De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces."— Transcript van de presentatie:

1 1 Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

2 2 Inleiding Trias Politica; staatsmacht verdeeld over drie machten:  Wetgevende macht (maken van wetten)  Uitvoerende macht (bestuur en uitvoer van wetten)  Rechtsprekende macht (beslissen van geschillen) Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

3 3 Inleiding Vrouwe Justitia  Blinddoek  Weegschaal  Zwaard Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

4 4 Recht en rechtspraak  Doel van het recht is het voorkomen van conflicten en het oplossen van bestaande conflicten  Het recht bepaalt wat moet, mag en niet mag in bepaalde situaties  De rechtspraak is opgedragen aan - rechtbank, gerechtshof en hoge raad - andere colleges Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

5 5 Eisen behoorlijke rechtspraak 1.Terechtzitting openbaar 2.Uitspraak openbaar 3.Rechter onafhankelijk 4.Rechter onpartijdig 5.Uitspraak gemotiveerd 6.Hoor en wederhoor 7.Behandeling binnen redelijke termijn 8.Rechtspraak door beroepsrechters Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

6 6 Twee belangrijke waarborgen onafhankelijkheid rechters  Voor het leven benoemd (ontslag 70-jarige leeftijd)  Alleen de Hoge Raad kan rechter schorsen of ontslaan Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

7 7 Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces Rechterlijke organisatie  11 rechtbanken  4 gerechtshoven  Hoge Raad

8 8 Rechtbank Gerechts- bestuur Afdeling bestuursrecht Afdeling privaatrecht Afdeling strafrecht Afdeling bedrijfsvoering Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

9 9 Afdeling bestuursrecht  Geschillen tussen personen of organisaties en de overheid  Voorbeeld: weigeren bouwvergunning -----------------------------------------------------------------  Verder onder andere: - belastingrecht - ambtenarenrecht - sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen) Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

10 10 Afdeling privaatrecht  Geschillen tussen personen en organisaties onderling (vorderingen boven € 25.000,--)  Voorbeeld: bedrijf koopt nieuwe computers maar deze werken niet ---------------------------------------------------------------  Verder onder andere: - familie- en kinderrecht - faillissementen - schuldsaneringen Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

11 11 Afdeling privaatrecht - kanton  Geldvorderingen t/m € 25.000,--  Voorbeeld: reparatiekosten auto ad € 4.000,-- worden niet betaald -----------------------------------------------------------------  Verder onder andere: vorderingen uit arbeidsovereenkomst en huur  Alle overtredingen  Wet Mulder (verkeersovertredingen)  Andere zaken zoals: - curatele - onderbewindstelling Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

12 12 Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces Afdeling strafrecht  Misdrijven  Jeugdstrafrecht -------------------------------------------------------------  Verder onder andere: - economisch strafrecht - milieustrafrecht

13 13 Strafproces DiefstalAangifteProces-verbaal (PV) Oppakken en onder- vragen verdachte (PV) PV’s naar openbaar ministerie (officier van justitie) Dagvaarding naar verdachte ZittingUitspraak Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

14 14 In de zittingszaal – Verloop strafzitting Officier Rechter Voorzitter Rechter Rechter Griffier Advocaat Verdachte Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces 1. Opening - controle persoonsgegevens (cautie) 2. Aanklacht – voordracht 4. Requisitoir – schuld + straf 3. Ondervraging verdachte 7. Sluiting onderzoek 5. Pleidooi 6. Laatste woord

15 15 Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces Uitspraak  vonnis  Vrijspraak  Veroordeling  Straffen - Hoofdstraffen o.a.: gevangenisstraf, taakstraf, geldboete - Maatregelen o.a.: terbeschikkingstelling (TBS) schadevergoedingsmaatregel  Onvoorwaardelijk / Voorwaardelijk

16 16 Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces Uitspraak  vonnis  Straffen is maatwerk afhankelijk van: - aard en omstandigheden strafbaar feit - persoonlijke omstandigheden (rapportages) - justitiële documentatie  Leidraad voor OM: BOS/Polaris  Leidraad voor rechter: oriëntatiepunten voor straftoemeting LOVS

17 17 In hoger beroep  Niet eens met de uitspraak Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces Hoge Raad spelregels/schending 4 gerechtshoven geheel nieuwe behandeling 11 rechtbanken Cassatie Appél

18 18 Meer weten:  www.rechtspraak.nl www.rechtspraak.nl  www.facebook.com/Rechtspraak www.facebook.com/Rechtspraak  twitter.com/RechtspraakNL  www.rechtvoorjou.nl (jeugdpagina rechtspraak) www.rechtvoorjou.nl  www.justitie.nl www.justitie.nl  www.om.nl www.om.nl  www.vetverkeerd.nl (jeugdpagina OM) www.vetverkeerd.nl  www.politie.nl www.politie.nl


Download ppt "1 Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces."

Verwante presentaties


Ads door Google