De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pleegzorg West-Vlaanderen vzw"— Transcript van de presentatie:

1 Pleegzorg West-Vlaanderen vzw
Modulering binnen het nieuwe Decreet Pleegzorg Mieke Debacker en Tinne Desmet 22/09/2014

2 Pleegzorg West-Vlaanderen vzw
1. Wat is pleegzorg? -Zorg waarbij een pleegzorger vrijwillig, onder begeleiding van een dienst voor pleegzorg en tegen een kostenvergoeding, een of meerdere pleegkinderen en/of pleeggasten opvangt”. Bron: Decreet Pleegzorg 29/06/2012, van kracht sinds 01/01/2014 -bestandsgezinnen -netwerkgezinnen

3 2. Nieuw pleegzorglandschap
Pleegzorg wordt losgekoppeld uit de bestaande sectoren, wordt ondergebracht onder Agentschap Jongerenwelzijn. Wonen in een gezinsverband = centraal.

4 Eerst te overwegen -18j Pleegzorg wordt eerst te overwegen hulpverlening, bij opvang buiten het gezin voor minderjarigen Contra- indicaties: Hulpverleningsgeschiedenis met frequente overplaatsingen. Aanwijzingen dat het gedrag gevaar kan opleveren voor het samenleven. Blijvende weerstand bij het cliëntsysteem. Neemt de jeugdrechter een andere beslissing, moet hij/zij dit motiveren.

5 3. Doelgroepen: Pleegkinderen
Pleegzorg kan tot 21 jaar. Zorg op maat: combinatiemogelijkheden en bijkomende extra intensieve ondersteuning mogelijk.

6 Ouders en / of netwerken
Participatief klimaat, waarbij vertegenwoordigers in de Participatieraad kunnen zetelen. Methodieken om te werken met netwerken.

7 Pleegzorgers Attest per pleegkind / pleeggast
Screening door dienst voor pleegzorg met een gemotiveerde beslissing over toekenning of weigering 1. Uittreksel uit strafregister model 2 (verzoenbaarheid pleegzorg). 2. Voldoende draagkracht. 3. Leden van het gezin worden betrokken bij kandidaatstelling (gedragenheid door heel het gezin).

8 4. Vormen pleegzorg Ondersteunende pleegzorg (RTH)
= alle leeftijden, verblijf van beperkte duur (weekend, vakantie, crisis), perspectief niet in pleeggezin Perspectiefzoekende pleegzorg (NRTH) = max 6 maand, 1x verlengbaar, intensief, bepalen van duidelijkheid perspectief Perspectiefbiedende pleegzorg (NRTH) = continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen, lange duur (+2 jaar) Behandelingspleegzorg (RTH) = behandeling pleegkind/gast of intensieve training en begeleiding pleegzorgers

9 4.1. Ondersteunende pleegzorg
“Pleegzorg ter ondersteuning van het gezin van het kind/gast, hetzij voor een korte aaneengesloten periode, hetzij met afwisselend verblijf in gezin en pleeggezin voor meerdere korte periodes.” -Ondersteunende korte duur 7/7 , 3 maanden, tijdelijke eenmalige opvang -Ondersteunende lage frequentie (onderbroken) 20 maanden, gedurende bepaalde periode -Crisisverblijf 7/7, 7 dagen, tot max 14 dagen De aanmelder blijft aanspreekpunt!

10 Ondersteunende pleegzorg: kortdurend verblijf (hoge frequentie) (max
Ondersteunende pleegzorg: kortdurend verblijf (hoge frequentie) (max. 3 maanden) Kortdurende opvang/verblijf in een pleeggezin voor thuiswonende kinderen van ouders die tijdelijk niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Indicaties: Doel is terugkeer naar huis. Duidelijk dat na verblijf in het pleeggezin de MJ terug in zijn oorspronkelijk gezin opgevangen zal worden – domicilie blijft bij oorspronkelijk gezin. Het gezin stelt zelf de vraag (of is akkoord met) de opvang van het kind in een pleeggezin.

11 Ondersteunende pleegzorg: kortdurend verblijf (hoge frequentie) (max
Ondersteunende pleegzorg: kortdurend verblijf (hoge frequentie) (max. 3 maanden) Kortdurende opvang/verblijf in een pleeggezin voor thuiswonende kinderen van ouders die tijdelijk niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Contra-indicaties: Een eenmalige korte opvang biedt geen of onvoldoende oplossing. Problematiek van de thuissituatie is te ernstig/ geen uitzicht op verandering. Niet zeker dat terugkeer naar huis of naar de reguliere opvang mogelijk is.

