De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nest gevonden Nest indicerende waarneming Sc Nesten telling zomer 2013 Afkortingen volgens SOVON Sc KK MK WE MK KK MK WE PM Fa BE GP W Tj BS G Fa K KK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nest gevonden Nest indicerende waarneming Sc Nesten telling zomer 2013 Afkortingen volgens SOVON Sc KK MK WE MK KK MK WE PM Fa BE GP W Tj BS G Fa K KK."— Transcript van de presentatie:

1 Nest gevonden Nest indicerende waarneming Sc Nesten telling zomer 2013 Afkortingen volgens SOVON Sc KK MK WE MK KK MK WE PM Fa BE GP W Tj BS G Fa K KK GM KK KE BS K GM RG RZ Fu KE RG RZ RG WE MK N Sc W KE Op de uitbreiding: 24 nesten oeverzwaluw 2 nesten scholekster GM KK DD StM Sc WE Fa SE F

2 Afkortingen volgens Sovon Sc = ScholeksterBS = BraamsluiperB = Bosrietzanger SE = SlobeendF = FitisMK = Meerkoet WE = Wilde eendGM = GrasmusWH = Waterhoen KE = KuifeendPM = PimpelmeesG = Groenling BE = BergeendW = WinterkoninkjeTj = Tjiftjaf Fu = FuutGP = GraspieperWtK = Witte kwikstaart DD = DodaarsK = KoolmeesFa = Fazant RZ = RietzangerN = Nachtegaal KK = Kleine karakietOZ = Oeverzwaluw RG = RietgorsStM = Stormmeeuw

3 Nestentelling vergelijk Scholekster = 12 Kleine karakiet = 11 Koolmees = 3 Wilde eend = 3 Kuifeend = 3 Fuut = 1 Meerkoet = 5 Braamsluiper = 2 Grasmus = 1 Bergeend = 2 Groenling = 1 Tjiftjaf = 1 Winterkoninkje = 1 Witte kwikstaart = 1 Bosrietzanger = 1 Fazant = 2 Pimpelmees = 1 Rietzanger = 0 Rietgors = 3 Slobeend = 0 Nachtegaal = 0 Fitis = 0 Graspieper = 1 Stormmeeuw = 0 Oeverzwaluw = ? Scholekster = 19 Kleine karakiet = 10 Koolmees = 2 Wilde eend = 5 Kuifeend = 2 Fuut = 1 Meerkoet = 6 Braamsluiper = 2 Grasmus = 1 Bergeend = 2 Groenling = 1 Tjiftjaf = 1 Winterkoninkje = 2 Witte kwikstaart = 0 Bosrietzanger = 0 Fazant = 3 Pimpelmees = 1 Rietzanger = 2 Rietgors = 2 Slobeend = 1 Nachtegaal = 1 Fitis = 1 Graspieper = 1 Stormmeeuw = 2 Oeverzwaluw = 24 20122013

4 Opmerkingen 2013 Het is duidelijk dat de Scholeksters zich thuis voelen op de golfbaan. Een toename op de oude baan van 12 naar 17 nesten. Op de nieuwe baan reeds 2 nesten. Het nestenbestand van de overige soorten is praktisch ongewijzigd. De Bosrietzanger is wel even gehoord, maar geen duidelijke nest aanwijzing. Nieuw waren 2 (mislukte) broedgevallen van de Stormmeeuw en de Dodaars in het water tussen hole 1 en 9. Door het aanbrengen van enkele steile wanden op de nieuwe baan werden deze gelijk in gebruik genomen door oeverzwaluwen – 24 nesten. We hebben geen vergelijk met vorig jaar! De Pimpelmees in de asbak is natuurlijk geweldig en deze had dan ook de volle belangstelling.


Download ppt "Nest gevonden Nest indicerende waarneming Sc Nesten telling zomer 2013 Afkortingen volgens SOVON Sc KK MK WE MK KK MK WE PM Fa BE GP W Tj BS G Fa K KK."

Verwante presentaties


Ads door Google