De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 18 september 2014 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 18 september 2014 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter,

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 18 september 2014 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 18 september 2014 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter,"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 18 september 2014 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 18 september 2014 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor ons Max

2 opvallend-verandering-planning opvallend-verandering-planning  Kernteams prettig lesrooster Mavo 2 / 1 mentoren per klas 3 teamleiders Communicatie met u / leerlingen Gebouw Voor leerlingen: extra vak of ondersteuning of studie

3 Mentoren, decaan, teamleider Mentoren, decaan, teamleider  Klas M3A, E  Mevr. Ulenaers en Dhr. Denessen  Klas M3B  Dhr. Hulleman en Dhr. Bijlmakers  Klas M3CF  Mevr. De Groot en Dhr. Van der Laak  Schooldecaan:  Dhr. Sweegers  Teamleiders:  Dhr. Vegter, Mevr. Steenhagen, Dhr. Penders

4 Mentoren, decaan, teamleider Mentoren, decaan, teamleider  Klas M3D  Dhr. Peeters en Dhr. Heijman  Klas M3G  Dhr. Giesen  Klas M3H  Dhr. Chambille  Schooldecaan:  Dhr. Sweegers  Teamleiders:  Dhr. Vegter, Mevr. Steenhagen, Dhr. Penders

5 Nieuw in Mavo, leerjaar 3  Alle leerlingen:  2 mentoren per klas, behalve …  Ne, En, Lo, Ec, kunstvakken, LoB en Ml  Nieuw vak: maatschappijleer 1  4 keuze vakken volgens een uitstroompakket  Activiteit: rekenen / taal  Keuze, 4 uitstroompakketten:  Ontwerpen & Technologie  Commercie & Communicatie  Maatschappij 1  Maatschappij 2  (in leerjaar 4 worden dit 6 uitstroompakketten)

6 Ontwikkelingen Mavo Verzwaring van het examenprogramma  Hogere eisen 3 kernvakken:  Nederlands, Engels, (Wiskunde)  Hogere eisen CSE (min. 5,5 gemiddeld)  Eindcijfer Nederlands min. 5  Eisen taalvaardigheid (2 F niveau)  Eisen rekenvaardigheid (2 F niveau)  Schooljaar ‘14-’15: deelname aan toets  In nabije toekomst: cijfer eis.

7 Doorstroming van Mavo 4 naar een geschikte vervolgopleiding: mbo of havo ca. 15 % van de leerlingen stroomt door naar havo 4 ca. 15 % van de leerlingen stroomt door naar havo 4 4 profielen 4 profielen Geïnteresseerde mavo 4 leerlingen volgen een voorbereidingstraject “mijn havo-traject”: Geïnteresseerde mavo 4 leerlingen volgen een voorbereidingstraject “mijn havo-traject”: Start na herfstvakantieStart na herfstvakantie Deelname is vrijwillig, niet vrijblijvendDeelname is vrijwillig, niet vrijblijvend Deelname via aanmeldingsformulier (via mentor)Deelname via aanmeldingsformulier (via mentor) Voorbereiding voor het vak wiskunde (en andere vakken) afhankelijk van het gekozen profiel Voorbereiding voor het vak wiskunde (en andere vakken) afhankelijk van het gekozen profiel

8 Ontwikkelingen mavo Verzwaring van het examenprogramma  Hogere eisen 3 kernvakken:  Nederlands, Engels, (Wiskunde)  Hogere eisen CSE (min. 5,5 gemiddeld)  Eindcijfer Nederlands min. 5  Eisen taalvaardigheid (2 F niveau)  Eisen rekenvaardigheid (2 F niveau):  Schooljaar ‘14-’15: deelname aan toets  In nabije toekomst: cijfer eis.

