarop handhavingsbesluit is genomen

14 Overleg en Overreding GGD Flevoland Jolie van Beers

15 Overleg en Overreding - Wat is het? -Welke voorwaarden komen in aanmerking? -Wanneer kan O&O worden toegepast?

16 Het doel van O&O - Efficiënter inzetten van het handhavingstraject - Leveren van maatwerk -Vooruitlopen op “Het Nieuwe Toezicht”

17 Het traject na O&O -Geen handhavingstraject als overtreding binnen de termijn is hersteld. -Verkort handhavingstraject indien de overtreding niet binnen de termijn is opgeheven.

18 Voorlopige resultaten O&O Almere (28-10-2014) -45 keer is O&O ingezet -25 keer is handhaving voorkomen -19 keer is handhaving alsnog ingezet -1 O&O is nog in behandeling

19 Bedankt voor uw aandacht. 12 november 2014 Nog enkele stellingen voor de rondetafel Toezicht&Handhaving: Toezicht zou vaker dan eens per jaar uitgevoerd moeten worden! Ik kan als ondernemer zelf wel mijn toezicht (laten) uitvoeren en daarover actief rapporteren en verbetervoorstellen doen. Een ondernemer die herhaaldelijk niet voldoet na O&O krijgt een bestuurlijke boete naast het handhavingstraject; dat is pas eerlijke concurrentie! En alles wat uzelf maar wilt inbrengen


Download ppt "Bijeenkomst 12 november 2014 ‘Van opvang naar ontwikkeling’ 12 november 2014 Opening."

Verwante presentaties


Ads door Google