De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alleen voor Alleenwerkers. Mensen die alleen werken (in nachtdienst, overdag of als zelfstandige) staan er bij calamiteiten in eerste instantie alleen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alleen voor Alleenwerkers. Mensen die alleen werken (in nachtdienst, overdag of als zelfstandige) staan er bij calamiteiten in eerste instantie alleen."— Transcript van de presentatie:

1 Alleen voor Alleenwerkers

2 Mensen die alleen werken (in nachtdienst, overdag of als zelfstandige) staan er bij calamiteiten in eerste instantie alleen voor. Daarom vraagt de veiligheid van alleenwerkers extra aandacht. Er is sprake van alleenwerken als iemand buiten het gezichtsveld of de gehoorafstand van anderen werkt. Alleen voor alleenwerkers

3 My Bodyguard heeft een uitgewerkt alleenwerkers concept. Het concept koppelt een hulpvraag aan een hulpverlener. De hulpvraag kan manueel geactiveerd worden door het indrukken van 1 of 2 knoppen. En automatisch geactiveerd worden wanneer de gebruiker daarvoor niet meer in staat is, bv. buiten bewustzijn, door het detecteren van niet voldoende beweging “man down”. Alleen voor alleenwerkers

4 My-Bodyguard Technische specificatie:Technische specificatie: Afmeting 84x75x32 mm.Afmeting 84x75x32 mm. Gewicht 165 gramGewicht 165 gram Gebruikstijd 24 uurGebruikstijd 24 uur IP Code 54 stofbestendig en spatdichtIP Code 54 stofbestendig en spatdicht GPS 20 kanaals ontvangerGPS 20 kanaals ontvanger GSM dual band 900/1800 MhzGSM dual band 900/1800 Mhz 2.4 Ghz zender/ontvanger ZigBit2.4 Ghz zender/ontvanger ZigBit Op bestelling EX gekeurdOp bestelling EX gekeurd De techniek

5 GSM Netwerk buiten gebouwen. My-Bodyguard maakt gebruikt van het GSM netwerk voor het versturen van de noodmeldingen.My-Bodyguard maakt gebruikt van het GSM netwerk voor het versturen van de noodmeldingen. Het is belangrijk dat er op alle locaties, buiten, waar de medewerkers alleenwerken goed GSM bereik aanwezig is.Het is belangrijk dat er op alle locaties, buiten, waar de medewerkers alleenwerken goed GSM bereik aanwezig is. De techniek

6 GSM Netwerk binnen gebouwen Ook is het belangrijk dat op de plaatsen waar men alleen werkt binnen gebouwen een goed GSM netwerk aanwezig is.Ook is het belangrijk dat op de plaatsen waar men alleen werkt binnen gebouwen een goed GSM netwerk aanwezig is. Indien dit niet aanwezig is kan er een aanbieding worden gemaakt voor het aanbrengen van GSM versterking binnen in gebouwen.Indien dit niet aanwezig is kan er een aanbieding worden gemaakt voor het aanbrengen van GSM versterking binnen in gebouwen. Indien er gewerkt wordt in gebieden waar geen GSM bereik aanwezig is dan kan dit, bij een overschrijding van een vooraf ingestelde tijd, worden gemeld als alarm.Indien er gewerkt wordt in gebieden waar geen GSM bereik aanwezig is dan kan dit, bij een overschrijding van een vooraf ingestelde tijd, worden gemeld als alarm. De techniek

7 Een belangrijke rol is weggelegd voor een goed werkende alarmcentrale. Zij zijn de spin in het web die er voor zorgen dat de hulpvraag, met alle belangrijke informatie, op de juiste manier bij de hulpverleners komt. Alarm Service Centrale

8 Meldingen kunnen op verschillende manieren worden doorgegeven aan de hulpverlening. Opbellen van meerdere hulpverleners.Opbellen van meerdere hulpverleners. Eerst een SMS en/of Email sturen en daarna opbellen.Eerst een SMS en/of Email sturen en daarna opbellen. Er kan een koppeling worden gemaakt tussen uw alarmposten en de alarmcentrale als dependance.Er kan een koppeling worden gemaakt tussen uw alarmposten en de alarmcentrale als dependance. Alarm Service Centrale

