De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Vwo 6 9 september 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Vwo 6 9 september 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Vwo 6 9 september 2014
WELKOM! Maartenscollege verlegt je grenzen

2 Maartenscollege verlegt je grenzen
Programma 19.30 – uur: Informatie examenjaar 20.15 – uur: pauze 20.30 – uur: Kennismaken met de mentor Maartenscollege verlegt je grenzen

3 Maartenscollege verlegt je grenzen
Even voorstellen (1) Mentoren Vwo 6 Anja Bulthuis, kubv, CKV Wim van Everdink, bi, NLT Sterre van der Laan, En Rita Pestman, Fa Maartenscollege verlegt je grenzen

4 Maartenscollege verlegt je grenzen
Even voorstellen (2) Sterre van der Laan, counselor, En Boudewijn van Hees, meldkamerschakel, Bi Decaan, Wendy van Dijken, Ne Marina van der Zee, teamleider TF VWO Maartenscollege verlegt je grenzen

5 Maartenscollege verlegt je grenzen
Doelen van deze avond 1 Informatie over Vwo 6 algemeen en examen 2 Informatie over LOB 3 Kennismaking met de mentor / contacten leggen Maartenscollege verlegt je grenzen

6 Maartenscollege verlegt je grenzen
Contacten met ouders 1, 2 en 3 december 2014, mentorgesprek 16 december 2014, tafeltjesavond 17, 18 en 19 februari 2015, mentorgesprek Indien nodig zal de mentor tussendoor nog contact opnemen. Maartenscollege verlegt je grenzen

7 Contactouders Voor verschillende mentorgroepen zoeken we nog contactouders. Graag opgeven bij de mentor straks. Vijf ouderavonden voor contactouders: Donderdag 2 oktober 2014 Dinsdag 25 november 2014 Maandag 9 maart 2015 Maandag 20 april 2015 Woensdag 26 mei 2015 (thema-avond) Maartenscollege verlegt je grenzen

8 Jaarplanner Toetsweek 1: week 45 Toetsweek 2: week 04
Uiteraard worden er toetsen tijdens de reguliere lessen afgenomen buiten de toetsweek om. Enkele weken na een toetsweek mogelijkheid tot herkansen Maartenscollege verlegt je grenzen

9 Ziek tijdens toetsweek?
Graag voor uur doorgeven aan school Recht op het inhalen van de toets Bij herkansbare toets in de herkansings-/ inhaalronde Altijd absentieverklaring invullen, ondertekenen door ouder(s) en inleveren bij vakdocent. Maartenscollege verlegt je grenzen

10 Herkansingsregeling Maximaal 1 herkansbare toets per periode en maximaal 2 herkansingen per jaar. Herkansingsmomenten ongeveer 3 weken na een toetsweek Niet-herkansbare toetsen worden ingehaald tijdens de vakles of op het inhaaluur (dinsdag 8e en 9e uur). Het hoogste cijfer telt. Maartenscollege verlegt je grenzen

11 Meldkamer en balie Registratie van absentie en waarschuwingen
Samen met ouders aanpakken Betermelden heel belangrijk (of elke dag ziekmelden) Meldkamer Doel: verhogen van de kans op slagen voor het Vwo-diploma en naleving van leerplicht (Recht op Leren) Maartenscollege verlegt je grenzen

12

13 Informatie examen 1 Data 2 Examenvakken 3 Eindcijferberekening
4 Zak-/slaagregeling 5 CE-instructie (21 april) 6 Rond het examen 7 Inhalen / herkansingen (CE-2) 8 Meer informatie

14 1 Data 2015 dinsdag 21 april CE-instructie en cijfercontrole
donderdag 23 april proefexamens vrijdag 24 april laatste lesdag examenklassen week 18-19 meivakantie maandag 11 mei – woensdag 27 mei CE-1 donderdag 11 juni uitslag CE-1 + ophalen voorlopige cijferlijsten vrijdag 12 juni aanvraag herexamen / herprofilering dinsdag 16 en woensdag 17 juni CE-2 dinsdag 30 juni uitslag CE-2 woensdag 1 juli diploma-uitreiking 13.00 vwo

15 2 Examenvakken Vakken gemeenschappelijk deel CE : * Ne * En
* Fa of Du of Gr of La SE : * maatschappijleer * Godsdienst / levensbeschouwelijke vorming * ANW * CKV / LO (BO)

16 Vakken CM profiel * gs * wiA of wiC * ak of ec
* Fa of Du of La of Gr of kunst be of kunst mu

17 Vakken EM profiel * ec * wiA * gs * ak of m&o of Fa of Du

18 Vakken NG profiel * bi * sk * wiA of wiB * na of ak

19 Vakken NT profiel * na * sk * wiB * nl&t (SE)

20 Vakken vrije deel vwo 6 vwo vrije deel:
een vak uit een (ander) profiel (met beperkingen voor M-profiel) klassieke taal (Gymnasium)

