De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bachelor lager onderwijs Joke Klaassen & Koen Cools ONDERZOEK EN EDUCATIE educatie velov 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bachelor lager onderwijs Joke Klaassen & Koen Cools ONDERZOEK EN EDUCATIE educatie velov 2015."— Transcript van de presentatie:

1 bachelor lager onderwijs Joke Klaassen & Koen Cools ONDERZOEK EN EDUCATIE educatie velov 2015

2 binnen 5 jaar wil ik … een leraar met meer … een leraar met minder … en daarvoor zal ik … POSSIBLE FUTURES educatie velov 2015

3

4 onderzoek en educatie 1 – 4 studiepunten onderzoek en educatie 2 – 4 studiepunten onderzoeksproject – 5 studiepunten ONDERZOEK EN EDUCATIE educatie velov 2015

5 algemene vaardigheden en persoonsvorming onderzoek: de student onderzoeksvaardig maken, de stappen van de onderzoekscyclus educatie: de verhouding tussen de student en de wereld op het spel zetten ONDERZOEK EN EDUCATIE educatie velov 2015

6 educatie door ervaring en experiment gericht op persoonlijkheidsvorming en maatschappelijke bewustwording het creëren van een open blik op de maatschappij en de wereld met hun inherente diversiteit EDUCATIE educatie velov 2015

7 We gebruiken educatie in de oude betekenis van e-ducatie als het (weg)geleidworden-uit, als het naar buiten gevoerd worden, de straat op, de wereld in. Masschelein & Simons, 2012. EDUCATIE educatie velov 2015

8 De verschillende domeinen (politiek, kunst, levensbeschouwing, economie, wetenschap…) zijn van oudsher ideeën, die de kracht of de ambitie hebben om zowel het individu als de maatschappij te veranderen. De verschillende domeinen bieden ons input voor de ervaring. Het is niet testen of iets waar of niet waar is (een realiteit), maar het testen op een mogelijkheid (potentialiteit) of kracht tot verandering van de (persoonlijke) houding ten aanzien van een bestaande realiteit. EDUCATIE educatie velov 2015

9 Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant De leraar kan: 10.1 actuele thema’s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: 10.1.1 het sociaal-politieke domein; 10.1.2 het sociaaleconomische domein; 10.1.3 het levensbeschouwelijke domein; 10.1.4 het cultureel-esthetische domein; 10.1.5 het cultureel-wetenschappelijke domein. EDUCATIE educatie velov 2015

10 educatie 1 educatie 2 EDUCATIE educatie velov 2015

11 iedereen gelijk zou zijn? − sociaal-politiek alles te koop zou zijn? − sociaal-economisch alles virtueel zou zijn? − cultureel-wettenschappelijk kunst de wereld zou kunnen redden? − cultureel-esthetisch EDUCATIE 1: WAT ALS … educatie velov 2015

12 De idee wordt vertaald in een concrete ervaringssituatie. Voor elke ervaring wordt een breed spectrum aan inspiratiebronnen voorzien (tekstmateriaal, beeldmateriaal) ter verrijking van de idee/ideeën. Kritische evaluatie van de aangereikte bronnen. Toepassing van een methode van zelfonderzoek in functie van persoonsvorming. EDUCATIE 1: WERKWIJZE SESSIES educatie velov 2015

13 - vooropdracht: “kom zo gelijk mogelijk naar de les” - carrousel -in beeld: 2014: jaar van de (on)gelijkheid? -Mandela – een man op weg naar gelijkheid -50 jaar migratie -armoede -filosoferen: =/≠ EDUCATIE 1: SOCIAAL-POLITIEK WAT ALS IEDEREEN GELIJK ZOU ZIJN? educatie velov 2015

14 EDUCATIE 1: SOCIAAL-POLITIEK WAT ALS IEDEREEN GELIJK ZOU ZIJN? educatie velov 2015

15 vooropdracht: “noteer gedurende één week je uitgaven” deel 1: To buy of not to buy? − Om ter eerst in de looping! − U wordt zo geholpen … als u betaalt! − Richten … scherpstellen … knal! − 100 gram cursus alstublieft! − Dat kost stukken van mensen! − Nacht van de filosofie 2012: Sandel EDUCATIE 1: SOCIAAL-ECONOMISCH WAT ALS ALLES TE KOOP ZOU ZIJN? educatie velov 2015

