De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spirituele coping en longkanker Maastricht, IKL, 12 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spirituele coping en longkanker Maastricht, IKL, 12 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Spirituele coping en longkanker Maastricht, IKL, 12 juni 2012

2 Spiritualiteit en welbevinden? Uitgangspunt: religie & spiritualiteit dragen bij aan welbevinden Lichamelijk, psychisch en existentieel Bij ingrijpende gebeurtenissen en bij levenseinde Existentieel: dood, zingeving, vrijheid & verantwoordelijkheid, eenzaamheid (ultimate concerns – Yalom) Spirituele coping en longkanker212 juni 2012

3 Coping 1 Model van Lazarus & Folkman (o.a. 1984) dynamisch interactie met de omgeving geen structureel persoonskenmerk Spirituele coping en longkanker312 juni 2012

4 Coping 2 Oosterwijk (2004): “Coping is de cognitieve en gedragsmatige inspanning die een persoon levert om het hoofd te bieden aan eisen die door anderen, de situatie of zichzelf aan hem worden gesteld, en waarvan hij inschat dat deze zijn vermogens op de proef stellen, of misschien wel te boven gaan. Deze inspanning is erop gericht de stressvolle situatie te beheersen, op te heffen, te reduceren of te tolereren” Spirituele coping en longkanker412 juni 2012

5 Coping 3 Oosterwijk (2004): drie categorieën copingstrategieën 1. Het probleem direct aanpakken. 2. Zich richten op de emotionele gevolgen van het probleem. 3. De betekenis van het probleem beïnvloeden. Spirituele coping en longkanker512 juni 2012

6 Coping & spiritualiteit Ways of Coping Questionnaire (Folkman & Lazarus, 1988): 66 items ik vond nieuw geloof ik bad COPE (Carver et al., 1989): 15 copingstrategieën (oa religie), 60 items ik vertrouw op God ik zoek Gods hulp ik probeer troost te vinden in mijn geloof ik bid vaker dan gewoonlijk Spirituele coping en longkanker612 juni 2012

7 Spirituele coping 1 Pargament (1997): religie: “the search for significance in ways related to the sacred” coping: “the search for significance in times of stress” spirituele/religieuze coping: “het zoeken naar betekenis in relatie tot het heilige/sacrale in tijden van stress” Spirituele coping en longkanker712 juni 2012

8 Spirituele coping 2 Drie religieuze copingstijlen op basis van drie persoonlijke Godsbeelden (Pargament, 1988): Afwachtend Samenwerkend Zelfsturend RCOPE (Pargament et al., 2000): Zingeving Controle Troost en nabijheid van God Intimiteit en nabijheid van God Transformatie Spirituele coping en longkanker812 juni 2012

9 Spirituele coping 3 Receptiviteitsschaal (Pieper & Van Uden, 2005) Ontvankelijkheid en vertrouwen Niet een goddelijke persoon die een oplossing biedt Spirituele coping en longkanker912 juni 2012

10 Spirituele coping 4 Spirituele Coping Lijst 1Rituelen en spirituele praktijken23 1.1 Volksdevotionele rituelen9 1.2 Meditatie en gebed6 1.3 Spirituele praktijken8 2Nieuwe spiritualiteit18 2.1 Verbondenheid met de kosmos7 2.2 Verbondenheid met de natuur5 2.3 Verbondenheid met het zelf6 3Paranormale ervaringen en magische handelingen22 3.1 Contact met overledenen, geesten en eerdere levens6 3.2 Beroep doen op buitengewone krachten van voorwerpen, handelingen en gebeurtenissen8 3.3 Zoeken naar esoterische kennis8 Spirituele coping en longkanker1012 juni 2012

11 Achtergrondgegevens 1 Achtergrondgegevens: frequentie & percentage of gemiddelde & standaarddeviatie (N=237) N (%)M (SD)Range Man160(67.5) Leeftijd66(10.0)37 – 99 Samenwonend/gehuwd199(84.0) Kinderen210(88.6)1 – 8 (modus 2) Opleidingsniveau Basisonderwijs34(14.3) LBO86(36.3) MBO58(24.5) Middelbaar onderwijs23(9.7) HBO33(13.9) Universiteit3(1.3) Werkend93(39.2) Spirituele coping en longkanker1112 juni 2012

12 Achtergrondgegevens 2 Achtergrondgegevens: frequentie & percentage of gemiddelde & standaarddeviatie (N=237) N (%)M (SD)Range Tijdsduur sinds diagnose (maanden)32.6(63.3)1 – 624 Stadium I + II96(40.5) Stadium III + IV128(54.0) Stadium onbekend13(5.5) Religieuze opvoeding: RK Kerk204(86.4) Religieuze opvoeding: PKN11(4.7) Religieuze opvoeding: Geen21(8.9) Beschouwt zich als Religieus109(46.2) Spiritueel28(11.9) Paranormaal12(5.1) Kerkelijk betrokken35(14.8) Spirituele coping en longkanker1212 juni 2012

13 Resultaten 1: Factoranalyse SPIRITUELE COPING LIJST: 4 factoren Volksdevotie  ‘roep ik een heilige aan’ Verbondenheid met een diepere werkelijkheid  ‘ga ik ervan uit dat ik in een volgend leven een nieuwe kans krijg’ Natuurlijk evenwicht  ‘probeer ik zo te leven dat het evenwicht in mijn leven terugkeert’ Meditatieve praktijk  ‘brand ik wierookstokjes’ Spirituele coping en longkanker1312 juni 2012

14 Resultaten 2: Structural Equation Modeling Voorspellers voor existentieel welbevinden: Leeftijd: ouder Gezinssituatie: samenwonend/gehuwd Opleidingsniveau: hoger Religieuze betrokkenheid: hoger Psychisch onwelbevinden: lager Geen algemene of spirituele copingstrategieën die rechtstreeks effect hebben op existentieel welbevinden! Spirituele coping en longkanker1412 juni 2012

15 Resultaten 3: Moderatie/interactie Spirituele coping en longkanker1512 juni 2012 Interactie Psychisch onwelbevinden en Herwaardering

16 Resultaten 4: Latente profielen analyse Spirituele coping en longkanker1612 juni 2012

17 Lou Reed: Magic and Loss (1992) Spirituele coping en longkanker1712 juni 2012 “I want some magic to sweep me away… I want some magic to keep me alive… I want some magic to take me away…”


Download ppt "Spirituele coping en longkanker Maastricht, IKL, 12 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google