21 3 Eindcijferberekening
SE-cijfer / CC 7,48 -> 7,4 -> 7 7,52 -> 7,5 -> 8 Gemiddelde SE + CE = eindcijfer 6,5 + 6,4 = 6,45 -> 6,4 -> 6 2

22 4 Zak-/slaagregeling * Er mag maximaal één 5 als eindcijfer (gem. SE en CE) worden gescoord voor de kernvakken Ne, En, wis EN * Voor alle vakken op het CE moet gemiddeld een voldoende (= 5,5) worden gehaald – onafgeronde CE-cijfers EN * De rekentoets moet zijn afgelegd, ongeacht het behaalde resultaat * Alle eindcijfers voor vakken buiten het CC én het CC een 6 of hoger, waarbij afzonderlijke cijfers voor de samenstellende vakken van het CC minimaal een 4 zijn * De vakken CKV en LO moeten met de kwalificatie V of G zijn beoordeeld * Eén 5 en de rest 6 of hoger * Eén 4 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van 6,0 of hoger * 5-5 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van 6,0 of hoger * 4-5 en de rest 6 en hoger met een rekenkundig gemiddelde van 6,0 of hoger * 3 of lager als eindcijfer óf als onderdeel van het CC betekent afgewezen

23 Combinatiecijfer (CC)
Atheneum: gemiddelde van de eindcijfers van de volgende vakken: Maat (Maatschappijleer) Lv (Godsdienst / Levensbeschouwelijke vorming) ANW Profielwerkstuk Gymnasium: gemiddelde van de eindcijfers van de volgende vakken: KCV (Klassieke en culturele vorming)

24 5 CE-instructie voor leerlingen (21 april)
* verplicht aanwezig * uitreiking uitgebreide instructie op papier, toelichting door mentor, ook interessant voor ouders * cijfercontrole, dan alles definitief!

25 6 Rond het examen plaats - gymzaal school
tijden - ochtend middag 13.30 leerlingen uiterlijk 15 min. van tevoren aanwezig te laat: meer dan 30 min.  CE-2 (er wordt naar huis gebeld…) ziekte: melden, bij voorkeur door ouders, schriftelijke bevestiging inleveren bij de examensecretaris  CE-2 beter niet maken, dan proberen… leerlingen met ET vóór in de zaal surveillance door docenten én ouders gemaakt werk in mappen - laten liggen! beperkt eten in de zaal – stil en schoon (school zorgt voor koffie/thee) geen mobiele telefoons / smartphones e.d. onregelmatigheden tijdens CE / regels gelden ook voor SE! Examenreglement artikel 6 examenreglement op de website Maartens

26 7 Inhalen / herkansen / herprofileren (CE-2)
op 2 dagen – week na de uitslag van CE-1 voor leerlingen die ziek waren / om andere redenen een examen hebben gemist maximaal 4 examens inhalen tijdens CE-2 indien nodig: CE-3 in augustus, extern! herexamen bij onvoldoende, 1 examen herkansen herprofileren (vaak voor lotingstudies) - hoogste cijfer telt, geldt voor 1 examen

27 8 Meer informatie www.maartenscollege.nl www.eindexamen.nl
(Examensecretaris) Examenkrant Ministerie van Onderwijs

28

29 LOB Tweede Fase, vwo Wendy van Dijken docent Nederlands
V4, V5 en V6 Maartenscollege verlegt je grenzen

30 Wat is het? Doel is om leerlingen te helpen bij het kiezen van een vervolgstudie. Inzicht in hoe ze kiezen; Stimuleren van keuzeproces; Informatie geven.

31 Waarom? Goed kiezen = uitval 1e jaar voorkomen Motivatie 6e jaar
“Matching”

32 Communicatie Via mentoren Facebook: Decanaat Tweede Fase Qompas
Mediatheek: folders van opleidingen

33 Hoe? Qompas Open dagen Mentoruur Thuis
Studiekeuzegesprekken met studenten RUG (onder voorbehoud) We gebruiken in V5 en 6 Qompas. Dit wordt olv de mentor opgestart. Soms tijd om in het mentoruur eraan te werken; veel thuis. Vragenlijsten, maar ook ideeën voor het voorbereiden van het bezoeken van een open dag; informatie over studies en opleidingen. Verslagen worden daarin gezet. Levert einddossier (in V6) op met zelfs een risicoprofiel (past de uitslag van de testen bij de studiekeuze?) Beroepenvoorlichting – ma. 17, di. 18 en do. 20 november op het Augustinuscollege Excursie van VHL Waterbouw op dinsdag 23 sept. Alleen voor NT-leerlingen (H4 en V5)

34

35 Een online methode Zelfstandig Internet (geen installatie)
Actuele informatie over open dagen, studies en onderwijsinstellingen. Persoonlijk online dossier (portfolio), inzichtelijk voor decanen en mentoren. Ouders kunnen thuis meekijken m.b.v. de Qompas Oudermodule en hebben een actieve rol. Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken. Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen via internet. – geen installatie Altijd actuele informatie over open dagen, studies en onderwijsinstellingen. Leerlingen leggen een persoonlijk online dossier (portfolio) aan. Dit is ook inzichtelijk voor decanen en mentoren. Ouders kunnen thuis meekijken m.b.v. de Qompas Oudermodule en hebben een actieve rol.

