De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IT governance : theorie, onderzoek en onderwijs. Dr. mr. ir

Verwante presentaties


Presentatie over: "IT governance : theorie, onderzoek en onderwijs. Dr. mr. ir"— Transcript van de presentatie:

1 IT governance : theorie, onderzoek en onderwijs. Dr. mr. ir
IT governance : theorie, onderzoek en onderwijs Dr.mr.ir. Theo Thiadens, lector ICT governanceFontys Hogeschool Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU en Avans+ én schrijver! (download

2 Kern: ICT alignment, governance en management Alignment : de basis. Governance: de basis Governance in het Fontys en OU onderwijs.

3 Alignment, IT governance in onderzoek en onderwijs.
Definities Alignment en governance: waar speelt dat? Definities en praktijk. De belangrijkste theorieën Luftman’s alignment. De theorie De resultaten Weil’s visie over governance De basis Kun je snel iets doen aan betere governance? Redenen aan iets te doen aan een beter governance? En wat bereik je ermee? GRC: een populaire term 3. Governance in het Fontys onderwijs Het raamwerk De resultaten.

4 1.1. ICT Alignment en governance : waar speelt dat?
Twee vragen: - doen ze het juiste?  alignment vraag - wie beslist wat ze doen?  governance vraag Waar spelen die vragen? Vooral bij grotere organisaties en dan: - die met eigen ICT - die waarbij het aanbod van derden komt Onderwerp Pagina 4

5 1.2. Definities en de praktijk.
Definities voor IT governance: 1. IT GI: verantwoordelijkheid leiding bestaat uit sturen, organisatiestructuren en processen, zodat ICT de strategie en doelen organisatie ondersteunt en uitbreidt. 2. Van Grembergen (Universiteit Antwerpen,2007): de capaciteit van een organisatie vanuit de algemene, de divisie en ICT leiding om de formulering en implementatie van de ICT strategie te sturen 3. MIT (Peter Weil,2004): raamwerk besluitvorming &verantwoordelijkheid tav. ICT Definities voor organisatie/ICT alignment: 1. ITGI: sturing door beleid, procedures ontworpen om te verzekeren dat de doelen worden bereikt en niet gewenste gebeurtenissen worden voorkomen 2. Luftman (2007): afstemming tussen de wensen van de organisatie en zijn ondersteuning door ICT

6 2.1.1. Luftman’s Organisatie/ICT alignment.
Luftman: alignment is een bewegend doel en deze factoren beïnvloeden het: Uitwisseling: van ideeën , kennis en informatie oa.. Waarde: in een taal,die én de klant én IT aanvaardt. oa. Governance:bevoegdheid om te beslissen én de processen om prioriteiten te zetten mbv. -begrip - inter/intra organisatie opleidingen - delen van kennis - Strategische planning en ICT - Stuurgroepen - Proces voor prioriteitstelling - ICT metrieken - Service level overeenkomsten - Gebruik van benchmarking Partnerschap: relatie org/ICT oa. rol ICT bij strategie, ver-trouwen &waardering o.a. Scope en architectuur: capa-citeit voor flexibele architect-uur; ICT proberen, processen te veranderen&te leveren,oa. Kennis/vaardigheid:de HRM praktijk,de bereidheid te veran-deren&nieuwe ideeën proberen - Rol van ICT in lt. planning - Relaties/vertrouwen - Sponsor/Kampioen in organisatie - plaats van macht - loopbaan overstap /opleidingen - huren en aan zich binden van mensen - uitspreken van standaards - sturen van opkomende ICT

7 2.1.2. En wat ziet Luftman in de praktijk? .
Communicatie (3.03) Waarde (2.99) Governance (3,10) Partners? (3,10) Architectuur (3,14) Kennis (2,90) Wat zijn de bevindingen van Luftman (2007)? 1. Eigenlijk scoort begrip, service niveaus, planning, perceptie, flexibiliteit infra en crossovers slechtste. 2. Bij slechtste zit men rond de 1,7 (onderwijs) of 2,7 (farmacie, bij beste rond 3,75: dat is retail (3,7) 3. De structuur van de organisatie heeft impact: een structuur met ICT centraal en decentraal zit hoger qua volwassenheid (3,31) dan een volledig decentrale (2,89) of een volledig centrale (2,86); 4. Als de CIO rapporteert aan: - de CEO dan 3,42, anders: divisies (3,23), COO (3,02) en CFO (2,89) 5. Studies in het bankwezen en de farmacie tonen aan dat er een relatie is tussen winstgevendgheid en IT alignment als hier beschreven.

