De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieve ouderavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieve ouderavond"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieve ouderavond
Groep 7-8

2 Doel van deze avond Kennis maken met de groepsleerkrachten en ouders.
Informeren werkwijze activiteiten groep 7-8 Gelegenheid tot vragen stellen.

3 De leerkrachten Kim Verhoef Chantal Vellinga Donderdag/vrijdag
maandag, dinsdag, woensdag : groep 7-8 donderdag/vrijdag (om de week) : IB taken Chantal Vellinga Donderdag/vrijdag

4 De klas Combinatieklas 7-8 Groep 7
14 leerlingen: 6 jongens - 8 meisjes Nieuwe leerlingen: Kyara Stavast en Brent Vergnes Groep 8 9 leerlingen: 5 jongens - 4 meisjes Nieuwe leerling: Ruben Faber Zéér gezellige, vrolijke en enthousiaste groep

5 De klas We maken gebruik van: Instructietafel / instructiegroepjes
Coöperatieve werkvormen (ook groepsdoorbrekend) Samen waar het kan, alleen waar het moet Gedifferentieerd lesaanbod Elkaars talenten (‘experts’) Time timers (zelfstandig werken) Ict – computers en ipads

6 Hoe werken we? Zelfstandig werken: Weektaak verder in ontw.
Weektaak, per dag geordend Doorgaande lijn vanuit de onderbouw Wisselende instructiemomenten kritisch, zelfstandig, zelfverantwoordelijk Uitgestelde aandacht: kubus zelfst. werken Pluswerk: verdiepings en verrijking / keuze werk Gebruik van agenda

7 Rekenen: Wereld in getallen
Lesboek/ takenboek Aandacht voor niveau verschillen 3 niveaus: * / ** / *** Compacten van werk 4 lessen per week 1 taak per week Verrijking/ verdieping: Plusboek Extra oefening: Bijwerkboek

8 Taalactiviteiten Taal in Beeld Vier taaldomeinen Woordenschat
Spreken en luisteren spreekbeurten - boekbesprekingen Taalbeschouwing Schrijven – werkstukken

9 Spelling in Beeld 2 spellingslessen per week Uitlegkaarten
R kaarten - Regelwoorden K kaarten - Klankwoorden W kaarten – Weetwoorden Yurls.nl BLOON Bekijken – Lezen – Onthouden – Opschrijven – Nakijken

10 Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip Actuele teksten + begeleidend filmpje
Vaardigheden Hoofd-/bijzaken Verwijswoorden Voorspellen Nieuwsbegrip XL

11 Vreedzame school Actief burgerschap Iedere week
En naar aanleiding van een gebeurtenis Het gaat over… Opstekers en afbrekers, Tops en Tips Tolerantie, begrip, waardering Jezelf (durven) zijn, deel uitmaken van de samenleving Omgaan met conflictsituaties Voeren van groepsvergaderingen

12 Vreedzame school Mediatie: Bemiddeling bij conflicten.
Alle leerlingen leren wat mediatie is. 12 kinderen worden opgeleid tot mediator

13 Kubusschool Techniek en talentontwikkeling
Sluit aan bij Technasium onderzoeken & ontwerpen (O&O) Werken met projecten

14 Kubusschool Haalbaarheidsonderzoek
Kubusschoolproject gecombineerd met Kinderraad Winnende voorstel “Buitenlokaal”

15 (T)huiswerk Topografie Nieuwsbegrip XL (woordenschat, andere tekst)
Spelling BLOON (facultatief) Werkstukken Spreekbeurten Boekbesprekingen Schoolwerk (incidenteel)

16 Andere activiteiten Kinderboekenweek 1 – 12 oktober (thema: Feest)
Schoolschaatsen week 40, 41, 43, 44, 45 (di.) MediaMaster gr. 7,8 21 – 28 november Himmelwike maart Cijferstrijd maart/ april Kunstmenu Fryslân 70 jier frij! 17-03 Tryater 09-04 HCL / verzetsmuseum Schoolkamp 29, 30 april, 1 mei Kinderraad(?) Musical

17 Handige sites Taal www.leestrainer.nl www.leestrainer.nl
Inlogcode leerlingen Gebruikersnaam: Voornaam + pionier (kimpionier) Wachtwoord: voornaam (kim)

18 Toetsen toetsen 17 - 21 november -drempeltest gr. 8
19 – 30 januari -citotoetsen gr 21, 22, 23 april -Cito eindtoets gr. 8 18 – 29 mei -citotoetsen gr entreetoets

19 Contactmomenten Vaste momenten
November: oudergesprekken nov. Voorlichtingsavond gr. 8 Februari: facultatieve oudergesprekken rapport mee Juni: oudergesprekken In overleg kunnen tussentijdse gesprekken gepland worden.

20 Samenwerken is belangrijk
Kinderen betrekken ouders bij het onderwijsleerproces Ouders en school zo veel mogelijk op één lijn Ouders krijgen inzicht in wat kinderen op school leren Resultaat

21 Koefnoen en rekenonderwijs
https://www.youtube.com/watch?v=H2n-kw2lgY0


Download ppt "Informatieve ouderavond"

Verwante presentaties


Ads door Google