De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM! Maandag 10 november 2014 DZOH op weg naar 2020!

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM! Maandag 10 november 2014 DZOH op weg naar 2020!"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM! Maandag 10 november 2014 DZOH op weg naar 2020!

2 10 ambities op weg naar 2020! Formeel geen goedkeuring nodig Wel graag instemming van de geformuleerde ambities! DZOH op weg naar 2020!

3 Welke ambities? Cultuur Sportieve prestaties Financiën Maatschappelijke verantwoordelijkheid Normen en waarden Vrijwilligers Werkwijze Structuur Implementatie DZOH op weg naar 2020!

4 De cultuur ambitie Samenwerken Spelplezier en ontwikkeling Maatschappelijke functie Goed financieel beleid Duidelijkheid DZOH op weg naar 2020!

5 De sportieve ambitie (1) DZOH op weg naar 2020! 1 e elftal Stabiele positie in de eerste klasse 2 e elftalMinimaal reserve eerste klasse, bij voorkeur reserve hoofdklasse 3 e elftalMogelijk ook in seizoen 2015-2016 selectieteam – reserve 2 e klasse A1Promotie naar landelijke divisie binnen 3 jaar B1Promotie naar landelijke divisie binnen 3 jaar C1Handhaving landelijke divisie D1Promotie landelijke divisie binnen 3 jaar E1Handhaving hoofdklasse F1Handhaving hoofdklasse Mannen/jongens

6 De sportieve ambitie (2) DZOH op weg naar 2020! Vrouwen/meiden Samenwerkingsverband MTV Volume Door-selecteren

7 De sportieve ambitie (3) Niet-selectieteams Opleiding, ontwikkeling en plezier centraal Presteren mag, moet niet DZOH op weg naar 2020!

8 De sportieve ambitie (4) DZOH op weg naar 2020! Randvoorwaarde is een 2 e kunstgrasveld (met verlichting) Verbeteren van de trainingsfaciliteiten De ambitie is dan ook het 2 e kunstgrasveld te realiseren binnen 2 jaar

9 De financiële ambitie DZOH op weg naar 2020! Gezonde liquiditeit Gezonde solvabiliteit Meerjarenbegroting Financiële commissie 4B-principe

10 De communicatie ambitie (1) Vastleggen van afspraken, besluiten, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Eenvoudig en voor iedereen toegankelijk Informatie hierover naar (nieuwe) leden Website DZOH het communicatiemedium DZOH op weg naar 2020!

11 De communicatie ambitie (2) Positieve uitstraling Positief imago Waarheidsgetrouw Positieve impact op alle betrokkenen DZOH op weg naar 2020!

12 De maatschappelijke ambitie Een veilige en stimulerende omgeving Betrokkenheid van leden, ouders en anderen als vrijwilliger Maatschappelijke functie en -verantwoordelijkheid Contacten en samenwerking met andere instellingen en organisaties Het actief uitdragen gedragscode DZOH Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) DZOH op weg naar 2020!

13 De normen en waarden ambitie (respect) DZOH staat open voor iedereen ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur Iedereen toont respect voor elkaar, voor de accommodatie en de materialen van de vereniging Iedereen draagt bij aan het creëren van een plezierig en veilig sportklimaat DZOH is een goed gastheer voor bezoekers Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag DZOH op weg naar 2020!

14 De vrijwilligers ambitie Actief vrijwilligersbeleid Voldoende vrijwilligers Plezier van de vrijwilliger zelf Voor iedereen passend vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk versus vrijblijvendheid Verklaring Omtrent Gedrag DZOH op weg naar 2020!

15 De werkwijze ambitie 4B-principe Beleid, Begroting, Budget en Bewaking Voorjaar een ALV Beleids- en Begrotingsvergadering Najaar ALV Verantwoordingsvergadering Rol Financiële commissie Rol Ledenraad DZOH op weg naar 2020!

16 De structuur ambitie(1) DZOH op weg naar 2020! Nieuwe organisatiestructuur Beleid en operatie gescheiden Beleidsvormend, beleidsbepalend en toezichthoudend bestuur Bestuursleden DZOH zijn niet meer operationeel bezig Instellen Ledenraad

17 De structuur ambitie (2) DZOH op weg naar 2020!

18 De implementatie ambitie DZOH op weg naar 2020! Implementatieplan Streefdatum realisatie 1 juli 2016


Download ppt "WELKOM! Maandag 10 november 2014 DZOH op weg naar 2020!"

Verwante presentaties


Ads door Google