De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UvA Matching DAIR 2014 Brigitte Widdershoven | b.e.m.widdershoven@uva.nl Struan McCall | s.g.mccall@uva.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UvA Matching DAIR 2014 Brigitte Widdershoven | b.e.m.widdershoven@uva.nl Struan McCall | s.g.mccall@uva.nl."— Transcript van de presentatie:

1 UvA Matching DAIR 2014 Brigitte Widdershoven | Struan McCall |

2 Inrichting UvA Matching Evaluatie (tevredenheid)
Achtergrond Wetgeving Landelijk beeld Keuzes UvA Wat is UvA Matching Inrichting UvA Matching Evaluatie (tevredenheid) UvA Matching

3 Achtergrond: Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (Juli, 2013)
Doel: 1. Betere studiekeuze: De student (sneller) op de juiste plek 2. Minder uitval en switch (veel studenten stoppen in het 1ste jaar) Wat staat er in het wetsvoorstel: 1 mei (na 1 mei aangepaste regels) Recht op studiekeuzeactiviteit & advies (wederkerigheid) Geen selectie instrument Regeling universiteiten (medezeggenschap) UvA Matching 3

4 Matching: Landelijk beeld
UvA Matching

5 Keuzes UvA Terminologie UvA Matching Deelname Verplicht Vorm en inhoud
Activiteit op de instelling Studiekeuzeadvies Iedereen, schriftelijk Doelgroep Alle studenten die zich aanmelden voor eerstejaars bachelor opleiding. Bij aanmelding na 1 mei Advies bindend (vanaf 2015, niet meer toelaatbaar). UvA Matching

6 Waarom UvA Matching Afspraken met de minister over reductie uitval/switch en betere match tussen student en opleiding (2012, Prestatieafspraken). Mei 2012: instellen werkgroep Matching door College van Bestuur. Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (2013) UvA Matching

7 Wat is UvA Matching: Validatie studiekeuze
UvA Matching is het sluitstuk van het zogeheten studiekeuzetraject. UvA Matching helpt de student om vroegtijdig te testen of zijn/haar keuze de juiste is en hoopt daarmee studie uitval te beperken. Realistische ervaring van de eerste maanden van de studie naar voren gehaald. Oriëntatie/ Studiekeuze Inschrijving studielink Aanmelding UvA Matching UvA Matching Studiekeuze advies Heroriëntatie /plaatsing UvA Matching

8 Invulling UvA Matching
UvA Matching bestaat uit: een onderwijsdag, zelfstudie en het maken van een toets (week). Op basis van de toets-score ontvangen de aankomend studenten een persoonlijk (niet bindend) studieadvies. Zo nodig kan de studiekeuze, via een heroriëntatietraject, worden bijgesteld. Eenduidige uitstraling: Centraal beleid reden van verhindering Eenduidige administratieve inrichting Eenduidige berichtgeving (inschrijving, advies, etc.) ‘UvA Matching

9 Periode UvA Matching Drie rondes UvA Matching instellings-breed:
Ronde 1: februari (3 t/m 14 februari) voor vroege Matchers. Ronde 2: juni (2 t/m13 juni 2014) voor reguliere Matchers. Ronde 3: augustus (4 t/m 11 augustus) voor beperkte doelgroep (overmacht, uitgeloot, wissel, switch, BSA). Heroriëntatie workshops (toegankelijk voor iedereen, maart en juli 2014) UvA Matching

10 Evaluatieonderzoek UvA Matching (65%)
Organisatie en sfeer (7,3 gemiddeld) Positieve kennismaking met medestudenten Onderwijs, materiaal en toetsing (beoordeeld met 7 of 8) Materiaal was duidelijk en interessant Moeilijkheidsgraad wisselend Toetsing was duidelijk en sloot aan bij stof Studiegedrag (enigszins tevreden) 60% heeft minder dan 5 uur aan zelfstudie besteed (naast onderwijsdag en toets) Enkele opleidingen meer dan 11 uur UvA Matching