16 deel 2: Openbaar te krijg! − Karl Philips: The Basement − Lets EDUCATIE 1: SOCIAAL-ECONOMISCH WAT ALS ALLES TE KOOP ZOU ZIJN? educatie velov 2015

17

18 bezoek aan de Verbeke Foundation – Kemzeke kunst & maatschappij focus op 1 kunstwerk EDUCATIE 1: CULTUREEL-ESTHETISCH WAT ALS KUNST DE WERELD ZOU KUNNEN REDDEN? educatie velov 2015

19 deel 1: de wifi-generatie deel 2: thema & werkvorm EDUCATIE 1: CULTUREEL-WETENSCHAPPELIJK WAT ALS ALLES VIRTUEEL ZOU ZIJN? educatie velov 2015

20 EDUCATIE 1: CULTUREEL-WETENSCHAPPELIJK WAT ALS ALLES VIRTUEEL ZOU ZIJN? educatie velov 2015

21 deel 1: de wifi-generatie − bewustwording en cijfers − SMS: social media stress − FOMO: fear of missing out − nieuw bewustzijn deel 2: thema & werkvorm − big brother, digital detox, second life, flipping the classroom, de kracht van sociale media, Snowden, … − poëzie, foto, film, performance, beweging, interview, … EDUCATIE 1: CULTUREEL-WETENSCHAPPELIJK WAT ALS ALLES VIRTUEEL ZOU ZIJN? educatie velov 2015

22 voor- en/of verwerkingsopdrachten aanleggen dossier m.b.t. 4 wat-als-vragen 4 unieke foto’s persoonlijke presentatie EDUCATIE 1: EVALUATIE educatie velov 2015

23 individueel, persoonlijk vormgegeven dossier: notities en ervaringen sessies, bronnen per domein één unieke foto − zelgemaakt − minstens A6-formaat − duidelijke print EDUCATIE 1: DOSSIER & FOTO’S educatie velov 2015

24 Aan de hand van de foto geef je weer hoe jij staat tegenover het thema, wat het thema bij jou losweekt, wat het thema met jou als persoon heeft gedaan. De foto vertegenwoordigt jouw visie op het thema en deze weet je op een heldere manier te verwoorden aan de hand van de geselecteerde bronnen. EDUCATIE 1: 4 FOTO’S educatie velov 2015

25 voldoende gevarieerd correcte bronvermelding soorten bronnen: film/documentaire, boek, artikel, spreker/lezing, website suggesties docenten en eigen selectie EDUCATIE 1: BRONNENMATERIAAL educatie velov 2015

26 EDUCATIE 2: MAATSCHAPPIJ educatie velov 2015

27 EDUCATIE 2: DE STAD educatie velov 2015

28 maatschappij − universele waarden − wereldburgerschap − concepten: disneyficatie, sferen, capsulaire beschaving, globalisering, … − kunst & maatschappij − superdiversiteit: Dirk Geldof EDUCATIE 2 educatie velov 2015

29 stad − maatschappelijke tendensen en problemen − pioniersplek/broeiplek van creativiteit − de stad anno 2015 versus de ideale stad − voorgestructureerdheid − de stad en de kunsten EDUCATIE 2 educatie velov 2015

30 wandeltraject Antwerpen − ervaren − walk the line − open blik − weg van de platgetreden paden EDUCATIE 2 educatie velov 2015

31 ervaren − wandeltraject Antwerpen nadenken, conceptualiseren, verdiepen − wereldburgerschap en onderliggende concepten koppelen aan indrukken en ervaringen − bronnenmateriaal − coachingssessie tonen − expressie van de impressie − link theorie en bronnen EDUCATIE 2: EVALUATIE educatie velov 2015

32 Opvoeden is het openen van een wereld buiten onszelf en het betrekken van de jongere in die gemeenschappelijke wereld. En dus niet het vertrekken van de leefwereld van jongeren, maar hen in de wereld trekken, hen bij de dingen brengen, hen er letterlijk in contact mee brengen zo dat ze hen kunnen aantrekken en de wereld belangrijk wordt. Het is dan dat de jongere zich kan ervaren als wereldburger. … Het betekent zich geïnteresseerd weten in de wereld (in een zaak), zich betrokken voelen op iets buiten zichzelf als gemeenschappelijk goed. Masschelein & Simons, 2012. TOT SLOT educatie velov 2015


Download ppt "Bachelor lager onderwijs Joke Klaassen & Koen Cools ONDERZOEK EN EDUCATIE educatie velov 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google