De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Algemene infoavond Havo leerjaar 3 25 september, 2014 WELKOM Algemene infoavond Havo leerjaar 3 25 september, 2014 1980-1981.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Algemene infoavond Havo leerjaar 3 25 september, 2014 WELKOM Algemene infoavond Havo leerjaar 3 25 september, 2014 1980-1981."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Algemene infoavond Havo leerjaar 3 25 september, 2014 WELKOM Algemene infoavond Havo leerjaar 3 25 september, 2014 1980-1981

2 Kennis maken Kennis maken Mentoren: Havo 3A :Mevr. G. van Balveren-Poell Dhr. H. v.d. Wardt Havo 3B :Dhr. W. Verwijlen Mevr. S. Diederen Havo 3C:Mevr. M. Meijer Mevr. I. Heemels Havo 3D:Mevr. M. van Proemeren Dhr. M. Feddahi Havo 3E:Dhr. K. de Bruijn (TTO Klas)

3 Kennis maken Kennis maken  Decanen:  Dhr. F. Heuvelmans, Havo  Dhr. B. Reuvers, Vwo  Teamleider: Dhr. P. van der Heijden Dhr. P. van der Heijden Dhr. R. van R. van Grootel Dhr. R. van R. van Grootel

4 Programma  Algemene informatie:  Doel school en onze aanpak  Ontwikkeling havo  Maatwerk  Rol leerling, ouder, mentor  Bevorderingsbeleid  De Mentor  Kennis maken  Dagelijkse gang van zaken  Leerlingbegeleiding

5 Doel school en onze aanpak  De leerling gaat met plezier naar school  De leerling ontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden (waar nodig / mogelijk via maatwerk) (waar nodig / mogelijk via maatwerk)  Rekening houden met grote verschillen tussen leerlingen, bijv: tussen leerlingen, bijv: “te groot voor / te klein voor” “te groot voor / te klein voor” Leerlingen puberen: vroeg / laat / (nog) niet Leerlingen puberen: vroeg / laat / (nog) niet Sociale ontwikkeling, een eigen plek “veroveren” Sociale ontwikkeling, een eigen plek “veroveren”

6 Doel school en onze aanpak  Leerjaar 3, afronding basis, start differentiatie:  Samenwerkend leren  Betekenisvol leren  Recht doen aan verschillen Nieuw: kernteam Nieuw: kernteam Verschil in aanpak mentoren Verschil in aanpak mentoren Activiteitenweek Activiteitenweek  Doorlopende leerlijnen:  Inhoud  Leren leren

7 Ontwikkeling voor leerlingen  Binnen 1 jaar voorbereiding op:  Een passend studieprofiel  Een zelfstandigere manier van studeren  Een 2 e fase studie met grotere stofeenheden  Verzwaring van het examen:  Ne, En, Wi  Eisen m.b.t. reken- en taalvaardigheid  Start eindexamen: < 1 jaar

8 Keuze 2e fase  Keuze voor een profiel op basis van  Interesse  Capaciteiten  Methode Profielkiezer =  (www.beroepskeuzedagboek.nl) www.beroepskeuzedagboek.nl  Begeleiding door mentor en decaan  Inhoud van de profielen: zie overzicht keuzes  Ouderbrochure in decanenportal.

9 Traject profielkeuze September: start profielkeuzebegeleiding December: voorlopige profielkeuze (door decaan): leerlingen kiezen alleen een (voorlopig) profiel; docenten geven advies bij dit profiel Januari: mentor bespreekt gekozen (voorlopige) profiel & bijbehorende adviezen op ouderavond

10 Traject (dl2) Begin maart: afsluiting profielkeuze (door decaan); indien wenselijk / noodzakelijk gesprekken met leerlingen 27 Maart: inleveren definitieve profielkeuze Maart-april: indien wenselijk / noodzakelijk individuele ouderavond (met decaan)(keuze kan tijdens dit gesprek nog worden aangepast)

11 Breed spectrum aan maatwerk Van extra stukje aandacht, ……………………… ……….dyslexie-voorzieningen, ………………… ……………….interne / externe hulp, …………… ………………………………tot extra uitdagingen Mentor is de spil !

12 “Kenmerken” 3 de klas leerlingen intelligent, creatief, actief en sociaal, goed aanspreekbaar. (grote) verschillen in: ontwikkeling, planningsvaardigheden ontwikkeling, planningsvaardigheden en zelfstandig werken (uitstelgedrag). en zelfstandig werken (uitstelgedrag). gericht op korte termijn: toets, niet de vraag: Waarvoor ? Maar pragmatisch: kiezen voor gemakkelijkste weg, een 6 is voldoende. gericht op korte termijn: toets, niet de vraag: Waarvoor ? Maar pragmatisch: kiezen voor gemakkelijkste weg, een 6 is voldoende. korte concentratieboog. grote concurrentie buiten wereld. daardoor moeite met discipline en motivatie.

13 De rol van de leerling  Vindt schoolloopbaan belangrijk (nr. 1)  Wisselt studeren en ontspanning af  Studeert gemiddeld 1,5 u per dag (ook in het weekend)  Neemt in kleine stapjes zelf initiatief en wordt meer zelfstandig  Communiceert met docenten, ouders/ verzorgers

14 De rol van de ouder / verzorger Steun uw dochter/zoon en toon belangstelling  Steun uw dochter/zoon en toon belangstelling  Bespreek de schooldag  Probeer een balans te vinden tussen school en privé-activiteiten van dochter/zoon privé-activiteiten van dochter/zoon  Blijf in gesprek met dochter/zoon en school m.b.t. de vorderingen van de schoolloopbaan m.b.t. de vorderingen van de schoolloopbaan

15 De rol van de mentor  Verzorgt een centrale rol in de begeleiding van uw dochter/zoon begeleiding van uw dochter/zoon  Signaleert en informeert ouders/verzorgers ouders/verzorgers  Bespreekt maatwerk

16 Bevorderingsbeleid In januari-mei (rapport 3) wordt de vervolgstap duidelijk: Voor Havo 3 leerling:  Gerichte bevordering naar Havo 4  Doubleren op Havo 3  Gerichte bevordering naar Mavo 4

17 Bevorderingsbeleid Beoordeling (samengevat):  Resultaten rapport 4 en 5  Normgetal minimaal - 4 (weegfactor per vak)  Maximaal 2 * 5 voor mogelijke CSE vakken  Maximaal 3 onvoldoendes Ouders denken mee in proces Overgangsvergadering docenten beslist

18 Afsluiting algemeen deel  Dank voor uw komst en belangstelling  Heeft u nog vragen ?  Korte koffie/thee

19 Kennis maken Kennis maken Mentoren: Havo 3A :Mevr. G. van Balveren-Poell Dhr. H. v.d. WardtLokaal C001 Havo 3B :Dhr. W. Verwijlen Lokaal C003 Mevr. S. Diederen Havo 3C:Mevr. M. Meijermaken individueel Mevr. I. Heemels kennis met ouders Havo 3D:Mevr. M. van ProemerenLokaal C007 Dhr. M. Feddahi Havo 3E:Dhr. K. de BruijnTTOLokaal C008


Download ppt "WELKOM Algemene infoavond Havo leerjaar 3 25 september, 2014 WELKOM Algemene infoavond Havo leerjaar 3 25 september, 2014 1980-1981."

Verwante presentaties


Ads door Google