9 Voor de alarmcentrale is het essentieel dat de juiste informatie zo snel mogelijk de hulpverlener bereikt. Buiten gebouwen wordt d.m.v. GPS de positie van de alleenwerker in nood bepaald. Voor afgesloten gebieden, binnen hekken, ontbreken bij standaard kaartmateriaal de adresgegevens, deze moeten separaat worden toegevoegd aan onze database. Alarm Service Centrale

10 Het geel gearceerde gebied is het werkelijke kavel van Het Wegdam 4. Echter als je het adres opvraagt in Google Maps bij de groene pijl geeft hij het verkeerde adres op. Namelijk Het Assink 8 (bij de rode ballon)

11 Als het gebied wordt toegevoegd in onze database worden ook specifieke locaties aangegeven. De rode ballon is de container opslag. Als er in dit gebied vervolgens alarm wordt geslagen wordt dit ook getoond aan de centralist. Deze centralist ziet vervolgens: Het Wegdam 4, 7496 Hengevelde, NL – Container Opslag

12 Binnen in gebouwen werkt GPS niet. Er dienen daarom maatregelen te worden getroffen indien alleenwerkers in gebouwen werkzaam zijn. Dit kan op 3 verschillende manieren: Alarm Service Centrale

13 1. Er wordt gebruik gemaakt van zogenoemde IButtons in combinatie met een IButtonreader. De alleenwerker moet zich in elke ruimte waar deze gaat werken melden bij de IButton zodat bij een calamiteit de laatste locatie van de IButton wordt vermeld op de alarmcentrale. Alarm Service Centrale

14 2. Er wordt data geleverd met daarop adressen en locaties waar de alleenwerker zich kan bevinden in een noodsituatie. - Deze oplossing wordt veel gebruikt bij b.v. het verplegend personeel. - Mensen die met geld lopen en verschillende locaties bezoeken. Alarm Service Centrale

15 3. Er wordt gebruikt gemaakt van bakens waardoor automatisch bij het betreden van de ruimte wordt gedetecteerd waar de alleenwerker zich in geval van nood bevindt. Alarm Service Centrale

16 - U kunt verschillende hulpvragen versturen, afhankelijk van de urgentie - De melding met de hoogste urgentie wordt geactiveerd door het gelijktijdig indrukken van de rode en groene knop. - Er kan op verschillende manieren opvolging worden geregeld: PolitiePolitie AmbulanceAmbulance BrandweerBrandweer BHVBHV Eigen securityEigen security Collega’sCollega’s Hoogste Urgentie Melding

17 - Melding met de hoogste urgentie door het indrukken van de Rode en Groene knop. - Bij het indrukken van de knoppen trilt My-Bodyguard drie keer kort. Als de unit vervolgens lang trilt betekend dit dat u de knoppen los kunt laten. - Het lampje op de achterzijde gaat nu rood branden. - Daarna trilt de unit drie keer kort. - Het groene lampje gaat branden en er wordt een spreekluister verbinding tot stand gebracht en kunt u met de centralist spreken. De centralist zal in eerste instantie alleen luisteren. Hoogste Urgentie Melding

18 Indien U zich verplaatst heeft of de verstuurde locatie was niet de juiste dan meld My-Bodyguard opnieuw. U heeft wederom een spreekluister verbinding en kunt met de centralist spreken. Hoogste Urgentie Melding

19 - Melding met lagere prioriteit door het indrukken van de Rode knop. - Met lagere urgentie wordt bv bedoeld: Het opgesloten zitten in een ruimte. - Er kan op verschillende manieren opvolging worden geregeld: BHVBHV Eigen securityEigen security Collega’sCollega’s Lagere Urgentie Melding

20 - Melding met lagere prioriteit door het indrukken van de Rode knop. - Bij het indrukken van de knoppen trilt My-Bodyguard drie keer kort. Als de unit vervolgens lang trilt betekend dit dat u de knoppen los kunt laten. - Het lampje op de achterzijde gaat nu rood branden. - Daarna trilt de unit drie keer kort. - Het groene lampje gaat branden en er wordt een spreekluister verbinding tot stand gebracht en kunt u met de centralist spreken. De centralist zal u vragen wat er aan de hand is. Lagere Urgentie Melding

21 Indien U zich verplaatst heeft of de verstuurde locatie was niet de juiste dan meld My-Bodyguard opnieuw. U heeft wederom een spreekluister verbinding en kunt met de centralist spreken. Lagere Urgentie Melding

