De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Komop neem ‘t OV Maastricht Bereikbaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Komop neem ‘t OV Maastricht Bereikbaar"— Transcript van de presentatie:

1 Komop neem ‘t OV Maastricht Bereikbaar
Het Webinar begint 1 december om uur We zouden een prikkelende voorpagina moeten presenteren! Hier moet een figuur, ondertitel of stelling bij!

2 Agenda Frederike Demmers - Welkom
Webinar MB 1 december 2014 Agenda Frederike Demmers - Welkom Johan Camp – Resultaten en leerpunten Peter Rossewij - Hoe werkt de actie ‘Komop neem ‘t OV’ Is er een inleiding door derde personen van IenM

3 Johan Camp Resultaten en wat hebben we geleerd
Webinar MB 1 december 2014 Johan Camp Resultaten en wat hebben we geleerd -

4 Waarom OV stimulering? Wij geloven dat:
Webinar MB 1 december 2014 Waarom OV stimulering? Wij geloven dat: we mensen kunnen mobiliseren om te kiezen voor het OV door het OV eens te “ervaren” gedragsverandering kan starten door externe prikkels, maar is alleen te verduurzamen bij intrinsieke motivatie. Automobilisten vaak niet bewust zijn dat er andere mobiliteitskeuzes gemaakt kunnen worden.   Doelstelling: Eind overstappers naar OV. OV is lastig, maar onze aanpak werkt!

5 Toepassing en onderzoeken
Webinar MB 1 december 2014 Toepassing en onderzoeken Komop neem ‘t OV: April mei : test n.a.v. afsluiting afrit 55 Juni – Juli : afsluiting afrit 1 Juni: start campagne (samen met fiets) 3 onderzoeken: Afrit 55 (muconsult) Afrit 1 (muconsult) B2C (belronde klantenservice/Regiecentrale) Fly catcher (Komop fiets en OV gecombineerd) Najaarsactie In deze presentatie korte samenvattingen

6 Actie afrit 55 (april – mei 2014)
Webinar MB 1 december 2014 Actie afrit 55 (april – mei 2014) 1e testcase - Komop neem ‘t OV Aanleiding: afsluiting 55 (Randwyck) Doelgroep: werknemers convenantpartners gevestigd in Randwyck (UM, azM, Teleperformance en Maastro clinics) Doel : hinderbeperking en mogelijk duurzame gedragsverandering Gericht op: OV en fiets (E-bike) Verwijzen naar Significant. Grootte doelgroep: 4 bedrijven, 9000 medewerkers, Urgentie groot. Goede samenwerking met werkgevers. Binnen 1 dag meer dan 100 deelnemers na 3 dagen 200. Uiteindelijk 284 deelnemers waarvan 208 OV

7 Webinar MB 1 december 2014 Wat onderzochten we? Draagt de benuttingsmaatregel bij aan de minder hinder doelstelling In hoeverre zijn deelnemers van plan het nieuwe gedrag te verduurzamen Wat zijn de lessons learned

8 Minder Hinder resultaat
Webinar MB 1 december 2014 Minder Hinder resultaat 284 deelnemers aan actie (208 OV en 76 fiets) In die periode zijn dagelijks 134 spitsmijdingen gerealiseerd. Dat is 68% van de normale spitsritten van de deelnemers. De maatregel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Minder Hinder doelstelling 55% van de deelnemers reisde dagelijks met het OV 45% niet alle dagen: 23% maar dan de helft, 22% minder dan de helft

9 Webinar MB 1 december 2014 Duurzaam effect Van de deelnemers geeft 11% aan een OV trajectkaart aan te willen schaffen Als de deelnemer 5 dagen per week werkt is dat zelfs 16% Van de deelnemers is 38% van plan om vaker van het OV gebruik te maken. Ze schaffen echter geen trajectkaart aan maar reizen op saldo. Als deelnemers geen trajectkaart aanschaffen wanneer zouden ze dat dan wel overwegen: Als de werkgever (een deel) vergoedt 55% Als een OV-reis goedkoper wordt % Er korting op een trajectkaart wordt geboden 37% In hoeverre zijn deelnemers van plan het nieuwe gedrag te verduurzamen.

