De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AIT studiedag 24 november

Verwante presentaties


Presentatie over: "AIT studiedag 24 november"— Transcript van de presentatie:

1 AIT studiedag 24 november
William Booth AIT studiedag 24 november Henrieke Koopman, gezinscoach, VHT-er, VHT opleider i.o. Thalina van Renssen, afdelingsmanager Ambulant, VHT district coördinator en opleider AIT

2 William Booth Welkom Voorstellen Toelichting inhoud Workshop
Kern werkwijze Multi problem gezinnen 5 Gouden tips Gezinsbeeld Gezin in beeld;

3 1 Echte betrokkenheid 2 Samenwerken met de klant 3 Heb een plan voor het hele gezin 4 Geef vertrouwen en tijd 5 Ruimte aan de professional De kern

4 1 Echte betrokkenheid Empathie

5 2 Samenwerken met de client
Vertrouwen geven Transparante communicatie Samenwerken Transparant werken hoe Doen we dat precies?

6 3 Een plan voor het hele systeem
Risico factoren – Beschermende factoren Draagkracht – draaglast inschatting

7 Systematiek van het plan
Indicatoren Zelfredzaamheidsmatrix Huisvesting Huisvesting Woonvaardigheden Activiteiten dagelijks leven Lichamelijk gesteldheid Lichamelijke gezondheid Verslaving Verslaving Sociale vaardigheden Huiselijke relaties/ Sociaal netwerk Relatie met justitie Justitie Financiën Financiën Dagbesteding Dagbesteding Zingeving Maatschappelijke participatie Psychisch functioneren Geestelijke gezondheid

8 4 Geef vertrouwen en tijd
Eerste hulp bij crisis Prioriteiten Veiligheid van het kind ;veiligheids- Plan, SOS Eerste succes ervaring; Schulden/ Huisvesting Hulp bieden op 10 leefgebieden

9 Support, regisseer casemanagement
stevigheid mate Dwang en Drang mate invoegen en meeveren

10 afrondende fase Ondersteunen in zelf keuzes maken – Regie aan de cliënt Onmisbaar naar misbaar Geloven in eigen mogelijkheden cliënt

11 5 Ruimte voor de professional
Ieder kan zijn eigen doel hebben zolang het maar duidelijk is en de doelen elkaar niet tegen werken. Zorgen voor heldere kaders Vertrouwen aan de werker Aandacht voor overdrachtsmomenten en positionering

12 Hulpvragen op de leefgebieden
Hulpverlening Detentie Interwonen ’10’ voor toekomst Hulpvragen op de leefgebieden Financiën: D. maakt gebruik van beschermingsbewind. Er is een schuldenregeling aangevraagd bij de GKB (Kredietbank) Huisvesting: Er is een nieuwe woning vanuit het Traject Zittende huurders. Dagbesteding: De WSW indicatie is rond (vanuit het UWV) zodat D. kan starten bij Ieders (Sociale werkvoorziening) Psychische gesteldheid: Het gezin heeft geen last van de klachten die D. ervaart na zijn therapie sessies.

13 Opvoeddoel 1 Opvoeddoel 2
Ouders weten wat hun krachten en ontwikkelpunten zijn in de communicatie naar K. Ouders merken dat ze veel plezier beleven aan de opvoeding maar dat ze opvoeden ook moeilijk vinden. Ze zijn onzeker over hun eigen handelen terwijl beide ouders veel vaardigheden bezitten. Ouders willen met behulp van VHT zicht krijgen op hun manier van communiceren. Ze willen hun krachten verder uitbreiden en werken aan hun ontwikkelpunten. Opvoeddoel 2 Ouders praten met elkaar over de opvoeding en weten van elkaars normen en waarden (op dit leefgebied) K is een pittige peuter. vader en moeder genieten van de opvoeding van K, maar vinden opvoeden ook moeilijk. Ze merken dat ze soms niet op één lijn zitten. Ze hebben veel opvoedingsvragen en vinden het moeilijk om dit met elkaar te bespreken zonder dat ze elkaar kwetsen. Wekelijks zullen de coach en Ouders opvoedsituaties bespreken die ze als lastig ervaren. Ze zullen tijdens deze gesprekken op zoek gaan naar normen en waarden en wensen die ze hebben in de opvoeding van K. Op deze manier willen ze opvoedingsproblemen bespreekbaar maken en nieuwe opvoedingsvaardigheden leren. Ook kan de VHT (basiscommunicatie) onderdeel zijn van dit werkdoel.

14 Opvoeddoel 1 Opvoeddoel 2
Ouderscommuniceren geduldig (positief) naar K ook wanneer ze niet goed in hun vel zitten. Ouders geven aan dat ze het moeilijk vinden om een geduldige ouders te zijn. Vooral als vader niet goed in zijn vel zit heeft hij de neiging om uit zijn slof te schieten. moeder geeft het aan dat ze het moeilijk vindt om positief en consequent te zijn naar K. Vader en moeder willen graag met behulp van Video Home Training zicht krijgen op de interactie tussen hen en K. Ze willen graag zijn krachten uitbreiden en zich bewust worden van de ontwikkelpunten. De volgende middelen worden ingezet: VHT. Wekelijks een onderwerp bespreken omtrent de opvoeding, samen met moeder en de coach. Opvoeddoel 2 Ouders hebben handvatten voor de opvoedvragen mbt K nu hij in een nieuwe fase zit (Kleuter). K gaat sinds september naar de kleuterschool. Ouders merken dat K hierdoor in een nieuwe fase zit en dat dit iets nieuws van hen vraagt als ouders. Ze merken dat ze mee moeten in zijn ontwikkeling. Dit roept bij ouders veel vragen op. Wekelijks zullen ouders en de coach een onderwerp bespreken omtrent de opvoeding waar ouders tegen aan lopen. Ze zullen vervolgens zoeken naar passende oplossing/afspraak/etc. VHT zal gebruikt worden als hulpmiddel voor de communicatie/interactie.


Download ppt "AIT studiedag 24 november"

Verwante presentaties


Ads door Google