22 - Melding door bewusteloos detectie “Man Down” - Man Down betekent dat een alleenwerker niet in staat is zelf de knop in te drukken om alarm te slaan. Er kan op verschillende manieren opvolging worden geregeld: BHVBHV Eigen securityEigen security Collega’sCollega’s Eerst gebruiker dan collega’sEerst gebruiker dan collega’s Bewusteloos detectie “ Man down”

23 - Melding door bewusteloos detectie - My-Bodyguard meldt zich automatisch als hij langer dan zeven minuten niet voldoende heeft bewogen. U wordt gewaarschuwd door een vooralarm. - My-Bodyguard gaat dan 30 seconden met een interval trillen en piepen. - Indien U niet binnen 30 sec. op één van de knoppen drukt, wordt er een Melding verstuurd naar de Alarm Service Centrale. - Het lampje op de achterzijde gaat nu rood branden. - Daarna gaat het lampje groen branden en voelt u de unit kort trillen. - U heeft een spreekluister verbinding en kunt met de centralist spreken. De centralist zal u vragen wat er aan de hand is. Bewusteloos detectie “ Man down”

24 Belangrijk is dat het totaal concept op goed functioneren en gebruik wordt gecontroleerd. Er wordt een rapportage gestuurd naar de verantwoordelijke die de mensen begeleidt en aanstuurt omtrent het thema alleenwerken. Controleren op goed functioneren

25 My-Bodyguard geeft automatisch met Een vooraf ingestelde tijd een teken van Leven naar de Alarmcentrale. Als dit niet mogelijk is bv bij slecht GSM bereik dan zal u dit worden gemeld. My-Bodyguard gaat dan om de 5 minuten 10 seconden continue lang trillen Controleren op goed functioneren

26 - U dient zich te melden met de Groene knop melding. - Indien u zich in een ruimte bevindt met slecht of geen GSM netwerk dan moet u deze ruimte verlaten. - Maak buiten de ruimte de melding en betreed daarna weer de ruimte. Controleren op goed functioneren Druk minimaal 3 sec. op de Groene knop. Blijf net zolang drukken totdat de unit lang trilt.

27 - U krijgt geen spreekluister verbinding en kunt niet met de centralist spreken. - U kunt dit echter niet eerder doen nadat de verbinding met de ASC is verbroken en de My-Bodyguard weer stand-by is. Het lampje op de achterzijde moet eerst groen hebben geknipperd. - My-Bodyguard zal dus niet reageren, op het indrukken van de Groene knop, als deze geen verbinding heeft met het GSM netwerk Controleren op goed functioneren

28 - Indien er binnen de ingestelde tijd geen meldingen meer binnen komen bij de Alarm Service Centrale dan zal dit worden gemeld als een Alarm. - Er kan op verschillende manieren opvolging worden geregeld: BHVBHV Eigen securityEigen security Collega’sCollega’s Controleren op goed functioneren

29 U kunt My-Bodyguard 24 uur lang continue gebruiken voor deze weer moet worden opgeladen. Als u My-Bodyguard aansluit op de lader wordt dit aangegeven door 1 keer kort trillen en piepen van My-Bodyguard. Om My-Bodyguard volledig te laden moet hij minimaal 4 uur aan de lader zijn aangesloten. Controleren op goed functioneren

30 Als de batterij van My-Bodyguard bijna Leeg is wordt dit kenbaar gemaakt. My-Bodyguard gaat dan elke 5 minuten kort trillen. U moet My-Bodyguard zo spoedig Mogelijk aansluiten op de lader. Controleren op goed functioneren

31 Overzicht verschillende trilfuncties: Vooralarm bewusteloos detectie: My-Bodyguard gaat 30 seconden met een interval trillen en piepen Batterij is bijna leeg: My-Bodyguard gaat elke 5 minuten kort trillen My-Bodyguard heeft geen GSM netwerk: My-Bodyguard gaat elke 5 minuten 10 seconden continue trillen Controleren op goed functioneren

32 Nadat er hulp is geboden of de test is afgerond dient u zich altijd af te melden met de Groene knop. Groene Knop Druk minimaal 3 sec. op de Groene knop. Blijf net zolang drukken totdat de unit lang trilt.

33 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Alleen voor Alleenwerkers. Mensen die alleen werken (in nachtdienst, overdag of als zelfstandige) staan er bij calamiteiten in eerste instantie alleen."

Verwante presentaties


Ads door Google