8 2. 2. 1. IT Governance : verantwoordelijkheid, wat en hoe
IT Governance : verantwoordelijkheid, wat en hoe! (32 cases studies en interviews met CIO’s in 23 landen)

9 2.2.2. Kun je snel iets doen aan betere governance?

10 2.2.3. Redenen om iets te doen aan de governance.
En wat doe je dan?

11 En wat bereik je ermee? ICT uitgaven tov. start Totale omzetgroei in 3jr Aantal organisaties =504 . Onderzoek Shpilberg c.s. (SMR, fall 2007): 11% 7% hoge te lief: alignment trap groei ondersteund alignment door ICT lage focus op beheer gestroomlijnde ICT alignment niet effectief effectief bv. niet op tijd bv. op tijd en/of niet binnen én binnen budget budget ICT % groei -14% ICT % groei 35% 74% 8% ICT % groei – 2.0% ICT % groei 11%

12 2.3. GRC: een populaire term.
Governance, compliance and risk: Bijvoorbeeld: The IT-GRC-Survey 2009 examined the status of management in the areas IT-Governance, IT-Risk and IT-Compliance (IT-GRC) for trends and development potentials. In taking part in the IT-GRCSurvey 2009, businesses were given the opportunity to identify their weaknesses in IT-GRC areas in order to be able to eliminate them. Key issues that were covered include PCI DSS, MaRisk, CobiT, ISO 27002, trends in in- and outsourcing as well as the top goals pursued by businesses in their ITGRC management. - let op: mede accent op methoden om sturing te realiseren - maar in principe geen gelijkwaarige eenheden bij sturing houdt je rekening met: - IT risk compliance

13 3.1.1. Raamwerk onderzoek ICT governance Fontys.
Regie organisatie: Product/dienst catalogus Groene rekencentra Consolidatie Standaardisatie Virtualisatie Clouds Coor-dina-tie vraag Eigen taken regie Stu-ring aan-bod IT risk Portfolio management Architectuur Organisatie informatievoor-zienings keten eigen organisatie Organisatie informatievoor-zienings keten voor de keten waarvan men deel uitmaakt 8 Onderzoeken in vier jaar Plus master Plus aandacht voor doorgaan naar WO.

14 De resultaten. Boekje en seminar Systeem: op basis van theorie kijken naar status. Artikelen in: - IT service management (6x) - Informatie - Finance&Control Columns per onderzoek Checklist per onderzoek Studenten en kennis-kring verwerken de resultaten en vragen toestemming . Kenniskring bestudeert theorie , maakt model en stelt interviews op Studenten doen de interviews bij externe organisaties Theo, Thanks for telling me how you used the risk model.  I am happy you find it useful. You are doing exactly what we suggest: using the four A model to improve alignment between IT and business people. Our research shows that, if you can improve the foundation, then agility and availability/access do not need to be tradeoffs.  Removing complexity from the foundation reduces all four risks.  So, modify It governance processes to reduce complexity (or at least to prevent complexity from getting worse).  Also, if your Four A discussion or risk governance process identified any big risks, use that to justify spending to reduce the risk and remove complexity from the It foundation. The risk aware culture is another important element.  A later study shows that firms with more mature risk aware culture or more mature foundation (or both) have better IT outcomes in general – fewer incidents, higher efficiency, and higher agility.  See attached research briefing. Also, if you ever write your findings, please send me a copy. I would like to see them. Regards, George Westerman   Dr. George Westerman Research Scientist Center for Information Systems Research MIT Sloan School of Management 5 Cambridge Center NE25-777 Cambridge MA USA Ph: Congres of tijdschrift publicatie in Engels: - ECIS IT risk - GITMA Green datac. - IS journal: keten Voorleggen aan maker methode Onderwerp Pagina 14


Download ppt "IT governance : theorie, onderzoek en onderwijs. Dr. mr. ir"

Verwante presentaties


Ads door Google