De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Fuusje de Graaff Onderzoeker en trainer Bureau MUTANT 26-6-2014 `Palliatieve zorg en andere culturen` Netwerk palliatieve zorg Waardenland Crabbehof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Fuusje de Graaff Onderzoeker en trainer Bureau MUTANT 26-6-2014 `Palliatieve zorg en andere culturen` Netwerk palliatieve zorg Waardenland Crabbehof."— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Fuusje de Graaff Onderzoeker en trainer Bureau MUTANT 26-6-2014 `Palliatieve zorg en andere culturen` Netwerk palliatieve zorg Waardenland Crabbehof Dordrecht

2 Korte toelichting op: 1. Verschillende opvattingen over ziekte en het naderende einde. 2. Verschillende zorgpraktijken: de rol van mannen en vrouwen, familie en professionals 3. Bezinning op eigen opvattingen

3 Zijn culturele achtergrond? Zijn geloof? Zijn taalvaardigheid? Zijn familieband? Zijn economische middelen? Zijn internationaal opereren? Zijn door anderen anders gevonden worden? Wat maakt een patiënt allochtoon?

4 Ziet uw patiënt u als: Deskundige? Poortwachter? Belangstellende? Huisvriend in bange dagen? Vrouw/man? ?? En hoe ervaart zijn familie u? En welk imago heeft een (huis)arts of verpleegkundige?

5 In Nederlandse gezinnen is de vrouw de baas. Nederlanders zijn schaamteloos openhartig. Nederlanders lopen houterig, gaan slecht gekleed en poetsen hun schoenen niet. Nederlanders zijn ondernemend, kunnen goed met geld omgaan, nemen rationeel besluiten. Nederlandse jongeren zijn te vrij, er is geen respect voor ouderen. Nederlanders zijn niet gastvrij. De Nederlandse man stelt sexueel weinig voor. bron: W. Willems en A. Cortaar, het beeld van Nederland 1989 Biografie van Nederlanders door migranten

6 individueel-collectief grote –kleine machtsafstand hang naar zekerheid of niet steun voor het sterke of het zwakke gericht op verleden, heden of toekomst Hofstede, 2008 Verschillende omgangsvormen op nationaal niveau

7 Nederlanders zijn feminiem, invididueel en weinig machtsgevoelig

8 2000-2002Gebruik terminale thuiszorg door Turkse en Marokkaanse families. 2003-2004Barrières voor Turkse en Marokkaanse patiënten volgens zorgverleners. 2006-2009Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg aan Turken en Marokkanen. 2010-2011Ervaringen elders in Nederland en internationaal. Partners in palliative care? Perspectives of Turkish and Moroccan immigrants and Dutch professionals De Graaff, 2012

9 gebruik thuiszorg voorkeur voor familiezorg inzicht in ziektebeloop ervaring met thuiszorg taakverdelingenbijdrage van de in de familiegemeenschap Perspectief allochtonen

10 gebruik thuiszorg taal en communicatieproblemen inzicht in ziektebeloop (on)mogelijkheden thuiszorg verwachtingen tav de familie Perspectief zorgverleners

11 1.Bespreken sterven 2.Staken “zinloze” behandeling 3.Bespreken euthanasie en sedatie 4.Maximaal pijnbestrijding Perspectief van Nederlandse zorgverleners op ‘een goede dood’?

12 Kwaliteit van leven↔ Streven naar genezing Volledige informatie ↔ Hoop doet leven Arts spreekt patiënt ↔ Familie filtert informatie Pijn bestrijden ↔ Helder voor Allah Zorg in Nederland ↔ Zorg ook in eigen land Diverse perspectieven Nederlandse zorgverleners ↔ Turkse en Marokkaanse families

13 Komt het door de Islam? bron: S. van Haeringen, feb 2009 Alles is door Allah beschikt, dus ook ziekte, maar Allah zendt geen ziekte zonder remedie te zenden Allah bepaalt het uur van de dood, de overgang naar nieuw leven Actieve euthanasie wordt afgewezen, staken behandeling is soms bespreekbaar, je mag NIET het leven bekorten

