De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedwongen behandeling Kan het? En is het ook zinvol?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedwongen behandeling Kan het? En is het ook zinvol?"— Transcript van de presentatie:

1 Gedwongen behandeling Kan het? En is het ook zinvol?

2 Voorstelling casus Voorstelling casus Situering van het probleem Situering van het probleem Wettelijk kader Wettelijk kader Ethische overwegingen Ethische overwegingen Hoe werkbaar/effectief is het? Hoe werkbaar/effectief is het? Bespreking casus Bespreking casus

3 Casus 1 Man, 39 jaar Man, 39 jaar Gedwongen opgenomen begin 2011 owv psychose en ernstige zelfverwaarlozing. Weigerde opname en behandeling. Gedwongen opgenomen begin 2011 owv psychose en ernstige zelfverwaarlozing. Weigerde opname en behandeling. Ziekte-inzicht? Ziekte-inzicht? Verscheidene voorstellen tot medicatie-inname worden afgeblokt Verscheidene voorstellen tot medicatie-inname worden afgeblokt Opname verloopt moeilijk maar niet echt problematisch tot hij voedsel weigert. Opname verloopt moeilijk maar niet echt problematisch tot hij voedsel weigert.

4 Eerste gedwongen toediening Risperdal consta 37,5mg. Eerste gedwongen toediening Risperdal consta 37,5mg. Dit wordt goed verdragen, eerste toediening onder dwang, nadien werkt hij mee. Dit wordt goed verdragen, eerste toediening onder dwang, nadien werkt hij mee. ‘t Gaat redelijk. Eet terug en geen duidelijke symptomen. ‘t Gaat redelijk. Eet terug en geen duidelijke symptomen. Neemt kort antidepressiva, gestopt zonder overleg. Neemt kort antidepressiva, gestopt zonder overleg.

5 Medicatieswitch in overleg (Xeplion 100mg) Medicatieswitch in overleg (Xeplion 100mg) Resocialisatie en dagtherapie Resocialisatie en dagtherapie Woont momenteel alleen met begeleiding. Blijvende regressie en wisselende depressieve klachten Woont momenteel alleen met begeleiding. Blijvende regressie en wisselende depressieve klachten GO is intussen afgelopen, hij komt nog steeds maar zegt niet veel. GO is intussen afgelopen, hij komt nog steeds maar zegt niet veel.

6 Casus 2 Vrouw, 69 jaar. Vrouw, 69 jaar. In 2011 2 e gedwongen opname owv psychose en overlast tov buren. Weigerde opname en behandeling. In 2011 2 e gedwongen opname owv psychose en overlast tov buren. Weigerde opname en behandeling. Weigert medicatie. Weigert medicatie. Geen ziekte-inzicht. Geen ziekte-inzicht. Opname verloopt moeilijk owv wat eisend gedrag en psychotisch getinte uitbarstingen met storend gedrag (roepen ‘s nachts). Opname verloopt moeilijk owv wat eisend gedrag en psychotisch getinte uitbarstingen met storend gedrag (roepen ‘s nachts).

7 Eerste gedwongen toediening Xeplion 100mg. Geen/onduidelijk effect en (subjectief) veel nevenwerkingen. Eerste gedwongen toediening Xeplion 100mg. Geen/onduidelijk effect en (subjectief) veel nevenwerkingen. Matige evolutie. Matige evolutie. Na 6 maand stop medicatie en plan tot resocialisatie zonder medicatie. Na 6 maand stop medicatie en plan tot resocialisatie zonder medicatie. “Roepverbod”! “Roepverbod”!

8 Woont alleen met opvolging (tegen haar zin). Woont alleen met opvolging (tegen haar zin). Komt alleen als ze moet. Komt alleen als ze moet. Nog steeds GO. Nog steeds GO. Heeft een hondje. Heeft een hondje.

