De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARTFORCE HN trial Scholing stralen-hygiene Frank Hoebers Januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARTFORCE HN trial Scholing stralen-hygiene Frank Hoebers Januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 ARTFORCE HN trial Scholing stralen-hygiene Frank Hoebers Januari 2013

2 Inhoud Achtergrond ARTFORCE studie Aspecten van stralen-hygiëne Praktische aspecten voor verzorgend en behandelend personeel

3 Scholing personeel mbt stralen hygiene Namens CRISP / Arbo azM: “instructie en scholing van betrokken personeel bij de ARTFORCE studie is een vereiste die voortkomt uit de schriftelijke interne toestemming (SIT). Voor deze studie zijn de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot instructie en scholing: Direct betrokken groepen personeel (dagcentrum azM, verpleegafdeling A5 en Maastro Clinic) worden aantoonbaar (presentielijst) geschoold op het gebied van stralingshygiëne; Voor andere groepen personeel, die enkel in uitzonderingssituaties betrokken zullen zijn (SEH en/ of AOA) zal de stralingshygiënische scholing in eerste instantie beperkt worden tot kleine groep personen (leidinggevenden); Indien de situatie dit vereist zal “ad hoc” instructie gegeven worden aan de rest van de groep.”

4 Behandeling van locally advanced HNSSC cisplatin / RT Pignon, 2009 cetuximab / RT Bonner, 2010 cisplatin / cetuximab / RT Ang, ASCO 2012 RTOG 0522 n = 940: cisplatin-cetuximab /RT vs cisplatin /RT PFS: 2-Y: 63% vs. 64% OS: 2-Y: 83% vs. 80% more toxicity Treatment intensification alone is unsuccesful: importance of treatment selection based on predictive factors

5 89 Zr-Cetuximab opname in verschillende tumor modellen Aerts et al. JNM 2009

6 89 Zr-Cetuximab: Phase I – Resultaten 18 FDG PET-CT 89 Zr-Cetuximab PET Geen toxiciteit bij de patienten Beeldvorming mogelijk

7 Randomization after informed consent ARTFORCE studie design N = 268 patienten in 7 europese centra

8 Imaging met 89- Zr Cetuximab 89- Zr-cetuximab scan procedures: Toediening van 60 MBq op dag -7 scan 1 op dag -3 scan 2 op dag 1 (is ook start van de chemoradiatie)

9 Radiation safety Radioactiviteit: algemene veiligheidsprincipes: vergroot de afstand tot de bron beperk de verblijfstijd

10 Radiation safety Zirconium: half life of 78.41hr Stralenbelasting ingeschat voor werknemers/verpleging/laboranten toediening cisplatin tijdens 24 uur opname: 7.91 uSv + 7.15 uSv toediening van cetuximab op dagcentrum:6.97 uSv 5 bestralingen van patient op versneller:1.74 uSv Binnen dosis-limieten: natuurlijke achtergrondstraling per jaar:2000 uSv radiologisch werkers per jaar:6000 uSv voor bevolking (verpleging / familie) per jaar:1000 uSV (transatlantische vlucht:15-30 uSv)

11 Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel. ‘stralengevoelige periode’ Week 1 Week 2 Week 3 Injectie 89-Zr-cetuximab Start behandeling: RT + Cisplatin/Cetuximab 2 de toediening: Cisplatin/Cetuximab 3 de toediening: Cisplatin/Cetuximab cisplatin: VEA5 cetuximab: dagcentrum (DC) interne geneeskunde Maastro Clinic: Linac, DA, poli 2 + hulpverleners, PET-CT

12 Weergeven van stralengevoelige periode bij iedere studie patient: –SAP azM: risicofactoren: datum toediening 89-Zr-cetuximab –Soarian en RT Chart Maastro Clinic: notificatie 3 weken na toediening 89-Zr-cetuximab zal risicofactor worden verwijderd uit SAP Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel.

13 Weergeven van stralengevoelige periode bij iedere studie patient: wat bij twijfel ? = Sein 6174 = Tel 55521

14 Bescherming VERPLEGEND PERSONEEL tijdens stralengevoelige periode: –aanhouden van gestandaardiseerde/geldende hygiënische maatregelen –handschoenen –geen mondmasker, geen beschermende bril noodzakelijk –ROTATIE van verpleegkundige wanneer: meerdere patiënten tijdens stralingsgevoelige periode worden gehospitaliseerd/behandeld 1 patiënt meer dan 2 dagen blijft opgenomen –In Maastro: geen rotatie perse noodzakelijk Personeel dat zwanger is: GEEN contact met onze trial patiënten tijdens stralengevoelige periode! Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel.

