De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV – Hockeyclub Zwolle

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV – Hockeyclub Zwolle"— Transcript van de presentatie:

1 ALV – Hockeyclub Zwolle
Oktober 2014 Oktober 2014

2 Agenda Welkomstwoord door de voorzitter
Bespreken notulen extra ALV 16 mei 2014 Evaluatie afgelopen jaar en plan nieuwe jaar Jaarverslag en budget Decharge bestuur Installatie nieuwe bestuursleden Rondvraag

3 Twee jaar na de fusie: we hebben een goede club neergezet
Vrij rimpelloos gelopen Ledenaantal van 1550 naar ca 1900 begin derde seizoen; Wachtlijst: 120 kinderen Organisatie Hockey Trainingsaanpak, technisch management, trainingscoördinatoren is gerealiseerd Trainingsstaf geprofessionaliseerd (meer trainers met opleiding) Training carrousel geïntroduceerd Keepersschool gestart Opname bij jongste jeugd van enorme groei is zeer goed gelopen! Materiaal voorziening goed georganiseerd Hockey academie is 8 oktober gestart Verenigingsmanagement Basis staat (horeca, onderhoud) Activiteiten nivo in toernooien, feesten, bijeenkomsten hoger dan verwacht Financieel Zwaarder dan verwacht; pas in jaar drie wordt winst gemaakt

4 Activiteiten en PR Toernooien Familie toernooi Paard – Veulen toernooi
ICC Schoolhockey B-, C- en D- jeugd toernooi Externe activiteiten AAB maakt geregeld gebruik van het clubhuis Gemeente maakt ook gebruik van clubhuis Operatie 200 (landmacht, Veronica, ABN AMRO bank) Koningsspelen Feesten A-B jeugd Senioren PR Kranten Westrijdverslagen Interviews RTV Oost (MC2) Bezoek aan HC Zwolle 14 april 2014 Nog even dit: 10 juni 2014 Radio interview Ingeborg Evenblij

5 HC Zwolle: dé Hockeyvereniging van Noord Oost Nederland
Visie HC Zwolle wil in seizoen een top 6 overgangsklasse club zijn, met 2000 leden, waarin de centrale waarden van HC Zwolle geborgd zijn Hoogwaardige opleiding van top en breedte spelers als lid van een team door goede gediplomeerde trainers en door goede professionele oefenstof op maat naar leeftijd en niveau Waarden Sportief Topsport is het doel voor HC Zwolle als magneet voor talent, sponsoring, gezelligheid Breedtesport is het fundament Hoogwaardig en professioneel trainersaanbod Differentiatie van het aanbod per doelgroep: jongste jeugd, jeugd, senioren Ambitieus Alle jeugd selectieteams spelen landelijk indien mogelijk en topklasse, alle tweede teams op 1 na hoogste level Jongste jeugd wordt getraind op bewegen en hockey Betrokken G-hockey en bedrijfscompetitie Samenwerken met scholen Familiaal Eenieder kan terecht bij HC Zwolle en er is zorg voor iedereen Participatie is verplicht Plezier in hockey en buiten hockey is het uitgangspunt van alles

6 Om de ambitie te realiseren zijn er nog veel uitdagingen
antwoorden LT Basis 1e teams : 80% eigen club en opleiding Behoud talent: met retentie programma’s Tweede trainer-coach op eerste jeugdteams naast gediplomeerde 1e Talentherkenning en -ontwikkeling volgens LTAD (techniek, tactiek, fysiek en mentaal) Stabiele overgangsklasse heren 1 en dames 1 Korte en lange termijn verhoging spelers kwaliteit Verhoging trainingsintensiteit Van jongsaf aan talentontwikkelen voor D1 en H1 Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach topsport Verhoging familiale karakter (vereniging wordt als groot ervaren) Coaching en trainers kwaliteit verhogen Meer seniorenteams Betere doorstroom van A naar senioren Verstevigen van G-hockey Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach Activiteiten niveau verhogen Aanpassing bestuursstructuur Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT4) Opleidingsprogramma (en selectie) coaches Commissielid voor doorstroom A naar senioren Breedte sport Hoogwaardige training met aandacht voor individu Invullen met goede trainers vanwege verhoogde vraag Goed begeleide instroom en doorstroom Hoge activiteitenprogramma behouden Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT3) Opledingsprogramma (en selectie) coaches Trainingscoördinatie verbeteren Betere oefenstof en oefenstofprogramma Teambegeleiding vangt scheidsrechter op Jongste jeugd

7 .... Op alle terreinen uitdagingen antwoorden Arbitrage Organisatie
Combinatie klassikaal en e-learning voor Scheidsrechters Opzet begeleiding beginnende scheidsrechter Gebrek aan scheidsrechters Scheidsrechters opleiding loopt matig Arbitrage Vrijwilligers worden moeilijker te werven Veel leden "nemen diensten af" en zijn niet lid van een vereniging. Versteviging nodig om extra ambities waar te maken. Vrijwilligersmakelaar aangesteld Systematisch aandacht vanuit bestuur Programma om waarden uit te dragen, met eerste nadruk op familie en participatie Organisatie

