De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM infoavond mavo, leerjaar 4 4 september 2014 WELKOM infoavond mavo, leerjaar 4 4 september 2014 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM infoavond mavo, leerjaar 4 4 september 2014 WELKOM infoavond mavo, leerjaar 4 4 september 2014 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM infoavond mavo, leerjaar 4 4 september 2014 WELKOM infoavond mavo, leerjaar 4 4 september 2014 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor ons Max

2 Mentoren, decaan, teamleiders Mentoren, decaan, teamleiders  Klas M4A mevr. Van Essen, mevr. Vleeshouwers  Klas M4B/G dhr. Verstappen, mevr. Borrenbergs  Klas M4C mevr. Dicker, dhr. Poels  Schooldecaan: dhr. Sweegers  Teamleiders: dhr. Penders mevr. Steenhagen dhr. Vegter

3 opvallend opvallend  vertrekhal Schiphol ? prettig lesrooster

4  Over 7 maanden: Centraal Schriftelijk Examen Resultaat afgelopen jaren: Slaagpercentage > 98% Herexamen: 5 %

5 Nieuw in mavo, leerjaar 4  Alle leerlingen:  Eindexamen in 6 vakken (groot aantal in 7 vakken)  Elk vak 4 lesuren / week  Sectorwerkstuk  Extra ondersteuning kernvakken  Keuze, 6 uitstroompakketten:  Ontwerpen  Technologie  Commercie  Communicatie  Maatschappij  Sportief

6 Ontwikkelingen mavo Verzwaring van het examenprogramma  Hogere eisen 3 kernvakken:  Nederlands, Engels, (Wiskunde)  Hogere eisen CSE (min. 5,5 gemiddeld)  eindcijfer Nederlands min. 5  Eisen taalvaardigheid (2 F niveau)  Eisen rekenvaardigheid (2 F niveau)

7 Doorstroming van Mavo 4 naar een geschikte vervolgopleiding: mbo of havo ca. 85% van de leerlingen stroomt door naar ca. 85% van de leerlingen stroomt door naar mbo niveau 4 (klein deel ook niveau 3) mbo is een beroepsopleiding, theorie + praktijk Groot aanbod: voor elk wat wils Groot aanbod: voor elk wat wils Goede doorstroommogelijkheden naar het hbo Goede doorstroommogelijkheden naar het hbo Opleidingen stellen hogere eisen Opleidingen stellen hogere eisen Opleidingen als CIOS, St Lucas, spw, medische - en paramedische opleidingen stellen specifieke eisen Opleidingen als CIOS, St Lucas, spw, medische - en paramedische opleidingen stellen specifieke eisen

8 Doorstroming van Mavo 4 naar een geschikte vervolgopleiding: mbo of havo ca. 15 % van de leerlingen stroomt door naar havo 4 ca. 15 % van de leerlingen stroomt door naar havo 4 4 profielen 4 profielen Intakeprocedure Intakeprocedure Geïnteresseerde mavo 4 leerlingen volgen een voorbereidingstraject “mijn havo-traject”: Geïnteresseerde mavo 4 leerlingen volgen een voorbereidingstraject “mijn havo-traject”: Start na herfstvakantie Start na herfstvakantie Deelname is vrijwillig, niet vrijblijvend Deelname is vrijwillig, niet vrijblijvend Deelname via aanmeldingsformulier (via mentor) Deelname via aanmeldingsformulier (via mentor) Voorbereiding voor het vak wiskunde (en andere vakken) afhankelijk van het gekozen profiel Voorbereiding voor het vak wiskunde (en andere vakken) afhankelijk van het gekozen profiel

9 Criteria doorstroming naar een havo opleiding  De opdrachten van het voorbereidingsboekje “mijn havo traject” zijn uitgevoerd.  SE (CSE) cijfers worden indicatief gebruikt.  Vakkenpakket mavo 4 moet aansluiten bij vakkenpakket van het gekozen profiel havo.  Adviezen vakdocenten en mentor: capaciteiten en motivatie.  Eindadvies: positief of negatief.  Intakegesprek vergelijkbaar met de intakeprocedure op een mbo.

10 Nadruk op: individueel traject, maatwerk, stimuleren eigen initiatief leerling Sectorwerkstuk “mijn toekomst”: Leerling onderzoekt minimaal 2 verschillende mbo-studies, bij interesse ook een havo / hbo -studie Sectorwerkstuk “mijn onderzoek”: Leerling voert een praktische opdracht uit passend bij de vervolgopleiding Aanmelding vervolgopleiding: > 50 verschillende ! Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

11  Externe oriëntatie: Meeloopdag vervolgopleiding Bezoek bedrijf of instelling, Bezoek open dagen vervolgopleidingen Portfolio: Loopbaancompetenties (kennis, vaardigheden) Voortgangsgesprekken ontwikkeling: leerling, mentor, ouder(s) / verzorger(s) Voorbereiding intakegesprek vervolgopleiding Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

