De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oktober 2014 ALV – Hockeyclub Zwolle Oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oktober 2014 ALV – Hockeyclub Zwolle Oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Oktober 2014 ALV – Hockeyclub Zwolle Oktober 2014

2 Agenda 2  Welkomstwoord door de voorzitter  Bespreken notulen extra ALV 16 mei 2014  Evaluatie afgelopen jaar en plan nieuwe jaar  Jaarverslag en budget  Decharge bestuur  Installatie nieuwe bestuursleden  Rondvraag

3 Twee jaar na de fusie: we hebben een goede club neergezet Fusie –Vrij rimpelloos gelopen –Ledenaantal van 1550 naar ca 1900 begin derde seizoen; –Wachtlijst: 120 kinderen Organisatie Hockey –Trainingsaanpak, technisch management, trainingscoördinatoren is gerealiseerd –Trainingsstaf geprofessionaliseerd (meer trainers met opleiding) –Training carrousel geïntroduceerd –Keepersschool gestart –Opname bij jongste jeugd van enorme groei is zeer goed gelopen! –Materiaal voorziening goed georganiseerd –Hockey academie is 8 oktober gestart Verenigingsmanagement –Basis staat (horeca, onderhoud) –Activiteiten nivo in toernooien, feesten, bijeenkomsten hoger dan verwacht Financieel –Zwaarder dan verwacht; pas in jaar drie wordt winst gemaakt 3

4 Activiteiten en PR Toernooien –Familie toernooi –Paard – Veulen toernooi –ICC –Schoolhockey –B-, C- en D- jeugd toernooi Externe activiteiten –AAB maakt geregeld gebruik van het clubhuis –Gemeente maakt ook gebruik van clubhuis –Operatie 200 (landmacht, Veronica, ABN AMRO bank) –Koningsspelen Feesten –A-B jeugd –Senioren PR –Kranten Westrijdverslagen Interviews –RTV Oost (MC2) –Bezoek aan HC Zwolle 14 april 2014Bezoek aan HC Zwolle 14 april 2014 –Nog even dit: 10 juni 2014Nog even dit: 10 juni 2014 –Radio interview Ingeborg EvenblijRadio interview Ingeborg Evenblij 4

5 HC Zwolle: dé Hockeyvereniging van Noord Oost Nederland Visie –HC Zwolle wil in seizoen 2016-2017 een top 6 overgangsklasse club zijn, met 2000 leden, waarin de centrale waarden van HC Zwolle geborgd zijn –Hoogwaardige opleiding van top en breedte spelers als lid van een team door goede gediplomeerde trainers en door goede professionele oefenstof op maat naar leeftijd en niveau Waarden –Sportief Topsport is het doel voor HC Zwolle als magneet voor talent, sponsoring, gezelligheid Breedtesport is het fundament Hoogwaardig en professioneel trainersaanbod Differentiatie van het aanbod per doelgroep: jongste jeugd, jeugd, senioren –Ambitieus Alle jeugd selectieteams spelen landelijk indien mogelijk en topklasse, alle tweede teams op 1 na hoogste level Jongste jeugd wordt getraind op bewegen en hockey –Betrokken G-hockey en bedrijfscompetitie Samenwerken met scholen –Familiaal Eenieder kan terecht bij HC Zwolle en er is zorg voor iedereen Participatie is verplicht Plezier in hockey en buiten hockey is het uitgangspunt van alles 5

6 O m de ambitie te realiseren zijn er nog veel uitdagingen 6 topsport uitdagingen antwoorden Breedte sport Jongste jeugd Stabiele overgangsklasse heren 1 en dames 1 Korte en lange termijn verhoging spelers kwaliteit Verhoging trainingsintensiteit Van jongsaf aan talentontwikkelen voor D1 en H1 Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach Verhoging familiale karakter (vereniging wordt als groot ervaren) Coaching en trainers kwaliteit verhogen Meer seniorenteams Betere doorstroom van A naar senioren Verstevigen van G-hockey Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach LT Basis 1 e teams : 80% eigen club en opleiding Behoud talent: met retentie programma’s Tweede trainer-coach op eerste jeugdteams naast gediplomeerde 1e Talentherkenning en -ontwikkeling volgens LTAD (techniek, tactiek, fysiek en mentaal) Activiteiten niveau verhogen Aanpassing bestuursstructuur Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT4) Opleidingsprogramma (en selectie) coaches Commissielid voor doorstroom A naar senioren Hoogwaardige training met aandacht voor individu Invullen met goede trainers vanwege verhoogde vraag Goed begeleide instroom en doorstroom Hoge activiteitenprogramma behouden Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT3) Opledingsprogramma (en selectie) coaches Trainingscoördinatie verbeteren Betere oefenstof en oefenstofprogramma Teambegeleiding vangt scheidsrechter op

7 .... Op alle terreinen 7 uitdagingen antwoorden Organisatie Gebrek aan scheidsrechters Scheidsrechters opleiding loopt matig Vrijwilligers worden moeilijker te werven Veel leden "nemen diensten af" en zijn niet lid van een vereniging. Versteviging nodig om extra ambities waar te maken. Arbitrage Combinatie klassikaal en e-learning voor Scheidsrechters Opzet begeleiding beginnende scheidsrechter Vrijwilligersmakelaar aangesteld Systematisch aandacht vanuit bestuur Programma om waarden uit te dragen, met eerste nadruk op familie en participatie

