De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Reformatie en Opstand

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Reformatie en Opstand"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1 Reformatie en Opstand

2 Kritiek op de kerk Reformatie = Hervorming = ontstaan protestante kerken Oorzaken Reformatie 1-kritiek op het functioneren kath. Kerk bv -priesters streven naar geld/macht -corruptie in de kerk -priesters hielden zich niet aan de regels 2-kritiek op de leer van de kath. Kerk

3 Humanisten Humanisten willen veranderingen binnen de kerk -terug naar oorspronkelijke christendom via bestuderen Bijbel -mens in het middelpunt i.p.v. God Erasmus Lof der zotheid Thomas More Utopia Aanleiding Reformatie Aflaathandel Monnik Tetzel verkoopt aflaatbrieven om de bouw van de St Pieter in Rome te betalen

4 Luther In 1517 spijkert Luther 95 stellingen aan de deur van de kerk Inhoud -mensen moeten zelf Bijbel lezen (in de volkstaal) -alleen wat in de Bijbel staat is waar -alleen door geloof naar de hemel -paus is niet hoofd van de kerk Paus stopt Luther in de ban (ketter)(1520) Keizer Karel V doet Luther in de Rijksban

5 Calvijn Andere hervormer was Calvijn(1536) -predestinatieleer -strengere regels (sober leven,hard werken) Ideeën snel verspreid door boekdrukkunst Protestante kerken eenvoudig en zonder beelden

6 Anglicaanse kerk Koning Hendrik VIII van Engeland wilde scheiden. Mocht niet van de paus Hij benoemde zichzelf tot hoofd van de kerk (Church of England/Anglicaanse kerk) Inhoud van de leer: -deels katholiek -deels protestant

7 Godsdienstoorlogen Het ontstaan van de protestante kerken leidde tot godsdienstoorlogen Deel van de vorsten koos de kant van de protestanten -uit geloofsovertuiging -wegens kerkelijk bezit -vorst kreeg macht over de kerk Resultaat

8 Erasmus en More

9 Aflaathandel

10 Luther

11 Luther op de Rijksdag van Worms

12 Calvijn

13 Hendrik VIII

14 Godsdienstige kaart Europa


Download ppt "Hoofdstuk 1 Reformatie en Opstand"

Verwante presentaties


Ads door Google