De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Neuropsychologie Krasse Knarren en Breinbrekers Arthur F.M.M. Verdonck ψ Excalibur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Neuropsychologie Krasse Knarren en Breinbrekers Arthur F.M.M. Verdonck ψ Excalibur."— Transcript van de presentatie:

1 Neuropsychologie Krasse Knarren en Breinbrekers Arthur F.M.M. Verdonck ψ Excalibur

2 Neuropsychologie Studie van de relatie tussen hersenen en gedrag bij intact en beschadigd zenuwstelsel ψ

3 Neuropsychologisch onderzoek aangevraagd door: Huisarts Neuroloog Psychiater / Geriater Revalidatiearts Jeugdarts ψ

4 Neuropsychologisch onderzoek bij expertises aangevraagd door: Neuroloog Psychiater Medisch adviseur Rechtbank ψ

5 Klinisch neuropsychologisch onderzoek o.a. bij : Cerebrovasculaire stoornissen Dementering Tumor cerebri Epilepsie ψ

6 Klinisch neuropsychologisch onderzoek o.a. bij : Psychiatrisch stoornissen Differentiëren organisch – psychogeen Leer- en gedragsstoornissen ψ

7 Klinisch neuropsychologisch onderzoek o.a. bij: Effect toxische stoffen op zenuwstelsel Contusio en commotio cerebri Expertise bij letselschade en arbeidsongeschiktheid ψ

8 Klachten Vertraging denken en begrijpen Concentratieproblemen Geheugenproblemen Taalfunctie problemen ψ

9 Klachten Ongewone vermoeidheid Problemen met praxis, met plannen en organiseren Veranderingen gedrag en emoties ψ

10 Klachten Hoofdpijn en nekpijn Duizeligheid Visusproblemen Problemen bij staan en lopen Krachtvermindering (armen en handen) ψ

11 Standaardvraagstelling NPO Zijn er stoornissen aantoonbaar in het mentale functioneren, het taalgebruik, de regulatie van emoties en gedrag of in de helderheid van het bewustzijn? ψ

12 Standaardvraagstelling NPO Zij er wellicht andere oorzaken dan het ongeval d.d. ….(al dan niet daarmee samenhangend), die een verklaring kunnen vormen voor de aangetoonde stoornissen? ψ

13 Standaardvraagstelling NPO Is het aannemelijk dat de aangetoonde stoornissen veroorzaakt worden door een hersenbeschadiging als gevolg van het ongeval d.d….. ψ

14 Standaardvraagstelling NPO Indien de aangetoonde stoornissen kunnen worden toegeschreven aan een ten gevolge van het ongeval d.d. …. ontstane hersenbeschadiging, welke zijn dan de beperkingen in het functioneren die daardoor zijn ontstaan? ψ

15 Eisen aan neuropsycholoog Kennis van en ervaring met: Normale persoonlijkheidsleer Persoonlijkheidsstoornissen Psychopathologie Psychiatrische ziektebeelden Psychofarmacologie ψ

16 Eisen aan neuropsycholoog Kennis van en ervaring met: Neuroanatomie, neurofysiologie Neurofarmacologie Neuropathologie Neurologische ziektebeelden Effecten neurochirurgie ψ

17 ψ

18 ψ

19 ψ

20 ψ

21 ψ

22 ψ

23 Levensloop: Pueritia Adolescentia Juventus Virilitas Praesenium Senectus ? ψ

24 Neuropsychologisch onderzoek Bestuderen van dossier Anamnese en hetero anamnese Observatie ψ

25 Neuropsychologisch onderzoek Neuropsychologisch functie onderzoek Persoonlijkheidsonderzoek Bespreken resultaten met patiënt Samenstellen concept-rapport ψ

26 Neuropsychologisch onderzoek Inzage concept-rapport door patiënt Blokkeringsrecht / correctierecht Correspondentie Definitief rapport ψ

