De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektriciteitsschaarste en afschakelplan winter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektriciteitsschaarste en afschakelplan winter"— Transcript van de presentatie:

1 Elektriciteitsschaarste en afschakelplan winter 2014 - 2015
14 oktober 2014 Elektriciteitsschaarste en afschakelplan winter Anne Martens Arrondissementscommissaris verantwoordelijk voor de noodplanning

2

3 Overzicht Afschakelen – waarom ? Wat is het ‘afschakelplan ?’
Waar gaat het licht uit? Wat is de rol van de gouverneur ? Hoe bereiden we ons voor ? Wanneer zal u op de hoogte gebracht worden? – Aspect crisiscommunicatie

4 Afschakelen – waarom ? Problemen met de 3 kerncentrales
België is sterk afhankelijk van ingevoerde stroom (3500 MW) Noodzaak van een evenwicht tussen productie en verbruik → zo niet risico op ‘blackout’

5 Enkele kerncijfers voor België
Totale productiecapaciteit: MW ( MW in 2012) - Capaciteit kernenergie: 6000 MW Tihange 2 + Doel 3: 2100 MW Doel 4: 1039 MW - Capaciteit hernieuwbare: 3000 MW - Capaciteit andere energieën: 6000 MW ( MW in 2012) Importcapaciteit België: 3500 MW Winterpiekbelasting: à MW 7/04/2017

6 De impact van een Black-out is enorm
Financiële en sociale impact van een Black-out in België 1 uur :120 MEUR/u (Oostenrijkse simulator) wordt als de accuraatste raming beschouwd 2 uur: 170MEUR/U 8 uur: De kosten zullen exponentieel stijgen 7/04/2017

7 & Wie beslist? Minister van Economie en de Minister van Energie
Advies van Elia Mevrouw Marie-Christine Marghem &

8 Wanneer afschakelen en hoe hoog is de kans op een afschakeling ?
Kansberekening is onmogelijk !! Verschillende factoren bepalen of afschakeling noodzakelijk is : koude winter of niet koudegolf beperkt tot België of zijn alle buurlanden ook getroffen ? kan Doel 4 nog tijdig heropgestart worden ? levert de solidariteit een voldoende besparing op om afschakeling te voorkomen ?

9 Wat is het afschakelplan ?
5 zones, in elke zone 6 schijven Provincie West-Vlaanderen : 28 gemeenten waarvan in schijf in schijf 5 Afschakelplan = het ultieme redmiddel Elke schijf vertegenwoordigt 500 MW

10 Waar gaat het licht uit ?

11 Wanneer wordt afgeschakeld ?
Als vraag en aanbod niet langer in evenwicht zijn Meest waarschijnlijk tussen 17 en 20 uur (= piekuren stroomverbruik)

12 Wie krijgt in afgeschakelde schijf wel elektriciteit?
De prioritaire gebruikers: ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen PAS OP!!! Slechts 10% wordt na 15 min terug voorzien van elektriciteit

13 Rol provinciegouverneur bij stroompannes
GEEN rechtstreekse rol voor de provinciegouverneur om elektriciteitsproblemen op te lossen ENKEL bevoegd voor noodplanning en crisisbeheer toezien op behoud van openbare veiligheid, openbare orde en gezondheid bevolking anticiperen op gevolgen van het uitvallen van kritieke infrastructuur / essentiële diensten

14 Hoe bereiden we ons voor ?
Wanneer? reeds in de winter 2012 – 2013 toen al kans op een afschakeling van de elektriciteit werd aangekondigd Hoe? inzicht verwerven in de mogelijke problemen die kunnen opduiken inventariseren van bruikbare / nuttige informatie opmaak van een risico-analyse door de provinciale veiligheidscel

15 Risico-analyse: aan welke risico’s moet gedacht worden ? (1)
kwetsbare personen patiënten (medische discipline) niet-zelfredzame burgers kritieke locaties Drinkwatervoorzieningen Overstromingsgevaar gevaarlijke verkeerspunten kwetsbare bedrijven / SEVESO-bedrijven spoorovergangen / bruggen scheepvaartverkeer