14 Bespreekbaarheid palliatieve zorg in Nederland, België en Italië (bron: Onwuteaka-Philipsen et al., 2008) onderwerpResponsNederlandBelgiëItalië DiagnoseAltijd Bij vraag Nee 98 % 2 % - 67 % 32 % 1 % 46 % 48 % 6 % Ongenees- lijkheid Altijd Bij vraag Nee 92 % 8 % - 42 % 53 % 5 % 11 % 64 % 25 % Levensver- wachting Altijd Bij vraag Nee 49 % 45 % 6 % 18 % 72 % 11% 10 % 65 % 25 %

15 A.Autobiografie B.Biografie C.Conflict D.Dialoog Ido Abram, 2001 Overbruggen van verschillen in communicatie: de ABCD-kroon

16 overeenkomsten Pijn Angst Zorg om elkaar Zorg voor elkaar etc Zie verschillen, voel Taal Normen tav sekse, hygiëne,timing Verklaringen van ziekten Taken van familie en gemeenschap Wijze van besluiten Rituelen etc

17 Hoe bereiden wij ons voor op sterven ?

18 Wat bespreken wij vooraf?

19 Op sterven hier… hebben migranten zich zelden voorbereid

20 Opbouwen van vertrouwen

21 De keldertrap naar wantrouwen

22 Interetnisch misverstand Perspectief Mieke Per Spec tief Meral Deels kennen Mieke en Meral elkaar, (voor zover ze zich zelf laten kennen) Deels ziet Meral in Mieke facetten die Mieke zelf niet ziet (machtsgevoelig) Deels ziet Mieke in Meral facetten die Meral niet ziet (cultuurrelativerend) Er blijven voor Meral en Mieke blinde vlekken

23 1.Neem dubbele tijd 2.Oefen met informele tolk: die is - tolk, - vertegenwoordiger - zorgvrager 3. Vermijd wij-zij: streef naar ik-jij-wij Meertaligheid: Driehoeksgesprekken

24 Handreiking Palliatieve zorg aan migranten richtlijnspecifiek 1.Pijn wordt vaker niet geuit dan overdreven - ‘ Neem paracetamol ’ wordt vaak als afschepen ervaren -Opio ï den worden vaak gezien als begin van euthanasie 2. Depressies komen veel voor -Antidepressiva worden vaak moeilijk geaccepteerd -Ivm mmetabole verschillen starten met lage doses

25 Handreiking Palliatieve zorg aan migranten richtlijnspecifiek 3. Opstipatie komt voor, stoelgang vaak moeilijk bespreekbaar -Bespreek dit punt in concrete instructies (postoel, wc tijden zonder bezoek -Vraag naar eigen huismiddeltjes 4.Delier wordt vaak niet herkend -Eerder wordt gedacht aan voodoo, jins, drugs etc. -Peil (on) behandelingbaarheid van sedatie

26 Handreiking Palliatieve zorg aan migranten algemeen 1.Neem elkaar serieus, neem tijd om barri è res te voorkomen 2.Schakel tolk in en stem info af op wat men weet/wil weten. 3.Besef de ‘ andere ’ kijk op schaamte, privacy, rust en familie 4.Peil de wensen van de familie tav meedelen van diagnose, medicatie en alternatieve zorg

27 Graaff, F.M. de, 2012, Partners in Palliative care. Perspectives of Turkish and Moroccan immigrants and Dutch professionals, University of Amsterdam, Amsterdam. Mistiaen, P., Francke, A.L., Graaff, F.M. de, Muijsenbergh, M.E.T.C. van de, 2011, Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond (en Achtergronddocument) Nivel, Pharos, IKN, Utrecht. Graaff, F.M. de, Francke, A.L., Muijsenbergh, M.E.T.C. van den, Geest, S. van der, 2010, Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker. UVA, Amsterdam Te downloaden o.a. via www.mutant.nlwww.mutant.nl Literatuur

28 Zijn er nog vragen? ?    € †Ÿ‡ ¿


Download ppt "Dr. Fuusje de Graaff Onderzoeker en trainer Bureau MUTANT 26-6-2014 `Palliatieve zorg en andere culturen` Netwerk palliatieve zorg Waardenland Crabbehof."

Verwante presentaties


Ads door Google