De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

`Palliatieve zorg en andere culturen`

Verwante presentaties


Presentatie over: "`Palliatieve zorg en andere culturen`"— Transcript van de presentatie:

1 `Palliatieve zorg en andere culturen`
Netwerk palliatieve zorg Waardenland Crabbehof Dordrecht Dr. Fuusje de Graaff Onderzoeker en trainer Bureau MUTANT

2 Korte toelichting op: 1. Verschillende opvattingen over ziekte en het naderende einde. 2. Verschillende zorgpraktijken: de rol van mannen en vrouwen, familie en professionals 3. Bezinning op eigen opvattingen

3 Wat maakt een patiënt allochtoon?
Zijn culturele achtergrond? Zijn geloof? Zijn taalvaardigheid? Zijn familieband? Zijn economische middelen? Zijn internationaal opereren? Zijn door anderen anders gevonden worden?

4 En welk imago heeft een (huis)arts of verpleegkundige?
Ziet uw patiënt u als: Deskundige? Poortwachter? Belangstellende? Huisvriend in bange dagen? Vrouw/man? ?? En hoe ervaart zijn familie u?

5 Biografie van Nederlanders
door migranten In Nederlandse gezinnen is de vrouw de baas. Nederlanders zijn schaamteloos openhartig. Nederlanders lopen houterig, gaan slecht gekleed en poetsen hun schoenen niet. Nederlanders zijn ondernemend, kunnen goed met geld omgaan, nemen rationeel besluiten. Nederlandse jongeren zijn te vrij, er is geen respect voor ouderen. Nederlanders zijn niet gastvrij. De Nederlandse man stelt sexueel weinig voor. bron: W. Willems en A. Cortaar, het beeld van Nederland 1989

6 Verschillende omgangsvormen
op nationaal niveau individueel-collectief grote –kleine machtsafstand hang naar zekerheid of niet steun voor het sterke of het zwakke gericht op verleden, heden of toekomst Hofstede, 2008

7 Nederlanders zijn feminiem, invididueel en weinig machtsgevoelig

8 Partners in palliative care?
Perspectives of Turkish and Moroccan immigrants and Dutch professionals De Graaff, 2012 Gebruik terminale thuiszorg door Turkse en Marokkaanse families. Barrières voor Turkse en Marokkaanse patiënten volgens zorgverleners. Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg aan Turken en Marokkanen. Ervaringen elders in Nederland en internationaal.

9 Perspectief allochtonen
gebruik thuiszorg voorkeur voor familiezorg inzicht in ziektebeloop ervaring met thuiszorg taakverdelingen bijdrage van de in de familie gemeenschap

10 Perspectief zorgverleners
gebruik thuiszorg taal en communicatieproblemen inzicht in ziektebeloop (on)mogelijkheden thuiszorg verwachtingen tav de familie

11 Perspectief van Nederlandse zorgverleners op ‘een goede dood’?
Bespreken sterven Staken “zinloze” behandeling Bespreken euthanasie en sedatie Maximaal pijnbestrijding

12 Diverse perspectieven
Nederlandse zorgverleners ↔ Turkse en Marokkaanse families Kwaliteit van leven ↔ Streven naar genezing Volledige informatie ↔ Hoop doet leven Arts spreekt patiënt ↔ Familie filtert informatie Pijn bestrijden ↔ Helder voor Allah Zorg in Nederland ↔ Zorg ook in eigen land

13 Komt het door de Islam? bron: S. van Haeringen, feb 2009
Alles is door Allah beschikt, dus ook ziekte, maar Allah zendt geen ziekte zonder remedie te zenden Allah bepaalt het uur van de dood, de overgang naar nieuw leven Actieve euthanasie wordt afgewezen, staken behandeling is soms bespreekbaar, je mag NIET het leven bekorten

