De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie & kennismaking 3tg Van harte welkom 24 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie & kennismaking 3tg Van harte welkom 24 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie & kennismaking 3tg Van harte welkom 24 september 2014

2 Informatie & kennismaking 3tg De mentoren 3TG1Dhr. UZ 3TG2Dhr. Jansen 3TG3Dhr. Van den Hoek 3TG4Dhr. Van Peer 3TG5Dhr. Van Vliet 24 september 2014

3 programma 24 september 2014 19:30 – 19.40 uur:Dhr. Oelen (Ouderplatform) 19.40 – 19.55 uur:Mw. Roseboom - MaS (= Maatschappelijke Stage) 20.00 – 20.20 uur:Mw. Boland (teamleider) - Examenreglement - PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting 20:20 – 20:30 uur:Dhr. Willemsen (decaan) - jaarkalender decanaat 20:30 – 21:15 uur:Naar de mentoren - ontvangst (diverse lokalen) programma:  Welkom  Ouderplatform  MaS  Examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren

4

5 Marry Roseboom stagemakelaar

6 Wat is dat, een maatschappelijke stage? Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.

7 Wanneer voldoet de leerling aan de eisen? Wanneer ze deze stappen volgen kan er niets mis gaan. Bedenk wat goed bij jou past. Wat vind je leuk, wat is jouw talent? Zoek een stage of combinatie van stages die voor minstens 30u tellen. Meld je stage aan / reageer op een stageplek via www.mastiel.nlwww.mastiel.nl Wacht op goedkeuring vanuit school. Zorg voor een ondertekend stagecontract; –Neem een contract mee naar je stageplek ter ondertekening; –zet zelf een handtekening; –laat je ouders/verzorgers tekenen; –laat school als laatste tekenen en lever het volledig ondertekende contract direct in. Voer je stage uit volgens de afspraken in het contract Houd tijdens de stage een logboek bij. Evalueer jouw stage (feedback van stage bieder, eigen reflectie, school) Laat je logboek goedkeuren door school.

8

9

10 1.Bereid uw kind goed voor U kent uw kind het beste. Waar is uw kind goed in? Wat vindt hij/zij leuk en interessant? Welke stageplaats en taken horen daarbij? Het is heel belangrijk om gericht te zoeken. Weet uw kind nog helemaal niet wat hij/zij leuk vindt? Doe dan eerst samen de test op www.ikbengeweldig.nl www.ikbengeweldig.nl

11 2. Motiveren Goed voorbeeld doet goed volgen Luisteren Waarderen

12 3. Praktische zaken Weten hoe het moet Check of uw kind weet hoe het moet. Onderstaande onderwerpen zijn slim om aan te stippen: Een stage zoeken Heeft uw kind bij de eigen club of vereniging naar mogelijkheden gevraagd? Heeft uw kind een eigen, helemaal nieuw idee? Weet uw kind op welke sites hij/zij inspiratie op kan doen? Weet uw kind dat iedere stage moet worden gemeld op www.mastiel.nl?www.mastiel.nl Verplichte documenten Weet uw kind waar hij/zij het stagecontract kan vinden? Bij wie het stagecontract moet worden ingeleverd? Waar de aanvullende opdrachten te vinden zijn? Wie de stage uiteindelijk goedkeurt? Wanneer de stage uiterlijk moet zijn afgerond? Een stage uitvoeren Weet uw kind wie de stage contactpersoon is? Hoe laat en waar moet uw kind zijn? Wat is de route naar stage? Waar kan uw kind heen met vragen of problemen? Wanneer is de stage klaar?

13 Nog vragen Contact opnemen: Telefoonnummer: 06-18062047 Mail: roseboom@sportfriends.nlroseboom@sportfriends.nl Via www.mastiel.nl/contact een bericht achterlatenwww.mastiel.nl/contact Spreekuur: iedere dinsdag van 12.45-13.45 uur op school

14 14 examenreglement 24 september 2014 programma:  Welkom  Examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren

15 15 Wanneer is het examen begonnen? - Eerste lesdag van klas 3. Wanneer eindigt het examen? - Bij de uitslag in klas 4. Examenreglement - inleiding 24 september 2014 programma:  Welkom  Examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren

16 16 Schoolexamen  examen ? Examenreglement – inleiding 2 24 september 2014 Cijfers van klas 3 tellen 1x (25%) Cijfers van klas 4 tellen 3x (75%) (Eindcijfer = 50% SE + 50% CSE) klas 3klas 4 Centraal Schriftelijk Examen School examen programma:  Welkom  Examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren

17 17 Examenreglement – overgangsregeling 24 september 2014 programma:  Welkom  Examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren Onder voorbehoud: Over als:  Tien vakken 60 punten (één decimaal)  Vakkenpakket leerjaar 4 35 punten (één decimaal)  Maximaal 3 tekortpunten (afgerond cijfer)  Maximaal 1 tekortpunt In vakkenpakket van leerjaar 4 (afgerond cijfer)

18 18 Examenreglement – CKV, LO, handelingsdelen 24 september 2014 Over als:  Het vak CKV is minimaal als ‘voldoende’ beoordeeld  Het vak LO is aan het einde van leerjaar 4 voldoende. Zonder aanwijsbare redenen ook in leerjaar 3 met ‘voldoende’ beoordeeld zijn.  Alle handelingsdelen zijn met voldaan beoordeeld. (22 mei 2015 – einddatum) programma:  Welkom  Examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren

19 19 Examenreglement – Taal & Rekenen 24 september 2014  M.i.v. 2014 zijn Taal & Rekenen onderdeel van het examen  In 2016 : niet meer dan één 5 voor Nederlands of rekenen  Leerjaar 3 – 1 uur rekenen – eind leerjaar 3 toets – niveau 2F programma:  Welkom  Examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren

20 20 Alle leerlingen gaan naar school - iedere toets is onderdeel van examen Afwezig bij toetsen (artikel 17) - telefonisch ziekmelden - briefje mee van ouders / verzorgers JA!  wettig afwezig  inhalen NEE!  onwettig afwezig  onregelmatigheid Examenreglement – aanwezigheid 24 september 2014 programma:  Welkom  examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren

21 21 Onregelmatigheid (artikel 18) - bij onwettige afwezigheid (ook bij inhalen) - bij fraude (o.a. mobiele tel.) Examencommissie Commissie van beroep Examenreglement - onregelmatigheid 24 september 2014 programma:  Welkom  examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  naar de mentoren

22 22  Alle leerlingen hebben het PTA ontvangen of ontvangen het morgen  Er is getekend voor ontvangst  Het is/wordt besproken in de mentorles PTA 24 september 2014 programma:  Welkom  Examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren

23 23 Waarom een PTA?  Verplicht naar ouders en inspectie  Welke toetsen tellen mee  Weging is bekend  Planning voor leerlingen en docenten PTA - inleiding 24 september 2014 programma:  welkom  examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren

24 24 Soorten toetsen  T = Toets/proefwerk(cijfer)  SO = schriftelijke overhoring(cijfer)  M = mondeling)(cijfer)  PO = Praktische opdracht(cijfer)  HD = Handelingsdeel(geen cijfer) PTA – soorten toetsen 24 september 2014 programma:  Welkom  Examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren

25 25 24 september 2014 Dhr. Willemsen programma:  Welkom  Examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren

26

27 Informatie via Magister

28 Oktober - Januari

29 Woensdagavond 12 november 19.00 – 22.00 uur

30 Infomarkt in de aula en entreehal

31 Krijgsmacht

32

33 Januari - April Voorlichting Vakkenpakketkeuze Doorstroommogelijkheden naar MBO en HAVO 4 Voorlichtingsavond ouders

34 April Spreekuur decaan n.a.v. de vakkenpakketkeuze. Volgens afsprakenrooster ouders/leerlingen

35 24 April Inleveren definitieve vakkenpakketkeuze

36 36 3TG1Dhr. Uz312 3TG2Dhr. Jansen212 3TG3Dhr. Van den Hoek310 3TG4Dhr. Van Peer311 3TG5Dhr. Van Vliet213 Mentoren / lokalen 24 september 2014 programma:  Welkom  Examenreglement  PTA  Jaarkalender decanaat  Naar de mentoren


Download ppt "Informatie & kennismaking 3tg Van harte welkom 24 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google