De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van boeken, boten en blogs. Collecties verhuizen bij de Universiteit van Amsterdam Bert Zeeman Universiteitsbibliotheek Amsterdam Gent, 15 december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van boeken, boten en blogs. Collecties verhuizen bij de Universiteit van Amsterdam Bert Zeeman Universiteitsbibliotheek Amsterdam Gent, 15 december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Van boeken, boten en blogs. Collecties verhuizen bij de Universiteit van Amsterdam Bert Zeeman Universiteitsbibliotheek Amsterdam Gent, 15 december 2008

2 2 Agenda: 1) Waarom verhuizen? - UvA huisvestingsplan 2000-2015 - Nieuwbouw UB 2) Welke werkwijze? - Aanpak - Flankerend beleid 3)Wat hebben we geleerd?

3 3 Agenda: 1) Waarom verhuizen? - UvA huisvestingsplan 2000-2015 - Nieuwbouw UB 2) Welke werkwijze? - Aanpak - Flankerend beleid 3)Wat hebben we geleerd?

4 4 De Universiteit van Amsterdam 1632Athenaeum Illustre 1877Universiteit van Amsterdam Zeven faculteiten: • Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Faculteit der Geesteswetenschappen • Faculteit der Geneeskunde • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen • Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica • Faculteit der Rechtsgeleerdheid • Faculteit der Tandheelkunde

5 5 De UvA in cijfers 27.000+ studenten 6.700+ medewerkers ca. 350 promoties ca. 7.200 wetenschappelijke publicaties THES-ranking: 1 e Ned. universiteit (53 e ) Shanghai-ranking: 2 e Ned. universiteit (101 e )

6 6 De UvA: huisvesting 2000: huisvesting in vier clusters: • medisch • bèta • gamma • alfa

7 7

8 8 UvA: Faculteit der Geesteswetenschappen 1997: fusie van de • faculteit der Godgeleerdheid • faculteit der Letteren • faculteit der Wijsbegeerte 1.250+ medewerkers 6.500+ studenten 30 bachelor-opleidingen 50+ master-opleidingen (deels Engelstalig)

9 9 UvA: Universiteitsbibliotheek ontstaan in 1578 als Stedelijke bibliotheek vanaf 1632 tevens Athenaeum bibliotheek sinds 1877 universiteitsbibliotheek Omvang collectie: • 4.000.000+ banden • 120 kilometer (w.v. bijna 60 km in depot)

10 10 Huisvesting UB/Gw 1997: twee locaties op BG-terrein: • Bijzondere Collecties • UB/Geestesweten- schappen 1.000 werkplekken 13 km collectie

11 11

12 12

13 13

14 14 Planning nieuwbouw in 1997

15 15 Agenda: 1) Waarom verhuizen? - UvA huisvestingsplan 2000-2015 - Nieuwbouw UB 2) Welke werkwijze? - Aanpak - Flankerend beleid 3)Wat hebben we geleerd?

16 16 Universiteitsbibliotheek – Binnengasthuisterrein

17 17 Uitgangssituatie 1999

18 18 Herschikking en Ontsluiting Collecties • van 21,5 naar 13 kilometer (- 40%) • invoering uniform plaatsingssysteem • van 13 naar zo min mogelijk locaties Budget: € 4,5 miljoen

19 19 Waar staan we nu?

20 20 Hoe zijn we daar gekomen? 1a. Deselectie: eenmalig 1b. Deselectie: structureel 2. Efficiënt ruimtegebruik  verhuizen 3. Uniform plaatsingssysteem 4. Flankerend beleid

21 21 Deselectie: eenmalig (1) Selectie door vakreferent Verwerking door projectmedewerkers In vijf jaar 12,5 kilometer gedrukt materiaal verwerkt 85/90%: herplaatst in depot 10/15%: daadwerkelijk afgestoten

22 22 Deselectie: eenmalig (2) • Gebonden jaargangen tijdschriften • Deduplicering monografieën • Uitleengegevens • Check achteraf door docenten/onderzoekers

23 23 Deselectie: structureel Aanschafbudget monografieën: € 400.000 Aanwinsten: tussen 8.000 en 10.000 Tijdschriftabonnementen: 1.900 Jaarlijkse ‘autonome groei’: 200 à 250 meter Oplossing: DynamO

24 24 Verhuizen (1) 1999: collectie Nieuwgrieks/Byzantinologie naar het Bungehuis (500 m) 2000: collecties Klassieken, Archeologie en Moderne Nabije Oosten naar de UB (1.770 m) 2000: collectie Amerikanistiek naar het PC Hoofthuis (1.070 m) 2002: collectie Oost-Europese studies naar het PC Hoofthuis (2.350 m) 2003: collectie Hebreeuws naar het PC Hoofthuis (35 m) 2006: collectie Fonetiek naar het Bungehuis (170 m) 2006: collectie Europese archeologie naar de UB (300 m) 2008: collectie Wijsbegeerte naar de UB (640 m) 2008: collecties Mediastudies en Theaterwetenschap naar de UB (345 m) 2008: collectie Muziekwetenschap naar de UB (300 m) 2008: collectie Moderne Nabije Oosten naar het PC Hoofthuis (400 m)m

25 25 Verhuizen (2) Niet zelf verhuizen Gebruik maken van (externe) expertise Open staan voor nieuwe ideeën: boeken verhuizen per bootboot

26 26 Uniform plaatsingssysteem Huidige situatie: 35 verschillende systemen Gewenste situatie: één uniform systeem Via NPS naar Dewey Decimal Classification

27 27 Flankerend beleid (1): het IWO-depot

28 28

29 29 Flankerend beleid (2): (gratis) LOL Leveren-op-locatie Gratis IBL-account

30 30 Flankerend beleid (3): communicatie Informeren facultaire achterban (studenten maar vooral medewerkers) Elk beschikbaar medium Rondleidingen in depot

31 31 Folia, 6 oktober 2000 Het IWO Eeuwige bewaarplaats of voorportaal van de papierhandel?

32 32 Flankerend beleid (4): communicatie intern Ongelimiteerde behoefte aan informatie Ook hier: elk mogelijk medium Zeer succesvol: VerbouwblogVerbouwblog

33 33 Agenda: 1) Waarom verhuizen? - UvA huisvestingsplan 2000-2015 - Nieuwbouw UB 2) Welke werkwijze? - Aanpak - Flankerend beleid 3)Wat hebben we geleerd?

34 34 Doen (1) 1. Bezint eer ge begint ! 2. Creëer draagvlak 3. Communicatie is essentieel!

35 35 Doen (2) 4. Richt een projectorganisatie in 5. Meten is weten ! 6. Gebruik een depot

36 36 Niet doen 1. Gouden bergen beloven 2. One size fits all 3. Collecties verhuizen onderschatten

37 37

38 38 19.785 m2 bvo ca. 1.000 studieplaatsen ca. 13 km boeken Nieuwe UB

39 39 Dank u wel voor uw aandacht ! Vragen ? (met dank aan Juliëtte Daniëls, Caroline Godfried, Lidie Koeneman, Monique Kooijmans, Willem Rodenhuis en Robin van Schijndel)


Download ppt "Van boeken, boten en blogs. Collecties verhuizen bij de Universiteit van Amsterdam Bert Zeeman Universiteitsbibliotheek Amsterdam Gent, 15 december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google