De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raspberry Pi Les 4: Zaterdag 22 maart 2014 Wim Peeters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raspberry Pi Les 4: Zaterdag 22 maart 2014 Wim Peeters"— Transcript van de presentatie:

1 Raspberry Pi Les 4: Zaterdag 22 maart 2014 Wim Peeters (Wim.Peeters@acm.org)

2 Raspberry-Pi

3 3 Programma Installatie Basis Linux en de commando's Pi als eenvoudig Linux servertje Raspberry PI als mediaspeler Aansturen en uitlezen motoren en LEDs Raspberry PI als fm zender

4 Raspberry-Pi4 Vorige les  Shell scriptjes en webserver  Aansturen en uitlezen van LEDs en motoren – Basis elektronica Stroom, spanning, weerstand LEDs Analoog naar Digitaal – Eenvoudig schakelingen – Programeren in python

5 Raspberry-Pi5 Maak onze website dynamisch #!/bin/bash # Verander de website # Wim Peeters # echo " " echo " Raspberry PI van Wim " echo " " echo " Raspberry Pi webserver van Wim " echo " Dit is de aangemaakte pagina van de webserver op de Pi " echo " het is nu:`/bin/date` " echo " "

6 Raspberry-Pi6 Cron: crontab -e SS

7 Raspberry-Pi7 Resultaat SS

8 Raspberry-Pi8 Vandaag  Shell scriptjes en webserver  Aansturen en uitlezen van LEDs en motoren – Basis elektronica Stroom, spanning, weerstand LEDs Analoog naar Digitaal – Eenvoudig schakelingen – Programeren in python

9 Raspberry-Pi9 Vandaag Eenvoudige schakelingen  Knipper LED  LED Dimmen  (8 segmenten display)  Drukknop  Analoog signaal meten

10 Raspberry-Pi10 Basis elektronica Spanning: Eenheid: Volt (V) Spanning “staat over” een component Stroom Eenheid: Ampere (A) Stroom “stroomt door” een component Weerstand Eenheid: Ohm (Ω) Weerstand tegen stroom

11 Raspberry-Pi11 Wetten van Kirchhoff Som spanning in een lus = 0V Som v/d Stroom in – Som v/d Stroom uit een knoop = 0A

12 Raspberry-Pi12 Wet van Ohm Verband :Spanning, stroom en weerstand U= I x R Gegeven: U=10V, R=1000Ω Gevraagd: I? I=U/R 10V/1000 Ω =0,01A=10mA

13 Raspberry-Pi13 Kleurcode weerstanden Waarde?

14 Raspberry-Pi14 Truuk Zin: zij → zwart → 0 bracht → bruin → 1 rozen → rood → 2 op → oranje → 3 Gerrits → geel → 4 graf → groen → 5 bij → blauw → 6 vies → violet → 7 grijs → grijs → 8 weer → wit → 9

15 Raspberry-Pi15 Oefening Zin:

16 Raspberry-Pi16 LED: Light Emitting Diode Zin:

17 Raspberry-Pi17 LED en voorwaartse spanning Zin:

18 Raspberry-Pi18

19 Raspberry-Pi19 GPIO: connector P1

20 Raspberry-Pi20 GPIO  3,3V  Hoog/laag → 1/0  Opgepast: niet beschermd  Kortsluiting → stuk  Spanning opzetten → stuk

21 Raspberry-Pi21 LED en PI Pi: 5V pin 2 GND pin 6 3,3V elke IN/OUT 5V max 250mA 3,3V max 50mA Advies: 3-5mA

22 Raspberry-Pi22 LED en PI Pi:

23 Raspberry-Pi23 Bereken de weerstand U: 5V Rode LED: Max 5mA R? 470 Ω

24 Raspberry-Pi24 Oplossing Pin: 3,3 Volt → 3mA → rode led: 2V: R=(U-U led )/I → 1,3V/3mA 433 Ω → dus 470Ω Pin: 5 Volt → 3mA → rode led: 2V: R=(U-Uled)/I → 3V/3mA 1000Ω Stel 470 Ω?

