De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moderne Wiskunde 11e editie Geertrui Schaberg 26 november 2014 Vwo Wiskunde A en C.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moderne Wiskunde 11e editie Geertrui Schaberg 26 november 2014 Vwo Wiskunde A en C."— Transcript van de presentatie:

1 Moderne Wiskunde 11e editie Geertrui Schaberg 26 november 2014 Vwo Wiskunde A en C

2 Inhoud van de presentatie Wat zijn de veranderingen in het examenprogramma bij vwo Wiskunde A en en wiskunde C? Wat zijn de veranderingen in de boeken van MW 11?

3 Wis-A SLU: 520 CE: 60%

4 Subdomein C1 Standaardfuncties De kandidaat kan van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, goniometrische functies, exponentiële functies en logaritmische functies de kenmerken in grafiek, tabel en formule herkennen en gebruiken. Nieuw: > exponentiële functie met grondtal e > natuurlijke logaritme > sinusfunctie (geen cosinus ) in het CE bij de sinusfunctie de begrippen: amplitude, evenwichtsstand en periode.

5 Subdomein D1 Rijen De kandidaat kan het gedrag van een rij herkennen en beschrijven en berekeningen aan een rij uitvoeren, ten minste in het geval van rekenkundige en meetkundige rijen. De kandidaat kent: > de notaties voor rijen: a n en a(n), waarbij n zowel bij 0 als bij 1 kan beginnen. Subdomein D3 Afgeleide de afgeleide berekenen van de standaardfuncties, met uitzondering van f(x) = sin(x). Dus ook de afgeleide van exponentiële functies.

6 Subdomein E7: Statistiek met ICT De kandidaat beheerst statistisch ICT-gebruik in relatie met de subdomeinen E1, E2, E3, E4, E5 en E6 om grote datasets te interpreteren en te analyseren.

7 Wis-C SLU: 480 CE: 60%

8 Domein F Logisch redeneren De kandidaat kan logische redeneringen analyseren op correct gebruik. Parate kennis De kandidaat kent de logische symbolen ; bij redeneringen de begrippen conclusie, uitgangspunt, definitie, redeneerstap, correct, volledig en onvolledig; de begrippen contradictie en paradox.

9 Domein G Vorm en ruimte De kandidaat kan van een ruimtelijk object aanzichten en perspectieftekeningen maken, er berekeningen aan uitvoeren en op basis daarvan conclusies trekken over dit object. Parate kennis De kandidaat kent de stelling van Pythagoras; de gulden snede als verhouding; de formules voor het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek, een driehoek en een cirkel; de inhoudsformules voor balk, prisma cilinder, piramide en kegel; de begrippen horizon, oogpunt en verdwijnpunt; het begrip regelmatige veelhoek.

10 Aanleiding voor herziening Herziening examenprogramma Gebruikersonderzoeken −Behouden −Structuur en inzicht −Uitdagen en motiveren −Eindexamenvoorbereiding −Verbeteren −Oefenstof

11 Nieuw in de structuur van het hoofdboek −Blokstructuur (twee samenhangende hoofdstukken) losgelaten −Extra oefening binnen het hoofdstuk: Basis/Gemengd/Uitdagend −Na elke twee hoofdstukken Algebraïsche Vaardigheden

12

13 Vorm en ruimte

14

15 Nieuwe elementen in het hoofdboek −Verwijzing naar opdrachten in het hulpboek −Wiskundige Denk Activiteiten −Uitdagende opdrachten −Achtergronden

16

17

18 Statistiek op de computer Hoofdstuk 3 in het deel 4 vwo A/C is een hoofdstuk waarvan de meeste opdrachten met de computer gedaan moeten worden. -Hiervoor worden applets ontwikkeld. - In vwo 5 komt ook een hoofdstuk statistiek op de computer met applets. -In vwo 5 komen de keuzeonderwerpen: -Data bewerken en presenteren met Excel -Statistisch onderzoek

19

20

21 Hulpboek en uitwerkingen Hulpboek Instructie rekenmachine (TI en Casio) Per hoofdstuk: −Meer oefenen (parallel opdracht hoofdboek) −Voorbeeldproefwerken met lijstjes vaardigheden en hints + verwijzingen. −Werkbladen en antwoorden Uitwerkingen −Uitleg bij tussenstappen voor zwakke leerling.

22 Deel 4 vwo A/C 1.Systematisch tellen 2.Verbanden 3.Statistiek 4.Machtsfuncties 5.Exponentiële functies 6.Veranderingen 7.Kansen 8A. De afgeleide (voor WiA) 8C. Vorm en ruimte (voor WiC)

23 Deel 5 vwo A 1.Formules herleiden 2.Statistiek (op de computer) 3.Periodieke functies 4.Verdelingen 5.Logaritmische functies 6.Rijen en recursie 7.De binomiale verdeling 8.Machtsfuncties differentiëren ( ook kettingregel) 9.Perspectief (keuze onderwerp) Deel 5 vwo C 1.Formules herleiden 2.Statistiek (op de computer) 3.Logaritmen 4.Verdelingen 5.Rijen en recursie 6.Perspectief 7.De binomiale verdeling 8.Periodieke verschijnselen en trend 9.Geschiedenis van de wiskunde (keuze onderwerp)

24 Deel 6 vwo A (onder voorbehoud) 1.Normale verdeling 2.Betrouwbaarheid 3.Samengestelde functies 4.Product en quotiënt functies 5.Exponentiële en logaritmische functies 6.Verbanden en veranderingen > Examentraining Deel 6 vwo C (onder voorbehoud) 1.Normale verdeling 2.Logisch redeneren 3.Allerlei verbanden 4.Vorm en ruimte > Examentraining

25 www.nvon.nl/sites/nvon.nl/files/wav2018syl.pdf WISKUNDE A VWO | Syllabus centraal examen 2018 (bij het nieuwe examenprogramma) Nader vastgesteld. Versie juni 2014 pagina 3 van 39. www.nvon.nl/sites/nvon.nl/files/wic2018syl.pdf WISKUNDE C VWO | Syllabus centraal examen 2018 (Bij het nieuwe examenprogramma) Nader vastgesteld. Versie juni 2014 pagina 3 van 65. https://www.hetcvte.nl/document/hoofdstuk_3_voorbe eldopgaven_2 Dit document hoort bij de syllabus wiskunde A vwo 2018 en bevat de voorbeeld(examen)opgaven waarnaar in hoofdstuk 3 van deze syllabus wordt verwezen. Vragen


Download ppt "Moderne Wiskunde 11e editie Geertrui Schaberg 26 november 2014 Vwo Wiskunde A en C."

Verwante presentaties


Ads door Google