27 Neuropsychologische functies: Cognitieve functies, intelligentie Denken, begrijpen Aandacht, concentratie en bewustzijn Geheugen Taalfunctie ψ

28 Neuropsychologische functies: Perceptie Visuospatiële functies Praxis Motoriek Planning en regulatie van gedrag/emoties ψ

29 ψ

30 ψ

31 Interferentietaak Stroop roodblauwgeelgroengeelroodblauwroodrood geelblauwgeelroodgeelgroengroenblauwrood groengeelgroengroenroodgroenroodgeelrood geelgroengroenblauwgroenroodgroenroodgeel geelgroengroenroodroodgroengroengeelrood roodroodgeelgroengroenblauwgroenblauwblauw blauwgroenblauwroodgroengeelgeelblauwblauw blauwgeelgeelgeelgeelblauwblauwgeelgroen geelroodroodgroenroodroodgroengeelgeel ψ

32 Interferentietaak Stroop rood blauw geel groen geel rood blauw groen geel blauw rood geel groen groen rood groen geel geel groen geel blauw groen rood geel rood blauw blauw groen geel rood blauw groen groen ψ

33 Fijne motoriek ψ

34 ψ

35 Invloed op resultaat Lichamelijke conditie Psychische conditie Ontkennen, bagatelliseren, dissimuleren Medicatie Toxische stoffen ψ

36 Invloed op resultaat Somatische fixatie en conditionering Aggraveren Onderpresteren Malingeren Simuleren ψ

37 Invloed op resultaat Nagebootste stoornis Somatoforme stoornis, o.a. Hypochondrie Stoornis in lichaamsbeleving Pijnstoornis Conversiestoornis Somatisatie ψ

38 Invloed op resultaat Vals-positieve bevindingen Deskundigheid van onderzoeker Ervaring van onderzoeker ψ

39 Malingering Opzettelijk produceren van valse of sterk overdreven lichamelijke of psychische symptomen ψ

40 Malingering Combinatie van simuleren (valse symptomen) en aggraveren (sterk overdrijven) ψ

41 Signalen malingering Negatieve houding en gedrag Defensieve attitude ψ

42 Signalen malingering Inconsistenties en hiaten in anamnese Inconsistenties in prestaties Ganser syndroom ψ

43 Rapportage vertragend Voortgang kan beïnvloed worden door: Inzage- en correctierecht Blokkeringsrecht Correspondentie partijen ψ

44 Rapportage vertragend Lange termijn inzage en correctie concept-rapport Veel discussie over medische vs juridische causaliteit ψ

45 Interpretatie Npo Combinatie van: Anamnestische gegevens Observatiegegevens Concrete onderzoeksresultaten Patroon van scores ψ

46 Cognitief disfunctioneren Organisch cerebraal bepaald: Patroon van: Structureel onvermogen Consistente functie uitvallers Zelfde resultaat bij herhaling Komt overeen met anamnese ψ

47 Cognitief disfunctioneren Psychogeen bepaald: Patroon van: Inconsistent cognitief disfunctioneren Scores beneden kansniveau Mentaal tempo van laag naar hoog Komt niet overeen met anamnese ψ

48 Inhoud van rapport Anamnese Observaties Neuropsychologisch functie onderzoek Persoonlijkheidsonderzoek ψ

49 Inhoud van rapport Conclusie en advies Antwoord op vraagstelling ψ

50 Conclusie Bevat informatie over: Neuropsychologisch functies Eventuele functiebeperkingen Persoonlijkheidsstructuur Mentale belastbaarheid Indicatie behandeling / reïntegratie ψ

51 Ouderdom met gebreken…. Stimuleer zelfstandigheid in o.a. waarnemen en denken plannen en handelen bewegen contacten ψ

52 ψ

53 Oude knar…. Kras……lot? ψ

54 ψ


Download ppt "Neuropsychologie Krasse Knarren en Breinbrekers Arthur F.M.M. Verdonck ψ Excalibur."

Verwante presentaties


Ads door Google