De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De algemene opzet van de workshop is als volgt

Verwante presentaties


Presentatie over: "De algemene opzet van de workshop is als volgt"— Transcript van de presentatie:

1 De algemene opzet van de workshop is als volgt
De algemene opzet van de workshop is als volgt. Sanne is verantwoordelijk voor de tijd waarbinnen de workshop zich afspeelt en voor de voortgang van de workshop. Yvonne is verantwoordelijkheid voor het contact (interactie) met de zaal en de laagdrempeligheid van de stof. Twee minuten vooraf start de muziek: nummer 1 van cd Amelie. Opstartdia staat op. Muziek stopt. Y & S komen op / naar voren. Workshop Coaching Hulpmiddelen p 1

2 Even voorstellen….. Sanne Kok Yvonne Beckers Start 16.00 - 16.05
Welkom! Voorstellen Sanne en Yvonne. Sanne Kok : fysiotherapeut, consulent reintegratie, actief bij de ontwikkeling van workshops en trainingen over coachen. Coachtrajecten zijn gericht op oplossingsgerichte interventie. De trainingen over coachen zijn gericht op het leren door ervaring, het te ondergaan. S Yvonne Beckers : fysiotherapeut, procesbegeleider arboconvenant recreatie, waarbij zij bezig is eenzelfde project op te zetten als de ergocoaches, met opleiding, ontwikkeling en coachtrainining. Y S: De inhoud van de workshop: -Als eerste zullen we gaan brainstormen over de betekenis van coachen. -Daarna bespreken we een aantal mogelijke sleutels tot coachen. Deze zijn niet absoluut, d.w.z het zijn een aantal handvaten waarmee jullie ons inziens in de praktijk mee aan de slag kunnen. Y: De vorm van de workshop: Zij is erop gericht om op basis van ervaring de sleutels te leren kennen. Het is een praktijkgerichte workschop. Beloven dat je iets meekrijgt waar je ‘thuis’ mee aan de slag kan Het is aan jezelf hoeveel je eruit oppikt Vragen aan het einde / individueel (ivm met de tijdsdruk) Veel plezier! Hulpmiddelen p 2

3 Wat is coaching? Collega/team helpen, stimuleren, begeleiden om te zoeken naar oplossingen. Start S: Wat is coachen? Heeft er iemand een idee? Y (met microfoon rondlopen): Plenair: reacties uit de zaal vragen & op elkaar laten reageren ‘wat vind u hiervan, wat verstaat u onder coachen, waar moet u aan denekn bij het wordt coaching? Mensen die iets hebben gezegd alvast een draagbare coach uitreiken (cadeautje & nieuwsgierigheid ontwikkelen) S (stift en flapover): Reacties op een flap-over schrijven. (deze kunnen aan het einde van de workshop wederom de revue passeren of het nog steeds zo gevoeld wordt; is er verandering?) Y: Vragen aan sanne om de punten op te noemen. Sanne noemt punten op en tikt voor vervolg 2e dia: en ligt kort toe waar coaching ons inziens voor staat. Coaching: vele definities; wat is het nu echt? Kern: de collega/team heeft de eigen oplossing in zich; als coach heb je sleutels om je collega/individu z’n eigen oplossing te laten vinden. Mensen zelf laten inzien dat ze iets aan de kennis/tips van de ergocoach hebben. Je bent niet de politieagent (niet sturen) die zegt hoe het moet (roept weerstand op); je rol is stimuleren, motiveren, begeleiden tot oplossingen. Hoe?: daar gaat deze workshop over. Maar hoe doe je dat dan, hoe werkt dat in de praktijk?? Tik vlgende dia Hulpmiddelen p 2