9 Situering van het probleem: Medicatie-ontrouw 30 – 50% van de patiënten 30 – 50% van de patiënten Niet innemen van medicatie Niet innemen van medicatie Niet correct innemen van medicatie Niet correct innemen van medicatie - meestal te weinig - meestal te weinig - soms te veel - soms te veel - verkeerd schema, verkeerde medicijnen - verkeerd schema, verkeerde medicijnen Dit kan zeer lang ‘onder de radar’ blijven Dit kan zeer lang ‘onder de radar’ blijven

10 Verschillende redenen om medicatie niet in te nemen NEVENWERKINGEN!!!! NEVENWERKINGEN!!!! Ik ben niet ziek, heb geen medicatie nodig Ik ben niet ziek, heb geen medicatie nodig Ik wil niet (aan de ziekte herinnerd worden) Ik wil niet (aan de ziekte herinnerd worden) Ik voel me beter zonder medicatie Ik voel me beter zonder medicatie Ik voel geen effect Ik voel geen effect Vergeten, te veel, te ingewikkeld Vergeten, te veel, te ingewikkeld Stigmatisering Stigmatisering “Levenslang?!” “Levenslang?!”

11 Maar… Slechtere evolutie in de ziekte Slechtere evolutie in de ziekte - meer psychosen - meer psychosen - meer negatieve symptomen - meer negatieve symptomen Meer hospitalisaties Meer hospitalisaties Slechter functioneren in de maatschappij Slechter functioneren in de maatschappij Gevaar, voor zichzelf of voor anderen Gevaar, voor zichzelf of voor anderen …

12 Wat kan helpen? Begrijpen waarom men medicatie (niet) inneemt Begrijpen waarom men medicatie (niet) inneemt Verschil tussen wel en niet innemen van medicatie kunnen bespreken Verschil tussen wel en niet innemen van medicatie kunnen bespreken Werking van medicatie uitleggen, uitgestelde werking uitleggen Werking van medicatie uitleggen, uitgestelde werking uitleggen Gemeenschappelijke doelen vinden Gemeenschappelijke doelen vinden

13 Eenvoudig medicatieschema, zo weinig mogelijk pillen Eenvoudig medicatieschema, zo weinig mogelijk pillen Pillendoos, per dag of per week Pillendoos, per dag of per week Toezicht op inname Toezicht op inname Depotproducten Depotproducten

14 Wat als de patiënt weigert? Geen behandeling  gedwongen behandeling Geen behandeling  gedwongen behandeling

15 Wat is gedwongen behandeling? ≠ gedwongen opname ≠ gedwongen opname Een therapeutische interventie bij een persoon met een psychiatrische stoornis die Een therapeutische interventie bij een persoon met een psychiatrische stoornis die - niet in staat is om zijn toestemming te geven - niet in staat is om zijn toestemming te geven - wel in staat is om zijn toestemming te geven maar deze niet geeft - wel in staat is om zijn toestemming te geven maar deze niet geeft

16 Wettelijk kader In België is gedwongen behandeling niet expliciet/wettelijk geregeld In België is gedwongen behandeling niet expliciet/wettelijk geregeld stigma stigma In tegenstelling tot veel andere landen In tegenstelling tot veel andere landen Wel wet over gedwongen opname en een wet over patiëntenrechten Wel wet over gedwongen opname en een wet over patiëntenrechten

17 De wet van 22/8/2002 betreffende de rechten van de patiënt De wet van 22/8/2002 betreffende de rechten van de patiënt 1) Kwaliteitsvolle dienstverlening 2) Vrije artsenkeuze 3) Informatie 4) Geïnformeerde toestemming 5) Patiëntendossier – inzagerecht 6) Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 7) Ombudsdienst

18 … het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen met iedere tussenkomst van de arts. … het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen met iedere tussenkomst van de arts. … informatie over de tussenkomst (aard, nevenwerkingen, duur, …) en over de gevolgen ingeval van weigering. … informatie over de tussenkomst (aard, nevenwerkingen, duur, …) en over de gevolgen ingeval van weigering. … het recht om de toestemming te weigeren of in te trekken… het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening blijft bestaan … het recht om de toestemming te weigeren of in te trekken… het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening blijft bestaan

19 Maar… Maar… vrije toestemming  wilsonbekwaamheid vrije toestemming  wilsonbekwaamheid vertegenwoordiging vertegenwoordiging voorafgaande wilsverklaring voorafgaande wilsverklaring

20 Wet op gedwongen opname, 26 juni 1990. Wet op gedwongen opname, 26 juni 1990. 3 criteria 3 criteria Voorziet in opname (ter observatie en verder verblijf), niet expliciet in behandeling Voorziet in opname (ter observatie en verder verblijf), niet expliciet in behandeling Maar: - “… tijdens deze periode wordt de zieke bewaakt (, grondig onderzocht) en behandeld…” Maar: - “… tijdens deze periode wordt de zieke bewaakt (, grondig onderzocht) en behandeld…” - zinvolheid van opname zonder behandeling?? - zinvolheid van opname zonder behandeling??