11 UvA Matching Aanmeldingen De Matchingsronde Inschrijving Voortgang
2015…… ‘UvA Matching

12 Aanmeldingen voor studiejaar 2014
‘UvA Matching

13 Aanmeldingen voor studiejaar 2014
‘UvA Matching

14 Aanmelders naar aantal aangemelde opleidingen
In 2013 waren 80% van alle aanmelders uitsluitend in één opleiding geïnteresseerd ‘UvA Matching

15 Aanmelders naar aantal aangemelde opleidingen
In 2014 heeft minder dan de helft een eenduidige keuze gemaakt 53% beperkte zich tot aanmeldingen bij de UvA 47% was ook bezig met het zich oriënteren bij andere instellingen ‘UvA Matching

16 Aanmeldingen voor studiejaar 2014
‘UvA Matching

17 Aanmeldingen voor studiejaar 2014
‘UvA Matching

18 Aanmeldingen voor studiejaar 2014
12% minder instroom dan 2013 ‘UvA Matching

19 Bachelor instroom ‘UvA Matching

20 De Matchingsronden ‘UvA Matching

21 De Matchingsronden 6240 studenten waren bij één of meerdere matchingsrondes betrokken 4763 studenten hebben één of meerdere rondes afgerond. 550 kregen vrijstelling 927 personen kwamen niet opdagen ‘UvA Matching

22 De Matchingsronden 4763 studenten hebben één of meerdere rondes afgerond. 4667 hebben één ronde bezocht 94 hebben aan twee rondes meegedaan 2 personen zijn bij drie rondes geweest In totaal zijn er 4861 afgeronde matchingsactiviteiten ‘UvA Matching

23 De Matchingsronden afgerond % vrouw % met UvA verleden februari 129
47% 2% juni 3967 48% 12% augustus 765 23% totaal 4861 13% ‘UvA Matching

24 De Matchingsronden afgerond % vrouw % met UvA verleden februari 129
47% 2% juni 3967 48% 12% augustus 765 23% totaal 4861 13% ‘UvA Matching

25 De Matchingsronden afgerond % geslaagd februari 129 56% juni 3967 62%
augustus 765 71% totaal 4861 63% ‘UvA Matching

26 De Matchingsronden afgerond % geslaagd februari 129 56% juni 3967 62%
augustus 765 71% totaal 4861 63% ‘UvA Matching

27 De Matchingsronden afgerond % geslaagd februari 129 56% juni 3967 62%
augustus 765 71% totaal 4861 63% ‘UvA Matching

28 De Matchingsronden afgerond % geslaagd februari 129 56% juni 3967 62%
augustus 765 71% totaal 4861 63% ‘UvA Matching

29 De Matchingsronden afgerond % geslaagd februari 129 56% juni 3967 62%
augustus 765 71% totaal 4861 63% ‘UvA Matching

30 Effecten: toename in zekerheid
‘UvA Matching

31 Inschrijvingen ‘UvA Matching

32 Sociale Wetenschappen
Van de studenten met een positief matchingsadvies maar geen inschrijving bleek: 30% ingeschreven bij een andere opleiding bij de UvA 16% ingeloot bij een andere instelling 12% voor hun examen gezakt te zijn 7% een tussenjaar te hebben genomen 9% een andere stad leuker/handiger te vinden 23% voor inhoudelijke redenen een andere opleiding elders te kiezen 1% de matchingsweek niet goed te hebben gevonden ‘UvA Matching

33 Samenstelling cohort 2014 4416 inschrijvingen voor niet selectieve bachelors ‘UvA Matching

34 Voortgang ‘UvA Matching

35 Komend jaar ‘UvA Matching

36 Komend jaar Als meer dan de helft van alle aanmeldingen in de laatste 10 dagen van april plaatsvindt en studenten zich steeds voor meerdere opleidingen aanmeld, is het dan wel mogelijk om zinvolle prognoses in het loop van het jaar te maken? ‘UvA Matching


Download ppt "UvA Matching DAIR 2014 Brigitte Widdershoven | b.e.m.widdershoven@uva.nl Struan McCall | s.g.mccall@uva.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google