12 Elke vervolgopleiding hanteert een intakeprocedure: Minimaal een mavo (vmbo tl) diploma Een specifieke combinatie van vakken Aantoonbaar beschikken over specifieke kennis / vaardigheden Een intakegesprek waarin leerling keuze toelicht Een intakegesprek waarin leerling keuze toelicht (motivatie) (motivatie) Leerling stimuleren om een reëel beeld te vormen van de volgende carrièrestap. Ondersteuning door ouders en school belangrijk Doorstroming naar een passende vervolgopleiding op mbo of havo niveau

13 Belangrijk  Er worden met de leerling / ouders individuele afspraken gemaakt voor bijzondere ondersteuning. Bijv. bij dyslexie: extra tijd, mogelijk PC gebruik, mogelijke audio-ondersteuning.  Ziekteverzuim: melden vóór aanvang SE en CSE  Verlof: in zeer uitzonderlijke gevallen Schriftelijke aanvraag bij directie Bij toekenning inhalen CSE mogelijk  CSE gemist ? Herkansing na de uitslag tijdens 2e of 3e termijn

14 Afspraken voor instromers havo 3 in mavo 4 Leerlingen starten met een “schone lei”: Cijfers van havo 3 worden niet overgenomenCijfers van havo 3 worden niet overgenomen Kv1 is afgerondKv1 is afgerond Maatschappijleer 1 inhalen: Aantal opdrachten in 2-tallenAantal opdrachten in 2-tallen (start na herfstvakantie) Gemiddeld cijfer isGemiddeld cijfer iseindexamencijfer

15 Eindexamen SE (schoolexamen):  Verdeeld over leerjaar 3 en 4  PTA: programma van toetsing en afsluiting  PTA-boekje: afspraken per vak  Per vak: alle cijfers leerjaar 3 en 4 tellen mee  Alle handelingsdelen moeten voldoende /goed zijn  Aan einde van het schooljaar 2 herkansingen CSE (centraal schriftelijk eindexamen):  in leerjaar 4, mei  Eindcijfer per vak = (SE + CSE) / 2

16 Slaag / zak regeling Afgeronde cijfers voor 6 vakken voldoen aan:  Max. 1 * 4 (+ 1 * 7) of 2 * 5 (+ 1* 7) en rest van de vakken 6 of hoger  Eindcijfer Nederlands min. 5  Gemiddelde schriftelijke CSE toetsen min. 5,5  Ma 1 kan als compensatiecijfer dienen  SE: Kv1, MaS, LoB en Lo: voldoende of goed  Eén vak mag (moet) herkanst worden

17 Hoe kunt u uw dochter/zoon helpen met de studie ? Steun en toon belangstelling. Steun en toon belangstelling. Bespreek de schooldag. Bespreek de schooldag. Denk a.u.b. mee in de loopbaanontwikkeling: Denk a.u.b. mee in de loopbaanontwikkeling: talent, belangstelling, toekomstplannen. talent, belangstelling, toekomstplannen. Zoek een balans tussen school- en privé-activiteiten. Zoek een balans tussen school- en privé-activiteiten. Overweeg huiswerkbegeleiding indien gewenst. Overweeg huiswerkbegeleiding indien gewenst.

18 Individuele Ouderavonden Ouder(s) / verzorger(s) + leerling + mentor: Bespreken: voortgang studie / ontwikkeling leerling Periode 1 10-minuten gesprek Periode 2 indien nodig / gewenst Periode 3 10-minuten gesprek Voortgang studie volgen via Magister Na elke periode een schriftelijk overzicht van resultaten

19 De rol van de mentoren  Verzorgt een centrale rol in de begeleiding van uw dochter / zoon. begeleiding van uw dochter / zoon.  Signaleert en informeert ouder(s) / verzorger(s). ouder(s) / verzorger(s).  Bespreekt maatwerk.

20 Breed spectrum aan maatwerk mogelijk Van extra stukje aandacht, ……………………… ……….dyslexie-voorzieningen, ………………… ……………….interne / externe hulp, …………… ………………………………tot extra uitdagingen (havo) Ref. mentor

21 Hoe blijf ik op de hoogte ?  Gesprekje met zoon / dochter: Hij / zij beleeft elke dag iets nieuws  Ouders en leerlingen ontvangen een apart eindexamenboekje  Nieuwe website school (bijna klaar): jaarplanning, lesrooster, nieuwsbrief, verhalen, foto’s, filmpje, info, vragen, ……  Contact mentoren  Kan ik meedenken ? Graag !

22 Buitenlandreis en thuisblijversprogramma

23 Afsluiting algemeen deel Het gewenste eindresultaat ! Dank u wel voor uw komst en belangstellingDank u wel voor uw komst en belangstelling

24 Mentoren, lokaal Mentoren, lokaal  Klas M4A lokaal C001  Klas M4B/G lokaal C003  Klas M4C lokaal C005


Download ppt "WELKOM infoavond mavo, leerjaar 4 4 september 2014 WELKOM infoavond mavo, leerjaar 4 4 september 2014 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor."

Verwante presentaties


Ads door Google