15 Bescherming MEDE-PATIENTEN tijdens stralengevoelige periode: –Geplande opname VEA5, dagcentrum, AoA: < 2 dagen: GEEN 1-persoonskamer noodzakelijk (behalve op DC) –Opname VEA5, AoA > 2 dagen: voorkeur 1-persoonskamer om stralingsbelasting kamergenoten te minimaliseren –Tijdens verblijf op de SEH: aparte onderzoekskamer: 1.5m afstand tussen 2 patiënten moet worden gegarandeerd. –Maastro Clinic: geen maatregelen nodig (tenzij zeer lange wachttijd) Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel.

16 Verwerken van LICHAAMSVOCHTEN van studiepatienten tijdens stralen- gevoelige periode: Urine, faeces, sputum, pus, transpiratie: –bevatten GEEN 89-Zr-cetuximab –gemeenschappelijk toilet is GEEN probleem –nl schoonmaakprocedures van gebruikte materialen zoals toilet lakens, bestek/borden, bedden, vloer,… –afval van voeding, gebruikte pampers, zakdoekjes, gaasjes bedekt met bovenstaande lichaamsvochten: NORMALE afvalcontainer. Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel.

17 Verwerken van LICHAAMSVOCHTEN van studiepatienten tijdens stralen- gevoelige periode: BLOED: bij besmeuren van medewerker en/of materiaal: Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel.

18 Verwerken van LICHAAMSVOCHTEN van studiepatienten tijdens stralen- gevoelige periode: BLOED: bij besmeuren van medewerker en/of materiaal: –medewerker: SPOELEN MET WATER !!!

19 Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel. Verwerken van LICHAAMSVOCHTEN van studiepatienten tijdens stralen- gevoelige periode: BLOED: bij besmeuren van medewerker en/of materiaal: –materialen: disposable/non-disposable: handschoenen, lakens, gazen, … chirurgisch materiaal, endoscopen * blauwe container labelen * in aparte ruimte plaatsen

20 Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel. Verwerken van LICHAAMSVOCHTEN van studiepatienten tijdens stralen-gevoelige periode: Geplande bloedafnames (tijdens kantooruren): venapunctie (geen vingerprik) prikdienst, VEA5, (AoA): * labelen met volgende sticker: * bloedbuisjes plaatsen en vervoeren in loden container (deze wordt door ons aangeleverd op de prikdienst en VEA5)

21 Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel. Verwerken van LICHAAMSVOCHTEN van studiepatienten tijdens stralen-gevoelige periode: Geplande bloedafnames (tijdens kantooruren): venapunctie (geen vingerprik) prikdienst, VEA5, (AoA): * loden container met bloedbuisjes -> lab Paul Menheere (5 de etage) -> transport door medewerker van prikdienst GEEN TRANSPORT BLOEDBUISJES MET BUIZENPOST!!!

22 Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel. Verwerken van LICHAAMSVOCHTEN van studiepatienten tijdens stralen-gevoelige periode: Bloedafnames SEH (tijdens kantooruren): venapunctie (geen vingerprik) Aanleveren van loden container en stickers wordt geregeld door: -> lab Paul Menheere (5 de etage) -> transport door medewerker van prikdienst GEEN TRANSPORT BLOEDBUISJES MET BUIZENPOST!!!

23 Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel. Verwerken van LICHAAMSVOCHTEN van studiepatienten tijdens stralen-gevoelige periode: Bloedafnames (buiten kantooruren): venapunctie (geen vingerprik) Bellen met: - dr. P. Menheere: 043-3617950 of 06-30643746 - dr. J. Bons: 06-47970978 Aanleveren van loden container/stickers en transport van bloedstalen: -> analyst citolaboratorium (deze wordt gecontacteerd/geactiveerd door dr. Menheere of dr. Bons) -> GEEN TRANSPORT BLOEDBUISJES MET BUIZENPOST!!!

24 Praktisch: richtlijnen voor verzorgend personeel. Na venapuntie: –disponeren van NAALDEN in standaard naaldcontainer –dit gezien slechts enkele microliter bloed in de naald aanwezig zullen zijn. –Stralenbelasting hiervan is verwaarloosbaar.

25 Bestralingsrisico in deze trial is KLEIN, maar niet onbestaande. ‘schoonheidsfoutjes’ zijn in de beginfase te verwachten: graag alle onvolmaaktheden/ideeën/frustraties/ … naar ons terugkoppelen zodat we kunnen optimaliseren waar nodig. Paniek is NIET noodzakelijk: ARTFORCE HN trial: besluit.

26 VRAGEN


Download ppt "ARTFORCE HN trial Scholing stralen-hygiene Frank Hoebers Januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google