De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baarde en de goede Hoofdstuk 8: Interviewen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baarde en de goede Hoofdstuk 8: Interviewen"— Transcript van de presentatie:

1 Baarde en de goede Hoofdstuk 8: Interviewen
Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen in de exacte vakken, van VMBO tot universiteit. Zowel voor individuele lessen op maat als voor doelgerichte groepstrainingen die je voorbereiden op een toets of tentamen. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via onze website: of via Disclaimer Alle informatie in dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Auteursrecht Op dit document berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur te kopieren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

2 Vragen stellen Vragen stellen is geschikt voor: Attitudes, meningen
Kennis, feiten Observaties zijn geschikter voor gedrag

3 Voor- en nadelen Voordelen: Goedkoop Gestructureerd Eenduidig Nadelen:
Mensen zijn zich onbewust van eigen gedrag Mensen geven sociaal wenselijke antwoorden Antwoord beinvloed door stemming respondent Antwoord beinvloed door persoon interviewer Non-respons

4 2 hoofdvormen Mondeling Schriftelijk Ingewikkelde vragen Open vragen
Hoeveelheid vragen Illustraties Sociale wenselijkheid Non-respons Beinvloeding door interviewer Controle op beantwoording vragen Kosten

5 2 hoofdvormen Mondeling Schriftelijk Ingewikkelde vragen + Open vragen
Hoeveelheid vragen Illustraties Sociale wenselijkheid Non-respons Beinvloeding door interviewer Controle op beantwoording vragen Kosten

6 Mondeling interviewen
Type interview Ongestructureerd interview begrippen aan de orde stellen en respondenten laten praten ‘Ik wilde het met u hebben over uw ervaring met uw verzekering …’ ‘oh ja, en …’ of ‘hoe bedoelt u …’ Semi gestructureerd interview Je probeert bij een te volgen vragenlijst de illusie van een ongestructureerd interview te wekken Aantal verzekeringen Duidelijkheid correspondentie Prijsopgave Volledig gestructureerd interview voorlezen vragen; antwoorden vrij of antwoorden vast

7 Groepsinterview Ronde tafel gesprek Efficient Wederzijdse inspiratie
Remming door groep

8 2 hoofdvormen vragen Open 2. Gesloten
Bij welke bank regelt u uw dagelijkse geldzaken ? Antwoord: ………………. ABN Fortis Icesafe Postbank Rabobank Anders

9 Problemen gesloten vragen
Antwoorden niet uitputtend (er zijn nog andere antwoorden mogelijk) 2. Antwoorden niet uitsluitend (er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 3. Weet niet / geen mening / neutraal / anders ontbreekt 4. Meerdere onderwerpen tegelijkertijd in 1 vraag (‘Bent u bang dat u s nachts wordt overvallen doordat de politie zo slecht te bereiken is ?’)

10 Problemen gesloten vragen
5. Interpretatieprobleem (‘Bent u wel eens bang voor jongeren ?’ Jongeren ??? Wel eens ???) 6. Moeilijke formulering (‘Hoe frequent neemt de dokter een anamnese bij u af ? 7. Suggestieve vragen (‘Ben u ook zo ongelukkig ???’ ‘Ben u het met minister Plasterk eens dat ...’) 8. Informatie bekend veronderstellen (‘Is de regeling tentamenfraude fair ?’)

11 Typen gesloten vragen Categorische vragen 2. Ja / nee vragen
Hoe groot is het eigen risico van uw ziektekostenverzekering ? Geen eigen risico 0 – 100 euro 100 – 500 euro Meer dan 500 euro Weet niet 2. Ja / nee vragen Hebt u een eigen risico ? Ja / nee (Doorhalen wat niet van toepassing is) 3. Antwoordschalen Bij een ziektekostenverzekering vind ik een hoog eigen risico aantrekkelijk Mee eens Niet mee eens

12 Nogmaals datatypen 1. Nominaal: indeling zonder volgorde
Welke studierichting volgt u ? wtb bk bw tn 2. Ordinaal: indeling met volgorde Hoe vaak bent u van 9 – 17 op de Hogeschool ? Nooit Zelden Af en toe Vaak Vrijwel altijd 3. Interval / ratio: getallen Hoeveel dagen per maand ben u van 9 tot 17 op de Hogeschool ? Vul in : ….. dagen

13 Oefening, individueel, 20 min
Bekijk de volgende schriftelijke vragen. Schrijf per vraag op wat er mis mee is. Er kunnen per vraag meerdere problemen per vraag zijn. Kies daarna 1 vraag uit, en probeer deze correct te formuleren (op sheet) Ben je snel klaar, probeer dan ook 1 of meer andere vragen correct te formuleren. Op welke wijze zou u extra ADV komend jaar in de arbeidsvoorwaarden verwerkt willen zien ? Kortere werkdagen Minder werkdagen per week

14 Oefening, individueel, 20 min
2. Vindt u porno kijken op internet door medewerkers abject en dient het tot ontslag te leiden ? Geeft niet Afkeurenswaardig Ontslag 3. Wanneer het u zich voor het laatst aan ongewenste intimiteiten schuldig gemaakt op het werk. Vandaag Deze week Deze maand

15 Oefening, individueel, 20 min
4. Welke maatregelen om misdaad te voorkomen acht u, als de huidige politiesterkte niet groeit, op voorhand een mislukking ? ………………………………………… 5. Hoe tevreden bent u met het functioneringsgesprekformulier ? Volstrekt onduidelijk Onduidelijk Gaat wel Duidelijk

16 Uitwerkingen X x 1 2 3 4 5 Antwoorden niet uitputtend
Antwoorden niet uitsluitend Weet niet / geen mening / anders ontbreekt meerdere onderwerpen tegelijk Interpretatie Probleem Moeilijk taalgebruik x Suggestieve vragen Informatie bekend veronderstellen

17 Oefening, tweetal, 5 min In een onderzoek naar de efficientie van ambulance-diensten moet – achteraf – worden nagegaan bij degenen die een alarmnummer hebben gedraaid of ze lang moesten wachten op het arriveren van de ambulance. Ontwerp een nominale, een ordinale en een absolute vraag over dit onderwerp Aan welke variant zou je zelf de voorkeur geven ? En wat zouden respondenten de makkelijkste vraag vinden ?

18 Voorbeelduitwerking Bent u tevreden over de tijd die u op de ambulance moest wachten ? Zeer ontevreden Een beetje ontevreden Neutraal Een beetje tevreden Zeer tevreden Hoelang duurde het voor de ambulance arriveerde ? Ongeveer … minuten Weet niet Vanuit welke plaats belde u het alarmnummer ? Vanuit …………………

19 Opbouw vragenlijst Intro Voorstellen Reden onderzoek
Belang deelname respondent Dankbaarheid Instructie 2. Pakkende, niet bedreigende start van het onderwerp Dus niet: Wat is uw leeftijd Dus niet: Denkt u wel eens aan zelfmoord

20 Opbouw vragenlijst 3. Overgangstekstjes
‘Dan wil ik nu iets heel anders aan de orde stellen’ ‘Tenslotte wil ik u een aantal mogelijke oplossingen voorleggen’ 4. Afsluiting Gelegenheid ei kwijt te kunnen Nadere informatie bij ... Terugstuurinformatie Dank, dank, dank, dank ... Als je terugkoppeling beloofd, ook doen !!


Download ppt "Baarde en de goede Hoofdstuk 8: Interviewen"

Verwante presentaties


Ads door Google