De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nest indicerende waarneming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nest indicerende waarneming"— Transcript van de presentatie:

1 Nest indicerende waarneming
KK N MK GM W Sc BS KK K KK MK RG KK KE K RZ Sc MK G KK BS Sc Fa Fu Tj RG Sc SE KK F KE W RZ Fa Sc KK WE GM KK RG KE Nest gevonden KK WE Sc StM WE Sc Nest indicerende waarneming Sc Sc Sc MK DD Sc GM KK Op de uitbreiding: 24 nesten oeverzwaluw 2 nesten scholekster GP Sc MK KK WE WE BE Sc KK MK BE Fa MK PM Nesten telling zomer 2013 Afkortingen volgens SOVON

2 Afkortingen volgens Sovon
Sc = Scholekster BS = Braamsluiper B = Bosrietzanger SE = Slobeend F = Fitis MK = Meerkoet WE = Wilde eend GM = Grasmus WH = Waterhoen KE = Kuifeend PM = Pimpelmees G = Groenling BE = Bergeend W = Winterkoninkje Tj = Tjiftjaf Fu = Fuut GP = Graspieper WtK = Witte kwikstaart DD = Dodaars K = Koolmees Fa = Fazant RZ = Rietzanger N = Nachtegaal KK = Kleine karakiet OZ = Oeverzwaluw RG = Rietgors StM = Stormmeeuw

3 Nestentelling vergelijk
2012 2013 Scholekster = 12 Kleine karakiet = 11 Koolmees = 3 Wilde eend = 3 Kuifeend = 3 Fuut = 1 Meerkoet = 5 Braamsluiper = 2 Grasmus = 1 Bergeend = 2 Groenling = 1 Tjiftjaf = 1 Winterkoninkje = 1 Witte kwikstaart = 1 Bosrietzanger = 1 Fazant = 2 Pimpelmees = 1 Rietzanger = 0 Rietgors = 3 Slobeend = 0 Nachtegaal = 0 Fitis = 0 Graspieper = 1 Stormmeeuw = 0 Oeverzwaluw = ? Scholekster = 19 Kleine karakiet = 10 Koolmees = 2 Wilde eend = 5 Kuifeend = 2 Fuut = 1 Meerkoet = 6 Braamsluiper = 2 Grasmus = 1 Bergeend = 2 Groenling = 1 Tjiftjaf = 1 Winterkoninkje = 2 Witte kwikstaart = 0 Bosrietzanger = 0 Fazant = 3 Pimpelmees = 1 Rietzanger = 2 Rietgors = 2 Slobeend = 1 Nachtegaal = 1 Fitis = 1 Graspieper = 1 Stormmeeuw = 2 Oeverzwaluw = 24

4 Opmerkingen 2013 Het is duidelijk dat de Scholeksters zich thuis voelen op de golfbaan. Een toename op de oude baan van 12 naar 17 nesten. Op de nieuwe baan reeds 2 nesten. Het nestenbestand van de overige soorten is praktisch ongewijzigd. De Bosrietzanger is wel even gehoord, maar geen duidelijke nest aanwijzing. Nieuw waren 2 (mislukte) broedgevallen van de Stormmeeuw en de Dodaars in het water tussen hole 1 en 9. Door het aanbrengen van enkele steile wanden op de nieuwe baan werden deze gelijk in gebruik genomen door oeverzwaluwen – 24 nesten. We hebben geen vergelijk met vorig jaar! De Pimpelmees in de asbak is natuurlijk geweldig en deze had dan ook de volle belangstelling.


Download ppt "Nest indicerende waarneming"

Verwante presentaties


Ads door Google