De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkdag 14 oktober 2006 Gedragsregels Jeugduitwisseling Samenstelling op basis regels RI YEP j.a. groot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkdag 14 oktober 2006 Gedragsregels Jeugduitwisseling Samenstelling op basis regels RI YEP j.a. groot."— Transcript van de presentatie:

1 werkdag 14 oktober 2006 Gedragsregels Jeugduitwisseling Samenstelling op basis regels RI YEP j.a. groot

2 werkdag 14 oktober 2006 Deze presentatie is gegeven op de werkdag van district 1580 op 14 oktober 2006 en wordt in aangepaste vorm herhaald op de bijeenkomsten voor clubs die een jaarstudent ontvangen. Het programma bestond uit: sessie 1 Inleiding programma’s Gedragsregels Jeugduitwisseling koffiepauze sessie 2A Informatie deelnemers en landenkeuze sessie 2B De ontvangst van jaarkinderen lunch Kennisuitwisseling

3 werkdag 14 oktober 2006 Clubs organiseren activiteiten voor de (minderjarige) jeugd. Programma’s van Rotary International voor minderjarigen in internationale uitwisseling: Zomerkampen tien tot twintig deelnemers Family to Family één op één in familie Jaaruitwisseling Culturele uitwisseling met school als vehikel Unieke kans voor Nederlandse jongelui Geen directe realtie tussen zendende en ontvangende familie

4 werkdag 14 oktober 2006 Sessie 1 Over gedragsregels deel a. speciaal voor de betrokken volwassenen deel b. speciaal voor outbounds and inbounds deel c. calamiteitenplan op kaartje

5 werkdag 14 oktober 2006 Gedragsregels Jeugd(uitwisseling) Waarom gedragsregels? - meldingen over bedreigingen en misbruik door oud deelnemers aan uitwisseling bij Rotary International - waarschuwingen door politie mbt werken met jeugd Rotary stelde op: → Statement of conduct for working with youth Rotary vraagt om: → Zero tolerance in case of abuse or harassment District 1580 onderschrijft de regels

6 werkdag 14 oktober 2006 Gedragsregels Jeugduitwisseling Abuse and harassment prevention

7 werkdag 14 oktober 2006 Waarnemingen/Praktijk: symptomen van onbehagen mogelijke herkenningspunten dreiging/misbruik versus “culture shock” u wordt in vertrouwen genomen, wat dan? rol van “peers”

8 werkdag 14 oktober 2006 Gedragsregels Jeugduitwisseling De veiligheid en het welzijn van deelnemers aan jeugduitwisselingsprogramma’s staat voorop. Deelnemers en ouders mogen er van overtuigd zijn dat het programma de grootst mogelijke veiligheid biedt. Het programma wordt uitgevoerd met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid. Bij problemen worden toegespitste maatregelen genomen en weloverwogen openheid betracht. “ Statement of conduct “

9 werkdag 14 oktober 2006 Missie Uitwisselingsstudenten (deelnemers), ouders, gastfamilies en betrokken Rotarians zullen op de hoogte worden gesteld van de regels en de procedures. Alle betrokken volwassenen zullen zich hun verantwoordelijkheid jegens de deelnemers bewust zijn. De (multi) districts organisatie zal snel en doeltreffend reageren op ieder signaal waaruit blijkt dat het welzijn van een deelnemer in gevaar is of dreigt te komen.

10 werkdag 14 oktober 2006 Missie Alle betrokken volwassenen zullen allert zijn op tekenen van fysieke, emotionele, sexuele, of financiële bedreiging of misbruik waaraan een deelnemer bloot kan staan. De (multi) districtsorganisatie zal de deelnemers, de ouders, maar ook gastouders en clubs, bijstaan met voorlichting en hulp.

11 werkdag 14 oktober 2006 Missie De (multi) districtsorganisatie zal een “Student Protection Officer” aanstellen. Deze is de uiteindelijke contactpersoon voor ouders, deelnemers, gastfamilies, clubs en officiële organisaties buiten Rotary De (multi) districtorganisatie zal de toegang tot vertrouwelijke informatie met grote zorg omkleden. De (multi) districts organisatie zal de effectiviteit van procedures en regels regelmatig (doen) evalueren.