4 Hoe? In de taal van de collega/het team Vertrouwen in de collega
Collega is de specialist Neem de collega serieus Geen goed of fout Concentreer op wensen i.p.v. problemen Vraag en luister!! TEAM: Together Everybody Achieves More KISS: Keep It Stupidly Simple S: Hoe vervul je de rol als coach? In de taal van de collega/team: elk team heeft z’n eigen specialiteiten qua werkzaamheden & problemen; weten wat er speelt. Vertrouwen in de collega: vertrouwen dat de collega handelt met de intentie het goed te willen doen. En bevestig de collega hierin. Collega is de specialist: collega weet zelf waar de knelpunten en oplossingen zitten. De collega heeft de oplossingen in zichzelf zitten. Neem de collega serieus: elk probleem en/of elke oplossing moet serieus worden genomen: het gaat er niet om wat jij er van vind.(!!!) Geen goed of fout: vloeit uit vorige punt; oordeel niet. Jij bent niet degene die bepaalt of iets goed of fout is; je kunt hoogstens aangeven hoe het anders/gemakkelijker zou kunnen. Concentreer op wensen ipv problemen: problemen maken problemen. Zet het probleem om in een doel / in een wens, dan kun je ineens met het probleem aan de slag (wordt het werkbaar). Vraag en luister!!: dit is een van de belangrijkste zaken: vertel niet; speelt geen politieagent. De slimste mensen zijn mensen die vragen stellen. Dan kom je pas echt te weten wat er speelt en leer / dwing je de ander de eigen oplossing te verzinnen. TEAM: Together Everybody Achieves More: door samen te werken bereik je meer. Stel je niet op als specialist, werk samen. KISS: Keep It Stupidly Simple: kunst van het weglaten / simpel houden. Dat maakt vaak meer duidelijk dan ingewikkeld praten en kennis spuien. Zeg de dingen zoals je ze zelf zou willen horen en schrijf de dingen zoals je ze zelf zou willen lezen). ! Overgang maken naar de sleutels voor de coach (deze krijgen jullie aan het einde mee naar huis): nu volgen 6 sleutels om coaching in de praktijk te brengen). Y: Ondersteunt en vult aan. Na bespreking KISS door s: dit klinkt allemaal heel theoretisch, hoe werkt het in de praktijk? We hebben een aantal handvaten waarmee jullie zelf mee aan de slag kunnen. S: tik volgende dia. Hulpmiddelen p 2

5 Sleutel 1 Complimenten geven Complimenten zijn gemeend
Zo veel mogelijk Non-verbaal en verbaal komt met elkaar overeen Start S: De eerste sleutel is complimenten geven. Y: Om deze sleutel te begrijpen willen we jullie een oefening laten doen. Ga met je buurman / buurvrouw de volgende oefening doen. Neem een klein succes(je) (privésucces / werksucces) van de laatste weekin gedachten. Beschrijf dit succes(je) aan je buurman/vrouw. De buurman/vrouw geeft je vervolgens positieve feedback op, zonder zich te laten aftroeven; d.w.z probeer het minimaal 1 minuut vol te houden. (Eventueel Sanne en Yvonne voorbeeld triple feedback; uitdrukking verbazing, uitdrukking waardering, verzoek om uitleg). Feedback uit de zaal. Y loopt met microfoon rond. Kort resume van de punten. Begin dus bij jezelf met het oefenen in complimenten! S: klik volgende dia Hulpmiddelen p 2

6 Sleutel 2 De “niet weten”-houding Wees onbevooroordeeld
Sta open voor de antwoorden Luister!!!! Start S: De tweede sleutel gaat over de niet wetenhouding. Yvonne kun jij wat vertellen over de niet-weten houding? Y: Door jezelf op te stellen als ‘ik weet het niet; jij weet het’ creer je de ruimte voor de collega/team om zijn/haar idee te geven, je stimuleert de persoon tot het zoeken naar oplossingen. ‘Wie ben jij om het allemaal te weten’, ‘jouw kennis kun je dus ook indirect overbrengen’. Resume en klik volgende dia. Hulpmiddelen p 2

7 Sleutel 3 Vragen stellen Open vragen
Vraag steeds naar detail; hoe meer, hoe beter Vergeet “waarom”, vraag naar “hoe” of “wat nog … ?” S: De derde sleutel gaat over vragen stellen. Y: In aansluiting op de vorige sheet: vloeit voort uit de niet-weten houding aannemen. Open vragen: hiermee stimuleer je de ander om eigen antwoorden te verzinnen en niet alleen ‘ja’ en ‘nee’ te zeggen & je voorkomt weerstand (nader uitleggen). Vraag steeds naar detail; hoe meer, hoe beter: zo kom je steeds meer te weten over het probleem en de bijbehorende oplossing. Een vraag kan opgedeeld worden in vele kleine vragen. Vergeet “waarom”, vraag naar “hoe” of “wat nog ..”? De waarom-vraag kan al snel overkomen als politieagent: waarom doe je dat niet zo, waarom heb je dat (nog steeds) niet zo gedaan etc….. De vragen ‘hoe’ en ‘wat nog meer’ dwingen de ander meer tot nadenken en tot het verzinnen van de eigen oplossingen. Bijvoorbeeld; hoe heb je dat gedaan, hoe kunnen we het jou gemakkelijker maken om dat te doen, wat kun je nog meer verzinnen om het jou gemakkelijker te maken, wat nog meer….? Pisa-effect: middels vele vragen iemand langzaam, vriendelijk tot inzicht brengen dat iets niet nuttig is. Resume en klik volgende dia. Hulpmiddelen p 2