10 Webinar MB 1 december 2014 Lessons Learned (1) De deelnemers hebben overwegend positief beeld van de actie OV is oké! Argument van te vol niet gehoord Potentie om over te stappen is wel degelijk aanwezig Goeie Marketing (“max 200 deelnemers, wees er snel bij”, “laatste kans!, aanmelden tot….”)  binnen 1 uur 100 deelnemers, binnen twee dagen vol! We onderzochten ook waarom mensen niet deelnamen genoemde redenen zijn: Blijf liever in de auto % Reis al met E-bike, fiets of OV 12% Voldeed niet aan de voorwaarden 12% Te omslachtig % Inleveren pasfoto: via werkgever of direct  nu direct

11 Actie afrit 1 Aanleiding: afsluiting 1 (afrit Beatrixhaven)
Webinar MB 1 december 2014 Actie afrit 1 Aanleiding: afsluiting 1 (afrit Beatrixhaven) Doelgroep: werknemers op bedrijven op industrieterrein Beatrixhaven Gericht op: OV en fiets (E-bike) 48 deelnemers waarvan 38 OV Doelstellingen: Hinderbeperking Bekendheid Maastricht bereikbaar in de Beatrixhaven vergroten Station Noord onder de aandacht brengen Grootte doelgroep: 200 bedrijven, 6000 medewerkers Proef niet convenant partners betrekken.

12 Webinar MB 1 december 2014 Resultaat Door 48 deelnemers zijn dagelijks gemiddeld 22 spitritten gemeden Dat is 55% van hun normale spitsritten Veel deelnemers zijn van plan om een e-bike of trajectkaart aan te schaffen Maastricht Bereikbaar is onder de aandacht gebracht bij werkgevers in de Beatrixhaven De naamsbekendheid van station Noord is toegenomen Totaal aantal gemeden ochtendspitsen: 440 en Km

13 Duurzaam effect 55%! 17,5% ! Webinar MB 1 december 2014
1/3 van probeerders blijft hangen. 17.5 % van de totale groep

14 Feedback van gebruikers Belronde onder deelnemers door Regiecentrale
Webinar MB 1 december 2014 Feedback van gebruikers Belronde onder deelnemers door Regiecentrale De aansluiting van OV proberen op duurzame overstap is goed door de gefaseerde en persoonlijke aanpak Persoonlijke feedback vanuit klantenservice wordt zeer gewaardeerd en verhoogt het resultaat Financiële prikkel is belangrijke voorwaarde voor overstap! Wie tijdens de deelnameperiode in fase 1 of fase 2 stopt doet dat weloverwogen. Je hoeft ze niet nog eens te benaderen. Wat er op valt

15 Webinar MB 1 december 2014 Lessons Learned (2) Maak in je marketing en communicatie nadrukkelijk gebruik maken van compelling events (het moment om ander reisgedrag te overwegen) Samenwerking met werkgevers draagt bij aan het daagvlak voor de acties Drie trap raket van vrijblijvend gratis proberen, via rand voorwaardelijke deelname naar intrinsieke motivatie blijkt effectief! Samenwerking met vervoerder zorgt dat mensen blijven hangen (Veolia korting 25% voor nieuwe reizigers) Hoe weten we dat? Door 2 maal per jaar de effecten te meten:

16 En hoe weten we of het werkt?

17 Effectmeting: overstappers OV Maart 2013 t/m september 2014
Webinar MB 1 december 2014 Effectmeting: overstappers OV Maart 2013 t/m september 2014 Op naar 300 Een klein tipje van de sluier. Overige resultaten zullen op 4 december bekend gemaakt worden in de stuurgroep van MB

18 Komop neem ‘t OV Webinar MB 1 december 2014 203 117 8 37 - 240 1 29 23
probeeraanbod Welkomstaanbod MBO - Veolia Afrit 55 (Randwyck) 203 117 8 afrit 1 (Beatrixhaven) 37 - Totaal 240 23 juni t/m 20 juli 1 14 juli t/m 10 augustus 1 september t/m 28 september 29 23 15 september t/m 12 oktober 17 22 september t/m 17 oktober 14 27 oktober t/m 23 november 94 62  ? Najaarschalenge 27 oktober t/m 30 november ? 5 januari t/m 30 januari 48  Totaal 227 111 4 Najaarschallenge is net afgesloten Komop 5 januari aanmelden gestart op kan nog tot 15 december

19 Webinar MB 1 december 2014 Vragen?

20 Hoe werkt de actie? Peter Rossewij - Projectleider klantenbeheer / Regiecentrale BV
- Over

21 Strategische lijn: Komop! Neem ‘t OV
” OV-regie in de regio” Strategische lijn: Komop! Neem ‘t OV Faciliteren Programmatische aanpak: Van breed zaaien naar gericht oogsten Omkeerbaar:…naast bestaande regelingen Activeren Gebruik compelling events: wegwerkzaamheden, nieuwe medewerkers Enthousiaste gebruikers zijn beste reclame voor nieuwe gebruikers Personaliseren Customer Journey: Persoonlijke feedback op basis van reisgedrag Persoonlijk vervolgaanbod en advies: mits 50% gereisd Implementeren Proces werkgever is leidend: Administratief proces en arbeidsvoorwaarden Vervoerders verantwoordelijk voor 25% korting! Belang bij nieuwe reizigers bestendigen Opereer onafhankelijk: MB adviseert beste deal voor werknemer MB inventariseert mogelijkheden van vervoerders en dienstverleners