12 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies o Code o Rapportage o En dan... o Rotary - Privacy

13 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen Verwaarlozing: gebrek aan basale levensbehoeften veelvuldig/constant alleen gelaten worden zonder supervisie geen affectie of liefde ontvangen

14 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen Emotionele druk: Gebrek aan affectie Toegeschreeuwd/uitgescholden worden Pesterijen Overmatige bescherming Constant kritiek Neerbuigende opmerkingen, beschimpen Onrealistische verwachtingen tav prestaties

15 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen Financieel misbruik: Niet nakomen van beloften Misbruik van fondsen van de deelnemer Zonder overleg gebruik van fondsen van deelnemer

16 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen Fysiek misbruik: Slaan of door elkaar rammelen Overmatige lichamelijke inspanning vragen

17 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen Sexueel misbruik: Pornografische uitingen tonen, laten liggen. Betasten, masturbatie, (orale) sex of uitnodigen daartoe.

18 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen Emotioneel / Sexueel misbruik: “Liefdesverklaringen” van een voor de deelnemer belangrijk persoon.

19 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies

20 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies (multi) Districts Student Protection Officer Multi districts inboundcoordinator Districts jeugd commissie Club jeugd commissie

21 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies (multi) Districts Student Protection Officer - is bekend bij de deelnemers. - is de uiteindelijke vertrouwenspersoon voor “slachtoffer” en zorgt voor welzijn van deelnemer. - is de link naar de professionele instellingen. - verzamelt en administreert gegevens over de klacht. - rapporteert aan Districtsgouverneur en RI.

22 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies Multi Districts Inbound Coordinator - is bekend bij de deelnemers. -zorgt voor zo veel mogelijk uniformiteit in de ontvangst. - fiatteert en administreert reizen buiten Nederland - is vertrouwenspersoon voor betrokkenen en zorgt voor welzijn van deelnemers in Nederland.

23 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies (multi) Districts Student Protection Officer Districts jeugd commissie Is bekend bij deelnemers Draagt zorg voor bekendheid van regels en procedures bij alle betrokkenen. Staat in maandelijks contact met de deelnemers.

24 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies (multi) Districts Protection Officer Districts jeugd commissie Club jeugd commissie 1 Is bekend met regels en procedures en weet waar informatie te halen is. Draagt zorg voor deelname aan bijeenkomsten voor betrokkenen

25 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies (multi) Districts Protection Officer Districts jeugd commissie Club jeugd commissie 2 Staat de ouders of gastouders bij in geval van probleem Overweegt de inzetbaarheid van gastfamilies in het programma.

26 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies o Code Betoon alle betrokkenen respect, let op uw gedrag en uitdrukking. Geef vertrouwen aan de deelnemer zonder opdringerig te zijn, “arm om de schouder” Neem contact op met de (multi) districtsorganisatie bij vermoeden van probleem

27 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies o Code o Rapportage wat te doen als een deelnemer om hulp vraagt?

28 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen wat te doen als een deelnemer om hulp vraagt? - luister aandachtig en laat weten dat het goed is dat het verteld wordt. - verzeker de deelnemer dat hij/zij zich niet schuldig moet voelen - blijf kalm en zorg dat de deenemer zich veilig voelt. - moedig aan om de gebeurtenissen helemaal te vertellen en wie er bij betrokken zijn geweest. - noteer tijden en data en laat controleren of u het goed hebt genoteerd. - leg uit dat u het niet geheim kan houden omdat u de hulp van deskundigen moet inroepen

29 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen wat te doen als een deelnemer om hulp vraagt? -volg de route van het calamiteitenplan. - deel de informatie zonder uw eigen interpretatie of oordeel.

30 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies o Code o Rapportage (multi) districtsorganisatie informeert - (multi)District Protection Officer en Inbound coordinator - Districts Gouverneur - Indien relevant de Club jeugd commissie, counselor, clubvoorzitter. - Landen-coordinator die zonodig sponsordistrict inlicht - Overlegt wie de ouders inlicht

31 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies o Code o Rapportage o En dan...

32 werkdag 14 oktober 2006 o En dan... (multi) districtsorganisatie zorgt er voor / ziet toe dat - “slachtoffer” en “aangeklaagde” uit elkaar worden gehaald - de deelnemer alle hulp en bijstand krijgt - dat de deelnemer een counselor heeft die de eigen taal machtig is - dat de deelnemer contact heeft met een Rotex die de eigen taal spreekt - Dat, nadat evt onderzoek is afgesloten, de deelnemer de keuze heeft om te blijven of naar eigen land terug te keren

33 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen o Begripsomschrijvingen o Functies o Code o Rapportage o En dan... o Rotary - Privacy - Speculeer niet. Geen contact met media - Geef geen commentaar - Zorg uitdrukkelijk voor de privacy van de “aangeklaagde” - Voorkom contact tussen “aangeklaagde” en “slachtoffer” - Overleg zonodig over continuering Rotary-lidmaatschap

34 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen Beschouw uw “gastkind” niet als gast maar als deel van het gezin. Verdiep u in de cultuurverschillen. Wees voorbereid op ongewone situaties, onderzoek de oorzaak eerst alvorens te oordelen. Stel geen hoge eisen, verwacht niet teveel.