16 Risico-analyse (2) Scholen telecommunicatie
ASTRID-radiocommunicatie hulpdiensten

17 Crisisbeheer: Wie doet wat? Federaal
Dag -1: Afkondiging federale fase Wat doet het Crisiscentrum van de Regering: Situatie inschatten Communicatiestrategie Bovenlokale middelen: Defensie, civiele bescherming, federale politie HCS112 Astrid Telecommunicatie Spoor- en luchtverkeer Internationale afstemming Na een analyse op het terrein en de noden die zich stellen kan de Minister, in overleg met de gouverneurs, op een later tijdstip beslissen om af te schakelen naar de provinciale fase

18 Wat doet het CC-Prov (1)? Dag -1 Afkondiging provinciale fase Taken:
analyse van impact op provinciale instellingen en infrastructuren: ° gevangenissen ° bovenlokale waterafvoersystemen ° bovenlokale drinkwatervoorzieningen ° regionale verkeerspunten

19 Wat doet het CC-Prov (2) Crisisbeheer
Garanderen openbare orde en veiligheid Coördineren en uitvoeren federale maatregelen Informeren burgemeesters Informeren crisiscentrum Verspreiden gemeenschappelijke communicatie via eigen kanalen

20 Provinciaal crisiscentrum KAM-gebouw Brugge

21 Wat doet het gemeentelijk coördinatiecomité?
Opvolgen impact op gemeentelijk niveau verpleeg- en verzorgingshuizen Waterafvoersystemen verkeer Crisisbeheer Garanderen openbare orde en veiligheid Uitvoeren maatregelen federaal en provinciaal niveau Informeren gouverneur Inzet eigen kanalen voor gemeenschappelijke communicatie

22 Hoe verloopt de (crisis-)communicatie? (1)
Dag -7: communicatie over een mogelijke dreiging van elektriciteitsschaarste Opgevolgd door Elia (www.winterklaar.be vanaf 01/11 online) Gecommuniceerd door: FOD Economie/energie naar crisiscentrum van de regering (CGCCR) en CGCCR naar crisispartners : oa gouverneur Gouverneur naar burgemeesters Alle instanties communiceren via de media en eigen kanalen naar de burgers: oproep tot solidariteit om in piekmoment minder elektriciteit te gebruiken (ook in niet afgeschakelde gebieden!) ►door gezamenlijke inspanning kan afschakeling vermeden worden!!!!

23 Hoe verloopt de (crisis-)communicatie? (2)
Dag -1: communicatie over al dan niet effectieve afschakeling Opgevolgd door Elia Gecommuniceerd door: FOD Economie/energie naar crisiscentrum van de regering (CGCCR) en CGCCR naar crisispartners : oa gouverneur naar burgemeesters Alle instanties communiceren via de media en eigen kanalen naar de burgers: overnemen van richtlijnen opgesteld door CGCCR (welke schijven, tijdens welke uren, maatregelen voor tijdens en na de afschakeling…) + lokale maatregelen (waar infopunt gevestigd, onthaalcentrum…)

24 Wat kan u als onderneming doen om kans tot afschakeling te verkleinen
Wat kan u als onderneming doen om kans tot afschakeling te verkleinen? (dag-7) Verlichting Doof lichten in toiletten, fotokopielokalen, gangen,… bij het verlaten Beperk de verlichting in burelen, werkplaatsen, opslagplaatsen… (hou het veilig!) Vermijd alle buitenverlichting (lichtborden) Elektrische verwarming: beperk de verwarming overdag tot 19-20°C verlaag de verwarming ‘s nachts tot 15-16°C. Elektrische apparaten: aangepaste (energiezuinige) apparaten uitschakelen wanneer niet in gebruik (geen waakstand) werk met contactdozen met een aan/af-schakelaar

25 Nuttige links Infonummer FOD Economie: 0800 120 33 Verder:
: (vanaf 01/11 online ) hierop komt indicator over dreiging op stroomtekort met vooruitblik van 5 dagen Verder: de site van de FOD Economie (http://economie.fgov.be) de website van het Nationaal Crisiscentrum : De website van het Vlaams Energieagentschap (http://www.energiesparen.be/) 

26 Vragen?

27 Contactgegevens. Anne Martens Arrondissementscommissaris bevoegd voor de noodplanning Federale dienst openbare hulpverlening : 050/


Download ppt "Elektriciteitsschaarste en afschakelplan winter"

Verwante presentaties


Ads door Google