22 Gefaseerde aanpak Plaatje: aanvraag is ook informeren

23 Maastricht Bereikbaar OV-chipkaart Voorwaarden aan de kaart
Onafhankelijk van vervoerders (kaart geeft toegang tot al het OV in NL) Branding voor de BB regio, opmaak met logo MB Zakelijke OV-chipkaart geeft beschikking over de data Privacy is geborgd in afspraken tussen kaartaanbieder (Regiecentrale) en TLS

24 Fase 0: informeren

25 Fase 0: informeren Afhankelijk van de situatie breed of doelgericht
Werkgever heeft hier ook een rol in Bij wegwerkzaamheden is deze kleiner Bij de probeeractie is deze groot

26 Fase 0: Aanmelden

27 Fase 0: Aanmelden

28 Fase 1: Starterspakket welkomstpakket Plaatje welkomstpakket
Goed geïnformeerd op weg Hoe werkt het OV Hoe werkt de actie: communicatiemomenten Keuzemomenten

29 Fase 2: Abonnemntenadvies
Welkom Fase 2: Abonnemntenadvies Wie door wil kan gelijk door (geen gat) Fase heeft als doel: Mensen de gelegenheid geven hun overstap te regelen Plaatje: Reisadvies  reisgedrag; optimale reiswijze; regeling werkgever Vasthouden! Dus coaching blijft belangrijk

30 Meten van effecten Ervaren 4 weken gratis OV Met MBO OV Bevalt
abonnement aanschaffen 4 weken reizen met MBO Vraagt abonnement via MB aan op MB OV-chipkaart Effect meten via MB -OV-chipkaart en geclusterde effectmeting Vraagt abonnement aan via werkgever Meten via geclusterde effectmeting laadt abonnement op privé OV-chipkaart OV Bevalt Geen abonnement aanschaffen Reist op saldo Op privé OV-chipkaart OV bevalt niet Inleveren MBO

31 Kosteneffectiviteit Maastricht Bereikbaar faciliteert totale project:
Kosten relatief laag : Kosteneffectiviteit Maastricht Bereikbaar faciliteert totale project: Fase 1: Gemiddeld € 180 euro per deelnemer (4 weken) (dit is inclusief reis-, kaart- en servicekosten) Fase 2: Gemiddeld € 160 euro per deelnemer (4 weken) Fase 3: Gemiddeld € 40 euro per deelnemer (12 mnd) (Reiskosten betaalt werknemer/werkgever) Aantallen en resultaten komen terug in deel 2

32 OV uitdagingen BB2 BB1: Focus op ‘proberen’ bij werknemers bij convenantpartners BB2: Focus op ‘Proberen’ blijft. Daarnaast maatwerkoplossingen /nieuwe doelgroepen: OV’ers: Vasthouden bestaande OV reizigers Benaderen van nieuwe doelgroepen: Maas kruisend verkeer, Sittard-Geleen, Parkstad Bewoners: Verkenning Integrale oplossing ‘wonen + mobiliteit’. OV en fietsoplossingen voor autoluwe woon/werkwijk ‘Avenue’ en studentenhuisvesting ‘Belvedère’ Toeristen: Verkenning naar mogelijkheden voor toeristen in samenwerking met bezoekersaanpak Studenten: OV spitsmijden voor studenten

33 Afsluiting: aanbod & discussie
Wat we hebben gedaan BB1 ‘Kom op’ actie voor werknemers Last mile voor studenten Minder Hinder (afrit 55 en afrit 1) Najaarschallenge (Belonen huidige OV’ers in coaching nieuwe reiziger) Wat we gaan doen BBV Probeeraanbod OV maatwerkoplossingen /nieuwe doelgroepen Ons aanbod : Analyse, oplossingen en overwegingen delen Onze vraag: Vergelijkbare problemen? Landelijk OV overleg? Regiopartners gezocht! Ons aanbod : Onderzoeksresultaten: o.a. afrit 55 en afrit 1 Toelichting op aanpak

34 Voor meer informatie, neem contact op met:
Peter Rossewij: Johan Camp:


Download ppt "Komop neem ‘t OV Maastricht Bereikbaar"

Verwante presentaties


Ads door Google