De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diocesane Dienst Schoolbesturen – DOd Hasselt Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt Tel.: 011 26 44 07 URL:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diocesane Dienst Schoolbesturen – DOd Hasselt Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt Tel.: 011 26 44 07 URL:"— Transcript van de presentatie:

1 Diocesane Dienst Schoolbesturen – DOd Hasselt Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt Tel.: 011 26 44 07 E-mail: pierre.colla@dodhasselt.be URL: www.dodhasselt.be E-mail: jeannine.kellens@vsko.be Ronde van Limburg voor besturen 19:30 u Welkom en bezinning 19:50 u Hoekstenen kwaliteitsvol bestuur 20:20 u Pauze 20:30 u Schoolbesturen in het katholiek onderwijs: “ Krijtlijnen voor een toekomstige bestuurlijke schaalvergroting ” 21:15 u Bevraging – gespreksronde 21:55 u Afsluiting

2 Bezinning

3 Hoekstenen kwaliteitsvol bestuur Lieve van Camp, vormingsmedewerker VIMKO

4 Schoolbesturen in het katholiek onderwijs Krijtlijnen voor een toekomstige bestuurlijke schaalvergroting Diocesane Dienst Schoolbesturen – DOd Hasselt Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt Tel.: 011 26 44 07 E-mail: pierre.colla@dodhasselt.be URL: www.dodhasselt.be

5 1 Situering (overheid) Conceptnota Vlaamse Regering 03/05/13 ‘Besturen in het leerplichtonderwijs’ Voorontwerp van decreet en memorie van toelichting 09/13 Schaalgrootte van besturen met incentives = schoolbesturen met bijzondere kenmerken (SBK) Belangrijk: behoud van autonomie van scholen op pedagogisch-didactisch vlak.

6 1 Situering (VSKO) VSKO gaat voor schaalgrootte ook zonder initiatief van de overheid: – waardering voor huidige besturen en hun engagement, – druk van de wijzigende context, – zorg om kwaliteitsvol katholiek onderwijs. Geen model opleggen, wel krijtlijnen uittekenen: – gemeenschappelijke principes (professionaliteit, subsidiariteit, solidariteit), – lokale context, – gelijkwaardigheid.

7 2 Context van vandaag Toenemende complexiteit -> professionaliteit Vandaag: 800 SB, 6000 bestuurders 2025 : ??? Uitdagingen: – expertise, betrokkenheid, affiniteit met het opvoedingsproject, – efficiënte aanwending van middelen, – loopbaanbeleid personeel, – hertekening secundair onderwijs.

8 schoolbesturen met aantal scholen 100 SB BaO (+ BuBaO) en 11 SB alleen BuBaO Cijfers DDS Hasselt

9 schoolbesturen met aantal scholen 35 SB gewoon SO en BuSO Cijfers DDS Hasselt

10 situatie scholengemeenschappen Limburg SG basisonderwijs 1/2/2012 gemeente aantal lln aantal SB

11 situatie scholengemeenschappen Limburg SG SO 1/2/2012 regio ’ s aantal lln aantal SB

12 2 Context van vandaag Bestuurskracht is een absolute voorwaarde

13 3 Schaalvergroting als middel tot versterking van bestuurskracht Minder maar sterkere SB Vrijwillige bestuurders én mensen met operationele bestuursopdracht Organisatie van personeelsbeheer, logistiek en financiën op niveau van SB Directies: focus op pedagogische opdracht en onderwijsprocessen

14 4 Krijtlijnen voor de SB (SBK) Eén gemeenschappelijk opvoedingsproject Eén termijnvisie: strategische doelstellingen School: ped.-did., operationele doelstellingen Eén VZW: alle middelen Toepassing van subsidiariteit: verdeling van bevoegdheden Toepassing van professionaliteit: inzet van mensen met expertise

15 Regiogebonden of Vlaanderen-breed: – voorkeur: verantwoordelijkheid voor K.O. in de regio, – mogelijk: specificiteit van het opvoedingsproject. Nota: regionale structuur voor studieaanbod SO 4 Krijtlijnen voor de SB (SBK)

