De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Komop neem ‘t OV Maastricht Bereikbaar Het Webinar begint 1 december om 12.30 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Komop neem ‘t OV Maastricht Bereikbaar Het Webinar begint 1 december om 12.30 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Komop neem ‘t OV Maastricht Bereikbaar Het Webinar begint 1 december om 12.30 uur

2 Agenda Frederike Demmers - Welkom Johan Camp – Resultaten en leerpunten Peter Rossewij - Hoe werkt de actie ‘Komop neem ‘t OV’ Webinar MB 1 december 2014 2

3 Johan Camp Resultaten en wat hebben we geleerd Webinar MB 1 december 2014 3

4 Waarom OV stimulering? –Wij geloven dat: we mensen kunnen mobiliseren om te kiezen voor het OV door het OV eens te “ervaren” gedragsverandering kan starten door externe prikkels, maar is alleen te verduurzamen bij intrinsieke motivatie. Automobilisten vaak niet bewust zijn dat er andere mobiliteitskeuzes gemaakt kunnen worden. –Doelstelling: Eind 2014 300 overstappers naar OV. Webinar MB 1 december 2014 4

5 Toepassing en onderzoeken Webinar MB 1 december 2014 Komop neem ‘t OV: –April mei : test n.a.v. afsluiting afrit 55 –Juni – Juli : afsluiting afrit 1 –Juni: start campagne (samen met fiets) 3 onderzoeken: –Afrit 55 (muconsult) –Afrit 1 (muconsult) –B2C(belronde klantenservice/Regiecentrale) 5

6 Actie afrit 55 (april – mei 2014) 1 e testcase - Komop neem ‘t OV –Aanleiding: afsluiting 55 (Randwyck) –Doelgroep: werknemers convenantpartners gevestigd in Randwyck (UM, azM, Teleperformance en Maastro clinics) –Doel : hinderbeperking en mogelijk duurzame gedragsverandering –Gericht op: OV en fiets (E-bike) 6 Webinar MB 1 december 2014

7 Wat onderzochten we? Webinar MB 1 december 2014 1.Draagt de benuttingsmaatregel bij aan de minder hinder doelstelling 2.In hoeverre zijn deelnemers van plan het nieuwe gedrag te verduurzamen 3.Wat zijn de lessons learned 7

8 Minder Hinder resultaat Webinar MB 1 december 2014 284 deelnemers aan actie (208 OV en 76 fiets) In die periode zijn dagelijks 134 spitsmijdingen gerealiseerd. Dat is 68% van de normale spitsritten van de deelnemers. De maatregel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Minder Hinder doelstelling 8

9 Duurzaam effect –Van de deelnemers geeft 11% aan een OV trajectkaart aan te willen schaffen –Als de deelnemer 5 dagen per week werkt is dat zelfs 16% –Van de deelnemers is 38% van plan om vaker van het OV gebruik te maken. Ze schaffen echter geen trajectkaart aan maar reizen op saldo. –Als deelnemers geen trajectkaart aanschaffen wanneer zouden ze dat dan wel overwegen: Als de werkgever (een deel) vergoedt55% Als een OV-reis goedkoper wordt 47% Er korting op een trajectkaart wordt geboden37% Webinar MB 1 december 2014 9

10 Lessons Learned (1) –De deelnemers hebben overwegend positief beeld van de actie –OV is oké! Argument van te vol niet gehoord –Potentie om over te stappen is wel degelijk aanwezig –Goeie Marketing (“max 200 deelnemers, wees er snel bij”, “laatste kans!, aanmelden tot….”)  binnen 1 uur 100 deelnemers, binnen twee dagen vol! –We onderzochten ook waarom mensen niet deelnamen genoemde redenen zijn: Blijf liever in de auto28% Reis al met E-bike, fiets of OV12% Voldeed niet aan de voorwaarden12% Te omslachtig10% Webinar MB 1 december 2014 10

