De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg makelaars en notarissen 30 nov 06 Gezamenlijke presentatie Ing. Ad van Wensen Voorzitter: Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg makelaars en notarissen 30 nov 06 Gezamenlijke presentatie Ing. Ad van Wensen Voorzitter: Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP)"— Transcript van de presentatie:

1 Overleg makelaars en notarissen 30 nov 06 Gezamenlijke presentatie Ing. Ad van Wensen Voorzitter: Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP) Wim Bellaart Projectleider funderingen: gemeente Dordrecht

2 Agenda Stand van zaken -tussenevaluatie -grondwater: - monitoring - beheerplan -tweesporenbeleid BVFP - informatie bij (ver)koop woningen - praktijkervaringen makelaars en notarissen - rondvraag en sluiting

3 Stand van zaken - tussenevaluatie - onderzoek / herstel - subsidie/leningsmogelijkheden/verlenging - vervolgtraject Fundering op staal betekent niet automatisch dat deze “goed” is Totaal bouwblokken Totaal woningen Herstelplannen gereed Intentieverklaring ondertekend Aanvraag bouwvergunning Bouwvergunning verleend

4 Grondwater Monitoring grondwater Monitoring zettingen Monitoring grondwater en zettingen Tussenrapportages Eindrapportage Zie ook resultatenkaart website

5 Beheerplan Plan robuuste maatregel is gereed Robuuste maatregel is niet overal mogelijk - Wachten is op wetgeving met “verbreed rioolrecht” -Wetgeving verwacht op……. -Daarna besluitvorming gemeente Dordrecht

6 Grondwaterinfiltratie “particuliere maatregel” Zie publicatie BVFP “Studie grondwaterinfiltratie” te vinden op website Maatregel is bijna overal mogelijk BVFP is met een aantal bouwblokken in gesprek

7 Tweesporenbeleid BVFP De BVFP tracht enerzijds in overleg zo veel mogelijk te bereiken, anderzijds is de gemeente Dordrecht gedagvaard Over het juridisch geschil worden in dit kader geen mededelingen gedaan

8 Informatie bij (ver)koop woningen ALLE informatie geven Inclusief overlegsituatie in bouwkundige eenheid Zie nieuwe publicaties BVFP -De fundering onder uw woning -Waar let ik op bij het (ver)kopen van een woning? (met checklist) Publicaties staan op:

9 Cursus “funderingsproblematiek” Post Academische Opleidingen TU Delft -31 oktober + 1 november Cursus wordt momenteel voorbereid -Cursisten ontvangen certificaat -Nadere mededelingen volgen op onder SPFN Cursusleiding Prof. Ir. AF van Tol en Ing. Ad van Wensen

10 Praktijkervaringen makelaars en notarissen Discussie: - problemen bij (ver)koop? -ervaringen? -verbeterpunten? -behoefte aan bepaalde informatie? -aanvullingen publicatie BVFP? -hoe bereiken we collega’s die niet zijn gekomen? -wat verder ter tafel komt Rondvraag en sluiting


Download ppt "Overleg makelaars en notarissen 30 nov 06 Gezamenlijke presentatie Ing. Ad van Wensen Voorzitter: Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP)"

Verwante presentaties


Ads door Google