De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen PRUP weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen PRUP weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen."— Transcript van de presentatie:

1 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen PRUP weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen – deel 2 - Gemeente Oud-Heverlee Algemene toelichtingsnota DeelRUP Pastoor Tilemansstraat Documenten beschikbaar: www.vlaamsbrabant.be/weekendverblijven Provinciehuis Gemeentehuis openbaar onderzoek van 20 juni tot en met 19 augustus 2014 Meer inlichtingen provincie Vlaams-Brabant, dienst ruimtelijke ordening via: weekendverblijven@vlaamsbrabant.be 016/26.75.07

2 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen Probleem Het wonen in de gemeente Oud-Heverlee is onbetaalbaar voor jonge starters, alleenstaanden en ouderen. Het aanbod sociale huurwoningen is laag (cijfer 2012: 29). Omwille van de grondprijs is het niet evident om sociale huisvesting binnen de gemeente te realiseren. Doel: betaalbare woningen in Oud-Heverlee realiseren sociale huurwoningen voor jonge starters, alleenstaanden en ouderen via doelgroepenbeleid voor de eigen bevolking Hoe? aanwenden gronden van publieke actor als belangrijk criterium voor locatiekeuze (hier Kerkfabriek) minimale dichtheid hanteren voor sociale woonprojecten (25-35 we/ha) kostprijs woning beperken door beperken bebouwbare oppervlakte en volume (80m²/240m³) grote woonkwaliteit oa door grondgebonden eengezinswoningen mix van typologieën (grotere wooneenheden aan de straat – inpassing in straatbeeld)

3 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen Grafisch plan + voorschriften Bepaalt wat kan. 3 groter woningen aan straat (550m³) 8 kleinere grondgebonden eengezinswoningen (80m²/240m³) in achterliggende zone parkeren op eigen terrein verplaatsbare constructies zijn mogelijk maar dit wordt niet vooropgesteld door de sociale huisvestingsmaatschappij. Het betreft een algemeen Voorschrift dat in alle plannen ingeschreven werd. Inrichtingsschets Geeft een mogelijke invulling weer

4 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen Uitgebreide inrichtingsschets Op vraag van gemeente om af te toetsen hoe de omliggende gronden in een maximaal scenario verder ontwikkeld kunnen worden. De ontwikkeling kan ook beperkt worden door het verderzetten van de bestaande bebouwingsstructuur aan de straat en geen verdere invulling van het binnengebied. Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan doet geen uitspraak over deze inrichting. Deze zone is niet begrepen in het plan.

5 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen Voorbeelden kleinschalig wonen Voor de gemeenten met reeds een goedgekeurd plan wordt voor deze zones een architectuurwedstrijd georganiseerd. Dit principe kan hier doorgetrokken worden. De maximale bouwprijs voor de kleinschalige woningen wordt hierbinnen begroot op 80.000€.


Download ppt "Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen PRUP weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen."

Verwante presentaties


Ads door Google