De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van boeken, boten en blogs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van boeken, boten en blogs"— Transcript van de presentatie:

1 Van boeken, boten en blogs
Van boeken, boten en blogs. Collecties verhuizen bij de Universiteit van Amsterdam Bert Zeeman Universiteitsbibliotheek Amsterdam Gent, 15 december 2008

2 Agenda: 1) Waarom verhuizen? - UvA huisvestingsplan - Nieuwbouw UB 2) Welke werkwijze? - Aanpak - Flankerend beleid 3) Wat hebben we geleerd?

3 Agenda: 1) Waarom verhuizen? - UvA huisvestingsplan - Nieuwbouw UB 2) Welke werkwijze? - Aanpak - Flankerend beleid 3) Wat hebben we geleerd?

4 De Universiteit van Amsterdam 1632. Athenaeum Illustre 1877
De Universiteit van Amsterdam Athenaeum Illustre 1877 Universiteit van Amsterdam Zeven faculteiten: • Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Faculteit der Geesteswetenschappen • Faculteit der Geneeskunde • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen • Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica • Faculteit der Rechtsgeleerdheid • Faculteit der Tandheelkunde

5 De UvA in cijfers studenten medewerkers ca. 350 promoties ca wetenschappelijke publicaties THES-ranking: 1e Ned. universiteit (53e) Shanghai-ranking: 2e Ned. universiteit (101e) De UvA in cijfers

6 De UvA: huisvesting 2000: huisvesting in vier clusters: • medisch • bèta • gamma • alfa

7

8 UvA: Faculteit der Geesteswetenschappen 1997: fusie van de • faculteit der Godgeleerdheid • faculteit der Letteren • faculteit der Wijsbegeerte medewerkers studenten 30 bachelor-opleidingen 50+ master-opleidingen (deels Engelstalig)

9 UvA: Universiteitsbibliotheek ontstaan in 1578 als Stedelijke bibliotheek vanaf 1632 tevens Athenaeum bibliotheek sinds 1877 universiteitsbibliotheek Omvang collectie: • banden • 120 kilometer (w.v. bijna 60 km in depot)

10 Huisvesting UB/Gw 1997: twee locaties op BG-terrein: • Bijzondere Collecties • UB/Geestesweten- schappen werkplekken 13 km collectie

11

12

13

14 Planning nieuwbouw in 1997

15 Agenda: 1). Waarom verhuizen. - UvA huisvestingsplan 2000-2015
Agenda: 1) Waarom verhuizen? - UvA huisvestingsplan Nieuwbouw UB 2) Welke werkwijze? - Aanpak - Flankerend beleid 3) Wat hebben we geleerd?

16 Universiteitsbibliotheek – Binnengasthuisterrein

17 Uitgangssituatie 1999

18 Herschikking en Ontsluiting Collecties • van 21,5 naar 13 kilometer (- 40%) • invoering uniform plaatsingssysteem • van 13 naar zo min mogelijk locaties Budget: € 4,5 miljoen

19 Waar staan we nu?

20 Hoe zijn we daar gekomen. 1a. Deselectie: eenmalig 1b
Hoe zijn we daar gekomen? 1a. Deselectie: eenmalig 1b. Deselectie: structureel 2. Efficiënt ruimtegebruik  verhuizen 3. Uniform plaatsingssysteem 4. Flankerend beleid

21 Deselectie: eenmalig (1)
Selectie door vakreferent Verwerking door projectmedewerkers In vijf jaar 12,5 kilometer gedrukt materiaal verwerkt 85/90%: herplaatst in depot 10/15%: daadwerkelijk afgestoten

22 Deselectie: eenmalig (2) • Gebonden jaargangen tijdschriften • Deduplicering monografieën • Uitleengegevens • Check achteraf door docenten/onderzoekers

23 Deselectie: structureel Aanschafbudget monografieën: € 400
Deselectie: structureel Aanschafbudget monografieën: € Aanwinsten: tussen en Tijdschriftabonnementen: Jaarlijkse ‘autonome groei’: 200 à 250 meter Oplossing: DynamO

24 Verhuizen (1) : collectie Nieuwgrieks/Byzantinologie naar het Bungehuis (500 m) 2000: collecties Klassieken, Archeologie en Moderne Nabije Oosten naar de UB (1.770 m) 2000: collectie Amerikanistiek naar het PC Hoofthuis (1.070 m) 2002: collectie Oost-Europese studies naar het PC Hoofthuis (2.350 m) 2003: collectie Hebreeuws naar het PC Hoofthuis (35 m) 2006: collectie Fonetiek naar het Bungehuis (170 m) 2006: collectie Europese archeologie naar de UB (300 m) 2008: collectie Wijsbegeerte naar de UB (640 m) 2008: collecties Mediastudies en Theaterwetenschap naar de UB (345 m) 2008: collectie Muziekwetenschap naar de UB (300 m) 2008: collectie Moderne Nabije Oosten naar het PC Hoofthuis (400 m)

25 Verhuizen (2) Niet zelf verhuizen Gebruik maken van (externe) expertise Open staan voor nieuwe ideeën: boeken verhuizen per boot

26 Uniform plaatsingssysteem Huidige situatie: 35 verschillende systemen Gewenste situatie: één uniform systeem Via NPS naar Dewey Decimal Classification

27 Flankerend beleid (1): het IWO-depot

28

29 Flankerend beleid (2): (gratis) LOL Leveren-op-locatie Gratis IBL-account

30 Flankerend beleid (3): communicatie Informeren facultaire achterban (studenten maar vooral medewerkers) Elk beschikbaar medium Rondleidingen in depot

31 voorportaal van de papierhandel?
Folia, 6 oktober 2000 Het IWO Eeuwige bewaarplaats of voorportaal van de papierhandel?

32 Flankerend beleid (4): communicatie intern Ongelimiteerde behoefte aan informatie Ook hier: elk mogelijk medium Zeer succesvol: Verbouwblog

33 Agenda: 1). Waarom verhuizen. - UvA huisvestingsplan 2000-2015
Agenda: 1) Waarom verhuizen? - UvA huisvestingsplan Nieuwbouw UB 2) Welke werkwijze? - Aanpak - Flankerend beleid 3) Wat hebben we geleerd?

34 Doen (1) 1. Bezint eer ge begint. 2. Creëer draagvlak 3
Doen (1) 1. Bezint eer ge begint ! 2. Creëer draagvlak 3. Communicatie is essentieel

35 Doen (2) 4. Richt een projectorganisatie in 5. Meten is weten. 6
Doen (2) 4. Richt een projectorganisatie in 5. Meten is weten ! 6. Gebruik een depot

36 Niet doen 1. Gouden bergen beloven 2. One size fits all 3
Niet doen Gouden bergen beloven 2. One size fits all 3. Collecties verhuizen onderschatten

37

38 Nieuwe UB m2 bvo ca studieplaatsen ca. 13 km boeken

39 Dank u wel voor uw aandacht. Vragen
Dank u wel voor uw aandacht ! Vragen ? (met dank aan Juliëtte Daniëls, Caroline Godfried, Lidie Koeneman, Monique Kooijmans, Willem Rodenhuis en Robin van Schijndel)


Download ppt "Van boeken, boten en blogs"

Verwante presentaties


Ads door Google