8 De bestuursstructuur is aangepast om uitdagingen het hoofd te bieden
Opzet: Voorzitter : Algemeen; beleid; hockeybond, stg Blauwe Hand Vice voorzitter : Sponsoring, grote clubactie, vrijwilligers Penningmeester : Ledenadministratie, contributie, financieel beheer, rapportage Secretaris : Arbitrage, communicatie, wedstrijdsecretariaat, toernooien Top sport : Beleid en uitvoering topsport, CSE (i.s.m. technisch manager) Breedte Sport : Technisch manager, materiaal, breedtesport, bedrijfshockey, zomercompetitie, jongste jeugd, activiteiten budget AAB Facilitair : Horeca,Jeugdbestuur, Senioren feest, Onderhoud pand Rol: Sturen en managen; Communicatie van beleid en acties Focus op realiseren beleid; Delegeer actief naar commissies

9 Actieplan in de tijd Seizoen 14-15 Seizoen 15-16 Seizoen 16-17
Topsport D1 geen play outs H1 promotie Alle eerste jeugdteams (A-C) in hoogste klasse Implementatie talent behoud plan D1 positie 1-6 H1 geen play outs Bij eerste jeugdteams min 2 kampioenen in hoogste klasse H1 positie 1-6 Bij eerste jeugdteams 3 kampioenen in hoogste klasse Breedte sport Coach opleiding HT 3 trainers opleiden Carroussel uitrollen LTAD uitrollen Eigen HT 3 tariners Jongste jeugd Trainingen naar hoger nivo Opleiding HT2 Focus op bewegen Hogere intensiteit E-D jeugd talent LTAD uitrollen top Organisatie Alle posities bezet Activiteiten AAB academie Toernooien voor elke leeftijdscategorie Sponsoring Continuïteit van huidige basis garanderen Grote club actie Verhoging van 25k t.o.v. budget Verhoging van 20 k t.o.v. Vorig jaar Communicatie Uitdragen van beleid via meerdere kanalen Gestructureerd overleg met vereniging Ledenaantal Gemiddeld 1885 Gemiddeld 2000 Gemiddeld 2100

10 Financieel Opmerkingen Door het nulpunt heen in dit seizoen
Stabiele ledenbasis, met redelijk contributie nivo versus omliggende verenigingen en landelijke cijfers Sponsorbasis dient in dient seizoen verlengd-vernieuwd te worden (defensief begroot in dit seizoen) Veel van de kosten basis is variabel, alleen huisvesting is echt vast De baat moet voor de kost uit 12-13 13-14 14-15 Ledenaantal 1654 1789 1885 Contributie 402 434 465 Sponsoring 198 229 210 Marge 97 123 131 Overig 1 5 Totaal Opbrengsten 698 786 811 Personeel -256 -336 -340 Huisvesting -235 -285 -280 Materiaal -57 -51 -40 Beheer -22 -29 -27 Overige -132 -109 -114 Kosten -702 -810 -801 Resultaat -4 -24 10 Contr per lid 234 243 247 Marge per lid 59 69 70

11 Financieel: details bij begroting
Onderbouwing begroting Sponsoring = gelijk aan de nu uitgestuurde nota’s, rekening houdend met € VVZ Contributie = huidige nivo (facturen plus incasso’s) plus proefleden augustus, proefleden zonder “abonnement” en verwachte nieuwe leden tweede seizoenshelft (70 leden) Horeca: omzet en marge per lid gelijk gehouden Overige: Grote club actie begroot op de helft van het landelijk gemiddelde Technisch budget: volledig vanaf de detailuren opgebouwd Huisvesting: in detail afgestemd met stichting Optimalisatie mogelijkheden Sponsoring: Polytan, Craft, Nieuwenhuijzen, Molencaten, overig Grote club actie Horeca: aanscherpen inkoop (nieuwe biercontract via ICZ, koffiebekers etc, eigen verbruik volgen) meer activiteiten Huidige status (na drie maanden) Horeca loopt € omzet voor; eigen verbruik lager dan vorig jaar Grote club actie: Sponsoring: on target; elke sponsor is nu extra inkomsten!

12 Financieel: balans Opmerkingen
Er is een veel te hoge schuld aan de stichting ontstaan van € 100k (vier maanden huur) Dit is veroorzaakt: te hoge debiteuren (debiteuren, egalisatie rekening, BTW vordering): samen ongeveer 50 k Negatief resultaat en de investeringen (samen ca 50k) Genomen maatregelen Beter en snellere incasso van debiteuren Stop op investeringen Strakke kostenbeheersing Alle inkoop wordt ook nagekeken Voorzichtige begroting Verhoging mogelijk in sponsoring (Polytan, Craft, Nieuwenhuizen, Molencaten??) Einde dit seizoen Achterstand bij stichting mag maximaal 2 maanden belopen 12-13 13-14 Vast actief 9 23 Vorderingen 26 48 BTW 3 12 Voorraad 4 5 Bank 20 Totaal actief 62 92 Eigen vermogen -4 -28 Belasting/premies Vooruit ontvangen 1 Overlopende passiva 21 13 Crediteuren 40 101 Totaal passief

13 Financieel: na dit seizoen
Opmerkingen ABN AMRO heeft aangegeven door te willen gaan met sponsoring; nog geen formeel commitment Hemmink gaat na dit seizoen in ieder geval een jaar door Continuïteit van alle sponsorcontracten wordt bekeken in eerste halfjaar Gemeente streeft naar kostendekkende tarieven voor de velden => HC Zwolle zal hier participeren Seniorenbestand moet toenemen

14 Sportief - Ambitieus - Betrokken- Familiaal
Investeer in HCZ Sportief-Ambitieus-Betrokken-Familiaal


Download ppt "ALV – Hockeyclub Zwolle"

Verwante presentaties


Ads door Google