21 Besluit In België is de gedwongen behandeling niet expliciet wettelijk geregeld, in tegenstelling tot verschillende andere landen en het Europees verdrag voor de mensenrechten en biogeneeskunde In België is de gedwongen behandeling niet expliciet wettelijk geregeld, in tegenstelling tot verschillende andere landen en het Europees verdrag voor de mensenrechten en biogeneeskunde Wel een impliciete mogelijkheid - vervat in wet op gedwongen opname: bij geestesziekte wilsonbekwaamheid (keuzevrijheid) en gevaar (wet op gedwongen opname). Wel een impliciete mogelijkheid - vervat in wet op gedwongen opname: bij geestesziekte wilsonbekwaamheid (keuzevrijheid) en gevaar (wet op gedwongen opname).

22 Ethische overwegingen Afwegen Afwegen van een aantal (conflicterende) waarden en normen van een aantal (conflicterende) waarden en normen met aandacht voor een aantal grondhoudingen met aandacht voor een aantal grondhoudingen om tot een gefundeerd advies te komen om tot een gefundeerd advies te komen

23 waarden Autonomie Autonomie vereiste van toestemming vereiste van toestemming Respect voor integriteit Respect voor integriteit Veiligheid - voorzichtigheid Veiligheid - voorzichtigheid Participatie Participatie Levenskwaliteit Levenskwaliteit Solidariteit, rechtvaardigheid Solidariteit, rechtvaardigheid …

24 grondhouding Ontvankelijkheid Ontvankelijkheid Aandacht Aandacht Mildheid Mildheid Zelfkritisch Zelfkritisch Responsabiliserend Responsabiliserend Integriteit Integriteit …

25 Raadgevend comité voor bio-ethiek (2003) Autonomie herstellen => plicht om te behandelen Autonomie herstellen => plicht om te behandelen Aandacht en bezorgdheid voor de kwetsbaarheid Aandacht en bezorgdheid voor de kwetsbaarheid Solidariteit => plicht te verzorgen Solidariteit => plicht te verzorgen Bescherming van derden Bescherming van derden Vereiste van voorzichtigheid Vereiste van toestemming – respect voor autonomie Respect voor integriteit Grenzen van geneeskunde en wettelijke macht

26 Aanbevelingen Voorwaarden zoals voorzien in de wet op GO Voorwaarden zoals voorzien in de wet op GO - geestesziekte - geestesziekte - wilsonbekwaamheid - wilsonbekwaamheid - gevaar - gevaar Multidisciplinair overleg Multidisciplinair overleg Dwang als laatste alternatief Dwang als laatste alternatief Minimale dwang/zo kort mogelijk Minimale dwang/zo kort mogelijk

27 Behandeling moet gericht zijn op het herstellen van de wilsbekwaamheid Behandeling moet gericht zijn op het herstellen van de wilsbekwaamheid Dwang moet in verhouding staan tot de noodsituatie Regelmatige herevaluaties Aanhouden van de dialoog

28

29 Effectiviteit van gedwongen behandeling Verminderen van de psychose Verminderen van de psychose Verminderen van hospitalisaties Verminderen van hospitalisaties Verbeteren van sociaal functioneren Verbeteren van sociaal functioneren - werk - relaties - financieel - juridisch - … Levenskwaliteit Levenskwaliteit

30 Moeilijk om aan Belgische gegevens te komen Moeilijk om aan Belgische gegevens te komen - gedwongen behandeling is niet duidelijk - gedwongen behandeling is niet duidelijk omschreven omschreven - niet geregistreerd - niet geregistreerd

31 Moeilijk te interpreteren en tegenstrijdig Moeilijk te interpreteren en tegenstrijdig - verminderen van psychose? (termijn?) - herval nadien? - invloed op hospitalisaties/sociaal functioneren? - vertrouwen in hulpverleving?

