De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AANBOD ARBEID IS GROTER DAN DE VRAAG NAAR ARBEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "AANBOD ARBEID IS GROTER DAN DE VRAAG NAAR ARBEID"— Transcript van de presentatie:

1 AANBOD ARBEID IS GROTER DAN DE VRAAG NAAR ARBEID
werkloosheid AANBOD ARBEID IS GROTER DAN DE VRAAG NAAR ARBEID

2 Overheid geregistreerde werklozen
Personen die : geen werk hebben en ingeschreven staan bij CWI en > 15jr < 64jr zijn en 20 uur of meer in loondienst willen werken en direct beschikbaar zijn om aan het werk te gaan.

3 Werkloze beroepsbevolking
= hoger dan het aantal geregistreerde werklozen volgens de criteria van de overheid = inclusief niet geregistreerden Huisvrouwen, minder willen werken enz.

4 Verborgen werkloosheid
komt niet in de cijfers tot uitdrukking niet geregistreerden wel werk maar meer willen werken wel willen nwerken maar niet ingeschreven zijn AOW-ers

5 Oorzaken werkloosheid
Conjuncturele werkloosheid Structurele werkloosheid seizoenswerkloosheid frictie werkloosheid

6 Conjuncturele werkloosheid conjunctuur =golfbeweging in economie
minder vraag naar produkten vaak van tijdelijke aard Lage conjunctuur >> crisis > veel ontslagen> bedrijven sluiten

7 conjunctuur HOOG RECESSIE LAAG CRISIS BAISSE HOOG CONJUNCTUUR: HAUSSE
VEEL WERKGELEGENHEID LAAG

8 STRUCTURELE WERKLOOSHEID
ONVOLDOENDE ARBEIDSPLAATSEN VOOR WERKZOEKENDEN WEL BANEN MAAR ONVOLDOENDE GOED GEKWALIFICEERDE MENSEN

9 OORZAKEN ONVOLDOENDE ARBEIDSPLAATSEN
ARBEIDSBESPARENDE INVESTERINGEN CONCURRERENDE LAGE LONEN LANDEN MARKTVERZADIGING

10 SEIZOEN WERKLOOSHEID TOERISME LANDBOUW

11 FRICTIE WERKLOOSHEID ARBEIDSPLAATS / VACATURE PROCEDURE
WERKELIJKE INVULLING OPNAME SCHOOLVERLATERS IN ARBEIDSPROCES NA ONTSLAG NIET DIRECT EEN NIEUWE BAAN

12 ARBEIDS SYSTEEM WERKGEVERS WERKNEMERS STAKINGEN / DEMONSTRATIES

13 GROTE MATE VAN HARMONIE
NEDERLAND POLDERMODEL OVERLEG ECONOMIE WERKGEVERS - WERKNEMERS SOCIALE PARTNERS OVERLEG OVER ARBEIDSVOORWAARDEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN GROTE MATE VAN HARMONIE

14 VERBETERING CONCURRENTIEPOSITIE BEDRIJFSLEVEN
POLDERMODEL LOONMATIGING IN RUIL VOOR WERKGELEGENHEID VERBETERING CONCURRENTIEPOSITIE BEDRIJFSLEVEN NIEUWE ARBEIDSPLAATSEN OVERHEID: LASTEN VERLICHTING TOENAME KOOPKRACHT GROEI ECONOMIE

15 Laisser fair – laisser passer
ECONOMISCHE MODELLEN 17E EEUW : MERCANTILISME = EXPORT LEVERT OP IMPORT KOST GELD VEEL OVERHEIDSBEMOEIENIS REACTIE DAAROP : VRIJE ECONOMIE. Laisser fair – laisser passer

16 Adam Smith basis (kapitalistische)vrije economie
klassieke school. mens streeft eigen belang na mens handelt als homo-economicus wet van vraag en aanbod vrije markt economie / economisch liberalisme

17 Schaduw kant vrije economie
eind 19e eeuw>> tekort aan kapitaal overschot arbeid Grote verschillen tussen rijk en arm ARMOEDE

18 KARL MARX TEGENSTANDER VRIJE ECONOMIE DAS KAPITAL (BOEK)
BESCHRIJVING VAN DE SOCIALISTISCHE MAATSCHAPPIJVORM PROLETARIËRS VERENIGEN ZICH OM DE STRIJD AAN TE GAAN MET DE BOURGEOISIE NIEUWE MAATSCHAPPIJ ZONDER VERSCHILLEN : BASIS VOOR COMMUNISME EN SOCIALISME CENTRAAL GELEIDE ECONOMIE > OVERHEID

19 VRIJE MARKT ECONOMIE MARKTMECHANISME ALS SPIL KLANT IS KONING
WEING OVERHEIDS BEMOEIENIS VRIJHEID PRODUCTIE EN CONSUMPTIE

20 VOOR- EN NADELEN VRIJE MARKT ECONOMIE
VOORDELEN INVLOED OP DE PRIJSONTWIKKELING CONSUMPTIE VRIJHEID INZET MIDDELEN DAAR WAAR NODIG EVENWICHT NADELEN ONGELIJKHEID INKOMENS VRAAG BEPAALT ARBEIDSPLAATSEN WEINIG AANBOD > HOGE PRIJS VRAAG BEPAALT PRODUCTIE

21 CENTRAAL GELEIDE ECONOMIE
CENTRALE PLANNING PLANNING VANUIT CENTRAAL PLAN BUREAU VANUIT DE OVERHEID AFSTEMMING PRODUCTIE VIA PLANMECHANISME ECONOMISCHE BESLISSINGEN DOOR DE OVERHEID

22 VOOR EN NADELEN CENTRAAL GELEIDE ECONOMIE
VOORDEEL INKOMENS VERSCHILLEN KLEIN DOOR PLANNING WEINIG WERKLOOSHEID MAKKELIJKE STURING DOOR OVERHEID OM DOEL TE BEREIKEN NADEEL STAR EN BUREAUCRATISCH WEINIG AANDACHT VOOR KWALITEIT PLANNING IS DOEL OP ZICH VERHOUDING PRESTATIE <> LOON NIET ALTIJD EVENREDIG

23 GEORIËNTEERDE MARKT ECONOMIE
MENGVORM TUSSEN VRIJE EN GELEIDE ECONOMIE. NEDERLAND EEN GEORIËNTEERDE MARKT ECONOMIE; OVERHEID IS ZELF PRODUCENT STEEDS MEER PRIVATISERING : O.A. OPENBAAR VERVOER OVERHEID GRIJPT IN IN MARKTMECHANISME MIN/MAX PRIJZEN OVERHEID GRIJPT IN VANWEGE EXTERNE EFFECTEN milieu> autoindustrie


Download ppt "AANBOD ARBEID IS GROTER DAN DE VRAAG NAAR ARBEID"

Verwante presentaties


Ads door Google