8 D e b estuursstructuur is aangepast om uitdagingen het hoofd te bieden 8 Opzet: Voorzitter : Algemeen; beleid; hockeybond, stg Blauwe Hand Vice voorzitter : Sponsoring, grote clubactie, vrijwilligers Penningmeester : Ledenadministratie, contributie, financieel beheer, rapportage Secretaris : Arbitrage, communicatie, wedstrijdsecretariaat, toernooien Top sport : Beleid en uitvoering topsport, CSE (i.s.m. technisch manager) Breedte Sport : Technisch manager, materiaal, breedtesport, bedrijfshockey, zomercompetitie, jongste jeugd, activiteiten budget AAB Facilitair : Horeca,Jeugdbestuur, Senioren feest, Onderhoud pand Rol: Sturen en managen; Communicatie van beleid en acties Focus op realiseren beleid; Delegeer actief naar commissies

9 Actieplan in de tijd 9 Seizoen 14-15Seizoen 15-16Seizoen 16-17 TopsportD1 geen play outs H1 promotie Alle eerste jeugdteams (A-C) in hoogste klasse Implementatie talent behoud plan D1 positie 1-6 H1 geen play outs Bij eerste jeugdteams min 2 kampioenen in hoogste klasse D1 positie 1-6 H1 positie 1-6 Bij eerste jeugdteams 3 kampioenen in hoogste klasse Breedte sportCoach opleiding HT 3 trainers opleiden Carroussel uitrollen LTAD uitrollen Eigen HT 3 tariners Jongste jeugdTrainingen naar hoger nivo Opleiding HT2 Focus op bewegen Hogere intensiteit E-D jeugd talent LTAD uitrollen top OrganisatieAlle posities bezet ActiviteitenAAB academie Toernooien voor elke leeftijdscategorie SponsoringContinuïteit van huidige basis garanderen Grote club actie Verhoging van 25k t.o.v. budget Verhoging van 20 k t.o.v. Vorig jaar CommunicatieUitdragen van beleid via meerdere kanalen Gestructureerd overleg met vereniging LedenaantalGemiddeld 1885Gemiddeld 2000Gemiddeld 2100

10 Financieel Opmerkingen Door het nulpunt heen in dit seizoen – Stabiele ledenbasis, met redelijk contributie nivo versus omliggende verenigingen en landelijke cijfers – Sponsorbasis dient in dient seizoen verlengd-vernieuwd te worden (defensief begroot in dit seizoen) Veel van de kosten basis is variabel, alleen huisvesting is echt vast De baat moet voor de kost uit 12-1313-1414-15 Ledenaantal165417891885 Contributie402434465 Sponsoring198229210 Marge97123131 Overig15 Totaal Opbrengsten 698786811 Personeel-256-336-340 Huisvesting-235-285-280 Materiaal-57-51-40 Beheer-22-29-27 Overige-132-109-114 Kosten-702-810-801 Resultaat-4-2410 Contr per lid234243247 Marge per lid596970

11 Financieel: details bij begroting Onderbouwing begroting -Sponsoring = gelijk aan de nu uitgestuurde nota’s, rekening houdend met € 37.500 VVZ -Contributie = huidige nivo (facturen plus incasso’s) plus proefleden augustus, proefleden zonder “abonnement” en verwachte nieuwe leden tweede seizoenshelft (70 leden) -Horeca: omzet en marge per lid gelijk gehouden -Overige: Grote club actie begroot op de helft van het landelijk gemiddelde -Technisch budget: volledig vanaf de detailuren opgebouwd -Huisvesting: in detail afgestemd met stichting Optimalisatie mogelijkheden – Sponsoring: Polytan, Craft, Nieuwenhuijzen, Molencaten, overig – Grote club actie – Horeca: aanscherpen inkoop (nieuwe biercontract via ICZ, koffiebekers etc, eigen verbruik volgen) meer activiteiten Huidige status (na drie maanden) – Horeca loopt € 12.000 omzet voor; eigen verbruik lager dan vorig jaar – Grote club actie: – Sponsoring: on target; elke sponsor is nu extra inkomsten!

12 Financieel: balans Opmerkingen Er is een veel te hoge schuld aan de stichting ontstaan van € 100k (vier maanden huur) Dit is veroorzaakt: – te hoge debiteuren (debiteuren, egalisatie rekening, BTW vordering): samen ongeveer 50 k – Negatief resultaat en de investeringen (samen ca 50k) Genomen maatregelen – Beter en snellere incasso van debiteuren – Stop op investeringen – Strakke kostenbeheersing Alle inkoop wordt ook nagekeken – Voorzichtige begroting Verhoging mogelijk in sponsoring (Polytan, Craft, Nieuwenhuizen, Molencaten??) Einde dit seizoen – Achterstand bij stichting mag maximaal 2 maanden belopen 12-1313-14 Vast actief923 Vorderingen2648 BTW312 Voorraad45 Bank205 Totaal actief6292 Eigen vermogen-4-28 Belasting/premies55 Vooruit ontvangen11 Overlopende passiva2113 Crediteuren40101 Totaal passief6292

13 Financieel: na dit seizoen Opmerkingen ABN AMRO heeft aangegeven door te willen gaan met sponsoring; nog geen formeel commitment Hemmink gaat na dit seizoen in ieder geval een jaar door Continuïteit van alle sponsorcontracten wordt bekeken in eerste halfjaar Gemeente streeft naar kostendekkende tarieven voor de velden => HC Zwolle zal hier participeren Seniorenbestand moet toenemen

14 14 Investeer in HCZ Sportief-Ambitieus-Betrokken-Familiaal


Download ppt "Oktober 2014 ALV – Hockeyclub Zwolle Oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google