De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften “Wet Mulder” Paul Enkelaar Nederlandse Politieacademie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften “Wet Mulder” Paul Enkelaar Nederlandse Politieacademie."— Transcript van de presentatie:

1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften “Wet Mulder” Paul Enkelaar Nederlandse Politieacademie

2 Aanleiding ‘Wet Mulder’  De politie moest óók bij lichte verkeersvergrijpen steeds de ‘dader van het strafbare feit opsporen’ en ‘bewijzen’ aandragen  Bovendien moest vaak via de kentekenhouder de identiteit van de bestuurder (de ‘dader’) worden vastgesteld, om die daarná te horen  De werkdruk in verband met eenvoudige verkeersovertredingen werd ook bij de parketten onevenredig groot  Bij niet betaling van transactie- of schikkingsvoorstel Openbaar Ministerie moest de verdachte ter zitting worden opgeroepen (doch verscheen meestal niet …)  Na de veroordeling was het binnenkrijgen van een opgelegde geldboete vaak een lastige en tijdrovende zaak Nederlandse Politieacademie

3 Afhandeling via ‘Wet Mulder’ Etisch neutrale overtredingen gedragingen  ‘Etisch neutrale overtredingen’ zijn ondergebracht in een bijlage van de Wet Mulder en worden ‘gedragingen’ genoemd  Strafrecht en strafvordering zijn hierop niet van toepassing. (Daarmee verdwenen óók bevoegdheden zoals aanhouding en inbeslagneming) aangewezen ambtenaren sancties beschikking  Na geconstateerde gedragingen mogen ‘aangewezen ambtenaren’ - als zelfstandig handelend overheidsorgaan - ‘sancties’ opleggen via een ‘beschikking’ Centraal Justitieel Incasso Bureau  Zij doen dit meestal door het uitreiken van een ‘aankondiging van beschikking’. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau verstuurt de formele beschikking vermoeden van rechtmatigheid begin van bewijs  Een beschikking heeft het ‘vermoeden van rechtmatigheid’, waardoor de betrokkene moet aantonen dat de opgelegde sanctie onterecht is. Hiervoor moet een ‘begin van bewijs’ worden aandragen Nederlandse Politieacademie

4 Procesverloop WET MULDER (WAHV) Gedraging ▼ Betrokkene ▼ Beschikking ▼ Sanctie Officier van Justitie Beroep op Officier van Justitie ▼ kantonrechter Beroep op kantonrechter (éérst zekerheid stellen door betaling sanctiebedrag) ▼ gerechtshof Hoger beroep gerechtshof (Als sanctie > €70)STRAFRECHT Overtreding ▼ Verdachte ▼ Proces-Verbaal ▼ Transactievoorstel of dagvaarding ▼ Veroordeling door rechter ▼ Boete Hoger beroep rechtbank ▼ Cassatie bij Hoge Raad Nederlandse Politieacademie

5 Bekeuren op kenteken  De aanpak van op kenteken geconstateerde gedragingen (snelheid, rood licht, fout parkeren enz.) is veel eenvoudiger geworden automatisch betrokkene  Degene op wiens naam het kenteken staat wordt automatisch de ‘betrokkene’ en is verantwoordelijk voor de betaling van de sanctie. Als een aanhangwagen wordt gefotografeerd wordt de tenaamgestelde van dát kenteken automatisch de betrokkene kentekenhouder blíjft de betrokkene  De kentekenhouder blíjft de betrokkene. Wel kan hij de bestuurder van het voertuig machtigen om - namens hem - in beroep te gaan tegen de opgelegde sanctie  Een kentekenhouder moet maar zien óf en hóe hij zijn geld terug krijgt van degene die de gedraging pleegde Nederlandse Politieacademie