32 Beperkt maar meestal gunstig effect Beperkt maar meestal gunstig effect - verminderen van psychotische symptomen - verminderen van psychotische symptomen - minder hospitalisaties - minder hospitalisaties - beter functioneren? - beter functioneren? Licht negatieve invloed op vertrouwen in hulpverlening(?) Licht negatieve invloed op vertrouwen in hulpverlening(?) Belang van blijvende dialoog – uitleg en motivering Belang van blijvende dialoog – uitleg en motivering

33 werkbaarheid Wie moet de medicatie toedienen? - overleg met het team/verpleegkundigen - veiligheid - emotioneel

34 Evaluatie van de casus Wettelijk Ethisch Effectiviteit

35 Casus 1 Man, 39 jaar Man, 39 jaar Gedwongen opgenomen begin 2011 owv psychose en ernstige zelfverwaarlozing. Weigerde opname en behandeling. Gedwongen opgenomen begin 2011 owv psychose en ernstige zelfverwaarlozing. Weigerde opname en behandeling. Ziekte-inzicht? Ziekte-inzicht? Verscheidene voorstellen tot medicatie-inname worden afgeblokt Verscheidene voorstellen tot medicatie-inname worden afgeblokt Opname verloopt moeilijk maar niet echt problematisch tot hij voedsel weigert. Opname verloopt moeilijk maar niet echt problematisch tot hij voedsel weigert.

36 Eerste gedwongen toediening Risperdal consta 37,5mg. Eerste gedwongen toediening Risperdal consta 37,5mg. Dit wordt goed verdragen, eerste toediening onder dwang, nadien werkt hij mee. Dit wordt goed verdragen, eerste toediening onder dwang, nadien werkt hij mee. ‘t Gaat redelijk. Eet terug en geen duidelijke symptomen. ‘t Gaat redelijk. Eet terug en geen duidelijke symptomen. Neemt kort antidepressiva, gestopt zonder overleg. Neemt kort antidepressiva, gestopt zonder overleg.

37 Medicatieswitch in overleg (Xeplion 100mg) Medicatieswitch in overleg (Xeplion 100mg) Resocialisatie en dagtherapie Resocialisatie en dagtherapie Woont momenteel alleen met begeleiding. Blijvende regressie en wisselende depressieve klachten Woont momenteel alleen met begeleiding. Blijvende regressie en wisselende depressieve klachten GO is intussen afgelopen, hij komt nog steeds maar zegt niet veel. GO is intussen afgelopen, hij komt nog steeds maar zegt niet veel.

38 Casus 2 Vrouw, 69 jaar. Vrouw, 69 jaar. In 2011 2 e gedwongen opname owv psychose en overlast tov buren. Weigerde opname en behandeling. In 2011 2 e gedwongen opname owv psychose en overlast tov buren. Weigerde opname en behandeling. Weigert medicatie. Weigert medicatie. Geen ziekte-inzicht. Geen ziekte-inzicht. Opname verloopt moeilijk owv wat eisend gedrag en psychotisch getinte uitbarstingen met storend gedrag (roepen ‘s nachts). Opname verloopt moeilijk owv wat eisend gedrag en psychotisch getinte uitbarstingen met storend gedrag (roepen ‘s nachts).

39 Eerste gedwongen toediening Xeplion 100mg. Geen/onduidelijk effect en (subjectief) veel nevenwerkingen. Eerste gedwongen toediening Xeplion 100mg. Geen/onduidelijk effect en (subjectief) veel nevenwerkingen. Matige evolutie. Matige evolutie. Na 6 maand stop medicatie en plan tot resocialisatie zonder medicatie. Na 6 maand stop medicatie en plan tot resocialisatie zonder medicatie. “Roepverbod”! “Roepverbod”!

40 Woont alleen met opvolging (tegen haar zin). Woont alleen met opvolging (tegen haar zin). Komt alleen als ze moet. Komt alleen als ze moet. Nog steeds GO. Nog steeds GO. Heeft een hondje. Heeft een hondje.

41 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Gedwongen behandeling Kan het? En is het ook zinvol?"

Verwante presentaties


Ads door Google