11 Actie afrit 1 Webinar MB 1 december 2014 –Aanleiding: afsluiting 1 (afrit Beatrixhaven) –Doelgroep: werknemers op bedrijven op industrieterrein Beatrixhaven –Gericht op: OV en fiets (E-bike) –48 deelnemers waarvan 38 OV –Doelstellingen: Hinderbeperking Bekendheid Maastricht bereikbaar in de Beatrixhaven vergroten Station Noord onder de aandacht brengen 11

12 Resultaat Webinar MB 1 december 2014 –Door 48 deelnemers zijn dagelijks gemiddeld 22 spitritten gemeden –Dat is 55% van hun normale spitsritten –Veel deelnemers zijn van plan om een e-bike of trajectkaart aan te schaffen –Maastricht Bereikbaar is onder de aandacht gebracht bij werkgevers in de Beatrixhaven –De naamsbekendheid van station Noord is toegenomen 12

13 Duurzaam effect Webinar MB 1 december 2014 13 17,5% ! 55%!

14 Feedback van gebruikers Belronde onder deelnemers door Regiecentrale Webinar MB 1 december 2014 ⁻De aansluiting van OV proberen op duurzame overstap is goed door de gefaseerde en persoonlijke aanpak ⁻Persoonlijke feedback vanuit klantenservice wordt zeer gewaardeerd en verhoogt het resultaat ⁻Financiële prikkel is belangrijke voorwaarde voor overstap! ⁻Wie tijdens de deelnameperiode in fase 1 of fase 2 stopt doet dat weloverwogen. Je hoeft ze niet nog eens te benaderen. 14

15 Lessons Learned (2) –Maak in je marketing en communicatie nadrukkelijk gebruik maken van compelling events (het moment om ander reisgedrag te overwegen) –Samenwerking met werkgevers draagt bij aan het daagvlak voor de acties –Drie trap raket van vrijblijvend gratis proberen, via rand voorwaardelijke deelname naar intrinsieke motivatie blijkt effectief! –Samenwerking met vervoerder zorgt dat mensen blijven hangen (Veolia korting 25% voor nieuwe reizigers) Webinar MB 1 december 2014 15

16 En hoe weten we of het werkt? 16

17 Effectmeting: overstappers OV Maart 2013 t/m september 2014 Webinar MB 1 december 2014 17 Op naar 300

18 Komop neem ‘t OV probeeraanbodWelkomstaanbodMBO - Veolia Afrit 55 (Randwyck) 2031178 afrit 1 (Beatrixhaven) 37-- Totaal 2401178 23 juni t/m 20 juli 111 14 juli t/m 10 augustus 100 1 september t/m 28 september 29231 15 september t/m 12 oktober 23171 22 september t/m 17 oktober 1481 27 oktober t/m 23 november 9462 ? Najaarschalenge 27 oktober t/m 30 november 17? ? 5 januari t/m 30 januari 48 ? ? Totaal 2271114 Webinar MB 1 december 2014 18

19 Vragen? Webinar MB 1 december 2014 19

20 Hoe werkt de actie? Peter Rossewij - Projectleider klantenbeheer / Regiecentrale BV 20

21 Strategische lijn: Komop! Neem ‘t OV ” OV-regie in de regio” 21 Faciliteren Programmatische aanpak: Van breed zaaien naar gericht oogsten Omkeerbaar:…naast bestaande regelingen Activeren Gebruik compelling events: wegwerkzaamheden, nieuwe medewerkers Enthousiaste gebruikers zijn beste reclame voor nieuwe gebruikers Personaliseren Customer Journey: Persoonlijke feedback op basis van reisgedrag Persoonlijk vervolgaanbod en advies: mits 50% gereisd Implementeren Proces werkgever is leidend: Administratief proces en arbeidsvoorwaarden Vervoerders verantwoordelijk voor 25% korting! Belang bij nieuwe reizigers bestendigen Opereer onafhankelijk: MB adviseert beste deal voor werknemer MB inventariseert mogelijkheden van vervoerders en dienstverleners

