De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bachelor Sociaal werk Forum Flanders Knowledge Area 6 november 2014 Els De Ceuster Windows for Mobility: Windows of opportunity? INTERNATIONALE LEERWEKEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bachelor Sociaal werk Forum Flanders Knowledge Area 6 november 2014 Els De Ceuster Windows for Mobility: Windows of opportunity? INTERNATIONALE LEERWEKEN."— Transcript van de presentatie:

1 Bachelor Sociaal werk Forum Flanders Knowledge Area 6 november 2014 Els De Ceuster Windows for Mobility: Windows of opportunity? INTERNATIONALE LEERWEKEN IN HET CURRICULUM

2 Hoe het begon… Vanuit klein maar kwalitatief netwerk partners Ad hoc projecten binnen de opleiding Vanuit wens om laagdrempelig te werken Financiering vanuit departement Lage kostprijs/korte duur

3 Sterke punten Toegankelijk voor veel studenten (lage kost, korte duur, laagdrempelig programma) Intensievere samenwerking Internationalisering@home Informele karakter Werkveld contacten Studenten altijd enthousiast !

4 Moeilijkheden Financiering departement Studentenparticipatie daalde Geen erkenning door ECTS Onzichtbaarheid in de opleiding Organisatorisch moeilijk inpasbaar Nieuw curriculum

5 Huidige structurele inbedding Opleidingsvisie Duidelijke ambitie binnen team Curriculum:

6 Huidige structurele inbedding Keuzevakken 3 ECTS Over verschillende jaren Als opstap naar 10 ECTS (Vlaamse doelstelling BOM) Engels/Frans/Nederlands Open voor inkomende studenten Vensters in het rooster (semester 2) Structurele samenwerking partners Werkveldverkenning en/of thematische verdieping

7 Huidige structurele inbedding Keuzevakken 3 ECTS Over verschillende jaren Als opstap naar 10 ECTS (Vlaamse doelstelling BOM) Engels/Frans/Nederlands Open voor inkomende studenten

8 Aanbod 2014-2015 1 SW International social work: leerweek Amsterdam International social work: leerweek Breda International social work: leerweek Den Haag International social work: leerweek Vlissingen 2SW International social work: kunst en kunsteducatie (ism met HVA) International social work: Youth & Diversity (ism FHH en DMU) (Namen en Rotterdam in de pijplijn)

9 Een getuigenis

10 Aanpak Uitwerken gezamenlijke studiefiches/studiewijzer Afstemmen periodes Blauwprint programma Taakverdeling partners (gedeelde verantwoordelijkheid) Meestal heen én terug-beweging

11 Studiefiche SOCIAAL AGOGISCHE EINDKWALIFICATIE Leerlijn: De student beheerst de basiskenmerken en het basisinstrumentarium van het sociaal-agogisch handelen. DOELEN: De student legt verbanden mbt tot een sociaal werk thema in een internationale context. De student geeft de verschillen en overeenkomsten aan tussen sociaal werk in België en Nederland. De student geeft de verschillen en overeenkomsten aan tussen de opleiding sociaal werk in België en Nederland. De student draagt bij tot het groepswerk in een internationaal samenwerkingsverband.

12 Studiefiche PROFESSIONALISERINGS EINDKWALIFICATIE Leerlijn: De student werkt kwaliteitsgericht en planmatig. DOEL: De student toont betrokkenheid en respect tav groepsleden en het werkveld. Leerlijn: De student beheert zijn eigen leerproces en bouwt professionele, evidence-georiënteerde expertise op, waarbij het internationale perspectief als verrijking wordt gehanteerd. DOEL: De student reflecteert over het beroep van de sociaal werker op basis van een internationale praktijkervaring.

13

14 Blauwdruk programma Inleidende werkcolleges Vergelijkend beeld onderwijscontext partners Werkveldoriëntatie /oriëntatie op thema (bezoeken, workshops, presentaties) Reflectieopdracht Portfolio opdracht

15

16

17 Sterke punten Laagdrempelig Uitbouw kwalitatieve samenwerking partners Duidelijke plaats in het curriculum Docentenbetrokkenheid (TSM) Dynamisch overleg Gezamenlijk kader ECTS waardering Opzet naar cumulatief 10 ECTS programma

18 Vragen nabespreking

19 Uitdagingen Betaalbaarheid studenten Afstemming leerweken en thematische weken Evaluatie-instrumenten Inbedden in BOM beleid (validatie?) Mogelijkheden inbouwen Blended Learning Verzamelen en delen van Good practices Betere inbedding TSM

20


Download ppt "Bachelor Sociaal werk Forum Flanders Knowledge Area 6 november 2014 Els De Ceuster Windows for Mobility: Windows of opportunity? INTERNATIONALE LEERWEKEN."

Verwante presentaties


Ads door Google