De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alfa Accountants en Adviseurs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alfa Accountants en Adviseurs"— Transcript van de presentatie:

1

2 Alfa Accountants en Adviseurs
Bedrijf starten en Fiscus en overige aandachtspunten Marten Zijlstra / Henk Kooy 4 november 2014 Alfa Accountants en Adviseurs

3 Introductie Alfa accountants & adviseurs 30 vestigingen, ruim 800 mdw
Introductie Alfa accountants & adviseurs 30 vestigingen, ruim 800 mdw Alfa Fryslân vestigingen in Buitenpost en Leeuwarden Gericht op MKB + Agro Accountants, Fiscalisten, Bedrijfskundigen, Subsidieadviseurs, Adviseurs lonen en sociale zekerheid Maatschappelijk betrokken, o.a. trotse hoofdsponsor Ride for the Roses

4 Onderwerpen Algemene zaken m.b.t. ondernemerschap Voeren administratie
Onderwerpen Algemene zaken m.b.t. ondernemerschap Voeren administratie Jaarrekening / winstaangifte Inkomstenbelasting Omzetbelasting Loonbelasting Tips

5 Algemeen / ondernemerschap
Algemeen / ondernemerschap Stappenplan voor een goede start Opstellen ondernemingsplan Startkapitaal werven Rechtsvorm bepalen Administratie opzetten Fiscale zaken regelen

6 Algemeen / ondernemerschap
Algemeen / ondernemerschap Ondernemingsvormen Eenmanszaak Maatschap Vennootschap onder firma Commanditaire vennootschap Besloten vennootschap Naamloze vennootschap

7 Algemeen / ondernemerschap
Algemeen / ondernemerschap Verplichtingen: Aanmelden bij KvK (autom. btw-nummer) Administratieplicht Aangifteplicht Inlichtingenplicht

8 Voeren van de administratie
(Online) bedrijfsadministratie: Centrale vragen voor u als ondernemer: Waarom hou ik de administratie bij en wat hou ik bij Hoe ga ik de administratie verrichten Wie gaat de administratie voeren

9 Voeren van de administratie
Waarom? Om de onderneming te besturen en te beheersen voor derden, o.a. financiële instellingen, leveranciers, klanten en fiscus Wat? Gestructureerd bijhouden van o.a. bankafschriften, facturen Vaste methodiek (qua inboeken, werkwijze) Stelsel moet bestaan uit: verkoopboek, inkoopboek, kas, bank/giro

10 Voeren van de administratie
Hoe administreren: Registratie kasadministratie Kasstukken afzonderlijk nummeren op volgorde van datum Stukken inschrijven/inbrengen in kasboek Saldo regelmatig afstemmen met aanwezige saldo kas Kas bedrijf scheiden van privé kas Registratie inkoopadministratie Nota’s nummeren en op volgorde van datum en nummer opbergen Bij betaling: datum noteren, coderen betaald, bij klein aantal facturen, de facturen achter de bankafschriften op volgorde van betalen.

11 Voeren van de administratie
Registratie verkoopadministratie Verkoopfacturen maken, op doorlopende nummering Bij ontvangst betaling: datum betaling noteren + coderen als betaald.

12 Voeren van de administratie
Inrichting van de factuur (vereisten) Naam, adres van uw onderneming Uw BTW-nummer BTW-nummer van de afnemer bij verlegging Naam en adres van uw klant Factuurdatum Factuurnummer (doorlopend nummeren!) Omschrijving verrichte prestaties Datum waarop de prestaties zijn verricht Prijs exclusief BTW Het bedrag en percentage van de BTW Prijs inclusief BTW

13 Voeren van de administratie
Hoe ga ik de administratie voeren? Handmatig, geautomatiseerd, online Wie gaat de administratie voeren? Zelf, partner, familielid, administratiekantoor, accountant

14 Voeren van de administratie
Nadelen (online) boekhoudpakket: Tijdsgebrek (inclusief leren pakket) Aanschafprijs / abonnementsprijs van boekhoudpakket Bij onvoldoende kennis mogelijk meer fouten in de administratie, herstel door externe partij kost geld

15 Voeren van de administratie
Voordelen (online) boekhoudpakket: Gebruiksvriendelijk, geautomatiseerde doorboekingen naar grootboek Complete administratie incl. facturatiesysteem en koppeling met bankgegevens Adressen klanten/leveranciers eenmalig invoeren Accountant kan “meekijken” in de administratie Veiligheid, meeste pakketten in de cloud, altijd backup Altijd de beschikking over de nieuwste versies.

16 Voeren van de administratie
Voordelen zelf administreren: Kostenbewaking, meer “gevoel” bij inkomsten en uitgaven Inzicht in debiteuren en crediteurenadministratie Snel en actueel inzicht in de financiële situatie onderneming Bij ondernemersvraagstukken zoals wel/niet investeren beschikt de accountant over de actuele gegevens.

17 Voeren van de administratie
Administratieve verplichting conform BW: Ieder, die een bedrijf uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf, naar de eisen van zijn bedrijf op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken en bescheiden op zodanige wijze te bewaren, dat ten allen tijde zijn rechten en verplichtingen worden gekend (bewaartermijn 7 jaar!). Let op! Mocht er discussie met de fiscus ontstaan dan geldt er een omgekeerde bewijs last! De fiscus stelt, u bewijst.