6 Soms onmiddellijke betaling onmiddellijke betaling geen bekende woon- of verblijfplaats onbetaalde sancties op zijn naam  Er kan door een politieambtenaar onmiddellijke betaling worden geëist van de op te leggen sanctie én/óf nog niet betaalde sancties uit het verleden als de betrokken bestuurder: - geen bekende woon- of verblijfplaats heeft in Nederland - wél een bekend adres heeft, maar nog onbetaalde sancties op zijn naam heeft staan inbewaringstelling  Als aan de vordering niet wordt voldaan mag het voertuig van de bestuurder worden meegenomen of weggetakeld. Deze maatregel wordt ‘inbewaringstelling’ genoemd kostenvoor de eigenaar  De kosten van vervoer en bewaring zijn voor de eigenaar en komen bovenop de te innen sanctie(s)  Het voertuig hoeft geen eigendom van de betrokken bestuurder te zijn Nederlandse Politieacademie

7 Dwangmiddelen bij niet betalen  Als blijkt dat iemand sancties niet voldoet volgen eerst aanmaningen met verhogingen van het bedrag dwang  Als dit niet werkt wordt men geregistreerd en kan er - na toestemming van het OM of de kantonrechter - pér geval ‘dwang’ worden toegepast om de gelden binnen te krijgen Inneming rijbewijs Buitengebruikstelling voertuig Gijzeling Inneming van het rijbewijs(gedurende 4 weken) Buitengebruikstelling van het voertuig(gedurende 4 weken) Gijzeling van de betrokkene(gedurende 1 week)  Verschillende dwangmiddelen kunnen na elkaar worden toegepast Deze maatregelen zijn niét ter vervanging van de sanctie. Die blijft gewoon bestaan  Als iemand wordt aangetroffen met de auto van zijn baas of buurman wordt dát voertuig buiten gebruik gesteld, tenzij wordt betaald De sleepkosten en bewaarloon zijn voor de eigenaar Nederlandse Politieacademie

8 Aantal beschikkingen loopt op … Nederlandse Politieacademie Maximum snelheidStaandehoudingen

9 Beroep op Officier en Kantonrechter Nederlandse Politieacademie Gemiddeld 2,8% van alle opgelegde sancties Gemiddeld 0,22% van alle opgelegde sancties ± 1500 per werkdag via de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (de CVOM)

10 Enkele voor- en nadelenVoordelen  Ik denk dat het gevolgde systeem in principe goed werkt  Veel administratief werk vervalt zowel bij politie als justitie  De afhandeling van (verkeers)misdragingen verloopt relatief snel (uitbreiding met andere zaken dan verkeersovertredingen komt steeds meer voor)  Het inningspercentage is hoog en de dwangmiddelen zijn betrekkelijk eenvoudig Ik zie als nadelen  Het weinig staandehouden van betrokkenen en soms (te) gemakkelijk op ‘kenteken’ bekeuren  Het slechts hoeven invullen van wat simpele gegevens verleidt politiemensen - mijns inziens - soms wel erg snel tot bekeuren  De verleiding (b)lijkt groot om sanctiebedragen steeds meer te verhogen Nederlandse Politieacademie

11 StrafrechtOM-afdoeningWAHV (Wet Mulder) Fiscaal parkerenBestuurlijke boete Fout parkeren Bestuurlijke boete Overlast openbare ruimte feit politietransactiestrafbeschikking door Officier van Justitie beschikkingverzoek tot aangiftebeschikking betalenverzetbetalenaangiftebetalen Openbaar Ministerie transactie hoger beroepberoep Officier van Justitie betalenbezwaar gemeente Betalencassatiebetalen zekerheidsstelling bezwaar gemeentebetalen vonnisberoep kantonrechter beroep gerechtshof beroep kantonrechter beroep rechtbank sector bestuurs- rechtspraak appelhoger beroep Gerechtshof Leeuwarden cassatiehoger beroep Gerechtshof Leeuwarden afdeling bestuursrechtspraak Raad van State cassatieCassatie niet mogelijk Nederlandse Politieacademie Mag men verwachten dat iedereen dit nog snapt? Wie moet met wat waar naar toe ? Bron: Verkeersrecht

12 Lezenswaardig voor geïnteresseerden Nederlandse Politieacademie Uitgever: Kluwer ISBN: 90-13-01409-7 Beide heren, respectievelijk werkzaam aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam en het Ministerie van Justitie in Den Haag, waren nauw betrokken bij de totstandkoming en implementatie van deze wetgeving


Download ppt "Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften “Wet Mulder” Paul Enkelaar Nederlandse Politieacademie."

Verwante presentaties


Ads door Google