De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11e editie Geertrui Schaberg

Verwante presentaties


Presentatie over: "11e editie Geertrui Schaberg"— Transcript van de presentatie:

1 11e editie Geertrui Schaberg
Vwo Wiskunde A en C Moderne Wiskunde 11e editie Geertrui Schaberg 26 november 2014

2 Inhoud van de presentatie
    Wat zijn de veranderingen in het examenprogramma bij vwo Wiskunde A en en wiskunde C? Wat zijn de veranderingen in de boeken van MW 11?    

3 Wis-A SLU: 520 CE: 60%

4 Subdomein C1 Standaardfuncties
De kandidaat kan van eerstegraadsfuncties, tweedegraadsfuncties, machtsfuncties, goniometrische functies, exponentiële functies en logaritmische functies de kenmerken in grafiek, tabel en formule herkennen en gebruiken. Nieuw: > exponentiële functie met grondtal e > natuurlijke logaritme > sinusfunctie (geen cosinus ) in het CE bij de sinusfunctie de begrippen: amplitude, evenwichtsstand en periode.

5 Subdomein D1 Rijen De kandidaat kan het gedrag van een rij herkennen en beschrijven en berekeningen aan een rij uitvoeren, ten minste in het geval van rekenkundige en meetkundige rijen. De kandidaat kent: > de notaties voor rijen: an en a(n), waarbij n zowel bij 0 als bij 1 kan beginnen. Subdomein D3 Afgeleide de afgeleide berekenen van de standaardfuncties, met uitzondering van f(x) = sin(x) . Dus ook de afgeleide van exponentiële functies.

6 Subdomein E7: Statistiek met ICT
De kandidaat beheerst statistisch ICT-gebruik in relatie met de subdomeinen E1, E2, E3, E4, E5 en E6 om grote datasets te interpreteren en te analyseren.

7 Wis-C SLU: 480 CE: 60%

8 Domein F Logisch redeneren
De kandidaat kan logische redeneringen analyseren op correct gebruik. Parate kennis De kandidaat kent • de logische symbolen ; • bij redeneringen de begrippen conclusie, uitgangspunt, definitie, redeneerstap, correct, volledig en onvolledig; • de begrippen contradictie en paradox.

9 Domein G Vorm en ruimte De kandidaat kan van een ruimtelijk object aanzichten en perspectieftekeningen maken, er berekeningen aan uitvoeren en op basis daarvan conclusies trekken over dit object. Parate kennis De kandidaat kent • de stelling van Pythagoras; • de gulden snede als verhouding; • de formules voor het berekenen van de oppervlakte van een rechthoek, een driehoek en een cirkel; • de inhoudsformules voor balk, prisma cilinder, piramide en kegel; • de begrippen horizon, oogpunt en verdwijnpunt; • het begrip regelmatige veelhoek.

10 Aanleiding voor herziening
• Herziening examenprogramma • Gebruikersonderzoeken Behouden Structuur en inzicht Uitdagen en motiveren Eindexamenvoorbereiding Verbeteren Oefenstof

11 Nieuw in de structuur van het hoofdboek
Blokstructuur (twee samenhangende hoofdstukken) losgelaten Extra oefening binnen het hoofdstuk: Basis/Gemengd/Uitdagend Na elke twee hoofdstukken Algebraïsche Vaardigheden

12

13 Vorm en ruimte

14

15 Nieuwe elementen in het hoofdboek
Verwijzing naar opdrachten in het hulpboek Wiskundige Denk Activiteiten Uitdagende opdrachten Achtergronden

16

17 De analyse van de afgeleide functies vraagt een iets langere aanloop
De analyse van de afgeleide functies vraagt een iets langere aanloop. Vandaar dat we in klas 4 (laatste hoofdstuk weliswaar) al starten met de afgeleide.

18 Statistiek op de computer
Hoofdstuk 3 in het deel 4 vwo A/C is een hoofdstuk waarvan de meeste opdrachten met de computer gedaan moeten worden. Hiervoor worden applets ontwikkeld. - In vwo 5 komt ook een hoofdstuk statistiek op de computer met applets. In vwo 5 komen de keuzeonderwerpen: Data bewerken en presenteren met Excel Statistisch onderzoek De analyse van de afgeleide functies vraagt een iets langere aanloop. Vandaar dat we in klas 4 (laatste hoofdstuk weliswaar) al starten met de afgeleide.

19

20 De analyse van de afgeleide functies vraagt een iets langere aanloop
De analyse van de afgeleide functies vraagt een iets langere aanloop. Vandaar dat we in klas 4 (laatste hoofdstuk weliswaar) al starten met de afgeleide.

21 Hulpboek en uitwerkingen
Instructie rekenmachine (TI en Casio) Per hoofdstuk: Meer oefenen (parallel opdracht hoofdboek) Voorbeeldproefwerken met lijstjes vaardigheden en hints verwijzingen. Werkbladen en antwoorden Uitwerkingen Uitleg bij tussenstappen voor zwakke leerling.

22 Deel 4 vwo A/C Systematisch tellen Verbanden Statistiek Machtsfuncties Exponentiële functies Veranderingen Kansen 8A. De afgeleide (voor WiA) 8C. Vorm en ruimte (voor WiC)

23 Deel 5 vwo A Formules herleiden Statistiek (op de computer) Periodieke functies Verdelingen Logaritmische functies Rijen en recursie De binomiale verdeling Machtsfuncties differentiëren ( ook kettingregel) Perspectief (keuze onderwerp) Deel 5 vwo C Logaritmen Perspectief Periodieke verschijnselen en trend Geschiedenis van de wiskunde (keuze onderwerp)

24 Deel 6 vwo A (onder voorbehoud) Normale verdeling Betrouwbaarheid
Samengestelde functies Product en quotiënt functies Exponentiële en logaritmische functies Verbanden en veranderingen > Examentraining Deel 6 vwo C (onder voorbehoud) Logisch redeneren Allerlei verbanden Vorm en ruimte > Examentraining

25 Vragen www.nvon.nl/sites/nvon.nl/files/wav2018syl.pdf
WISKUNDE A VWO | Syllabus centraal examen 2018 (bij het nieuwe examenprogramma) Nader vastgesteld. Versie juni 2014 pagina 3 van 39. WISKUNDE C VWO | Syllabus centraal examen 2018 (Bij het nieuwe examenprogramma) Nader vastgesteld. Versie juni 2014 pagina 3 van 65. https://www.hetcvte.nl/document/hoofdstuk_3_voorbeeldopgaven_2 Dit document hoort bij de syllabus wiskunde A vwo 2018 en bevat de voorbeeld(examen)opgaven waarnaar in hoofdstuk 3 van deze syllabus wordt verwezen.


Download ppt "11e editie Geertrui Schaberg"

Verwante presentaties


Ads door Google