16 Onderwijszones geen cesuur

17 Herkomst in SO Uit welke gemeente komen lln die in het SO zitten?

18 Mobiliteit in SO Waar gaan lln uit een gemeente naar het SO?

19 Niveaugebonden of niveau-overschrijdend: – onderzoek van opportuniteiten, – aandacht voor BuO en internaten. Normering VSKO: – realistische schaalgrootte, – betrokkenheid en professionaliteit, – zorg voor het personeel (werkzekerheid). 4 Krijtlijnen voor de SB (SBK)

20 Kaarten Geen blauwdruk Illustratie van mogelijkheden en beperkingen Cijfermatige benadering Parameter integratie alle SB, inclusief BuO Parameter regio Parameter bestaande samenwerkingsverbanden Cijfermateriaal 1/2/2012

21 Enkel BaO met alle SB SBK 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: SB 9 19 11 14 10 12 5 18 16 lln 6317 6657 7254 5836 7834 6015 5848 8711 5943 58649 lln BaO 110 SB 9,7 SBK Gemiddelde SB: 12

22 Enkel BaO zonder CS SBK 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: SB 9 18 11 13 8 12 5 13 16 lln 6317 5544 7254 5023 5495 6015 5848 4807 5943 52246 lln BaO 105 SB 8,7 SBK Gemiddelde SB: 12

23 Enkel SO met alle SB SBK 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: SB 2 7 5 lln 5066 7474 7160 7034 5936 6787 7466 46923 lln SO 34 SB 7,8 SBK Gemiddelde SB: 5

24 Enkel SO zonder CS zonder SV SBK 1: 2: 3: 4: 5: 6: SB 2 6 5 6 5 lln 5066 7337 7100 7552 4596 7466 39117 lln SO 29 SB 6,5 SBK Gemiddelde SB: 5

25 BaO+SO met alle SB SBK 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: SB 11 22 15 13 5 7 8 5 9 7 20 21 lln 11383 9065 8303 12812 3707 5882 6339 6975 7777 6637 12712 13980 105572 lln 140 SB 17,5 SBK Gemiddelde SB: 12

26 BaO+SO zonder CS VlBr. SBK 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: SB 11 21 14 10 5 7 8 5 9 7 17 19 1 lln 11383 7952 6472 9768 3707 5882 6339 6975 7777 6637 10344 8998 7088 98451 lln 134 SB 16,4 SBK Gemiddelde SB: 10

27 5-7 Dit nog… Solidariteit: ALLE SCHOLEN OPNEMEN Patrimonium: komen tot een duidelijke en duurzame regeling

28 5-7 Dit nog… Ondersteuning: – initiatief van besturen (bottom-up), – begeleiding door DDS en VSKO. Timing: – voldoende tijd nemen, – dynamiek ontwikkelen tot samenwerken, – op één moment de stap zetten naar SBK.

29

30 Bevraging - Gespreksronde Bevraging per SB Gesprek in groep

31 mijn SB Heb gesproken …-B: besturen …-D: directeurs BaO-B BuBaO-B S BaO-B B Wens te spreken B basisonderwijs S secundair ond. 5 minuten BaO-D BuBaO-D Bevraging

32 Gesprek in groep Welke voordelen ? 5 min + verslag Welke aandachtspunten? 5 min + verslag Welke vragen? 5 min + verslag Welke suggesties? 5 min + verslag

33 Afsluiting Dank voor betrokkenheid en aanwezigheid Zeg het voort… Succes met gesprekken Niet te overhaast Betrek op tijd jongere bestuurders Informeren Coördinatie DDS Diocesane Dienst Schoolbesturen – DOd Hasselt Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt Tel.: 011 26 44 07 E-mail: pierre.colla@dodhasselt.be URL: www.dodhasselt.be


Download ppt "Diocesane Dienst Schoolbesturen – DOd Hasselt Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt Tel.: 011 26 44 07 URL:"

Verwante presentaties


Ads door Google