36 Opbouw van het programma
Programma vastgelegd door decaan – via mentoren; Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden; Aan de hand van de opdrachten bouwen de leerlingen een persoonlijk portfolio op. Stappen V5: Bepaal je situatie Test jezelf Open dag(en) bezoeken Top 3 van studies Vervolg V6: Waar studeren Open dag(en) / meeloopdag bezoeken Knoop doorhakken Einddossier

37 Voorbereiding en verslag
Open dagen Voorbereiding en verslag Een handig overzicht van voorlichtingsactiviteiten. De leerling kan activiteiten zoeken en voorbereiden. Na afloop kan een verslag van de open dag worden gemaakt.

38 - Testresultaten - Bewaarmap - Verslagen - Risicoprofiel
Het portfolio - Testresultaten - Bewaarmap - Verslagen - Risicoprofiel Welke opleiding past het beste bij de interesse, capaciteiten en voorkeur van de leerling? Het portfolio vormt de basis voor het eindgesprek met de leerling: - Testresultaten - Favorieten (bewaarmap bevat onder Andere studies, open dagen en onderwijsinstellingen) - Verslagen van open dagen - Riscioprofiel

39 Qompas Oudermodule Inhoud:
Inhoud: Toegang tot alle informatie over Qompas StudieKeuze Tips en adviezen voor de begeleiding van uw kind Workshop - Studiekeuzetest over uzelf invullen - Competentietest over uw kind invullen - Verkort stappenplan - Opdracht over uw kind Inzage in dossier van uw kind (mits toestemming verkregen) Zijn kosten aan verbonden

40 Start Qompas – september/oktober

41 Diversen Zwerfvuil en fietsen: Fietsen horen in de fietsenstalling en
niet bij het tankstation bij de Esserberg of langs de Rijksstraatweg. Rooster 10/11 november! Acties op school voor het goede doel: “Krijg de kleren”. zie Maartenscollege verlegt je grenzen

42 Project Bewustwording over de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. “Waar komt mijn shirtje vandaan?”

43 Vrijdag 7 november: Full Moon party (happening in Cambodja)
Activiteiten rond 11-11 Vrijdag 7 november: Full Moon party (happening in Cambodja) Onderbouw: op school Bovenbouw: Kokomo in de stad Zondag 9 november: kledingruilbeurs op school Maandag 10 november: Fair Table: maaltijd met eerlijke ingrediënten en een boodschap. U bent van harte uitgenodigd! Dinsdag 11 november: staat in het teken van 1e w.o. (100 jaar geleden), conflicten in de wereld en de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Teun van de Keuken, Chocolonely

44 Professor van Koningsbrugge: Oekraïne André van der Stouwe: kleding
Programma 11 november Theater (“Wanneer is het voorbij?” is een interactieve show die jongeren kennis laat maken met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog) Lesbrieven rond het thema van Schone Kleren Campagne, CNV Internationaal, Movies that Matter, Amnesty International, … Workshops van o.a. Esmeralda van Boon: conflicten in het Midden Oosten Guido van Hengel: De dagen van Gavrilo Princip Professor van Koningsbrugge: Oekraïne André van der Stouwe: kleding Documentaire “Arbeidsomstandigheden in Cambodja” van Mirjam Sterk Gavrilo Princip Acties voor het Goede Doel Naaiatelier Werkneemsters op weg naar de fabriek

45 Goede Doel “Proud to be a girl, believe in yourself” “Het opzetten van vakopleidingen voor jonge meisjes en vrouwen om kansen te creëren in hun eigen gemeenschap om te zorgen voor hun familie.” Project van Pure! (Nicoline Westen) Acties Naar het idee van het “Glazen Huis” van Serious Request richten we een naaiatelier op school op. Leerlingen werken onder dezelfde arbeidsomstandigheden als daar aan bestellingen. Cadeaus voor Sinterklaas nodig? U kunt ook bestellen! Info volgt Om het Goede Doel te steunen: klassen bedenken acties om geld in te zamelen voor de naaiopleiding. Het opgehaalde geld wordt rechtstreeks besteed aan het Goede Doel. De leerlingen die meegaan verdienen hun eigen reisgeld bij elkaar.

46 U wordt via de mail geïnformeerd over het project en 11 november
Ouders U wordt via de mail geïnformeerd over het project en 11 november Ideeën/suggesties zijn zeer welkom Programma staat nog niet vast We zien u heel graag op de Fair Table Met het ingezamelde geld van vorig jaar hebben 5 scholen op de “plantages van Chocolonely” in Ghana een wc-unit gekregen. De ‘eerste’ steen wordt gelegd door Josien

47 Lokalenverdeling Anja Bulthuis 0.29 Wim van Everdink 0.28
Sterre van der Laan 0.25 Rita Pestman Maartenscollege verlegt je grenzen


Download ppt "Ouderavond Vwo 6 9 september 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google