De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

bachelor lager onderwijs Joke Klaassen & Koen Cools

Verwante presentaties


Presentatie over: "bachelor lager onderwijs Joke Klaassen & Koen Cools"— Transcript van de presentatie:

1 bachelor lager onderwijs Joke Klaassen & Koen Cools
onderzoek en educatie bachelor lager onderwijs Joke Klaassen & Koen Cools educatie velov 2015

2 possible futures binnen 5 jaar wil ik … een leraar met meer …
een leraar met minder … en daarvoor zal ik … educatie velov 2015

3 educatie velov 2015

4 onderzoek en educatie onderzoek en educatie 1 – 4 studiepunten
onderzoeksproject – 5 studiepunten educatie velov 2015

5 onderzoek en educatie algemene vaardigheden en persoonsvorming
onderzoek: de student onderzoeksvaardig maken, de stappen van de onderzoekscyclus educatie: de verhouding tussen de student en de wereld op het spel zetten educatie velov 2015

6 educatie educatie door ervaring en experiment
gericht op persoonlijkheidsvorming en maatschappelijke bewustwording het creëren van een open blik op de maatschappij en de wereld met hun inherente diversiteit educatie velov 2015

7 educatie We gebruiken educatie in de oude betekenis van e-ducatie als het (weg)geleidworden-uit, als het naar buiten gevoerd worden, de straat op, de wereld in. Masschelein & Simons, 2012. educatie velov 2015

8 educatie De verschillende domeinen (politiek, kunst, levensbeschouwing, economie, wetenschap…) zijn van oudsher ideeën, die de kracht of de ambitie hebben om zowel het individu als de maatschappij te veranderen. De verschillende domeinen bieden ons input voor de ervaring. Het is niet testen of iets waar of niet waar is (een realiteit), maar het testen op een mogelijkheid (potentialiteit) of kracht tot verandering van de (persoonlijke) houding ten aanzien van een bestaande realiteit. educatie velov 2015

9 educatie Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant
De leraar kan: actuele thema’s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen: het sociaal-politieke domein; het sociaaleconomische domein; het levensbeschouwelijke domein; het cultureel-esthetische domein; het cultureel-wetenschappelijke domein. educatie velov 2015

10 educatie educatie 1 educatie 2 educatie velov 2015

11 educatie 1: wat als … iedereen gelijk zou zijn?
sociaal-politiek alles te koop zou zijn? sociaal-economisch alles virtueel zou zijn? cultureel-wettenschappelijk kunst de wereld zou kunnen redden? cultureel-esthetisch educatie velov 2015

12 educatie 1: werkwijze sessies
De idee wordt vertaald in een concrete ervaringssituatie. Voor elke ervaring wordt een breed spectrum aan inspiratiebronnen voorzien (tekstmateriaal, beeldmateriaal) ter verrijking van de idee/ideeën. Kritische evaluatie van de aangereikte bronnen. Toepassing van een methode van zelfonderzoek in functie van persoonsvorming. educatie velov 2015

13 educatie 1: sociaal-politiek Wat als iedereen gelijk zou zijn?
vooropdracht: “kom zo gelijk mogelijk naar de les” carrousel in beeld: 2014: jaar van de (on)gelijkheid? Mandela – een man op weg naar gelijkheid 50 jaar migratie armoede filosoferen: =/≠ educatie velov 2015

14 educatie 1: sociaal-politiek Wat als iedereen gelijk zou zijn?
educatie velov 2015

15 educatie 1: sociaal-economisch Wat als alles te koop zou zijn?
vooropdracht: “noteer gedurende één week je uitgaven” deel 1: To buy of not to buy? Om ter eerst in de looping! U wordt zo geholpen … als u betaalt! Richten … scherpstellen … knal! 100 gram cursus alstublieft! Dat kost stukken van mensen! Nacht van de filosofie 2012: Sandel educatie velov 2015

16 educatie 1: sociaal-economisch Wat als alles te koop zou zijn?
deel 2: Openbaar te krijg! Karl Philips: The Basement Lets educatie velov 2015