22 Gefaseerde aanpak 22

23 Maastricht Bereikbaar OV-chipkaart Voorwaarden aan de kaart –Onafhankelijk van vervoerders (kaart geeft toegang tot al het OV in NL) –Branding voor de BB regio, opmaak met logo MB –Zakelijke OV-chipkaart geeft beschikking over de data –Privacy is geborgd in afspraken tussen kaartaanbieder (Regiecentrale) en TLS 23

24 Fase 0: informeren 24

25 Fase 0: informeren 25

26 Fase 0: Aanmelden 26

27 Fase 0: Aanmelden 27

28 Fase 1: Starterspakket welkomstpakket 28

29 Fase 2: Abonnemntenadvies Welkom 29

30 Meten van effecten 30 Ervaren 4 weken gratis OV Met MBO OV Bevalt abonnement aanschaffen 4 weken reizen met MBO Vraagt abonnement via MB aan op MB OV- chipkaart Effect meten via MB - OV-chipkaart en geclusterde effectmeting Vraagt abonnement aan via werkgever Meten via geclusterde effectmeting laadt abonnement op privé OV-chipkaart Meten via geclusterde effectmeting OV Bevalt Geen abonnement aanschaffen Reist op saldo Op privé OV-chipkaart Meten via geclusterde effectmeting OV bevalt niet Inleveren MBO

31 Kosteneffectiviteit Maastricht Bereikbaar faciliteert totale project: –Fase 1: Gemiddeld € 180 euro per deelnemer (4 weken) (dit is inclusief reis-, kaart- en servicekosten) –Fase 2:Gemiddeld € 160 euro per deelnemer (4 weken) (dit is inclusief reis-, kaart- en servicekosten) –Fase 3: Gemiddeld € 40 euro per deelnemer (12 mnd) (Reiskosten betaalt werknemer/werkgever) Kosten relatief laag : 31

32 OV uitdagingen BB2 BB1: Focus op ‘proberen’ bij werknemers bij convenantpartners BB2: Focus op ‘Proberen’ blijft. Daarnaast maatwerkoplossingen /nieuwe doelgroepen: OV’ers:Vasthouden bestaande OV reizigers Benaderen van nieuwe doelgroepen: Maas kruisend verkeer, Sittard-Geleen, Parkstad Bewoners:Verkenning Integrale oplossing ‘wonen + mobiliteit’. OV en fietsoplossingen voor autoluwe woon/werkwijk ‘Avenue’ en studentenhuisvesting ‘Belvedère’ Toeristen:Verkenning naar mogelijkheden voor toeristen in samenwerking met bezoekersaanpak Studenten:OV spitsmijden voor studenten 32

33 Afsluiting: aanbod & discussie Wat we hebben gedaan BB1 –‘Kom op’ actie voor werknemers –Last mile voor studenten –Minder Hinder (afrit 55 en afrit 1) –Najaarschallenge (Belonen huidige OV’ers in coaching nieuwe reiziger) 33 Wat we gaan doen BBV –Probeeraanbod OV –maatwerkoplossingen /nieuwe doelgroepen Ons aanbod : 1.Onderzoeksresultaten: o.a. afrit 55 en afrit 1 2.Toelichting op aanpak Ons aanbod : 1.Analyse, oplossingen en overwegingen delen Onze vraag: 1.Vergelijkbare problemen? 2.Landelijk OV overleg? Regiopartners gezocht!

34 Voor meer informatie, neem contact op met: –Peter Rossewij: peter.rossewij@regiecentrale.nl –Johan Camp: johan.camp@maastricht-bereikbaar.nl


Download ppt "Komop neem ‘t OV Maastricht Bereikbaar Het Webinar begint 1 december om 12.30 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google