De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 [datum] [plaats] NVAB Leidraad Verplichte Medische Keuringen September 2007 [naam]

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 [datum] [plaats] NVAB Leidraad Verplichte Medische Keuringen September 2007 [naam]"— Transcript van de presentatie:

1 1 [datum] [plaats] NVAB Leidraad Verplichte Medische Keuringen September 2007 [naam]

2 2 Programma bijeenkomst [plaats hier uw eigen programma] [voorbeeld] Welkom Inleiding Presentatie Leidraad Verplichte medische keuringen Vragen, discussie Het vervolg Afsluiting

3 3 Bespreking leidraad VMK Inleiding definitie, wetten, CAO’s, wettelijke verplichtingen doelen Stappen 1 t/m 8 Instrumentarium

4 4 Verplichte Medische Keuringen tijdens dienstverband Definitie: (periodieke) dwingende voorwaarde voor vervullen functie tijdens lopend dienstverband én verplicht voor alle werknemers in betreffende functie; én met rechtsgevolgen.

5 5 Wetten overzicht Spoorwegwet Brandweerwet enz

6 6 CAO’s [CAO’s voorbeelden] [toelichting]

7 7 Wettelijke verplichtingen Werkgever gelegenheid bieden organiseren keuringen OR geen instemmingsrecht inhoud Werknemer verplicht meewerken aan keuring Rechtspositionele gevolgen afhankelijk uitslag keuring

8 8 Waar of niet waar? Uitspraken van werkgevers en werknemers: “uitspraak 1.” ”uitspraak 2.” Etc. [bedoeld om interactie te krijgen met de toehoorders]

9 9 Doelen VMK [wettelijke en bedrijfs/branche-eigen doelen] [Beperking risico’s Veiligheid werknemer én derden gezondheid werknemer én derden ]

10 10 Stap 1 Leidraad VMK van toepassing? Zoek in wetten.nl Zoek in toepasselijke cao Gaat het om een aanstellingskeuring? zie leidraad Aanstellingskeuringen Geen wettelijke basis? deze leidraad is dan niet van toepassing

11 11 Stap 2 Bijzondere functie-eisen? (1) Bijzondere functie-eisen verhoogd risico aantasting gezondheid en/of veiligheid werknemer en/of derden; deze niet met gangbare maatregelen te reduceren.

12 12 Stap 2 Bijzondere functie-eisen? (2) Functie-eisen RI&E (eigen) observatie werkzaamheden door werkgever ingevulde vragenlijsten. Bijzondere functie-eisen + maatregelen om risico effectief te reduceren? Als effectief: geen bijzondere functie-eis. Welke bijzondere functie-eisen van toepassing? Leidraad Aanstellingskeuringen ‘drietrapsmethode’ (Bos) PubMed zoekstrategie

13 13 Stap 3 Vaststellen belastbaarheidseisen Eisen aan belastbaarheid werknemer bij blootstelling aan een bijzondere functie-eis Ter bescherming van gezondheid en/of veiligheid werknemer en/of derden  Bepaal mogelijke gezondheids- en/of veiligheidsrisico in verband bijzondere functie-eis  Formuleer belastbaarheidseis(en)

14 14 Stap 4 Selectie onderzoeksmethoden Onderzoeksmethode anamnese fysisch-diagnostisch biometrisch onderzoek functionele test Betrouwbaarheid en validiteit Uitkomst(maat) gerelateerd aan belastbaarheidseis (intensiteit, duur of frequentie) Let op privacy, risico, belasting

15 15 Stap 5 Informatie voor werknemer Doel, aard en inhoud keuring Rechten en plichten Consequenties Vóórdat keuring plaatsvindt!

16 16 Stap 6 Oordelen over geschiktheid Geschikt Geschikt onder voorwaarden Ongeschikt tijdelijk of blijvend

17 17 Stap 7 Mededelen uitslag verplichte medische keuring Mondeling met werknemer Schriftelijk aan werknemer en opdrachtgever

18 18 Stap 8 Nazorg Adequate begeleiding na oordeel ‘ongeschikt’ of ‘geschikt onder voorwaarden’

19 19 Instrumentarium voor VMK Vragenlijsten Gezondheid Werkbeleving Lichamelijk onderzoek Fysisch-diagnostisch Biometrisch Orgaanfunctie-onderzoek Gezichtsorgaan Gehoororgaan Luchtwegen en longen Inspanningsonderzoek Laboratoriumonderzoek Klinisch-chemisch Hematologisch Urine-onderzoek Biologische monitoring Biologische effectmonitoring Functionele testen

20 20 Verplichte Medische Keuringen Een krachtig instrument voor werknemer, werkgever én bedrijfsarts?


Download ppt "1 [datum] [plaats] NVAB Leidraad Verplichte Medische Keuringen September 2007 [naam]"

Verwante presentaties


Ads door Google