25 Raspberry-Pi25 GPIO programmeren sudo apt-get install python-dev sudo apt-get install python-rpi.gpio

26 Raspberry-Pi26 Programmeertaal python #!/usr/bin/python # # Voorbeeldje: Wim Peeters # for i in range(1,10): print(i)

27 Raspberry-Pi27 Led aan, Led uit pi@raspberrypi ~ $ sudo python Python 2.7.3 (default, Jan 13 2013, 11:20:46) [GCC 4.6.3] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> import RPi.GPIO as GPIO >>> GPIO.setmode(GPIO.BCM) >>> GPIO.setup(18, GPIO.OUT) >>> GPIO.output(18,True) >>> GPIO.output(18,False)

28 Raspberry-Pi28 Led aan, Led uit pi@raspberrypi ~ $ sudo python Python 2.7.3 (default, Jan 13 2013, 11:20:46) [GCC 4.6.3] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> import RPi.GPIO as GPIO >>> GPIO.setmode(GPIO.BCM) >>> GPIO.setup(18, GPIO.OUT) >>> GPIO.output(18,True) >>> GPIO.output(18,False)

29 Raspberry-Pi29 Led aan, Led uit pi@raspberrypi ~ $ sudo python Python 2.7.3 (default, Jan 13 2013, 11:20:46) [GCC 4.6.3] on linux2 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> import RPi.GPIO as GPIO >>> GPIO.setmode(GPIO.BCM) >>> GPIO.setup(18, GPIO.OUT) >>> GPIO.output(18,True) >>> GPIO.output(18,False)

30 Raspberry-Pi30 Python program: pinker.py #!/usr/bin/python # Led tss pin 18 en GND # Wim Peeters import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(18, GPIO.OUT) while (True): GPIO.output(18, True) time.sleep(0.5) GPIO.output(18, False) time.sleep(0.5)

31 Raspberry-Pi31 Programma: pinker.py sudo./pinker.py

32 Raspberry-Pi32 Puls breedte: fader.py

33 Raspberry-Pi33 Oefening Zin:

34 Raspberry-Pi34 Programma: fader.py sudo./fader.py

35 Raspberry-Pi35 Drukknop VCC: 3,3 V pin 1 GND: pin 6 Meeting: pin16 → GPIO 23 R=U/I 3,3V/0,3mA = 11000Ω → 10KΩ

36 Raspberry-Pi36 Drukknop Naar GPIO 1 (3,3V) Naar GPIO 23 → pin 16 Naar GND pin 6

37 Raspberry-Pi37 Drukknop

38 Raspberry-Pi38 sudo./drukknop.py

39 Raspberry-Pi39 Oefening Als je even op de knop drukt, knippert de LED 2 maal

40 Raspberry-Pi40

41 Raspberry-Pi41 Meten van een spanning De PI heeft geen analoog digitaal convertor (ADC) Truk: – Vervang Spannings meting door tijdsmeting

42 Raspberry-Pi42 Condensator: C Kan elektrische lading opslagen En vrijgeven. → maar dat duurt een tijd Symbool: Eenheid: Farad (F)

43 Raspberry-Pi43 Weerstand en Condensator in serie V in -V R -V C =0 V R = wet van Ohm V R =IR V C =V in (1-e -t/RC ) Met τ=RC

44 Raspberry-Pi44 Laden: opgeladen na 5RC t=RC

45 Raspberry-Pi45 Ontladen: na 5RC t=RC

46 Raspberry-Pi46 Met de PI Opgepast: kortsluiting! Pin1: 3,3V Pin6: GND GPIO 24 – (pin 18)

47 Raspberry-Pi47

48 Raspberry-Pi48 Sudo./AD.py

49 Raspberry-Pi49 In onze Website duwen?

50 Raspberry-Pi50 meet.py: eenmalige meting

51 Raspberry-Pi51 website-meeting.sh

52 Raspberry-Pi52 Uitvoeren + redirect naar webserver


Download ppt "Raspberry Pi Les 4: Zaterdag 22 maart 2014 Wim Peeters"

Verwante presentaties


Ads door Google