De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis en karakteristiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis en karakteristiek"— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis en karakteristiek

2 Geschiedenis 1632 Athenaeum Illustre
1876 De gemeente Amsterdam krijgt toestemming het Athenaeum Illustre tot ‘universiteit in te rigten’ 1961 Eigen rechtspersoonlijkheid

3 Universiteit van Amsterdam
Opgericht in 1632 als Athenaeum Illustre Een brede klassieke universiteit studenten Jaarbudget van 386 miljoen euro Meer dan 60 opleidingen 5000 werknemers

4 Faculteiten 1876 Geneeskunde, Theologie, Rechten, Letteren, Wis-, schei-, en natuurkunde 39 hoogleraren 1922 Handelswetenschappen 1947 Politiek Sociale Wetenschappen

5 Aantal studenten

6 Universiteitsbibliotheek
4 miljoen boeken lopende tijdschriften en elektronische tijdschriften 200 Middeleeuwse handschriften moderne handschriften brieven kaarten en atlassen

7 Organogrammen

8 Organisatie RvT CvB / S BA CE CC ACTA AMC FGW FNWI Rechten Economie
Aantekeningenvel Organisatie dinsdag 16 februari 1999 RvT CvB / S BA CE CC ACTA AMC FGW FNWI Maatschappij en Gedrag Rechten Economie

9 Bestuursorganisatie RvT senaat CBO CvB CSR COR CvP GV faculteit decaan
Aantekeningenvel Bestuursorganisatie dinsdag 16 februari 1999 RvT senaat CBO CvB CSR COR CvP GV faculteit decaan SR OR OC OWI afdeling OZI directeur voorzitter directeur

10 College van Bestuur & Bureau van de Universiteit
CvB S BA SB CC ECA ECM ABIV BC UB IC FB AC USC / SGZ

11 Faculteit Decaan Onderwijsinstituut Onderzoekinstituut Afdeling
directeur directeur Afdeling Hoofd

12 Cijfers personeel en studenten

13 Hoogleraren per faculteit
Geesteswetenschappen 65 Rechtsgeleerdheid 24 Geneeskunde 107 Tandheelkunde 9 Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 70 Economische Wetenschappen & Econometrie 25 Maatschappij en Gedragswetenschappen 63

14 Wetenschappelijk personeel per faculteit
Geesteswetenschappen 308 Rechtsgeleerdheid 177 Geneeskunde 547 Tandheelkunde 75 Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 410 Economische Wetenschappen & Econometrie 141 Maatschappij en Gedragswetenschappen 432

15 Ondersteunend- en Beheerspersoneel per faculteit
Geesteswetenschappen 121 Rechtsgeleerdheid 91 Geneeskunde 234 Tandheelkunde 77 Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 371 Economische Wetenschappen & Econometrie 76 Maatschappij en Gedragswetenschappen 207

16 Aantal ingeschreven studenten per faculteit
Geesteswetenschappen 4481 Rechtsgeleerdheid 3556 Geneeskunde 1787 Tandheelkunde 411 Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1872 Economische Wetenschappen & Econometrie 2992 Maatschappij- en Gedragswetenschappen 6596 Brede propedeuse opleidingen 94 Totaal 1e fase

17 Studenten Internationaal
Uitwisselingsstudenten incoming 450 outgoing 800 Reguliere buitenlandse studenten 1061 Deelnemers aan International Study Programs 590

18 Financiën

19 Baten en lasten Baten rijksbijdrage 311 M€
college en inschrijfgelden 28 M€ contractonderzoek en -onderwijs 54 M€ overig 47 M€ lasten totaal 430 M€ personele lasten 245 M€ overige lasten 185 M€

20 Lasten per Faculteit Geesteswetenschappen 40,4 M€
Rechtsgeleerdheid 17,3 M€ Geneeskunde 50,0 M€ Tandheelkunde 13,5 M€ Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 66,9 M€ Economische Wetenschappen & Econometrie 18,8 M€ Maatschappij- en Gedragswetenschappen 56,0 M€

21 Faculteiten Faculteit der Economische Wetenschappen & Econometrie
Faculteit der Geesteswetenschappen Faculteit der Geneeskunde Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Faculteit der Natuurwetenschappen,Wiskunde & Informatica Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Tandheelkunde

22 Instellingsplan

23 Aantekeningenvel dinsdag 16 februari 1999 Onze missie De Universiteit van Amsterdam is een brede, algemene en klassieke universiteit; Vakdisciplines vormen de basis; Inter- en multidisciplinaire samenwerking aan wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken; Onafhankelijk van derden; Kennis van onderzoekers en docenten is ingebed in brede maatschappelijke en culturele ontwikkeling; Inspirerende academische omgeving voor studenten en medewerkers; Toonaangevende universiteit in Europa; Historisch en feitelijk verbonden met de stad Amsterdam.

24 Gebruikte afkortingen
CBO = Centraal bestuurlijk overleg CvP = College voor Promotie RvT = Raad van Toezicht CvB = College van Bestuur OC = Opleidingscommissie OWI = Onderwijsinstiuut CSR = Centrale Studentenraad GV = Gezamenlijke Vergadering COR = Centrale Ondernemingsraad SR = Studentenraad OZI = Onderzoekinstituut


Download ppt "Geschiedenis en karakteristiek"

Verwante presentaties


Ads door Google