17 educatie velov 2015

18 educatie 1: cultureel-esthetisch Wat als kunst de wereld zou kunnen redden?
bezoek aan de Verbeke Foundation – Kemzeke kunst & maatschappij focus op 1 kunstwerk Bevraag of de studenten met de auto daar kunnen geraken. educatie velov 2015

19 educatie 1: cultureel-wetenschappelijk Wat als alles virtueel zou zijn?
deel 1: de wifi-generatie deel 2: thema & werkvorm educatie velov 2015

20 educatie 1: cultureel-wetenschappelijk Wat als alles virtueel zou zijn?
educatie velov 2015

21 educatie 1: cultureel-wetenschappelijk Wat als alles virtueel zou zijn?
deel 1: de wifi-generatie bewustwording en cijfers SMS: social media stress FOMO: fear of missing out nieuw bewustzijn deel 2: thema & werkvorm big brother, digital detox, second life, flipping the classroom, de kracht van sociale media, Snowden, … poëzie, foto, film, performance, beweging, interview, … educatie velov 2015

22 educatie 1: Evaluatie voor- en/of verwerkingsopdrachten
aanleggen dossier m.b.t. 4 wat-als-vragen 4 unieke foto’s persoonlijke presentatie educatie velov 2015

23 educatie 1: dossier & foto’s
individueel, persoonlijk vormgegeven dossier: notities en ervaringen sessies, bronnen per domein één unieke foto zelgemaakt minstens A6-formaat duidelijke print educatie velov 2015

24 educatie 1: 4 Foto’s Aan de hand van de foto geef je weer hoe jij staat tegenover het thema, wat het thema bij jou losweekt, wat het thema met jou als persoon heeft gedaan. De foto vertegenwoordigt jouw visie op het thema en deze weet je op een heldere manier te verwoorden aan de hand van de geselecteerde bronnen. educatie velov 2015

25 educatie 1: bronnenmateriaal
voldoende gevarieerd correcte bronvermelding soorten bronnen: film/documentaire, boek, artikel, spreker/lezing, website suggesties docenten en eigen selectie educatie velov 2015

26 educatie 2: maatschappij
educatie velov 2015

27 educatie 2: de stad educatie velov 2015

28 educatie 2 maatschappij universele waarden wereldburgerschap
concepten: disneyficatie, sferen, capsulaire beschaving, globalisering, … kunst & maatschappij superdiversiteit: Dirk Geldof educatie velov 2015

29 educatie 2 stad maatschappelijke tendensen en problemen
pioniersplek/broeiplek van creativiteit de stad anno 2015 versus de ideale stad voorgestructureerdheid de stad en de kunsten educatie velov 2015

30 educatie 2 wandeltraject Antwerpen ervaren walk the line open blik
weg van de platgetreden paden educatie velov 2015

31 educatie 2: evaluatie ervaren nadenken, conceptualiseren, verdiepen
wandeltraject Antwerpen nadenken, conceptualiseren, verdiepen wereldburgerschap en onderliggende concepten koppelen aan indrukken en ervaringen bronnenmateriaal coachingssessie tonen expressie van de impressie link theorie en bronnen educatie velov 2015

32 tot slot Opvoeden is het openen van een wereld buiten onszelf en het betrekken van de jongere in die gemeenschappelijke wereld. En dus niet het vertrekken van de leefwereld van jongeren, maar hen in de wereld trekken, hen bij de dingen brengen, hen er letterlijk in contact mee brengen zo dat ze hen kunnen aantrekken en de wereld belangrijk wordt. Het is dan dat de jongere zich kan ervaren als wereldburger. … Het betekent zich geïnteresseerd weten in de wereld (in een zaak), zich betrokken voelen op iets buiten zichzelf als gemeenschappelijk goed. Masschelein & Simons,    educatie velov 2015


Download ppt "bachelor lager onderwijs Joke Klaassen & Koen Cools"

Verwante presentaties


Ads door Google