De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg makelaars en notarissen 30 nov 06 Gezamenlijke presentatie Ing. Ad van Wensen Voorzitter: Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg makelaars en notarissen 30 nov 06 Gezamenlijke presentatie Ing. Ad van Wensen Voorzitter: Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP)"— Transcript van de presentatie:

1 Overleg makelaars en notarissen 30 nov 06 Gezamenlijke presentatie Ing. Ad van Wensen Voorzitter: Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP) BVFPdordrecht@cs.com Wim Bellaart Projectleider funderingen: gemeente Dordrecht WM.Bellaart@dordrecht.nl

2 Agenda Stand van zaken -tussenevaluatie -grondwater: - monitoring - beheerplan -tweesporenbeleid BVFP - informatie bij (ver)koop woningen - praktijkervaringen makelaars en notarissen - rondvraag en sluiting

3 Stand van zaken - tussenevaluatie - onderzoek / herstel - subsidie/leningsmogelijkheden/verlenging - vervolgtraject Fundering op staal betekent niet automatisch dat deze “goed” is Totaal bouwblokken 2002- 2003 200420052006Totaal woningen 2002- 2003 200420052006 Herstelplannen gereed 242939 Intentieverklaring ondertekend 12728533883727813112717 Aanvraag bouwvergunning 7253118 332335917466 Bouwvergunning verleend 605192313286224616751

4 Grondwater Monitoring grondwater Monitoring zettingen Monitoring grondwater en zettingen Tussenrapportages Eindrapportage Zie ook resultatenkaart website www.dordrecht.nlwww.dordrecht.nl

5 Beheerplan Plan robuuste maatregel is gereed Robuuste maatregel is niet overal mogelijk - Wachten is op wetgeving met “verbreed rioolrecht” -Wetgeving verwacht op……. -Daarna besluitvorming gemeente Dordrecht

6 Grondwaterinfiltratie “particuliere maatregel” Zie publicatie BVFP “Studie grondwaterinfiltratie” te vinden op website www.platformfundering.nlwww.platformfundering.nl Maatregel is bijna overal mogelijk BVFP is met een aantal bouwblokken in gesprek

7 Tweesporenbeleid BVFP De BVFP tracht enerzijds in overleg zo veel mogelijk te bereiken, anderzijds is de gemeente Dordrecht gedagvaard Over het juridisch geschil worden in dit kader geen mededelingen gedaan

8 Informatie bij (ver)koop woningen ALLE informatie geven Inclusief overlegsituatie in bouwkundige eenheid Zie nieuwe publicaties BVFP -De fundering onder uw woning -Waar let ik op bij het (ver)kopen van een woning? (met checklist) Publicaties staan op: www.platformfundering.nlwww.platformfundering.nl

9 Cursus “funderingsproblematiek” Post Academische Opleidingen TU Delft -31 oktober + 1 november 2007 -Cursus wordt momenteel voorbereid -Cursisten ontvangen certificaat -Nadere mededelingen volgen op www.platformfundering.nl onder SPFN www.platformfundering.nl Cursusleiding Prof. Ir. AF van Tol en Ing. Ad van Wensen

10 Praktijkervaringen makelaars en notarissen Discussie: - problemen bij (ver)koop? -ervaringen? -verbeterpunten? -behoefte aan bepaalde informatie? -aanvullingen publicatie BVFP? -hoe bereiken we collega’s die niet zijn gekomen? -wat verder ter tafel komt Rondvraag en sluiting


Download ppt "Overleg makelaars en notarissen 30 nov 06 Gezamenlijke presentatie Ing. Ad van Wensen Voorzitter: Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP)"

Verwante presentaties


Ads door Google