18 Jaarrekening / winstaangifte
Waarom? Wettelijke verplichting O.b.v. overeenkomst (bank) Nuttig (stuur)instrument Welke onderdelen? Balans Winst- en verliesrekening Toelichtingen Wat staat er in? Wat kunt u ermee?

19 Jaarrekening / winstaangifte
Wat staat er in de jaarrekening? Kolommenbalans klant of accountant is de basis De kolommenbalans wordt vertaald naar v&w en balans Gebruikelijke werkzaamheden accountant Noodzakelijke correcties Loonjournaalpost Aansluitingen Afschrijvingen Voorzieningen Overlopende posten

20 Jaarrekening / winstaangifte
Wat kunt u ermee? Pijlers voor financiële informatie Resultaat Solvabiliteit (verhouding vv/ev) Liquiditeit (verhouding geldstromen) Advies/managementinformatie Spreek de jaarrekening door met de accountant, vergelijk de marges per jaar, eventueel branchevergelijking. Is de prognose gehaald? Vallen er afwijkingen op en zijn die te verklaren? Indien noodzakelijk actie ondernemen.

21 Inkomstenbelasting U voldoet niet aan het urencriterium: Recht op:
Inkomstenbelasting U voldoet niet aan het urencriterium: U bent ondernemer U besteedt minder dan 1225 uur aan werkzaamheden voor de onderneming Recht op: MKB-winstvrijstelling 14% vd winst Investeringsaftrek Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Energie-investeringsaftrek (www.rvo.nl) Milieu-investeringsaftrek (www.rvo.nl) Verkoop binnen 5 jaar desinvesteringsbijtelling: hetzelfde percentage als op moment van investeren !

22 Inkomstenbelasting U voldoet wel aan het urencriterium: Recht op:
Inkomstenbelasting U voldoet wel aan het urencriterium: U bent ondernemer U besteedt meer dan 1225 uur aan werkzaamheden voor de onderneming U besteedt meer dan 50% van de totale gewerkte tijd in economisch verkeer aan de onderneming Recht op: Investeringsregelingen: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Energie-investeringsaftrek (www.rvo.nl) Milieu-investeringsaftrek (www.rvo.nl) MKB-winstvrijstelling 14% vd winst + …… 

23 Inkomstenbelasting U voldoet aan het urencriterium  Ondernemersaftrek
Inkomstenbelasting U voldoet aan het urencriterium  Ondernemersaftrek Zelfstandigenaftrek vast bedrag € 7.280 Startersaftrek € (3 maal in de eerste 5 jaar na oprichting) Fiscale oudedagsreserve (FOR) 12% vd winst max. € 9.542 Meewerkaftrek max. 4% van de winst (> 1750 uur) Mogelijkheid tot willekeurige afschrijving

24 Inkomstenbelasting Meewerkende partner Geen vergoeding  meewerkaftrek
Inkomstenbelasting Meewerkende partner Geen vergoeding  meewerkaftrek partner werkt minimaal 525 uur mee, aftrek van 1,25% tot maximaal 4% van de winst. Wel vergoeding dan > € 5.000 Alternatief man-vrouw firma Let op! Aantonen uren + betaling moet blijken uit administratie!

25 Inkomstenbelasting Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014/2015 Controleer de automatische VA indien aanwezig! Invloed op hoogte VA, o.a.: De koop of verkoop woning Hogere of lagere inkomsten: Loon Resultaat uit overige werkzaamheden Winst uit onderneming !! Keuze: of gelden reserveren voor betaling IB of aanvraag/wijzigen voorlopige aanslag

26 Inkomstenbelasting Middeling Verliesverrekening 1 jaar carry back
Inkomstenbelasting Middeling Verliesverrekening 1 jaar carry back 9 jaar carry forward

27 Omzetbelasting BTW: Periodieke aangifte verplichting voor de btw:
Omzetbelasting BTW: Periodieke aangifte verplichting voor de btw: “Slepen” met btw niet toegestaan Schatting btw alleen als er een vergunning van de belastingdienst is Einde van het jaar correctie boekingen btw o.a. voor: Kosten accountant Telefoonkosten Indien van toepassing energie kosten

28 Loonbelasting Aanvragen LH-nummer bij belastingdienst
Loonbelasting Aanvragen LH-nummer bij belastingdienst ID-bewijs werknemer LB-verklaring Arbeidsovereenkomst Ziekteverzuimverzekering Uitbreiden aansprakelijkheidsverzekering Eventueel Arbo-dienst Verzorgen loonadministratie

29 Tips Houd zelf zicht op uw administratie (als managementtool + besparing kosten) Reserveer voor betalingen Regel o.a.: Arbeidsongeschiktheid Pensioen M.i.v recht 10 jr deelname pensioenfonds vorige werkgever Lijfrente  verzekeraar of banksparen, m.i.v vitaliteitsregeling Bedrijfsaansprakelijkheid

30 Tips Boekhoudpakket bijvoorbeeld Accountview / Imuis / Exact
Tips Boekhoudpakket bijvoorbeeld Accountview / Imuis / Exact Neem tijdig contact op met accountant, verzekeringsagent, bank Stel vragen bij onduidelijkheden Maak gebruik van begeleiding door derden Overleg met collega-ondernemers Alfa Vast & Zeker

31 Advies / informatie Vragen? Marten Zijlstra / Henk Kooy
Advies / informatie Marten Zijlstra / Henk Kooy Telefoonnummer / Of Vragen?


Download ppt "Alfa Accountants en Adviseurs"

Verwante presentaties


Ads door Google