14 Bespreekbaarheid palliatieve zorg in Nederland, België en Italië
(bron: Onwuteaka-Philipsen et al., 2008) onderwerp Respons Nederland België Italië Diagnose Altijd Bij vraag Nee 98 % 2 % - 67 % 32 % 1 % 46 % 48 % 6 % Ongenees- lijkheid 92 % 8 % 42 % 53 % 5 % 11 % 64 % 25 % Levensver-wachting 49 % 45 % 18 % 72 % 11% 10 % 65 %

15 Overbruggen van verschillen in communicatie: de ABCD-kroon
Autobiografie Biografie Conflict Dialoog Ido Abram, 2001

16 overeenkomsten Zie verschillen, voel Taal
Normen tav sekse, hygiëne,timing Verklaringen van ziekten Taken van familie en gemeenschap Wijze van besluiten Rituelen etc overeenkomsten Pijn Angst Zorg om elkaar Zorg voor elkaar etc

17 Hoe bereiden wij ons voor op sterven ?

18 Wat bespreken wij vooraf?

19 Op sterven hier… hebben migranten zich zelden voorbereid

20 Opbouwen van vertrouwen

21 De keldertrap naar wantrouwen

22 Interetnisch misverstand
Perspectief Mieke Per Spec tief Meral Deels kennen Mieke en Meral elkaar, (voor zover ze zich zelf laten kennen) Deels ziet Meral in Mieke facetten die Mieke zelf niet ziet (machtsgevoelig) Deels ziet Mieke in Meral facetten die Meral niet ziet (cultuurrelativerend) Er blijven voor Meral en Mieke blinde vlekken

23 Meertaligheid: Driehoeksgesprekken
Neem dubbele tijd Oefen met informele tolk: die is - tolk, - vertegenwoordiger - zorgvrager 3. Vermijd wij-zij: streef naar ik-jij-wij

24 Palliatieve zorg aan migranten richtlijnspecifiek
Handreiking Palliatieve zorg aan migranten richtlijnspecifiek Pijn wordt vaker niet geuit dan overdreven - ‘Neem paracetamol’ wordt vaak als afschepen ervaren Opioïden worden vaak gezien als begin van euthanasie 2. Depressies komen veel voor Antidepressiva worden vaak moeilijk geaccepteerd Ivm mmetabole verschillen starten met lage doses

25 Palliatieve zorg aan migranten richtlijnspecifiek
Handreiking Palliatieve zorg aan migranten richtlijnspecifiek 3. Opstipatie komt voor, stoelgang vaak moeilijk bespreekbaar Bespreek dit punt in concrete instructies (postoel, wc tijden zonder bezoek Vraag naar eigen huismiddeltjes Delier wordt vaak niet herkend Eerder wordt gedacht aan voodoo, jins, drugs etc. Peil (on) behandelingbaarheid van sedatie

26 Palliatieve zorg aan migranten algemeen
Handreiking Palliatieve zorg aan migranten algemeen Neem elkaar serieus, neem tijd om barrières te voorkomen Schakel tolk in en stem info af op wat men weet/wil weten. Besef de ‘andere’ kijk op schaamte, privacy, rust en familie Peil de wensen van de familie tav meedelen van diagnose, medicatie en alternatieve zorg

27 Literatuur Graaff, F.M. de, 2012, Partners in Palliative care. Perspectives of Turkish and Moroccan immigrants and Dutch professionals, University of Amsterdam, Amsterdam. Mistiaen, P., Francke, A.L., Graaff, F.M. de, Muijsenbergh, M.E.T.C. van de, 2011, Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (en Achtergronddocument) Nivel, Pharos, IKN, Utrecht. Graaff, F.M. de, Francke, A.L., Muijsenbergh, M.E.T.C. van den, Geest, S. van der, 2010, Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker. UVA, Amsterdam Te downloaden o.a. via

28 Zijn er nog vragen? ? €†Ÿ‡¿


Download ppt "`Palliatieve zorg en andere culturen`"

Verwante presentaties


Ads door Google