12 Ondersteunende pleegzorg: kortdurend verblijf (hoge frequentie) (max
Ondersteunende pleegzorg: kortdurend verblijf (hoge frequentie) (max. 3 maanden) Contra-indicaties: Het kind of de ouders gaan niet akkoord met de opvang. Er is gedrag bij de ouders waardoor de veiligheid van het pleeggezin in gevaar dreigt te komen. De (lichamelijke of psychische) problematiek van de minderjarige is van die aard dat functioneren in een gezinsklimaat ook voor een korte periodes onmogelijk is. - Er is gedrag bij de ouders waardoor de veiligheid van het pleeggezin in gevaar dreigt te komen

13 Ondersteunend: kortdurend verblijf ( hoge frequentie) (max. 3 maanden)
2. Kortdurend verblijf van baby’s in afwachting van mogelijke adoptie Moeders die ondersteund worden in de periode waarin ze afstand of behoud van hun kind overwegen en de zorg voor hun kind in die periode niet kunnen opnemen.

14 Ondersteunend:kortdurend verblijf (hoge frequentie) (max. 3 maanden)
3. Kortdurend verblijf ter overbrugging MJ kan niet op zijn huidige verblijfplaats blijven wonen. Perspectief (gepaste vervolghulp en geschikte verblijfplaats) voor kind op langere termijn is duidelijk, maar nog niet onmiddellijk beschikbaar. - Overbrugging voor MJ in afwachting van meer gepaste vorm. - Vervolghulp is in zicht, d.w.z. dat het duidelijk is dat én wanneer deze vervolghulp beschikbaar is (binnen de 3 maanden!).

15 Ondersteunend: weekend en/of vakantieopvang (lage frequentie) (max
Ondersteunend: weekend en/of vakantieopvang (lage frequentie) (max. 20 maanden) 1. Onderbroken verblijf voor thuiswonende MJ Belastende factoren die de draagkracht van het gezin overstijgen. Via deze pleegzorgvorm kunnen de ouders hun draagkracht terug versterken. Op regelmatige basis een adempauze bieden aan ouders via onderbroken opvang aanvullende opvang. Duidelijk dat na het verblijf van de MJ deze terug naar zijn/haar gezin kan. De ouders stellen zelf de vraag (of gaan akkoord) met de opvang in het logeergezin. Domicilie blijft in oorspronkelijk gezin. Netwerkonderzoek kan ingeschakeld worden.

16 Ondersteunend:weekend en/of vakantieopvang (lage frequentie) (max
Ondersteunend:weekend en/of vakantieopvang (lage frequentie) (max. 20 maanden) 2. Onderbroken verblijf in een pleeggezin voor niet-thuiswonende MJ MJ die geplaatst zijn in een residentiële voorziening hebben baat bij of nood aan een ondersteunend pleeggezin. Na het verblijf kan de MJ terug naar de reguliere opvangsituatie. Domicilie blijft bij oorspronkelijk gezin.

17 4.2. Perspectief- zoekende pleegzorg
Periode van max 6 maanden, waarbij een duidelijk perspectief voor pleegkind of pleeggast wordt ontwikkeld. Indien mogelijk, wordt er intensief gewerkt aan de verbetering van de thuissituatie. Wanneer er sprake is van een aantoonbare verbetering van de oorspronkelijke gezinssituatie, kan de termijn met 6 maanden verlengd worden.

18 4.3.Perspectief- biedende pleegzorg
“Pleegzorg met een continu en langdurig karakter.” (+2 j) Perspectief ligt in het pleeggezin. Hoge frequentie: gemiddeld 4 tot 7 nachten per week. Lage frequentie: gemiddeld 1 tot 3 nachten per week (altijd in combinatie met voorziening!).

19 4.4. Behandelings- pleegzorg
Nood aan specifieke aanpak / behandelings- of trainingsaanbod gefocust op pleegkind/pleeggast of de pleegzorgers (niet op de ouders!). Aanbod kan enkel bij perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg.

20 5. Contactgegevens Werking in gans West-Vlaanderen 3 regio’s:
Brugge-Oostende Kortrijk-Roeselare-Tielt Ieper-Diksmuide t f

21 Contactgegevens Centrale Administratie: Moorseelsesteenweg Roeselare t  f Dienst Voortraject: Hammestraat Roeselare t f  (voor kandidaat-pleegouders , voor aanmelders ondersteunende pleegzorg)

22 Contactgegevens Regio Brugge-Oostende
Antenne Brugge: Ruddershove Brugge t f Antenne Oostende: Louisastraat Oostende t f Afdeling Team Volwassenen: Langestraat Brugge t  

23 Contactgegevens Regio Kortrijk-Roeselare-Tielt
Antenne Kortrijk: Doorniksewijk Kortijk t (deze antenne verdwijnt in oktober 2014) Antenne Heule: Izegemsestraat 412,  8501 Heule t f Antenne Roeselare: Moorseelsesteenweg Rumbeke t  f  

24 Contactgegevens Regio Ieper-Diksmuide
Antenne Ieper: nog niet bekend – voorlopig Hoogstraat 98 bus 1 Roeselare t051/244823 Antenne Diksmuide: Koning Albertstraat 8, 8600 Diksmuide t051/ f051/519920


Download ppt "Pleegzorg West-Vlaanderen vzw"

Verwante presentaties


Ads door Google