35 werkdag 14 oktober 2006 Voor betrokken volwassenen U ziet uw gastkind liever vrolijk! Maar zachte heelmeesters.... Bespreek met uw gastkind waarom u het contact met “thuis” beperkt. Bespreek met uw gastkind waarom u het contact met de andere uitwisselingsdeelnemers beperkt.

36 Rotary The Netherlands

37 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 1 Ken je “rechten” Know what you can expect/ your “rights” Vertrouw op je gevoel over goed en kwaad Trust your feelings about good and wrong Verwacht privacy Expect privacy Zeg NEE tegen ongewenste aanrakingen of ongewenste “liefdevolle” toenaderingen. Say No to unwanted “hugs”, touching or affection

38 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 2 Gebruik desnoods fysieke kracht, schreeuw het uit! Use physical strenghts, your voice, if you feel in trouble Zeg NEE tegen ongepaste verzoeken van volwassenen, ook al ben je afhankelijk van hen. Say No to an adults inappropriate demands or requests even if you feel dependent of this person Wees voorzichtig met het aannemen van geschenken. Be cautious to accept gifts

39 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 3 Zorg dat je je counselor kent. See that you know your counselor and keep in touch Zorg dat je de host-districtsregels tav bedreiging en misbruik hebt. See that you have the districtscalamity plan with names and telephone numbers filled in.

40 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 4 Laat je door je leeftijdsgenoten die met de uitwisseling ervaring hebben voorlichten over plaatselijke gebruiken in de omgangsvormen tussen mensen. Get the information about local customs/ habits/ways to treat peers and adults from your juniorcounselor/rebound Vraag advies als je denkt dat je in een gevaarlijke situatie bent gekomen aan een te vertrouwen persoon. Ask a person you trust to help you if you feel your are in danger. You cannot solve these problems alone!

41 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 5 Vraag om hulp als je je bedreigd voelt. Ask for help if you have a problem. Tell a person you trust about it. Do not wait too long, Do not feel ashamed Houd het stappenplan bij de hand en volg dat. Keep the calamityplan at hand and use it Zorg dat je altijd je clubcounselor of de (multi) districtsorganisatie kan bereiken. See that you can always get in touch with your clubcounselor and or districtcounselor

42 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 6 Tien geboden voor een veilig verblijf: The ten commandments for a safe stay abroad 1.Vertel altijd aan iemand thuis waar je heen gaat en vertel het thuis als je plannen veranderen. Always tell someone at home, in school etc where you are going and when you will be home. Call your family if your plans do change. 2.Blijf in het licht en bij je vrienden. Laat je nooit afzonderen. In een disco: hou je glas bij je! At night; always stay in the light. Never get separated from your friends, do not follow the butterflies. When in a disco: Keep your drink with you.

43 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 7 Tien geboden voor een veilig verblijf: The ten commandments for a safe stay abroad 3. Weet wie je komt ophalen. Stap niet bij een vreemde in de auto. Know who will pick you up. Never get into a car with someone you don’t know 4. Voel je je niet prettig naast je buur in de bus, ga dan ergens anders zitten/staan. If you are on a bus or train and someone makes you feel uncomfortable, move to another seat

44 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 8 Tien geboden voor een veilig verblijf: The ten commandments for a safe stay abroad 5. Kleed je gepast zoals men het “daar” doet. Dress and behave sensible and according to local customs 6. Leer de lokale gewoonten (vraag ernaar bij je leeftijdgenoten) en gedraag je daarnaar. Be sensitive to local customs and behave accordingly. Ask your peers and listen.