9 Eindexamen verdeeld over 2 schooljaren  Schoolexamen: 5+4 perioden van ca. 7 weken.  PTA: programma van toetsing en afsluiting  PTA-boekje: afspraken per vak  Minder toetsen, grotere stofomvang  Per vak: alle cijfers leerjaar 3 en 4 tellen mee  Aan einde van elk schooljaar 2 herkansingen  Schriftelijk eindexamen in leerjaar 4  Eindcijfer per vak = (SE + CSE) / 2 

10 Studie  Overzicht resultaten ? Zie Magister  Na elke periode afsluiting met toetsen en overzicht resultaten  Bevordering:  Primair: doorstroom naar Mavo 4  Bij hoge uitzondering doubleren in Mavo 3  Bij hoge uitzondering gerichte bevordering vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg 

11 Bevordering Afgeronde cijfers voldoen aan:  Max. 1 * 4 (+ 1 * 7) of 2 * 5 (+ 1* 7) en rest van de vakken 6 of hoger  Een vak dat niet wordt meegenomen naar Mavo 4 min. 5  Kv1, LoB en Lo: voldoende of goed  Maatschappijleer 1 cijfer is definitief examencijfer (kan als compensatiecijfer dienen voor het examen)

12 Hoe kunt u uw dochter/zoon helpen met de studie ? Steun en toon belangstelling. Steun en toon belangstelling. Bespreek de schooldag. Bespreek de schooldag. Denk a.u.b. mee in de loopbaanontwikkeling: talent, belangstelling, toekomstplannen. Denk a.u.b. mee in de loopbaanontwikkeling: talent, belangstelling, toekomstplannen. Zoek een balans tussen school- en privé- Zoek een balans tussen school- en privé- activiteiten. activiteiten. Overweeg huiswerkbegeleiding indien gewenst. Overweeg huiswerkbegeleiding indien gewenst.

13 Individuele Ouderavonden Ouder(s) / verzorger(s) + leerling + mentor: Bespreken: voortgang studie / ontwikkeling leerling Periode 1 10-minuten gesprek Periode 2 indien nodig / gewenst Periode 3 10-minuten gesprek Periode 4 indien nodig / gewenst

14 De rol van de mentoren  Verzorgt een centrale rol in de begeleiding van uw dochter / zoon. begeleiding van uw dochter / zoon.  Signaleert en informeert ouder(s) / verzorger(s). ouder(s) / verzorger(s).  Bespreekt maatwerk.

15 Breed spectrum aan maatwerk mogelijk Van extra stukje aandacht, ……………………… ……….dyslexie-voorzieningen, ………………… ……………….interne / externe hulp, …………… ………………………………tot extra uitdagingen. Ref. mentor

16 Hoe blijf ik op de hoogte ?  Gesprekje met zoon / dochter: Hij / zij beleeft elke dag iets nieuws  Website school: jaarplanning, lesrooster, nieuwsbrief, verhalen, foto’s, filmpje, info, vragen, ……  Contact mentoren  Kan ik meedenken ? Graag !

17 Vakanties 2014-2015, verlof Voor details zie websiteVoor details zie website Verlof aanvragen ? Via teamleiderVerlof aanvragen ? Via teamleider Tijdens schoolexamens en tijdens reguliere lessen niet mogelijkTijdens schoolexamens en tijdens reguliere lessen niet mogelijk Bij bijzondere persoonlijke gebeurtenissen is aanvraag mogelijk.Bij bijzondere persoonlijke gebeurtenissen is aanvraag mogelijk.

18 Agenda toekomst November – april:  orientatie vervolgopleidingen, open dagen bedrijven / instellingen, meeloopdag,………… bedrijven / instellingen, meeloopdag,…………Januari:  19 t/m 23 stageweek  voorlichting uitstroompakket en vervolgstudie MBO of Havo 27 februari:  inleveren definitief keuzeformulier uitstroompakket Mavo 4

19 Afsluiting algemeen deel Dank u wel voor uw komst en belangstellingDank u wel voor uw komst en belangstelling

20 Mentoren, lokaal Mentoren, lokaal  Klas M3A, Elokaal F 108  Mevr. Ulenaers en Dhr. Denessen  Klas M3Blokaal F 105  Dhr. Hulleman en Dhr. Bijlmakers  Klas M3CFlokaal F 114  Mevr. De Groot en Dhr. Van der Laak

21 Mentoren, lokaal Mentoren, lokaal  Klas M3Dlokaal F 108  Dhr. Peeters en Dhr. Heijman  Klas M3Glokaal F 105  Dhr. Giesen  Klas M3Hlokaal F 114  Dhr. Chambille


Download ppt "WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 18 september 2014 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 18 september 2014 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter,"

Verwante presentaties


Ads door Google