De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 e advent 7 december 2014 R. Rausch Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg Op een dag zullen we hier terugkeren…

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 e advent 7 december 2014 R. Rausch Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg Op een dag zullen we hier terugkeren…"— Transcript van de presentatie:

1 2 e advent 7 december 2014 R. Rausch Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg Op een dag zullen we hier terugkeren…

2 Micha 5:1 (Willibrord 1995) U, Betlehem in Efrata, al bent u klein onder Juda’s stammen, toch zal er, zeg Ik, iemand uit u voortkomen die over Israël gaat heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen.’ …

3 Micha 5 (Willibrord 1995) …. [2] Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat zij die baren zal, haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. [3] Dan neemt Hij de macht in handen en hoedt Hij hen door de kracht van de HEER, de verheven naam van de HEER, zijn God. Zij zullen in veiligheid wonen, omdat Hij zijn macht zal laten reiken tot aan de uiteinden van de aarde: …

4 BETHLEHEM een vlek op de kaart Micha 5:1 (NBG 1951) U, Betlehem in Efrata, … uit u zal voortkomen MIJ …

5 BETHLEHEM vandaag

6 OPGROEIEN IN DE 80’S

7

8 ENNISKILLEN vlek op de kaart

9 ENNISKILLEN had mensen nodig die vragen durfden te stellen Jim Kerr Lead zanger van de Simple Minds "I first heard the melody (of She Moved Through The Fair) a few days after the Enniskillen bombing, and like everybody when you see the images I was sick. In the second part of the song, I'm trying to relate to people in Northern Ireland who lost loved ones. I'm trying to talk about the madness, the sadness and the emptiness. I'm not saying I have any pearls of wisdom, but I have a few questions to ask"Enniskillen bombing

10 BELFAST CHILD hoop te midden van ellende

11 ZACHARIA: EEN MAN MET EEN BOODSCHAP Zacharia 1 (Willibrordvertaling) [1] In de achtste maand van het tweede jaar van Darius werd het woord van de HEER gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Iddo. Het luidde als volgt: [2] ‘De HEER is zeer boos geweest op uw vaderen. [3] Zeg hun: “Zo spreekt de HEER van de machten: Keer terug tot Mij – godsspraak van de HEER van de machten – dan keer Ik terug tot u, zegt de HEER van de machten.

12 ZACHARIA: EEN MAN MET EEN BOODSCHAP (ook voor vandaag!) Zacharia 1 (Willibrordvertaling) [4] Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten deze oproep gericht hebben: Zo spreekt de HEER van de machten. Keer u af van uw slechte handel en wandel! Maar zij luisterden niet en bekommerden zich niet om Mij – godsspraak van de HEER. [5] Waar zijn zij, uw vaderen? En de profeten, leven die eeuwig? [6] Maar mijn woorden en beslissingen, waarmee Ik mijn dienaren, de profeten, belast had, hebben uw vaderen toch bereikt en zij zijn tot inkeer gekomen en zij moesten bekennen: wat de HEER van de machten besloten had om met ons te doen, gezien onze handel en wandel; dat heeft Hij met ons gedaan.

13 HOOP VOOR ISRAËL EN HOOP VOOR DE WERELD: DE MESSIAS Zacharia 8 (Willibrordvertaling) [3] Zo spreekt de HEER: Ik keer terug naar Sion, Ik neem mijn intrek in Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van de trouw heten, en de berg van de HEER van de machten, de heilige berg. [4] Zo spreekt de HEER van de machten: Er zullen weer oude mannen en vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met een stok in de hand, vanwege hun vele jaren. [5] De pleinen van de stad zullen weer vol zijn met jongens en meisjes, die op de pleinen spelen.

14 HOOP VOOR ISRAËL EN HOOP VOOR DE WERELD: DE MESSIAS Zacharia 8 (Willibrordvertaling) [6] Zo spreekt de HEER van de machten: Het zal wonderlijk lijken in die dagen, in de ogen van de rest van dit volk, maar moet het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn? – godsspraak van de HEER van de machten. [7] Zo spreekt de HEER van de machten: Zie, Ik ga mijn volk redden uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar zij ondergaat. Ik breng hen terug en zij zullen in Jeruzalem wonen. [8] Zij zullen mijn volk zijn en Ik hun God, in trouw en in gerechtigheid. …

15 HOOP VOOR ISRAËL EN HOOP VOOR DE WERELD: DE MESSIAS Zacharia 8 (Willibrordvertaling) … [16] En wat u doen moet is het volgende: spreek de waarheid tegen elkaar. Vel in uw poorten eerlijke vonnissen, vonnissen die vrede stichten. [17] Beraam tegen elkaar geen kwaad en verafschuw valse eden, want al die dingen haat Ik – godsspraak van de HEER.’ …

16 OPGROEIEN IN 2014 EN 2015 is vooruit kijken naar een nieuwe wereld en met verlangen uitzien naar de Messias

17

18 Dat kan! Je kunt na de dienst met iemand doorpraten. Je kunt ook voor je laten bidden. Je kunt ook samen met iemand bidden. Wees gezegend om tot zegen te zijn (Genesis 12:3) NAPRATEN? Mailen mag ook: roccorausch@gmail.comroccorausch@gmail.com

19 Een verhaal heeft altijd meerdere kanten… En om dit verhaal eens van een andere kant te bekijken…. Voor wie wil heb ik een aantal exemplaren gereserveerd van dit boek wat ik geïnteresseerden graag als kerstcadeau zou willen geven… Wil je dit boek hebben, laat het dan even weten via de mail: roccorausch@gmail.com roccorausch@gmail.com


Download ppt "2 e advent 7 december 2014 R. Rausch Evangelische Baptisten Gemeente Tilburg Op een dag zullen we hier terugkeren…"

Verwante presentaties


Ads door Google