De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

2 Inleiding Trias Politica; staatsmacht verdeeld over drie machten:
Wetgevende macht (maken van wetten) Uitvoerende macht (bestuur en uitvoer van wetten) Rechtsprekende macht (beslissen van geschillen) Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

3 Inleiding Vrouwe Justitia Blinddoek Weegschaal Zwaard Inleiding
Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

4 Recht en rechtspraak Doel van het recht is het voorkomen van conflicten en het oplossen van bestaande conflicten Het recht bepaalt wat moet, mag en niet mag in bepaalde situaties De rechtspraak is opgedragen aan - rechtbank, gerechtshof en hoge raad - andere colleges Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

5 Eisen behoorlijke rechtspraak
Terechtzitting openbaar Uitspraak openbaar Rechter onafhankelijk Rechter onpartijdig Uitspraak gemotiveerd Hoor en wederhoor Behandeling binnen redelijke termijn Rechtspraak door beroepsrechters Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

6 Twee belangrijke waarborgen onafhankelijkheid rechters
Voor het leven benoemd (ontslag 70-jarige leeftijd) Alleen de Hoge Raad kan rechter schorsen of ontslaan Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

7 Rechterlijke organisatie
11 rechtbanken 4 gerechtshoven Hoge Raad Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

8 Rechtbank Gerechts- bestuur Afdeling bestuursrecht privaatrecht
Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces Gerechts- bestuur Afdeling bestuursrecht privaatrecht strafrecht bedrijfsvoering

9 Afdeling bestuursrecht
Geschillen tussen personen of organisaties en de overheid Voorbeeld: weigeren bouwvergunning Verder onder andere: - belastingrecht - ambtenarenrecht - sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen) Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

10 Afdeling privaatrecht
Geschillen tussen personen en organisaties onderling (vorderingen boven € ,--) Voorbeeld: bedrijf koopt nieuwe computers maar deze werken niet Verder onder andere: - familie- en kinderrecht - faillissementen - schuldsaneringen Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

11 Afdeling privaatrecht - kanton
Geldvorderingen t/m € ,-- Voorbeeld: reparatiekosten auto ad € 4.000,-- worden niet betaald Verder onder andere: vorderingen uit arbeidsovereenkomst en huur Alle overtredingen Wet Mulder (verkeersovertredingen) Andere zaken zoals: - curatele - onderbewindstelling Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

12 -------------------------------------------------------------
Afdeling strafrecht Misdrijven Jeugdstrafrecht Verder onder andere: - economisch strafrecht - milieustrafrecht Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

13 Strafproces Diefstal Aangifte Proces-verbaal (PV)
Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces Diefstal Aangifte Proces-verbaal (PV) PV’s naar openbaar ministerie (officier van justitie) Oppakken en onder-vragen verdachte (PV) Dagvaarding naar verdachte Zitting Uitspraak

14 In de zittingszaal – Verloop strafzitting
1. Opening - controle persoonsgegevens (cautie) In de zittingszaal – Verloop strafzitting 2. Aanklacht – voordracht 4. Requisitoir – schuld + straf 3. Ondervraging verdachte 7. Sluiting onderzoek Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces Officier Voorzitter Rechter Griffier Rechter Rechter Verdachte Advocaat 6. Laatste woord 5. Pleidooi

15 Uitspraak  vonnis Vrijspraak Veroordeling
Straffen - Hoofdstraffen o.a.: gevangenisstraf, taakstraf, geldboete - Maatregelen o.a.: terbeschikkingstelling (TBS) schadevergoedingsmaatregel Onvoorwaardelijk / Voorwaardelijk Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

16 Uitspraak  vonnis Straffen is maatwerk afhankelijk van: - aard en omstandigheden strafbaar feit - persoonlijke omstandigheden (rapportages) - justitiële documentatie Leidraad voor OM: BOS/Polaris Leidraad voor rechter: oriëntatiepunten voor straftoemeting LOVS Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces

17 In hoger beroep Niet eens met de uitspraak Hoge Raad Cassatie
Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank Strafproces Hoge Raad spelregels/schending Cassatie 4 gerechtshoven geheel nieuwe behandeling Appél 11 rechtbanken

18 Meer weten: www.rechtspraak.nl www.facebook.com/Rechtspraak
twitter.com/RechtspraakNL (jeugdpagina rechtspraak) (jeugdpagina OM)


Download ppt "Inleiding Recht en rechtspraak Rechterlijke organisatie Rechtbank"

Verwante presentaties


Ads door Google