45 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 9 Tien geboden voor een veilig verblijf: The ten commandments for a safe stay abroad 7. Zeg nooit JA als je eigenlijk NEE bedoelt. Leer hoe men NEE zegt. Never say YES when you mean NO. Learn how to say NO politely 8. Zorg dat je het adres en de telefoonnummers van je gastfamilie altijd bij je hebt en dat je kan telefoneren. Keep your hostfamily’s address and counselors address and telephone number with you at all times

46 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 10 Tien geboden voor een veilig verblijf: The ten commandments for a safe stay abroad 9. Zorg dat je een copie van je paspoort en ID altijd bij je hebt.Keep a copy of your passport and ID with you at all times when you are out. 10. Ga niet alleen in een taxi. Moet dat eens, vraag dan eerst om het identiteits papier van de chauffeur en geef dat door aan je familie. Do not take a cab when alone. If you have to, ask the ID of the driver and tell it your family by cellphone

47 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 11 Wat te doen bij misbruik of bedreiging? What to do when you feel abused or suffer from harassment? Volg het calamiteiten-stappenplan dat je ontvangen hebt. Follow the calamityplan. If you do not have it. Ask for it Wat kan je verwachten? What to expect

48 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 12 Wat je mag verwachten 1: What to expect 1 Een volwassene zal rustig naar je luisteren en je ervan verzekeren dat je er goed aan doet hulp te vragen. An adult will listen to you and will assure you that you do well to ask for help Er zal je verteld worden dat je verhaal niet altijd geheim kan worden gehouden. You will be told that, sometimes, your report can not be kept as a secret.

49 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 12 Wat je mag verwachten 2: What to expect 2 Het hoe en waarom daarvan zal je worden uitgelegd. You will be told why it can not be kept as a secret and what actions will be taken. Zonodig wordt je situatie onderzocht. Dat kan tijd vragen. If necessary the situation will be analysed which will take some time.

50 werkdag 14 oktober 2006 Voor deelnemende jongelui, outbounds and inbounds 12 Wat je mag verwachten 3: What to expect 3 Vraag om inzage en controleer de aantekeningen van je gesprekspartner. Ask to see the notes taken and verify the correctness

51 werkdag 14 oktober 2006 Maar.... However...... Weet bij wie je terecht kan. Know whom to ask for help. Je kan alleen hulp krijgen als je erom vraagt. Verwacht niet dat je omgeving wel aan je zal zien dat er iets niet goed is! You can only be helped if you ask for it. Your problem can not be read from your face.

52 In geval van probleem / Calamities

53 telephone numbers Clubcounselor :.................................................................................................................. CJC :................................................................................................................................................. Rotexmentor/rebound :.................................................................................. Districtcounselors: Marijke Bollweg 072 5051935 / 0622966216, Jack Groot 072 5321033 / 0644984248 Non-Rotarian contactpersons: Claudia Rieben and Rob van Dalen 072-8449524 Student Protection Officer: District: Greet van Gorsel 072 5623577 / 0619001092 Multidistrict: Albertine Perre 030 6019795 / 0621563133 2006-2007 Rotary International District 1580

54 Calamityplan You feel something is wrong A.find solution yourself Solved B.Not solved, Can you discuss the problem at the “club-level” with - Hostparents - Clubcounselor or YEO - Schoolcounselor/mentor/teacher - Rebound / juniorcounselor Solved Not the right persons to talk about the problem / Not solved Contact Districtcounselor (m or w) or the Non-rotarian contactperson they will help to discuss the problem at “club-level” not the right thing to do or not solved Solved contact Club-president gets Protection Officer involved reports inboundcoordinator MDJC reports Districtgovernor ? Rotary International District 1580

55 werkdag 14 oktober 2006 In conclusion: This slideshow is to help all participants in Youth Exchange. It complies with the code of conduct of Rotary International Youth Exchange in which all participant agreed that: “it is the duty of all Rotarians, spouses and other volunteers to safeguard the welfare of and to prevent the physical, sexual or emotional abuse or harassment of children with whom they come into contact.”

56 werkdag 14 oktober 2006 Tot besluit: Deze slideshow is bedoeld als ondersteuning van alle betrokkenen bij jeugduitwisseling. Het stemt overeen met de geldende gedragsregels voor Rotary Jeugduitwisseling waarbij alle deelnemers hebben afgesproken dat: “het is de plicht van alle Rotarians, hun partners en van andere vrijwilligers te zorgen voor het welzijn van jongeren waarmee ze in contact komen en te voorkomen dat ze fysiek, sexueel of emotioneel bedreigd of misbruikt worden.”

57 werkdag 14 oktober 2006 Rotary The Netherlands enjoy the best year of your life


Download ppt "Werkdag 14 oktober 2006 Gedragsregels Jeugduitwisseling Samenstelling op basis regels RI YEP j.a. groot."

Verwante presentaties


Ads door Google