8 Sleutel 4 “Ja en” houding Ja… maar bestaat niet 16.33 - 16.35 S:
De vierde sleutel is de ‘ja, en-houding’ Y: Opdracht meegeven voor thuis. Hoe vaak zeg je ja maar? Probeer deze ja maar te vervangen door een ja en; dit opent meer deuren, is vriendelijker voor de ander; hierdoor creëer je meer ingangen; je kunt meer voor elkaar krijgen. Ik vindt dat je het al goed doet, maar………… Ja, maar…... wil eigelijk zeggen ‘nee’. Vervang ‘maar’ door ‘en’; je zult verbaasd staan van de reacties van anderen! Yvonne en Sanne geven een voorbeeld. Resume en klik. Hulpmiddelen p 2

9 Sleutel 5 Wensen Zet wensen in de plaats van problemen!
Maak de wens uitvoerbaar Start S: Sleutel 5: Wensen Y: Bij deze sleutel willen we jullie weer een oefening laten doen. Neem een probleem in je hoofd dat je hebt ervaren deze week. Maakt niet uit wat het is; kan op werk en privé-gebied zijn. Je buurman/vrouw vertaald dit probleem in een wens. Let hierbij op dat je de wens zo verteld dat jij en/of team er ook echt iets mee kan doen. Sanne en Yvonne doen het voor: Y: ‘collega;s zeggen dat ze het bewegingsprotocol uitvoeren, maar ze doen ‘t toch niet’ (= niet werkbaar). S: hoe kun je dit omzetten in een wens? Y: dat is nog niet zo gemakkelijk: ‘ik zou graag zien dat collega’s het bewegingsprotocol uitvoeren’ (dan vervolgvragen: hoe, wat nog, wat maakt het gemakkelijk, wanneer is het probleem er niet etc…) Succes. Y: vraagt feedback uit de zaal. S: resume Met problemen kun je eigenlijk niet echt werken; problemen roepen problemen op of maken weer andere problemen. Als je het probleem omzet in een doel, in een wens, dan kun je er aan werken; je komt dichter tot de oplossing. Klik volgende dia Hulpmiddelen p 2

10 Sleutel 6 Kleine stappen Maak kleine stapjes richting de wens
S: Sleutel 6: kleine stappen. Wat zijn kleine stappen? Y: Om de wens werkbaar te maken; echt uit te voeren is het nodig om in kleine stappen te denken. Knip de wens in kleine stappen, anders is deze waarschijnlijk veel te groot. Denk aan de genoemde wens uit de vorige oefening….. Stel vragen: ‘wat is de eerste kleine stap die jij kunt zetten richting de wens, wat is de eerste kleine stap die jouw collega kan zetten richting de wens, wat is de eerste kleine stap die de organisatie kan zetten richting de wens. Wat is de volgende kleine stap……wat nog meer…... Sanne en Yvonne doen dit voor aan de hand van eerder genoemd voorbeeld.. Optie 1: Ga oefenen met je buurvrouw./man. Optie twee: Gezien de tijd kunnen we deze oefening niet meer oefenen met z’n allen. Als oefening thuis: Denk aan het voorgaande probleem. Wat moet er volgens jou gebeuren om de wens in vervulling te laten gaan (nogmaals: denk in hele hele kleine stappen; dat levert dan echt wat op en deze kunnen echt in vervulling gaan? Resume. Klik volgende dia Hulpmiddelen p 2

11 Zelf aan de slag... S: Om met de genoemde sleutels aan de gang te gaan hebben wij een draagbare coach voor jullie ontwikkeld. Y: De draagbare coach bevat alle sleutels waardoor deze binnen handbereik zijn wanneer je op de werkvloer rondloopt! Je eigen sleutels als coach; om deuren te openen bij je collega’s/team. Als reminder; kun je zo in je zak meenemen (vandaag de draagbare coach). Vragen of meer informatie: het telefoonnummer staat op het kaartje. dia klik Hulpmiddelen p 2

12 Hulpmiddelen PreGo! Rugboekje Statman© TilThermometer Risicoradar
(www.arbozw.nl) Als we eraan toekomen…..nog wat (bekende) tools voor de ergocoach laten zien (inventarisatie- en bewustwordingsmiddelen te vinden op Hulpmiddelen p 2

13 ‘Sommige mensen denken aan problemen en vragen zich af waarom, sommige mensen dromen en vragen zich af waarom niet.’ Succes en mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie ons altijd bereiken op 06-sjdjduf Hulpmiddelen p 2

14 ‘Je hebt geen probleem nodig om oplossingen te creëren.’
Hulpmiddelen p 2


Download ppt "De algemene opzet van de workshop is als volgt"

Verwante presentaties


Ads door Google